Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13
від 02.04.2014 № 14.1/10-999

На № ______ від __________

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління, департаменти освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
Про методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»

З метою підвищення рівня якості організації Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» надсилаємо методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської гри «Зірниця».

Просимо поінформувати працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, відповідальних за проведення Всеукраїнської гри в регіоні.
Додаток: на 18 арк.Заступник директора Ю. І. Завалевський


Артеменко О. А. (044) 248-26-55

Волик І. А. (044) 248-21-38

Додаток

до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

від 02.04.2014 № 14.1/10-999
Методичні рекомендації щодо проведення

Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
Військово-патріотичне виховання – це процес цілеспрямованого систематичного формування у дітей та молоді почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо зміцнення обороноздатності держави та захисту України. Одним із засобів військово-патріотичного виховання є Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Зірниця».

Всеукраїнська гра проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України від 16 грудня 2011 р. № 1443/779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1567/20305.

З метою посилення роботи та об’єднання зусиль щодо військово-патріотичного виховання Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України затверджено Спільний план заходів з питань військово-патріотичного виховання молоді, яким передбачено надання Збройними Силами України організаційної та методичної допомоги місцевим органам влади та закладам освіти щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця». Також рекомендуємо залучати обласні відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних державних адміністрацій.

Відповідно до договорів про співпрацю Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти з Товариством сприяння обороні України, Товариством Червоного Хреста України можливе залучення територіальних представництв цих організацій до підготовки та проведення таких конкурсів Всеукраїнської гри, як «Вогнева підготовка», «Долікарська допомога». До підготовки та проведення гри доцільно залучати ветеранські та інші громадські організації України.

Рекомендуємо Всеукраїнську гру «Зірниця» присвятити 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, спрямувати роботу на формування в учасників гри національної гідності, прагнення до вивчення героїчних сторінок історії українського народу.

Формуванню патріотичних почуттів та національної самосвідомості, вихованню гордості за свій рідний край та державу буде сприяти проведення під час змагань зустрічей з державними, громадськими та культурними діячами, ветеранами війни, учасниками бойових дій на території інших держав (воїнами-інтернаціоналістами), відомими спортсменами; вечорів патріотичної пісні, виступів творчих колективів.

Важливим аспектом проведення гри є професійна орієнтація молоді, популяризація військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. З цього приводу доречно буде залучити особовий склад військових частин, військових навчальних закладів для ознайомлення учасників гри з особливостями проходження військової служби, умовами повсякденної діяльності підрозділів, технічними характеристиками озброєння та військової техніки військових частин, побутовими умовами проходження військової служби курсантами військових навчальних закладів тощо.

Цікавою формою такої роботи може бути проведення «Школи молодого бійця», під час якої діти можуть дізнатися про статутні засади проходження військової служби, набути навичок безпечної поведінки. У процесі підготовки дітей до участі у грі доречно організувати зустрічі учнівської молоді з командирами (начальниками) військових частин, закладів та установ Збройних Сил України, відвідування військових частин, вищих військових навчальних закладів та закладів культури (будинків офіцерів, військових музейних утворень, бібліотек) тощо.

При проведенні змагань І та ІІ етапів рекомендуємо поряд с Державною символікою використовувати символіку Всеукраїнської гри «Зірниця», зразки якої можна знайти на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). У разі проведення змагань протягом декількох днів варто організовувати загальні шикування команд вранці та ввечері з ритуалу підняття (спуску) Державного Прапора України, виконанням Державного Гімну України, підбиттям підсумків дня, оголошенням результатів певних конкурсів. На церемонію відкриття змагань можна запросити команду-учасницю фінальних змагань попереднього року, провести показові виступи команд-переможниць районних, обласних етапів, запровадити традицію передачі естафети гри.

Вимоги безпеки під час проведення змагань Всеукраїнської гри «Зірниця»

При організації та проведенні змагань Всеукраїнської гри «Зірниця» слід дотримуватися відповідних вимог, визначених Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 р. № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. за № 651/17946, Правилами безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21 серпня 2000 р. № 213, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2000 р. за № 823/5044.

Місця проведення змагань мають бути відповідно облаштовані та забезпечувати безпеку учасників гри. Відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення конкурсів, змагань, естафети несе Головний суддя, він проводить цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з членами суддівської колегії, про що складається протокол.

Під час проходження командою мандатної комісії з керівниками команди також проводиться вступний інструктаж з техніки безпеки, про що складається протокол. Керівники проводять відповідний інструктаж з учасниками команди та надають Головному судді відомість про проведення інструктажу. Відповідальність за життя дітей у дорозі та у вільний від змагань час несуть керівники команд.

Перед початком проходження командою відповідного конкурсу, змагання, естафети старший суддя проводить інструктаж, доводить до відома учасників правила та особливості конкурсу.

На місці проведення конкурсів, змагань, естафети обов’язково має бути медичний працівник з необхідним набором медикаментів, перев’язувальних матеріалів та приладь. Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров’я учасників змагань здійснює головний лікар змагань (заступник Головного судді з медичних питань), рішення якого в межах компетентності обов’язкові для виконання учасниками, керівниками команд, суддями, організаторами змагань.

По закінченні гри головний лікар змагань подає до організаційного комітету звіт про стан захворюваності та травматизму учасників гри.

Наголошуємо, що важливим фактором забезпечення порядку та безпеки під час змагань є особистий приклад керівників команд, членів суддівської колегії, представників організаційного комітету.
Вимоги до документів, що подаються до мандатної комісії
У Всеукраїнській грі «Зірниця» беруть участь учні (вихованці) 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які не досягли 15-річного віку, допущені до спортивних змагань, мають медичні довідки про відсутність інфекційних захворювань та контакту з інфекційними хворими, страховий поліс. Команда, в якій хоча б один учасник не відповідає зазначеним вимогам або не має відповідних документів, бере участь у змаганнях поза конкурсом та не може претендувати на призові місця.

До мандатної комісії керівники команд подають такі документи:

заявку команди у друкованому та електронному вигляді;

картки учасників Всеукраїнської гри або учнівські квитки за поточний навчальний рік;

копії свідоцтв про народження учасників команд, засвідчені керівником навчального закладу;

медичні довідки про відсутність інфекційних захворювань та контакту з інфекційними хворими;

страховий поліс від нещасних випадків.
У заявці на участь у змаганнях обов’язково вказується назва команди, регіон, склад учасників та керівники команди. Прізвище, ім’я, по батькові учасника вказуються без скорочень відповідно до документів, які засвідчують особу. Дата народження записується у форматі «число. місяць. рік» (наприклад 01.01.2002).

Особливу увагу слід звернути на оформлення графи «Висновок лікаря про допуск до змагань». Проти прізвища кожного учасника команди лікар власноруч робить запис «Допущений (допущена)» та ставить свій підпис, який завіряється печаткою або штампом медичного закладу. Кількість печаток (штампів) має рівнятися кількості учасників команди.

Заявка підписується керівником обласного органу управління освітою та керівником медичного закладу, в якому учасники отримували допуск до змагань. Заявки, завірені особистими печатками лікарів, не є підставою для допуску команди до змагань.

Документами, які підтверджують особу учасника команди, є:

копія свідоцтва про народження, завірена директором навчального закладу;

учнівський квиток або картка учасника гри.

Обов’язковими реквізитами учнівського квитка є номер, повна назва навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові, фотографія дитини. Учнівський квиток має бути підписаний керівником навчального закладу та завірений печаткою таким чином, щоб нею було захоплено не менше 1/3 фотографії дитини. Останній запис про навчання має відповідати поточному навчальному року, кількість печаток має відповідати кількості записів.

За відсутності учнівських квитків особу учасника засвідчує картка учасника гри, яка містить відомості про учасника, місце та клас навчання, фотографію. Картка підписується керівником навчального закладу та завіряється печаткою.

Медична довідка про відсутність інфекційних захворювань та контакту з інфекційними хворими надається учаснику змагань за місцем проживання або у навчальному закладі «на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями» (Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Довідка має містити ім’я, прізвище дитини, рік народження, найменування навчального закладу. Довідка має бути видана не раніше, ніж за 3 дні до початку змагань, обов'язково завірена печаткою закладу, що її видав.

Відповідно до законів України «Про фізичну культуру та спорт», «Про страхування» учасники змагань обов’язково повинні бути застраховані від нещасних випадків на час проведення змагань. Документом, який підтверджує страховку, є страховий поліс. У страховому полісі має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, період дії страхового полісу, суму страховки. У разі здійснення страховки за колективним полісом, список застрахованих осіб повинен бути завірений печаткою страхувальника.

Страхова програма, за якою здійснюється страхування, повинна передбачати страховий захист під час спортивних змагань. Як правило це спеціальні програми «Спорт», «Активний відпочинок» тощо. Якщо в умовах договору страхування зазначено, що травми, отримані під час занять спортом чи змагань, не є страховим випадком, такий поліс не може бути підставою для допуску учасника до змагань.

Умови проведення та критерії оцінювання конкурсів, змагань Всеукраїнської гри «Зірниця»
Перед початком кожного конкурсу (крім конкурсу строю та пісні, воєнно-історичного конкурсу) командир шикує команду в шеренгу по одному та подає старшому судді рапорт про готовність команди до конкурсу: «Товаришу суддя! Команда (назва) до участі у конкурсі (змаганні, естафеті) готова. Командир команди (називає прізвище)». Старший суддя проводить цільовий інструктаж, доводить до відома команди правила та особливості конкурсу.


  1. Конкурс строю та пісні


У конкурсі бере участь вся команда. Демонструється виконання стройових прийомів (згідно з вимогами Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 549-XIV (зі змінами), навчальної програми предмета «Фізична культура») та виконання державною мовою стройової пісні військово-патріотичного спрямування.

Форма одягу – одноманітна для команди (польова або інша на зразок форми Збройних Сил та інших військових формувань України), головні убори – обов’язкові, взуття – за вибором команди (окрім спортивного). Обов’язковою є наявність символіки Всеукраїнської гри «Зірниця» та символіки команди. Використання символіки Збройних Сил та інших військових формувань України на конкурсі забороняється.

Команда виходить на місце для показу стройових прийомів в колону по два за командою: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, стройовим кроком – РУШ!». Після виходу на визначене місце командир подає команду: «НА МІСЦІ – СТІЙ, право- (ліво-) РУЧ!».

Вийшовши на середину строю, командир подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Команда (команда проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність команди: «Товаришу суддя! Команда (назва) до участі в конкурсі строю та пісні готова! Командир (називає прізвище)». Суддя вітається: «Здраствуйте, товариші!», на що учасники відповідають: «Бажаємо здоров’я, товаришу суддя!». Привітавшись, суддя подає команду: «ВІЛЬНО!».

Після цього команда виконує стройові прийоми в такій послідовності:

шикування в одношеренговий стрій;

перешикування з одношеренгового строю в двошеренговий;

повороти на місці (праворуч, кругом, ліворуч, кругом);

перешикування в колону по три за командою: «РОЗІЙДИСЬ! В колону по три – СТАВАЙ!»;

проходження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час руху;

проходження з виконанням стройової пісні.
Керівник команди підписує результати команди у зведеному протоколі конкурсу та отримує лист результатів команди за підписом старшого судді.
Оцінювання конкурсу строю та пісні здійснюється відповідно до критеріїв, визначених у таблиці 1. Вибір кількості балів у межах одного критерію залежить від кількості учасників команди, які виконали завдання з порушеннями (крім оцінювання виконання обов’язків командира).

Таблиця 1


Бали

Зовнішній вигляд команди

Виконання стройових прийомів

Проходження урочистим маршем

Проходження з виконанням стройової пісні

Бали

Виконання обов’язків командира

10-12

Команда вдягнена одноманітно, має оригінальні відмінності, символіку гри і команди. Назва та девіз команди змістовні та чітко виконуються.

Стройові прийоми виконуються командою відповідно до Стройового статуту ЗСУ, чітко, одноманітно і синхронно.

Команда рухається з дотриманням вимог Стройового статуту ЗСУ.

Команда рухається з дотриманням вимог Стройового статуту ЗСУ; стройова пісня виконується якісно.

4

Командир правильно виконує стройові прийоми. Команди подаються відповідно до Стройового статуту ЗСУ, чітко і голосно.

7-9

Команда вдягнена одноманітно, має символіку гри або команди. Назва та девіз команди змістовні та чітко виконуються.

Стройові прийоми виконуються командою відповідно до Стройового статуту ЗСУ, але недостатньо синхронно.

Команда рухається з незначними порушеннями вимог Стройового статуту ЗСУ.

Команда рухається з незначними порушеннями вимог Стройового статуту ЗСУ; стройова пісня виконується якісно.

3

Командир правильно виконує стройові прийоми. Команди подаються відповідно до Стройового статуту ЗСУ, але не достатньо чітко і голосно.

4-6

Команда вдягнена неодноманітно, має символіку гри або команди. Назва та девіз команди виконуються не чітко.

Під час виконання стройових прийомів допускаються незначні помилки у виконані стройових прийомів.

Команда рухається зі значними порушеннями вимог Стройового статуту ЗСУ.

Команда рухається зі значними порушеннями вимог Стройового статуту ЗСУ; стройова пісня виконується якісно.

2

Командир допускає неточності у виконанні стройових прийомів. Команди подаються відповідно до Стройового статуту ЗСУ, але не достатньо чітко і голосно.

1-3

Команда не має єдиної форми одягу та символіки. Назва та девіз команди не змістовні, виконуються не чітко.

Під час виконання стройових прийомів допускаються значні помилки.

Команда рухається, не дотримуючись вимог Стройового статуту ЗСУ.

Команда рухається, не виконуючи вимог Стройового статуту ЗСУ; стройова пісня виконується неякісно.

1

Команди, що подаються, не відповідають вимогам Стройового статуту ЗСУ.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Керівництво гри
«Джура» ( лист Міністерства освіти І науки України №1/9-78 від 17. 02. 2015 року «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької...

Шкільні та районні етапи гри, як правило, проводяться у березні-квітні
Контрольними заходами, що дозволяють оцінити якісну підготовку школярів за програмою дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної...

Рішення про долучення навчального закладу до гри приймається на засіданні...
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних...

Конкурсу на кращу організацію військово-патріотичної
Департаменту освіти І науки облдержадміністрації від 15. 01. 2015 р. №12 «Про проведення обласного конкурсу на кращу організацію...

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської...
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу...
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» (далі – виставка) проводиться з метою розвитку творчих здібностей...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за...
Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири: [методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення] / укладачі О. В. Половенко,...

Методичні рекомендації щодо проведення другого етапу системного перегляду ринків
Ці Методичні рекомендації призначені для проведення дослідження якості державного регулювання ринків з метою його подальшого вдосконалення...

Методичні рекомендації щодо проведення другого етапу системного перегляду ринків
Ці Методичні рекомендації призначені для проведення дослідження якості державного регулювання ринків з метою його подальшого вдосконалення...

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літературиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт