Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мовБулгакова В.Г., методист Центру

аналізу та прогнозування розвитку освіти

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 9-11 класів.


Учні 8-их класів беруть участь у ІІ (районному) етапі олімпіади за бажанням.

Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями матеріал до терміну проведення олімпіади.

Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

При розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. Учні всіх трьох паралелей (9, 10, 11 класи) будуть виконувати завдання, складені за єдиною схемою. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.

Ключі” до олімпіадних завдань будуть надіслані на електронні адреси Р(М)В(У)О в день проведення олімпіади після 14.00.

Олімпіади з іноземних мов складаються з трьох турів. На розсуд членів журі послідовність проведення ІІ та ІІІ турів олімпіад може бути змінена.

І тур – аудіювання


Учням (8) 9-их класів пропонується текст тривалістю звучання до 3 хв., 10-го класу – до 3,5 хв., 11-го класу – до 4 хв.

Тексти сюжетно завершені. Для учнів (8) 9-их класів вони можуть містити до 3%, для 10-го – до 4%, для 11-го – до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись на основі контексту або спільності кореневих слів іноземної та рідної мов. Незнайомі слова, про значення яких не можна здогадатись, можуть бути виписані на дошці (але не більше 3 слів або словосполучень).

Назва тексту має бути записана на дошці перед його прослуховуванням.

Текст пред’являється двічі в нормальному темпі з голосу вчителя. Після першого прослуховування учні розв’язують тестове завдання, виконання якого має на меті визначити ступінь розуміння загальної інформації тексту.

Завдання складаються з 10 тверджень. У бланку для відповіді учень позначає правильний варіант відповіді позначкою  під літерами T (англ. мова) / R (нім. мова) / V (франц. мова), якщо твердження відповідає змісту прослуханого тексту або F (англ., нім. та франц. мови), якщо твердження не відповідає змісту прослуханого тексту. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

Після другого прослуховування учні виконують друге тестове завдання, мета якого – визначити ступінь розуміння подробиць змісту.

Учень має вибрати правильний варіант відповіді на запитання з трьох або чотирьох (A, B, C, D) запропонованих та позначити  правильну відповідь. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

Обсяг другого тестового завдання – 10 запитань.

За кожну правильну відповідь учаснику в цьому турі нараховується 1 бал, за виправлення знімається 50% вартості правильного завдання, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Максимальний можливий бал у І турі – 20 балів.

Під час прослуховування тексту учням дозволяється проглядати тестові завдання, але відповідати на запитання тесту забороняється.

Користуватись словниками або будь-якою допоміжною літературою не дозволяється.

Загальний час на проведення цього туру – 30 хвилин з урахуванням часу, відведеного на прослуховування тексту.

Після виконання тестових завдань І туру роботи учасників збираються та кодуються.

ІІ тур – читання та творча письмова робота


Учням (8) 9-их класу пропонуються тексти обсягом до 2000 д.з., 10-11-их класів – до 2500 д.з.

Запропоновані тексти є однаковими для всіх учасників відповідного класу. Тексти повинні бути зв’язними і логічно завершеними, вони можуть містити для учнів (8) 9-их класів до 3%, для 10-11-их– до 5% незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренів слів іноземної та рідної мов.

Тестове завдання має на меті визначити ступінь розуміння змісту текстів і складається з 20 питань.

Учень має вибрати правильний варіант відповіді на запитання з чотирьох (A, B, C, D) запропонованих та позначити  правильну відповідь. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Відповідь з виправленням оцінюється в 0,5 бала, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Максимальна кількість балів за читання складає 20 балів.

Користуватись словниками або будь-якою допоміжною літературою не дозволяється.

Загальний час на проведення цього туру – 45 хвилин.

Після виконання тестових завдань роботи учасників збираються та кодуються.
Після завершення тестового завдання з читання учасникам пропонується 3 проблемні ситуації, які сформульовано у формі запитань або тверджень і які необхідно письмово прокоментувати у довільній формі або у формі листа.

Обсяг письмової роботи повинен становити не менше 16 речень для учнів 9-их класів, 18-ти для учнів 10-их класів та не менше 20 речень для учнів 11-их класів.

Користуватись двомовними словниками під час виконання творчої письмової роботи дозволяється.

Загальний час на проведення цього туру – 45 хвилин.

Після виконання письмового завдання роботи учасників збираються та кодуються.

Творча письмова робота повинна відповідати орфографічним, лексичним, стилістичним і граматичним нормам відповідної іноземної мови. При оцінюванні творчої письмової роботи враховуються зміст, оформлення, стиль, грамотність, адекватність вживання лексичних одиниць та граматичних структур тощо.

Оцінювання творчої письмової роботи відбувається із розрахунку максимальної оцінки – 30 балів, з яких:

1. Обсяг роботи:

8, 9 кл. – не менше 16 речень;

10 кл. – не менше 18 речень;

11 кл. – не менше 20 речень.

2. Коментар до критеріїв оцінювання.

1. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються при виконанні нижньої границі рекомендованого обсягу, тобто 16 речень – для учнів 8, 9-их класів, 18-20 речень в 10 і 11 класах відповідно.

 • 1 бал надається при виконанні письмової роботи в обсязі 11-15 речень – для учнів 8, 9-их класів, 13-17 речень для учнів 10-их класів, 15-19 речень для учнів 11-их класів.

 • 0 балів надається за виконання письмової роботи в обсязі 0-10 речень – для учнів 8, 9 класів, 0-12 речень для учнів 10-их класів та 0-14 речень для учнів 11 класів.

2. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за чистий і акуратний зовнішній вигляд роботи, дотримання правил орфографічного режиму (поля, абзаци), побудова твору (експозиція, розкриття теми, висновки).

1 бал надається за недостатньо акуратний зовнішній вигляд роботи, незначне порушення правил орфографічного режиму (поля, абзаци), часткове недотримання структури твору (нечітке визначення експозиції, висновків тощо).

0 балів надається за неакуратний зовнішній вигляд роботи, значне порушення правил орфографічного режиму (поля, абзаци), недотримання структури твору (нечітке визначення експозиції або висновків).

3. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів):

 • 6 балів надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, достатню інформативну насиченість, художньо-естетичне враження.

 • 5 балів надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, достатню інформативну насиченість.

 • 4 бали надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 3 бали надаються за достатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 2 бали надаються за недостатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 1 бал надається за недостатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість.

 • 0 балів надається за недостатність обсягу для розкриття теми, повну невідповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість.

4. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів):

 • 8 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, епітетів, порівнянь, з’єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 7 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 6 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 5 балів надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 4 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, недостатність вживання з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 3 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 2 бали надаються за недостатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей.


5. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів):

за орфографію – 0-3 бали;

за морфологію – 0-4 бали;

за синтаксис – 0-3 бали.

 • 10 балів надаються при відсутності орфографічних, морфологічних і синтаксичних помилок або при наявності 1-2 несуттєвих помилок, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо).

 • 9 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок, які порушують акт комунікації (2 бали), відсутності морфологічних (4 бали) та синтаксичних помилок (3 бали).

 • 8 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (множина іменників, часові форми дієслів тощо) (3 бали), відсутності синтаксичних помилок (3 бали).

 • 7 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичної помилки (порядок слів у реченні, порушення у побудові складнопідрядних і складносурядних речень тощо) (2 бали).

 • 6 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичної помилки (2 бали).

 • 5 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 1 синтаксичної помилки (2 бали).

 • 4 бали надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 3 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 2 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 5-6 морфологічних помилок (1 бал), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 1 бал надається при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 7 і більше морфологічних помилок (0 балів), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 0 балів надаються при наявності великої кількості орфографічних, морфологічних, синтаксичних помилок, які повністю порушують акт комунікації.

6. Заохочувальний бал (1-2 бали):

 • 2 бали надаються вибірково за оригінальність твору, використання епіграфу, посилань на висловлювання визначних діячів, цитат, приклади з періодичних видань тощо.

 • 1 бал надається вибірково за оригінальність твору, приклади з періодичних видань тощо.

Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

ІІІ тур – визначення рівня усної мовленнєвої компетенції


Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до однієї з трьох запропонованих на вибір ситуацій. Комунікативне завдання вважається розв’язаним за умови змістової та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі. Відповіді членів журі на запитання учасника (якщо запитання будуть) не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Запитання членів журі і учасників під час бесіди повинні бути різного типу і можуть містити особисте ставлення до предмету, спонукання до дискусії, уточнення і запит додаткової інформації тощо. Репліки учнів повинні бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Монологічне висловлювання учня повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особисті оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Обсяг відповіді під час бесіди може бути різним, але його висловлювання повинні свідчити про те, що учень правильно розуміє запитання, спонукання чи коментар членів журі з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Оцінювання монологічного повідомлення та участі учасника в бесіді відбувається із розрахунку максимальної оцінки в 30 балів, з яких:
1. Обсяг монологічного висловлювання:

9 кл. – не менше 16 речень;

10 кл. – не менше 20 речень;

11 кл. – не менше 22 речень.
2. Зміст повідомлення:

1. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів);

2. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів);

3. Інформаційна значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).

3. Коментар до критеріїв оцінювання:

1. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за достатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно, містить власну думку.

 • 2 бали надаються за посереднє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно.

 • 1 бал надається за недостатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, але не розкриває її логічно та послідовно.

2. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, передає власне ставлення учня до об’єкту висловлювання.

 • 2 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, але неадекватно передає ставлення учня до об’єкту висловлювання

 • 1 бал надається за висловлювання, яке неповністю відповідає ситуації спілкування, не містить особистісних оцінюючих фрази, не передає власного ставлення учня до об’єкту висловлювання.

3. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.

 • 1 бал надається за не зовсім адекватне та недостатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.

 • 0 балів надається за відсутність інформаційної значимості висловлювання.


Лінгвістична компетенція (20 балів)

1. Вимова (звуки, інтонація, темп) (від 1 до 4 балів);

2. Лексичний запас (від 1 до 6 балів);

3. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів);

4. Граматична правильність (від 1 до 8 балів).

1. Вимова (від 1 до 4 балів):

 • 4 бали надаються за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 3 бали надаються за нормативний рівень вимови важких звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 2 бали надаються за частково ненормативний рівень вимови важких звуків та не завжди правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 1 бал надається за переважно ненормативний рівень вимови важких звуків та неправильне інтонаційне оформлення мовлення.

2. Лексичний запас (від 1 до 6 балів):

 • 6 балів надаються за високу лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо.

 • 5 балів надаються достатню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом тощо.

 • 4 бали надаються за посередню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів тощо.

 • 3 бали надаються за посередню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.

 • 2 бали надаються за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.

 • 1 бал надається за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, відсутніх вжитих кліше, виразів, ідіом тощо.

3. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за достатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

 • 1 бал надається за недостатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

4. Граматична правильність (від 1 до 8 балів):

 • 8 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, достатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 7 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 6 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення, але незначні порушення адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 5 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 4 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 3 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 2 бали надаються за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 1 бал надається за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, одноманітність вжитих граматичних структур.

5. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

 • 1 бал надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

Загальна сума балів: від 6 до 30 балів у відповідності до критеріїв, які наведені вище.
Загальна сума балів за виконані завдання складає 100 балів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо підготовки до IІ (районного/міського)...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17. 11....

Методичні рекомендації до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської...
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської...
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу...
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» (далі – виставка) проводиться з метою розвитку творчих здібностей...

Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики
Ного управління освіти І науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 24. 09. 12 №770/0/212-12 та наказом доіппо від 27....

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів...

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році
Київ, видавничий дім «Освіта», 2012 рік. Основна ціль вивчення іноземних мов у першому класі залишається пропедевтичною. На практиці...

Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої...
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...

Задача Обробка текстової інформації в середовищі ms word (25 балів)....
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 12. 11. 2016 pБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт