Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доручення Доручення (довіреність)

Доручення Доручення (довіреність)Доручення

Доручення (довіреність) — це документ (письмове уповноваження), за яким приватна, офіційна особа чи організація надає право (повноваження) іншій приватній, офіційній* особі чи організації на законних підставах здійснювати від її імені певні юридично значущі дії або представницькі функції з (перед) третіми особами й цим створювати для останнього правові наслідки.

Доручення поділяються на особисті (приватні) та офіційні (службові).

Вимоги

Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим зазначенням повної назви організації та її юридичної адреси.

Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, доручення поділяються на три види:

 • разові на виконання одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей чи одержання стипендії, заробітної плати, пенсії, поштового переказу, посилки й т. ін.);

 • спеціальні на здійснення приватною чи службовою особою однотипних учинків (представництво в органах суду, виконання господарських і банківських операцій у межах певного терміну й т. ін.);

 • генеральні (загальні) на виконання розширених повноважень (здійснення операцій, пов'язаних з управлінням та володінням нерухомим і рухомим майном, банківських операцій, одержання та надсилання кореспонденції, представницьких функцій у суді й т. ін. з правом передоручення третій особі).

Термін дії доручення зазначається цифрами (разове, спеціальне) й літерами (генеральне, загальне). Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії доручення не зазначений, воно зберігає юридичну силу протягом року з дня його укладання. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка уклала доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, — відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Реквізити

Текст особистого доручення пишеться в довільній формі, але обов'язково слід зазначити такі відомості:

 1. Назва документа.

 2. Місце укладання, число, місяць, рік — для генерального доручення (літерами й без скорочень).

 3. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові довірителя.

 4. Домашня адреса довірителя (для генерального доручення).

 5. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові; дані документа, що посвідчують особу, якій видається доручення.

 6. Зміст дій, обов'язків, прав, які має повноваження виконувати довірена особа.

 7. Термін дії разового доручення вказується цифрами, а спеціального й генерального — літерами.

 8. Підпис довірителя (праворуч).

 9. Дата укладання документа для разового доручення пишеться цифрами.

 10. Завірення (засвідчення) підпису довірителя може бути здійснено підприємством, де він працює, закладом, де навчається, ЖЕК за місцем його проживання, або будь-якою нотаріальною конторою.

 11. Посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізвище особи, від імені якої виступає засвідчувач.

 12. Запис про стягнення державного мита чи гербового збору (для генерального доручення).

 13. Номер, під яким зареєстровано документ (для генерального доручення).

 14. Печатка організації, закладу, де працює засвідчувач.


Дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціального й генерального доручення — літерами (ліворуч)

Зразки:

Доручення

Я, Безсонов Віссаріон Лукич, студент економічного ф-ту групи ЕФ-42 ХНУ, доручаю Євгенію Олексієві Микитовичу, за його паспортом серії БА № 447019, виданим 10.03.91 ЦВМ Індустріального РВХМУУ МВС України в Херсонській обл., отримати в касі ун-ту належні мені гроші для відрядження згідно з наказом Л6 146 від 15.04.2002.

17.04.2002 (підпис)

Підпис студ. Безсонова В. Л. засвідчую:

Декан екон. ф-ту (підпис) А. І. Смолич

19.04.2002
(печатка)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Довіреність
Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую

Договір доручення

Договір доручення

Жне доручення

Бюро приймає доручення Клієнта

П 0410001 латіжне доручення №
Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України (іфоо нсфху)

Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Затверджую
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна
Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,тзн, презентація Power Point

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

«04» січня 2011р. Номенклатура справ
Документи про освіту (накази, доручення, інструкції, рішення колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, рекомендації...

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт