Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора

Звіт директора

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Звіт директора

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 7

Харківської міської ради Харківської області

Шингарьової М.В.

про діяльність навчального закладу

в  2015/2016 навчальному році

 


Шановні присутні!
Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Загальна інформація про школу

Будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І-ІІІ ступенів № 7 Харківської міської ради Харківської області понад 100 років. У 2015/2016 навчальному році в школі працювало 20 педагогічних працівників та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 219 учнів у 10 класах, середня наповнюваність класів становить 21,9 учнів.
Кадрове забезпечення

    У 2015/2016 навчальному році працівниками ХЗОШ № 7 була забезпечена на 100%. Розстановка кадрів здійснювалась відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

        Якісний склад учителів:

- вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 6, з них:

5 вчителів-методистів (Болховецька Н.В., Шингарьова М.В., Чебанова Є.Г., Денисенко В.І.);

1 вчитель має педагогічне звання «старший вчитель» (Сербіненко О.С.);

- вчителів І кваліфікаційної категорії – 6;

- вчителів ІІ кваліфікаційної категорії – 2;

- спеціалістів – 5.
Методична робота

     У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Мета методичної роботи: безперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в галузі відповідної науки (навчального предмету) та методики його викладання. Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, покращення рівня науково-методичної роботи, підвищення рівня результативності роботи, якості уроку.

Діяльність педагогічних працівників впродовж 2015/2016 навчального року була спрямована на практичну реалізацію методичної проблеми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів». Основними напрямками реалізації методичної проблеми були:

 • підвищення компетентності педагогічних працівників з питань забезпечення якості освіти;

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності вчителів, пропаганда інноваційної діяльності;

 • діагностування рівня сформованості розуміння сутності компетентнісного підходу різними категоріями працівників;

 • проведення моніторингових досліджень якості, ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників школи;

 • створення методичних рекомендацій для забезпечення науково-методичної підтримки процесу впровадження компетентнісного підходу в навчанні і вихованні.

      Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. На початку року була створена методична рада школи на чолі з  заступником директора з навчально-виховної роботи Яритою О.М. До складу її ввійшли голови шкільних методичних об’єднань Нурєєва О.В., Денисенко В.І., Бараницька О.П., Грищенко К.О. та старший вчитель Сербіненко О.С.  Слід відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації.

      У школі працюють такі методичні об’єднання:

-  вчителів гуманітарного циклу (керівник Нурєєва О.В., учитель української мови та літератури спеціаліст І кваліфікаційної категорії),

- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Денисенко В.І., учитель хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист), - вчителів початкових класів (керівник Бараницька О.П., спеціаліст І кваліфікаційної категорії),

- класних керівників (керівника Грищенко К.О., заступник директора з навчально-виховної роботи),

- «Школа молодого вчителя» (керівник Сербіненко О.С., учитель фізичної культури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.

Форми проведення засідань шкільних методичних об’єднань різні: практикуми, теоретичні семінари, «відкриті» уроки, диспути тощо.

У 2015/2016 навчальному році на засіданнях методичних об’єднань та творчих груп розглядались такі питання:  вивчення нормативних документів, традиційні і нетрадиційні методи роботи з обдарованими учнями, впровадження тестових технологій, індивідуальна робота на уроках як фактор підвищення активізації учнів у самостійному здобутті знань, інтерактивні методи навчання тощо.

      Методична робота в школі спрямована на безперервне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення майстерності вчителів, надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розвитку творчої майстерності і активізації їх творчого потенціалу. З цією метою  протягом року в школі проводилися педради «Про наступність у навчанні між початковою і основною школою», «Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми», «Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості», «Про самоаналіз власної діяльності  та самоосвіти – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога».

  Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою, та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Згідно графіка методичного кабінету в закладі проведено предметні тижні з базових дисциплін: тиждень початкових класів; математики і фізики;  хімії, біології, географії і історії;  української і зарубіжної літератури; англійської мови;  фізичної культури.

Всі заходи в межах предметних тижнів пройшли на належному рівні. Під час їх проведення учні закладу залучалися до різних видів діяльності, мали змогу поглибити і розширити знання з базових дисциплін, продемонструвати свої знання і вміння у конкурсах інтелекту, творчості, фізичної підготовки, задовольнити потребу у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей.

Педагогічний колектив нашої  школи активно реагує на запити часу, шукає ефективні шляхи і методи навчання.

     У підвищенні фахового, методичного і психолого-педагогічного рівнів учителів школи вагому роль відіграють курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО».

2015/2016 навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації такі учителі: Дудко Н.Ф. (учитель російської мови та зарубіжної літератури),  Чебанова Є.Г. (учитель початкових класів та вихователь ГПД), Денисенко В.І. (учитель хімії). 

Протягом 2015/2016 навчального року вчителі школи відвідували різноманітні тренінги, спецкурси та семінари при КВНЗ «ХАНО»:

- тренінг «Комплексна психосоціальна підтримка дітей, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні» (Грищенко К.О., Литвиненко М.С.);

- семінар вчителів англійської мови спільно з Міжнародним освітньо-методичним центром PEARSON-DINTERNAL (Віслогузова В.М.).

Молоді спеціалісти школи протягом навчального року брали активну участь у роботі районних семінарів для молодих вчителів (Рогач Д.В., Бендюк А.Є., Віслогузова В.М.).

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, популяризації методичних здобутків, наші вчителі щорічно беруть участь у конкурсах педагогічної майстерності «Учитель року», «Класний керівник року».

У 2015/2016 навчальному році вчитель географії Болховецька Н.В. стала лауреатом районного етапу обласного конкурсу «Класний керівник року».

     Адміністрація школи приділяла належну увагу питанню проведення атестації педагогічних працівників. У 2015/2016 навчальному році за рішенням шкільної атестаційної комісії учитель початкових класів Грищенко К.О. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії. За рішенням, атестаційної комісії ІІ рівня  учитель початкових класів Чебанова Є.Г. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». У ході атестації було проведено тиждень педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчий звіт вчителів «Від атестації до атестації».

Основні завдання методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік:

 • практична спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу;

 • глибоке вивчення перспективного досвіду кращих педагогів сучасності з метою практичної реалізації в нашій школі;

 • забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;

 • створення умов для максимального розкриття інтелектуального  потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;

 • підвищення результативності виступів педагогічних працівників у професійних конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Кращий дистанційний курс».


Робота з обдарованими та здібними учнями

       У школі сформована система індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями. Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі. Щороку проводяться заходи організаційного, методичного та контрольно-аналітичного характеру. Під час вивчення основ наук учителями школи постійно проводиться робота щодо виявлення здібних учнів. Практичним психологом школи  Протопоповою Л.І. проводяться психодіагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованої молоді. Адміністрацією школи координується спільна робота школи і ВНЗ з обдарованими підлітками.  Протягом навчального року для обдарованих учнів школи, слухачів і кандидатів у члени МАН організовуються екскурсії до Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка; семінарські заняття і наукові консультації;  відвідування ВНЗ на день відкритих дверей. П’ять років поспіль на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка виконуються практичні частини науково-дослідницьких робіт з хімії. 2015/2016 навчального року виконувалася практична частина роботи  «Хімічний метод очистки Йодиду цезію»  ученицею 10-А класу нашої школи Єрьоміною Анастасією (науковий керівник – учитель хімії Денисенко В.І.). Ця робота посіла І місце на районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та ІІІ місце на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

      На районний конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт МАН у 2015/2016 навчальному році було представлено ще 4 роботи, які отримали такі призові місця: робота з української літератури учениці 10-А класу Моргун Аліни (науковий керівник – учитель української мови та літератури Нурєєва О.В.) отримала ІІ місце, робота з історії учня  9-А класу Патліна Костянтина (науковий керівник – учитель історії Луценко С.М.) отримала ІІІ місце, робота з біології учня 9-А класу Логвінова Ігоря (науковий керівник – учитель біології Бендюк А.Є.)  отримала ІІІ місце.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань у січні аналізується рівень виконання учнями олімпіадних завдань та контрольних завдань з базових дисциплін районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, планується робота щодо розв’язання олімпіадних завдань і ліквідації прогалин у знаннях учнів.

У  2015/2016 навчальному році  організація  роботи з обдарованою молоддю в школі була спрямована на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки й розвитку обдарованих учнів і їхню самореалізацію. У школі організована  система роботи з  учителями, учнями та їх батьками. З вересня 2014 року в школі проводяться заходи організаційного, методичного та контрольно-аналітичного характеру: розроблено та затверджено план роботи методичної ради, на засіданнях шкільних методичних об’єднань та творчих груп учителі ознайомлені з нормативними документами щодо здійснення роботи шкільного науково товариства МАН «Юний науковець», розроблено та затверджено план роботи наукового товариства МАН «Юний науковець» на 2015/2016 навчальний рік, проведена установча нарада з учителями школи з проблем розвитку творчих здібностей учнів шляхом упровадження нестандартних підходів у процес пізнавальної діяльності, щодо реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки та впровадження системи моніторингу креативності учнів; розроблений та затверджений графік тренувальних занять з обдарованими учнями школи на 2015/2016 навчальний рік.

Також з учнями школи постійно проводяться індивідуальні та групові консультації з базових навчальних предметів. 

Основна увага в 2015/2016 навчальному році в роботі шкільних методичних об’єднань приділялася розвиткові творчих здібностей учнів, роботі з обдарованими дітьми.  Хоча учні школи взяли участь у всіх районних олімпіадах та конкурсах, призових місць отримали лише 4:

 • з української мови  – два ІІІ місця (вчитель Нурєєва О.В.) та ІІІ місце (вчитель Ярита О.М.);

 • з географії  – ІІІ місце (вчитель Болховецька Н.В.).

За результатами річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2-10 класів Похвальними листами за відмінні досягнення у навчанні нагороджено 30 учнів.

Важливу роль у розвитку творчих здібностей і обдарувань відіграють конкурси учнівської творчості.

Шостий рік поспіль учні школи беруть активну участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». У конкурсі «Колосок осінній-2015» взяли участь  100 учнів та отримали сертифікати: «Золотий колосок» – 89 учнів, «Срібний колосок» – 7 учнів, сертифікати учасників – 4 учні; у конкурсі «Колосок весняний-2016» – 42 учні школи та отримали сертифікати: «Золотий колосок» – 33 учні,  «Срібний колосок» – 9 учнів. У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 20 учнів та отримали дипломи «добре» – 7 учнів та «відмінно» – 4 учні.

2015/2016 навчального року 15 учнів школи вперше взяли участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» та отримали дипломи: переможця Міжнародного рівня – 2 учні, дипломи І степеня – 2 учні, дипломи ІІ степеня – 4 учні, дипломи ІІІ степеня – 1 учень. У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 17 учнів та отримали дипломи Всеукраїнського рівня ІІ степеня – 9 учнів, дипломи регіонального рівня ІІ степеня – 3 учні, ІІІ степеня – 1 учень, 7 учнів отримали сертифікати учасників.

Дипломантами міського конкурс знавців української мови «Грамотій» стали Єрьоміна Анастасія, учениця 10-А класу, та Чорна Карина, учениця 8-А класу.

Лауреатом районного етапу міського конкурсу «Учень року» стала Єрьоміна Анастасія, учениця 10-А класу, в номінації «Інтелектуал року».

У 2015/2016 навчальному році 10 учнів школи отримували стипендію депутата Харківської міської ради Аббасова Ф.С.:

учениця 10-А класу Єрьоміна А., учениця 8-А класу Чорна К., учень 10-А класу Желтухін Я., учениця 10-А класу Моргун А., учень 9-А класу Шингарьов М., учень 8-А класу Біньковський В., учень 10-А класу Довгий А., учениці 5-А класу Бараницька Є. та Коротка П., учень 6-А класу Стрілець О.

 

Соціальний захист

        Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 7;

 • інвалідів – 3;

 • малозабезпечених – 5;

 • напівсироти – 10;

 • багатодітних – 13.

 Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: новорічні свята пройшли у Харківському палаці дитячої та юнацької творчості, у Палаці культури Червонозаводського району, де були надані солодкі подарунки, Свято Новорічної ялинки Харківського міського голови Г.А. Кернеса у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.Лисенка.

За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти, що позбавлені батьківського піклування, щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 12,00 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок з боку класних керівників, практичного психолога та адміністрації школи.

Один раз на рік з фонду загального обов’язкового навчання надається матеріальна допомога дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених родин. У 2015/2016 навчальному році 9 учнів вказаних категорій отримали одноразову грошову допомогу.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2013-2014 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи на загальних зборах
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи «Про роботу директора школи у 2011/2012 навчальному році»
Пропозиція: головою конференції обрати вчителя англійської мови, української мови та літератури Грищенко Ірину Володимирівну, секретарем...

Звіт директора Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
Головним завданням спецшколи – інтернату є забезпечення права громадян на освіту

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Звіт про інженерно-геологічні вишукування
Печерській районній державній адміністрації м. Києва, надалі Виконавець, в особі директора Мандрика Ігоря Петровича, що діє на підставі...

Звіт директора Вовчанської гімназії №1
Воно сприяло мобілізації зусиль педагогічного колективу з метою безперервного вдосконалення процесів навчання І виховання учнів відповідно...

Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність...

Рішення конференції
Заслухавши та обговоривши звіт директора спеціалізованої школи Подшивалової Н. М. про роботу над створенням у навчальному закладі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт