Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках іноземних мов

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках іноземних мов

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках іноземних мов.
Булгакова В.Г., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Бірюкова К.В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Козубенко І.С., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№166 «Вертикаль» Харківської міської ради

Криклива О.М., учитель німецької мови Харківської гімназії №23 Харківської міської ради

Накрапльона Л.А., учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№162 Харківської міської ради

Нємчонок С.Л., учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Радченко Л.В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№108 Харківської міської ради

Ракецька С.М., учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№132 Харківської міської ради

Шановний учителю іноземної мови!

Розроблені методичні рекомендації призначені для вчителів, які мають найефективніше підготувати випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання та навчити їх вправно використати об’єм знань, набутих за всі роки навчання в школі.

У процесі підготовки учнів учителі стикаються з багатьма проблемами, починаючи з того, де знайти завдання для підготовки, закінчуючи критеріями оформлення роботи. Головна цінність даного посібника – забезпечити Вас практичними порадами щодо досягнення найкращого результату. Тут Ви знайдете інформацію про найбільш типові помилки, що зазвичай допускаються при виконанні тесту, та поради для їх запобігання на прикладі тренувальних тестових завдань.

Якщо при підготовці учнів наш методичний посібник стане для Вас та Ваших учнів настільною книгою, це буде щонайбільшою пошаною та винагородою для упорядників цього збірника.

Бажаємо Вам та Вашим учням успіхів у досягненні спільної мети!

З повагою,

автори-упорядники

ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ».
Читання та його види

Читання як вид мовленнєвої діяльності являє собою процес, спрямований на одержання з тексту інформації певної глибини та об’єму. Однак текст не є однорідним з точки зору смислової важливості його частин. Отже, починаючи роботу з текстом, треба чітко визначити для себе мету читання, від чого буде залежати глибина та об’єм здобутої інформації, а також швидкість читання.

Для того, щоб навчитися оперативно та ефективно орієнтуватися в будь-якому тексті, необхідно оволодіти чотирма основними видами читання: ознайомлювальним, вивчаючим, оглядовим і пошуковим читанням. Зріле вміння читати припускає як володіння всіма видами читання, так і легкість переходу від одного його виду до іншого залежно від зміни мети отримання інформації з даного тексту.
Ознайомлювальне читання або читання з розумінням основного змісту тексту є найбільш поширеним у всіх сферах життя. Цей вид читання представляє собою пізнавальне читання, при якому предметом уваги читача стає весь текст загалом без настанови на отримання певної інформації. Це читання тексту без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення отриманої інформації. Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім текстом (160 – 180 слів за хвилину), точність розуміння основного змісту та найбільш суттєвих деталей.

При ознайомлювальному читанні основна комунікативна задача, що стоїть перед читачем, полягає в тому, щоб у результаті швидкого прочитання всього тексту витягти основну інформацію, що міститься в ньому, тобто з’ясувати, які питання і яким чином вирішуються в тексті, що саме говориться в ньому з даних питань. Воно вимагає вміння розрізняти головну і другорядну інформацію.

Так ми читаємо зазвичай художні твори, газетні статті, науково-популярну літературу, коли вони не представляють предмета спеціального вивчення. Переробка інформації тексту відбувається послідовно і невимушено. При цьому не треба приділяти увагу мовним складовим тексту. Для досягнення цілей ознайомлювального читання буває достатньо розуміння 75% тексту, якщо в інші 25% не входять ключові положення, суттєві для розуміння його змісту.

У процесі ознайомлювального читання переслідуються такі комунікативні цілі:

 • визначити тему, яка висвітлюється в тексті, та проблеми, що в ньому розглядаються;

 • виділити основну думку;

 • вибрати головні факти, випускаючи другорядні;

 • виразити своє ставлення до прочитаного.

У процесі роботи над текстом під час підготовки учнів до тестування потрібно навчити їх виконувати такі дії:

 • прогнозувати зміст за заголовком або початком тексту;

 • здогадуватися про значення незнайомих слів за допомогою контексту, словотворчих елементів або утворених шляхом конверсії;

 • ігнорувати деякі незнайомі слова, якщо вони не перешкоджають розумінню основного змісту;

 • визначити смислові частини тексту та зв’язки між ними.


Алгоритм виконання тесту.

Увага! Учитель повинен привчити учня уважно читати інструкцію до запропонованих тестів.

Учень повинен:

 1. Уважно прочитати інструкцію.

 2. Ознайомитись із варіантами відповідей до текстів для того, щоб виокремити ключові слова.

 3. Прочитати заголовок із метою прогнозування змісту тексту.

 4. Переглянути зміст абзаців та спробувати знайти ключові слова, групи слів, фрази або речення.

 5. Знайти відповідність поданих варіантів відповідей зі змістом кожного абзацу тексту.

Зверніть увагу на те, що ключові фрази або поняття можуть бути подані шляхом синонімії.

Ви не повинні звертати увагу на незнайому лексику, ви можете зрозуміти значення багатьох слів з контексту.

6. Уважно перенести обрані варіанти відповідей до бланку А.
Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння всієї інформації, що міститься в тексті, і критичне її осмислення. Тексти можуть бути обсягом від 150 до 300 слів. Темп читання текстів – 70 – 90 слів за хвилину. Це вдумливе і неспішне читання, що припускає цілеспрямований аналіз змісту тексту з опорою на мовні та логічні зв’язки. Його завданням є також формування в учня вміння самостійно долати труднощі в розумінні іноземної мови.

Об’єктом вивчення при цьому виді читання є інформація, що міститься в тексті, але ніяк не мовний матеріал. Для цього виду читання добираються тексти, які мають пізнавальну цінність, інформативну значимість і представляють найбільшу складність для даного етапу навчання як у змістовному, так і в мовному відношенні.

Завдання, які читач вирішує в процесі вивчаючого читання, умовно можна розділити на три основні групи, що відповідають характеру переробки інформації (ступеня повноти, точності та глибини):

 • сприйняття мовних засобів та точне розуміння їх у тексті;

 • витяг повної фактичної інформації, яка міститься в тексті;

 • осмислення витягнутої інформації.


Алгоритм виконання тесту.

Увага! Учитель повинен привчити учня уважно читати інструкцію до запропонованих тестів.

Учень повинен:

 1. Уважно прочитати інструкцію.

 2. Прочитати заголовок з метою прогнозування змісту тексту.

 3. Прочитати питання до тексту, не звертаючи уваги на варіанти відповідей.

 4. Уважно прочитати текст, зосереджуючись на кожному абзаці.

 5. Ознайомитися з варіантами відповідей до текстів.

 6. Знайти відповідність поданих варіантів відповідей зі змістом запитання.

Зверніть увагу на те, що ключові фрази або поняття можуть бути подані шляхом синонімії.

Ви не повинні звертати увагу на незнайому лексику, ви можете зрозуміти значення незнайомих слів з контексту.

 1. Уважно перенесіть обрані варіанти відповідей до бланку А.

У завданнях на розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту учень повинен прочитати поданий текст та запропоновані до нього фрагменти речень. Треба враховувати, що обраний фрагмент речення відповідає змісту і граматичній структурі. Після завершення конструювання тексту слід перевірити, що фрагменти речення, які залишилися, є дійсно зайвими.
Оглядове читання припускає отримання загального уявлення про текст, що читається. Його метою є одержання найбільш загального уявлення про тему і коло питань, що розглядаються в тексті. Це швидке, вибіркове читання, читання тексту за блоками для більш детального ознайомлення з його окремими деталями та частинами.

Воно зазвичай має місце при первинному ознайомленні зі змістом нової публікації з метою визначити, чи є в ній цікава для читача інформація, і на цій основі прийняти рішення – читати її чи ні. При оглядовому читанні іноді досить ознайомитися зі змістом першого абзацу і ключового речення та переглянути текст. Цей вид читання вимагає від читача досить високої кваліфікації і володіння значним обсягом мовного матеріалу. Повнота розуміння при оглядовому читанні визначається можливістю відповісти на питання, чи представляє даний текст інтерес, які частини тексту можуть опинитися найбільш інформативними і повинні надалі стати предметом переробки та осмислення із залученням інших видів читання. Швидкість оглядового читання не повинна бути нижче 500 слів за хвилину, а тренувальні завдання повинні бути спрямовані на формування навичок і умінь орієнтуватися в логіко-смисловій структурі тексту, умінь витягувати і використовувати матеріал поданого тексту відповідно до конкретного комунікативного завдання.

Алгоритм виконання тесту.

Увага! Учитель повинен привчити учня уважно читати інструкцію до запропонованих тестів.

Учень повинен:

 1. Уважно прочитати інструкцію.

 2. Уважно прочитати інформацію, яку необхідно знайти в змісті повідомлення.

 3. Ознайомитися з малюнками, графіками, діаграмами, картами, щоб вилучити необхідну для відповіді інформацію.

 4. Переглянути зміст абзаців та спробуйте знайти ключові слова, групи слів, фрази або речення.

 5. Знайти відповідність поданих варіантів відповідей зі змістом кожного повідомлення.

Зверніть увагу на те, що ключові фрази або поняття можуть бути подані шляхом синонімії.

Ви не повинні звертати увагу на незнайому лексику, ви можете зрозуміти значення незнайомих слів з контексту.

6. Уважно перенести обрані варіанти відповідей до бланку А.
Пошукове читання поєднує у собі властивості оглядового та ознайомлювального читання. Його мета – швидке знаходження в тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників, вказівок). При пошуковому читанні здобуття смислової інформації не вимагає дискурсивних процесів і відбувається автоматизовано. Таке читання, як і оглядове, припускає наявність уміння орієнтуватися в логіко-смисловій структурі тексту, вибрати з нього необхідну інформацію з певної проблеми, вибрати і об’єднати інформацію з окремих питань.
З метою формування вмінь розуміння учнями основної інформації тексту рекомендуються такі підготовчі вправи, як:

1) Прочитати заголовок або початкове речення і визначити, про що може розповідатися в тексті.

2) Дати відповіді на запитання щодо основного змісту.

3) Вибрати з кількох запропонованих заголовків найбільш прийнятний.

4) Дібрати до запитань правильні відповіді згідно з основним змістом.

5) Вибрати з ряду оцінювальних суджень те, яке відповідає думці читача про проблему, що розглядається в тексті.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Частина «Читання». READING.
1. Read this magazine article and match these headings with the paragraphs of the article.

A. Sun and Age

B. Advice to Sunbathers

C. Who Is Most at Risk

D. Most People Don’t Know the Dangers

E. Serious Damage

Is the Sun Safe?

1) ___________________

Most people like a good suntan, but how many realise how dangerous the sun can be? If you want to sunbathe, it is important to realise the dangers involved, and follow a few simple rules to protect yourself.
2) ___________________

First of all, the sun can make your skin drier and thicker. If you regularly spend time with the sun shining directly on your skin, you will soon start to look older than you actually are. Your face and neck are particularly sensitive.
3) ___________________

But even if you don’t mind looking old, you should note that the ultra violet rays from the sun can seriously damage your skin. If you don’t protect yourself, you risk getting skin cancer. And skin cancer is a serious disease that cannot always be cured. Skin cancer is more common than most people think. In the last 15 years, the number of cases has almost doubled. And research suggests that two weeks of sunbathing a year will eventually increase your risk of getting some kind of skin cancer. So, if you are going to sunbathe, there are several things you have to be careful about.
4) ___________________

You are especially at risk if you have blond hair and fair skin. Skin colour is very important when we are talking about the risk of skin cancer. If you have fair skin and red or fair hair, then you burn easily and are more at risk.
5) ___________________

If you must sunbathe, do at least take some precautions:

First of all, you should avoid spending too much time in the sun. Try to stay in the sun as little as possible. You shouldn’t leave your head and face unprotected. You should always wear a hat and sunglasses to protect your face and especially your eyes, which are most sensitive. You should always use a high factor sun lotion or sunscreen to keep away the dangerous rays. If you really want to get a tan, you shouldn’t expect to get it all in one week, but should try to get it gradually, over a longer period of time. It is better to sunbathe for ten minutes a day over two or three weeks, than to stay in the sun for an hour each day for five days. Whatever you do, you should never stay in the sun between eleven in the morning and three in the afternoon, when the sun is most dangerous.
2. Read through the text and choose ONE answer for each question.

Alternative medicine

Alternative medicine is, by definition, an alternative to something else: modern, Western medicine. But the term ‘alternative’ can be misleading, even off-putting for some people. Few practitioners of homeopathy, acupuncture, herbalism and the like regard their therapies as complete substitutes for modern medicine. Rather, they consider their disciplines as supplementary to orthodox medicine. The problem is that many doctors refuse even to recognize ‘natural’ or alternative medicine, to do so calls for a radically different view of health, illness and cure. But whatever doctors may think, the demand for alternative forms of medical therapy is stronger than ever before, as the limitations of modern medical science become more widely understood.

Alternative therapies are often dismissed by orthodox medicine because they are sometimes administered by people with no formal medical training. But, in comparison with many traditional therapies, western medicine as we know it today is a very recent phenomenon. Until only 150 years ago, herbal medicine and simple inorganic compounds were the most effective treatments available. Despite the medical establishment’s intolerant attitude, alternative therapies are being accepted by more and more doctors, and the World Health Organization has agreed to promote the integration of proven, valuable, ‘alternative’ knowledge and skills in western medicine.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб,...

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Щодо вивчення іноземних мов
Вивчення іноземних мов у 2015/2016 навчальному році буде здійснюватися за декількома навчальними програмами, а саме

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Декада іноземних мов вчитель англійської мови
Основними організаційними принципами позакласної роботи з іноземних мов являються

Кравченко В. М
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році
Київ, видавничий дім «Освіта», 2012 рік. Основна ціль вивчення іноземних мов у першому класі залишається пропедевтичною. На практиці...

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Література Систематизований шкільний курс
Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Література
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Україна новомиргородська районна державна адміністрація
Кз «коіппо ім. В. Сухомлинського» від 21. 01. 2015 року №71 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього...

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт