Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5ЗМІСТ


Передмова


3-4

РОЗДІЛ 1.

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання


4-5

РОЗДІЛ 2.

Формування позитивного ставлення до іспитів (поради психолога)


6-7

РОЗДІЛ 3.

Рекомендації щодо організації роботи з тестом з іноземної мови


7-10

РОЗДІЛ 4.

Приклади тестових завдань та рекомендації щодо їх виконання (англійська мова) 4.1. Читання

  1. Письмо

  2. Зразок фрагменту уроку з формування навичок учнів щодо написання твору-розповіді
11 24

РОЗДІЛ 5.

Зразки написання видів ділових листів


24-28

РОЗДІЛ 6.

Поради учням


28-30

Список інформаційних джерел


31


ПЕРЕДМОВА

Зовнішнє Незалежне Тестування з англійської мови – це досить складний іспит та порівняно новий вигляд перевірки знань для старшокласників. Мета і завдання ЗНО з іноземних мов визначені в програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Порівнявши їх з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у галузі «Іноземні мови», предметними компетентностями дисциплін цієї галузі – англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, які виокремлюються українськими науковцями, та міжнародною системою цілей навчання у пізнавальній сфері (так звана, таксономія Б. Блума), можна зробити висновок, що цілі ЗНО значною мірою відповідають названим стандартам.

Досвід проведення тестування з іноземних мов, зокрема – англійської мови, показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, з якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.

Друга величезна проблема полягає в тому, що немає єдиної програми вивчення англійської мови в школі, школи різняться за рівнем підготовки, вчителі на свій розсуд використовують підручники закордонних та вітчизняних авторів.
Переглядаючи тести, складається враження, що вони створювалися лише для тих, хто старанно вивчав англійську мову впродовж всього періоду навчання в школі і має достатні знання по предмету. Відповідно виникає питання: « Що ж робити? Хто зможе допомогти підготуватися до тестів?»

Існує декілька варіантів підготовки до тестування.

Перший варіант – найпростіший і найскладніший одночасно це самостійна підготовка. Займаючись самостійно, ви звичайно ж економите гроші, що дуже важливо, також ви можете вибирати лише вам зручний графік занять, не під кого не підстроюючись - це плюс. Але чи впевнені Ви в своїх силах на 100 %? Мінус у тому, що можуть виникнути проблеми з розумінням самої структури тесту і до кого звернутися за допомогою в такому разі?

Другий варіант – заняття з репетитором. Зараз багато дітей займаються з репетитором по англійській мові, причому звертаються до них за допомогою не саме в старших класах, коли виникає гостра потреба, а починаючи ще з молодшої школи .а чом би і ні, дуже зручно, до того ж ви отримуєте індивідуальний підхід. Як правило, на них і покладається надія по підготовці до іспиту в 11 класі.

Частина викладачів опираться на тестові завдання, складені по аналогії з екзаменаційними, частина – роблять ставку на граматику, з додаванням інших завдань. Все це має зміст. Але, опанувавши себе за декілька хвилин на екзамені, перевівши подих, заставивши свої очі трохи зменшити швидкість пробігу від стресу по сторінках тесту, учень починає розуміти, що завдання складні і хоч би встигнути дійти до останнього, творчого письмового завдання. Акцентуємо увагу на декількох моментах.
1) з точки зору граматики потрібно добре навчитись розрізняти підмет і присудок, звороти, герундій – граматичні довідники

2) добре володіти сполучниками, займенниками – граматичні довідники

3) додаткову увагу приділити фразовим дієсловам – є цілі підручники, присвячені саме цьому явищу

4) напевно, найважливіша складова – ЛЕКСИЧНИЙ ЗАПАС, який потрібно засвоювати у два способи:

Перший – вчити лексичні одиниці, згруповані по класах (видах, тощо – кому як зручніше) – частини тіла, сторони світу, характеристики, позитивні риси, негативні риси, тощо.. Обов’язково включати синоніми до цих груп.

Другий - більше читати, бажано іншомовних джерел: статті, новини на англомовних порталах, художні книжки, виписуючи при цьому невідомі слова – частина слів обов’язково відкладеться в пам’яті.

Третій варіант підготовки до тестування - це проходження спеціально розроблених програм по підготовці до тестування на курсах. З кожним роком кількість курсів і мовних шкіл, які пропонують якісні послуги з підготовки до проходження зовнішнього незалежного тестування збільшується. Слідує дуже скрупульозно підійти до вибору курсів або мовних шкіл. Ввіддайте перевагу спеціалізованим мовним курсам і школам – підготовка до всіх предметів відразу, на наш погляд, не завжди є якісним показником.

Висновок тут напрошується очевидний – чим довше учень займається (не півроку і не рік до екзамену, часто батьки відкладають підготовку до останнього і винний потім вчитель), тим більше шансів набрати більше балів.

РОЗДІЛ 1.
Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
І. Інформаційне забезпечення підготовки учнів до ДПА та ЗНО

1.Наявність кейса нормативно-правових документів:

 • адміністрація,

 • бібліотека.

2.Наявність стендів з матеріалами щодо організації ЗНО та рекомендаціями з підготовки до ЗНО:

 • загальний стенд,

 • стенд у бібліотеці,

 • стенди в навчальних кабінетах.

3. Планування роботи

 • річний план,

 • внутрішкільний контроль,

 • плани індивідуальної роботи вчителів щодо підготовки учнів до ЗНО,

 • план надання інформаційно-консультативної допомоги батькам.

4. Розміщення матеріалів на сайті навчального закладу

 • аналітичні дані за результатами ЗНО попередніх років,

 • інформаційні матеріали (програми ЗНО з предметів, перелік навчальних сайтів для підготовки до ЗНО, перелік довідкової, енциклопедичної та навчальної літератури, графік батьківських зборів та консультацій з питань ЗНО, електронні кейси: презентація навчального матеріалу, схеми, таблиці, підбір тестових завдань тощо - за різними темами навчальних програм).


ІІ. Методичне забезпечення підготовки учнів до ЗНО

1.Робота навчальних кабінетів

 • плани роботи кабінетів,

 • графік роботи кабінетів,

 • наявність методичних посібників для учнів з підготовки до ЗНО:

 • диски з навчальними матеріалами за розділами програми,

 • посібники та підручники,

 • зразки тестів. база тестів,

 • електроні посібники,

 • пам’ятки для учнів,

 • зразки бланків відповідей.

2. Робота з педагогічними кадрами:

 • методичні рекомендації для вчителів з організації індивідуальної роботи з учнями низького та високого рівня навчальних досягнень,

 • практикуми з учителями з технології розробки тестів,

 • самоосвітня підготовка вчителя на розгалуження форм роботи з учнями щодо підготовки до ЗНО,

 • розробка вчителями тестів згідно з вимогами ЗНО,

 • проведення психолого-педагогічного семінару з педагогами з метою збагачення арсеналу прийомів для розвитку особистісних якостей учнів.

3. Робота ПНМК:

 • плани роботи ПНМК,

 • аналіз та порівняння навчальних програм та програм ЗНО,

 • Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду з організації підготовки учнів до ЗНО.


ІІІ. Управлінські аспекти

1. Аналіз доцільності системи комплектування профільних класів.

2. Проведення педагогічних рад.

3. Розгляд питань з підготовки до ЗНО на оперативних адміністративних нарадах.

4. Проведення адміністративних контрольних робіт з предметів ЗНО за технологією незалежного тестування.

5.Урахування результатів ЗНО під час атестації педагогічних кадрів.

6. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду з організації підготовки учнів до ЗНО.

7. Організація пунктів підготовки учнів до ЗНО.

8.Надання платних послуг з організації курсів для учнів з вивчення навчального матеріалу, не передбаченого навчальними програмами.
IV. Організація навчально-виховного процесу

1.Використання тестових технологій в навчальній діяльності.

2.Залучати учнів до розробки тестів.

3.Навчати учнів елементам рефлексії: метод «портфоліо», самоаналіз результатів, знання критеріїв оцінювання.

4.Форми організації літньої навчальної практики з профільних предметів.

5.Впровадження в навчальний процес вправ на розвиток особистісних якостей учнів.

6.Участь учнів у системі профорієнтаційної роботи закладу.
V.Соціально-психологічний супровід

1.Залучення представників соціальних інститутів до профорієнтаційної роботи.

2.Організація соціально-психологічних тренінгів для випускників.

3.Спрямування роботи практичного психолога на розвиток індивідуальних якостей учнів.

4.Проведення пробного тестування в умовах, наближених до ЗНО.

5.Залучення школярів до інтелектуальних конкурсів і завдань.

6.Вивчення рівня мотивації учнів.

7.Діагностика:

  • особистісних якостей учнів,

  • інтересів і нахилів учнів,

  • готовності учня до професійного самовизначення,

  • задоволення освітніх потреб учнів та батьків.

РОЗДІЛ 2

Формування позитивного ставлення до іспитів (поради психолога)

Щастя – не відсутність труднощів,

а наявність можливостей для їх подолання.

О.В.Суворов
Стрес – це стан надмірно сильного та тривалого психологічного напруження, який виникає у людини, коли її нервова система отримує емоційне перевантаження.

 1. Ознаки стресового напруження:

 • Неможливість зосередитися на чомусь;

 • Дуже часті помилки в роботі;

 • Погіршення пам’яті;

 • Почуття втомленості;

 • Часті болі;

 • Підвищена збудливість;

 • Робота не приносить радості;

 • Втрата почуття гумору;

 • Відчуття недоїдання;

 • Втрата апетиту;

 • Потяг до вживання алкогольних напоїв.

 1. Методи нейтралізації негативного впливу стресу:

  • Психологічні :

   • Аутотренінг;

   • Медитація;

   • Терапія.

    • Фізіологічні:

 • Масаж;

 • Акупунктура;

 • Дихальні вправи.

    • Біохімічні:

     • Фармакологія;

     • Фізіотерапія.

    • Фізичні:

 • Баня;

 • Загартовування;

 • Водні процедури;

 • Сонячні ванни.

 1. Памятка випускнику для успішної здачі іспитів.

 • Глибоке дихання допоможе позбутися хвилювання у перші хвилини;

 • Не слід лякатися у першу хвилину. Почніть з питання, на яке знаєте відповідь, потім поступово пригадайте інше;

 • Після того, як залишиться час поверніться до того, що не знали;

 • Пам’ятайте, завдання не пов’язані одне з одним. Тому знання які ви використовували в одному не допомагають в іншому;

 • Краще не шукати правильну відповідь, виключити те, що не підходить. Метод виключення дозволяє сконцентруватися на одному-двох варіантах.

 • Намагайтеся залишити час для перевірки своєї роботи.

 1. Памятка випускнику, як найкраще запам’ятати матеріал.

 • Знай свій найпродуктивніший вид пам’яті та спирайся на нього.

 • Особливо напружуй свою пам'ять на початку і в кінці тексту (уроку), адже ці місця найгірше запам’ятовуються.

 • При сортуванні та класифікації матеріалу для запам’ятовування не забувай про обсяг короткострокової пам’яті – 10 (+ 2) знаків.

 • Для міцного запам’ятовування матеріалу вистачить уважно прослухати чи прочитати потрібну інформацію.

 • Механічне повторення ефективне, коли треба запам’ятати правила, формули, дати, фактичний матеріал.

 • Спробуйте знайти щось цікаве у найнуднішому матеріалі, проведіть якусь паралель з особистим життям, власним досвідом.

 • Давно помічено, що найлегше забути щойно вивчене – це спробувати тут-таки запам’ятати щось цілковито інше.

 • Повторювати матеріал треба вдумливо. Зосередившись на змісті. 20-30% інформації. Якщо її не повторювати, втрачається за перші 10 годин після «завантаження».

 • Запам’ятовування стає кращим якщо працювати з олівцем, робити помітки.


РОЗДІЛ 3

Рекомендації щодо організації роботи з тестом з іноземної мови
Алгоритм підготовки

Враховуючи специфіку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, його мету і завдання, формулу успішного проходження тестування з іноземної мови, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами». Щоб оптимізувати процес підготовки, варто діяти за таким алгоритмом:

 1. Ознайомитися з програмовими вимогами ЗНО з іноземних мов.

 2. Опрацювати відповідні параграфи у підручнику (підручниках).

 3. Опрацювати тренувальні тести (виконати завдання, перевірити правильність виконання, зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу граматичної або лексичної теми).

 4. Повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність.

Обираючи літературу для підготовки, звертайте увагу:

 • на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Українським центром оцінювання якості освіти;

 • на рік видання (перевидання) посібника;

 • на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Уся інформація щодо проведення ЗНО оперативно розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти.ПРОГРАМА

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов:

вимоги щодо практичного володіння видами

мовленнєвої діяльності

Програми ЗНО з предметів тестування, затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .

Програма ЗНО з іноземних мов укладена на основі чинної програми з іноземних мов для 11-річної школи.

ЗНО з іноземних мов України проводиться з такою метою:

1) визначити рівень навчальних досягнень учасників тестування;

2) оцінити ступінь їхньої підготовленості до навчання у вищих навчальних закладах.

Призначення тесту з іноземних мов мови полягає у тому, щоб оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.


 1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів до 1500 друкованих знаків,

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.
2. Письмо

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.
Вимоги щодо володіння мовними компетенціями (англійська мова)

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов та Європейським стандартом В1.

Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис

 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

Пряма і непряма мова.

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.


Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих...

Україна новомиргородська районна державна адміністрація
Кз «коіппо ім. В. Сухомлинського» від 21. 01. 2015 року №71 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього...

2017 рік Упорядник: Задорожна О. О. практичний психолог Кадиєвецької...
Психологічні аспекти підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Алгоритм щодо порядку закінчення 2016-2017 навчального року в загальноосвітньому...
З метою організованого завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах та проведення державної підсумкової атестації...

Література Систематизований шкільний курс
Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінюванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт