Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 31 січня 2014 року №1

Рішення від 31 січня 2014 року №1

Сторінка1/3
  1   2   3


ХРИСТОФОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 31 січня 2014 року № 1 с.Христофорівка ХХXІV сесія 6 скликання
Про сільський бюджет Христофорівської

сільської ради на 2014 рік
Розглянувши поданий сільською радою проект сільського бюджету Христофорівської сільської ради на 2014 рік , відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік ″, на підставі пункту двадцять третього частини першої статті 26, пункту першого статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно спільного висновку постійних комісій сільської ради від 30.01.2014 року,

сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 796,600 тис. гривень, із них обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету – в сумі 346,126 тис.грн. ; додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 1,700 тис.грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 11,900 тис.грн.; інші субвенції – 50,000 тис.грн.
2. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 702,700 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 93,900 тис. гривень (додаток 1), в тому числі бюджет розвитку – 10,900 тис.грн.
3. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 796,600 тис. гривень, із них обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 702,700 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 93,900 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та в розрізі головних розпорядників коштів сільського бюджету (додаток 3).
4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету Христофорівської сільської ради у сумі 5,000 тис. гривень.
5. Затвердити на 2014 рік у складі доходів та видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів по загальному і по спеціальному фондах, розподіл яких визначено відповідно до Порядку міжбюджетних трансфертів між сільським та районним бюджетом та щоденні нормативи перерахування коштів до відповідного бюджету (додаток 4):

- дотацію вирівнювання з районного бюджету – 346,126 тис.гривень;

- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості – 1,700 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 11,900 тис.гривень;

- інші субвенції – 50,000 тис.гривень.

6. Затвердити на 2014 рік у складі видатків сільського бюджету обсяг міжбюджетних трансфертів по загальному фонду між сільським та районним бюджетом , а саме делегування коштів на реалізацію районної Програми «Збереження архівних фондів на 2012 – 2016 роки» в розмірі 3,730тис.грн.

7. Дозволити сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та економіки, за умови внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини сільського бюджету, проводити їх розподіл між бюджетними установами сільського бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради.

8. Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет Христофорівської сільської ради на 2014 рік» внесення змін до бюджетних призначень бюджетних установ та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням бюджетних установ сільської ради, сільська рада здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень між функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та економіки.

9. Затвердити бюджет розвитку сільського бюджету в сумі 10,900 тис.гривень та перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120) ;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

- продукти харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань (код 2410);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів(код 2620);

- соціальне забезпечення (код 2700).
11. Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

12. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 77,944 тис.гривень, із них обсяг видатків загального фонду – 20,149 тис.грн. , спеціального фонду – 55,795 тис.грн. (додаток 6 ).

13. Установити, що відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України сільська рада може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв , які покриваються головним управлінням Державної казначейської служби України у Миколаївській області в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Дозволити сільській раді за умови невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів до сільського бюджету на 2014 рік, що враховується, при визначенні між бюджетних трансфертів одержувати середньострокові та короткотермінові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку визначеному Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України.

14. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених у рішенні про затвердження сільського бюджету на 2014 рік .( додаток 7).

15. Забезпечити укладання угод сільською радою, в особі сільського голови по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених лімітів споживання. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами , не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів і послуг.

У разі наявності простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) управління Державної казначейської служби України у Баштанському районі здійснює платежі загального фонду за видатками ( крім передбачених пунктом 9 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

16. Установити, що відповідно до статі 80 Бюджетного кодексу України у 2014 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:

- квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду подаються централізованою бухгалтерією сільської ради постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та економіки в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

- рішенням сесії сільської ради затверджується річний звіт про виконання сільського бюджету.

17. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2014 року.

18. Здійснити оприлюднення рішення про сільський бюджет для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Аркасові джерела».

19. Рішення сільської ради від 27.12.2012 року №2 «Про сільський бюджет Христофорівської сільської ради на 2013 рік» зняти з контролю, як таке, що виконане.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи .


Сільський голова Т.Т.Голуб

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сільської ради “Про сільський бюджет Христофорівської сільської ради

на 2014 рік”

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та інших нормативно-правових актів України та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів, фактично отриманих надходжень за минулий рік за окремими доходними джерелами та змін у податковому законодавстві щодо справляння основних бюджетоутворюючих податків визначено підходи до формування прогнозних показників сільського бюджету на 2014 рік з урахуванням яких, сільська рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення « Про сільський бюджет Христофорівської сільської ради на 2014 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

с. Христофорівка Баштанського району

Населення
на 01.01.2011 р.

на 01.01.2012 р.

на 01.01.2013 р.

Всього, (чол.) з них

971

902

912

дітей дошкільного віку

57

63

63

дітей шкільного віку

102

99

89

громадян пенсій-ного віку

242

240

240

працездатне насе-лення

480

420

420

кількість працю-ючих на підпри-ємствах, уста-новах, організа-ціях усіх форм власності та господарювання

75

61

113


На території сільської ради знаходяться 9 фермерських господарств, 1 підприємство по переробці сільськогосподарської продукції, 7 приватних магазинів, підприємство обслуговування по ремонту холодильників та побутової техніки, комунальне господарство Христофорівської сільської ради, відділення поштового зв’язку , державні установи, зокрема лікарська амбулаторія, ЗОШ І-ІІІ ст, ДП Баштанське ЛГ і сільська рада. На території сільської ради зареєстровано 67 одноосібників.

Структура земельного фонду

№з/п

Територія сільської ради

га

Оренда (га)

Договір оренди з 2005 по 2059 роки
Територія, всього

у тому числі:

5668,87

828,05

30

1

Сільськогосподарські угіддя

4174,2

817,35

27

2

Рілля

3711,61

817,35

27

3

Ліси та інші лісовкриті площі

193,70

-

-

4

Забудовані землі

22,79

10,7

3

5

Ставки, які знаходяться

-

-

-
- на території села

-

-

-
- за територією села

-

-

-


Землі, що знаходяться на території Христофорівської сільської ради арендують ПАТ Баштанська СГ МТС, ТОВ ВКФ Комсейл, ТОВБогданівський плодорозсадник та інші.
Динаміка надходжень до сільського бюджету Христофорівської сільської ради

у 2009-2014 роках

тис. грн.сільський бюджет

2009 факт

2010 факт

2011

факт

2012

факт

2013

факт

2014 прогноз

Відхилення прогнозу

2014 р. від факту 2013 р.

+/-

%

разом, в т. числі:

498,849

576,147

499,149

608,083

680,426

796,600

+116,174

+17,1

загальний фонд

483,881

549,824

451,464

552,958

614,346

702,700

+88,354

+14,4

спеціальний фонд

14,968

26,323

47,685

55,125

66,080

93,900

+27,820

+42,1


Розділ 2 Формування показників сільського бюджету Христофорівської сільської ради

на 2014 рік

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ


Доходна частина проекту сільського бюджету на 2014 рік сформована з врахуванням норм Податкового і Бюджетного кодексів України зі змінами і доповненнями, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та інших законодавчих актів. Сільський бюджет складається із загального і спеціального фондів. До складу спеціального фонду сільського бюджету включено бюджет розвитку, що має цільовий характер.

У бюджеті села Христофорівка загальний обсяг доходів загального фонду визначений у сумі 702,700 тис.грн., з них доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик №1), у сумі 139,600 тис.грн., обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик №2), у сумі 215,274 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів визначено Міністерством фінансів України для місцевого бюджету у сумі 139,600 тис. грн., що на 0,400 тис. грн. або 0,29 відсотка більше доведених показників Міністерством фінансів України на 2013 рік.

За формульним розрахунком, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2001р. № 1195 “Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами” (з внесеними змінами)  обсяг дотації вирівнювання сільському бюджету з державного бюджету на 2014 рік визначений у сумі – 346,126 тис.грн., що на  81,976 тис.грн. більше порівняно з 2013 роком, або на 31,03%.

При визначенні обсягу доходів сільського бюджету на 2014 рік було враховано основні макро показники економічного та соціального розвитку села на 2014 рік, завдання бюджетної політики на середньострокову перспективу, фактичні надходження за 2013 рік, зміни податкового законодавства, а також пропозиції депутатських комісій сільської ради та заходи по додатковій мобілізації податків і зборів у 2013 році.

Прогнозні показники доходів сільського бюджету на 2014 рік, порівняно із затвердженими показниками 2013 року без урахування змін, збільшуються на 63,900 тис. грн. або на 10,03%

Структура доходів сільського бюджету у 2014 році

тис.грн.

Всього доходів - 796,600

Доходи загального фонду

702,700

Доходи спеціального фонду

93,900

Власні та закріплені доходи 386,874

Міжбюджетні трансферти з державного, обласного бюджета

409,726

Загальний фонд – 354,874

Спеціальний фонд – 32,000

Загальний фонд,

дотація вирівнювання 346,126

Додаткова дотація і субвенція – 63,600

Загальний фонд (додаткова дотація

КФК 110204

КЕКВ 2210 - 1,700)

1,700

Спеціальний фонд (субвенція з державного бюджета)–11,900 КФК 170703 КЕКВ 2240 – 11,900

(субвенція з обласного бюджета)-50,000 КФК 100203 КЕКВ 3132 – 50,000


Загальний фонд сільського бюджету

Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2014 рік (без офіційних трансфертів) сформований у сумі 354,874 тис. гpн., а саме:

 • податок на доходи фізичних осіб – 139,400 тис. гpн.;

 • плата за землю – 197,673 тис. гpн.;

 • фіксований сільськогосподарський податок – 12,371 тис.грн.;

 • збір за провадження торговельної діяльності – 2,928 тис. гpн.;

 • державне мито – 0,200 тис.грн.;

 • адміністративні штрафи - 0,302 тис.грн.;

 • податок на прибуток – 2,000 тис.грн.

Планування капітальних видатків, пов'язаних з утриманням бюджетних установ (капітальний ремонт , придбання обладнання і предметів довгострокового користування), відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України здійснено за спеціальним фондом.

Контрольні показники, доведені Міністерством фінансів України, на 2014 рік збільшені по кожній галузі до відповідних показників 2013 року у середньому на 21,0%, з них на утримання апарату управління на 11,8%, культури на 12,3%, дошкільної освіти на 24,9%.

Витрати на енергоносії та комунальні послуги обраховані, виходячи з тарифів, які діяли на 1 грудня 2013 року.

У сільському бюджеті на 2014 рік передбачено по спеціальному фонду субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеному пункті у сумі 11,900 тис.грн., субвенцію із обласного бюджету на співфінансування впровадження Проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик №1)

Основним видом надходжень І кошику є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,9 % від прогнозного показника доходів I кошику 2014 року.

Код 110100

«Податок на доходи фізичних осіб»

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік розрахований за окремою методикою та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку села Христофорівка на 2014 рік, виходячи з прогнозного фонду оплати праці у сумі 2936,0 тис.грн. (відповідно до проекту Програми соціально-економічного розвитку села на 2014 рік), з урахуванням фактичних надходжень у 2013 році, податкової соціальної пільги та податкової знижки, з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

Ріст прогнозної суми податку становить 8 % 129,057 тис.грн. фактичих надходжень у 2013 році до 139,400 тис. грн. очікуваних у 2014 році).

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

  • прогноз зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2014 рік і розраховано виходячи з мінімальної заробітної плати у розмірі 1 218 грн. на місяць (на початок 2014 року) та граничного розміру доходу в сумі 1 705 грн. (на початок 2014 року), який дає право на отримання податкової соціальної пільги;

Відповідно до ст.7 Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлені розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб дорівнюють запровадженим розмірам мінімальної заробітної плати.

  • збільшення податкової знижки .

Прогнозна сума податкової знижки на 2014 рік визначена на основі аналізу фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2013 рік та прогнозу на 2014 рік .

Податок на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості визначено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та у поточному році.

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік

п/п

Показник

 

2014 рік прогноз

1

Фонд оплати праці тис.грн.

2936,0

2

Сума податку на доходи фізичних осіб, (р.1 х 15%)

440,4

3

Сума податку на доходи фізичних осіб за земельні частки паї

103,0

4

Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування

14,2

5

РАЗОМ надходжень по податку на доходи фізичних осіб (р.2+р.3+р.4)

557,6

6

Сума податку на доходи фізичних після розмежування (25%)

139,4

До сільського бюджету надходження податку на доходи фізичних осіб складали:

2009 рік - 70,198 тис.грн.

2010 рік - 93,557тис. грн.

2011 рік - 101,531тис.грн.

2012 рік - 102,650 тис.грн.

2013 рік -129,057 тис.грн.

2014 рік -139,400 тис.грн.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб

Код 2209000

Державне мито

Прогнозні надходження державного мита до сільського бюджету на 2014 рік визначено в сумі 0,200 тис. грн

Розрахунки проведені виходячи з фактичних надходжень минулих років за вчинені нотаріальні дії згідно затвердженого Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування..

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик №2)

Код 110202

«Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності »

Прогнозні надходження на 2014 рік податку на прибуток визначено відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі 2,000 тис. гривень.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2014 рік враховано:

 • зниження ставки податку з 19% у 2013 році до 16 % у 2014 році;

 • кількість платників податку на прибуток.

Протягом 2013 року податок на прибуток сплачувало одне підприємство комунальної власності.

Прогноз надходжень у 2014 році обраховано виходячи із середньоквартальних нарахувань податку у 2013 році та з урахуванням діючої ставки 16% (0,593 тис.грн. (середньоквартальні нарахування у 2013 році за ставкою 19 %) * 4 / 19 % * 16 %).

Код 130500

Плата за землю

Надходження плати за землю по роках характеризується наступними даними :

2009 рік – 82,680 тис.грн. + 71,4%

2010 рік - 82,963 тис грн. + 0,3%

2011 рік - 171,517 тис.грн. + 106,7 %

2012 рік - 244,625 тис.грн. + 142,6%

2013 рік -197,673 тис.грн. - 19,19%

2014 рік (прогноз) -197,673 тис.грн. - 0%

Прогнозні надходження плати за землю до сільського бюджету на 2014 рік з урахуванням положень Закону України "Бюджетний кодекс України" від 08.07.2010 №2456-IV та Податкового кодексу України, визначено в сумі 197,673 тис. грн.

Розрахунок прогнозних показників проведено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках, очікуваних надходжень плати за землю у 2014 році, на підставі даних, отриманих від податкових та фінансових органів  району, земельного відділу про площі земельних ділянок, що оподатковуються.

Інші податкові та неподаткові надходження

~ Фіксований сільськогосподарський податок - 12,371 тис.грн.,

~ Адміністративні штрафи – 0,302 тис .грн.,

~ Збір за провадження торговельної діяльності – 2,928 тис.грн.,
Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду сільського бюджету на 2014 рік обраховані в сумі 93,900 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 10,900 тис. грн..

Доходи спеціального фонду сільського бюджету на 2014 рік формують 7 видів надходжень:

~ власні надходження бюджетних установ 18,000 тис.грн

~ податок з власників транспортних засобів та самохідних машин0,305 тис. грн.,

~ екологічний податок – 0,080 тис.грн.,

~ цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі - 2,715 тис.грн.

~ єдиний податок - 10,900 тис.грн.

~субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 11,900 тис.грн.

~ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження Проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року – 50,000 тис.грн.

Код 120300

«Збір за першу реєстрацію транспортного засобу»

Прогнозні надходження на 2014 рік збору за першу реєстрацію транспортного засобу визначено відповідно до положень Бюджетного, Податкового кодексів України та виходячи з середньорічних фактичних надходжень за 2013 - 2011 роки в сумі 0,305 тис. гривень.

Код 190100

«Екологічний податок»

Прогнозні надходження на 2014 рік екологічного податку передбачені відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі 0,080 тис. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу екологічний податок розподіляється:

- 53 відсотків до спеціального фонду державного бюджету;

- 33,5 відсотків до сільських, селищних, міських бюджетів;

- 13,5 відсотків до обласного бюджету.

Розрахунок проведено відповідно до фактичної та прогнозованої кількості платників податку, за ставками в розрізі кожного виду забруднення, затвердженими Податковим кодексом України. Екологічний податок в селі Христофорівка сплачують три платника: ДП Баштанське ЛГ, відділ освіти Баштанської РДА, сільська рада.

Код 180504

Єдиний податок

Єдиний податок є доходним джерелом спеціального фонду і в результаті розщеплення якого, 43 відсотка сплаченого обсягу податку зараховується до сільського бюджету. Фактичні надходження єдиного податку за 2013 рік до бюджету сільської ради становлять 17,276 тис.грн. Прогнозні надходження єдиного податку до сільського бюджету на 2014 рік визначено в розмірі 10,900 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до фактичної та прогнозованої кількості платників податку.

Код 250000

«Власні надходження бюджетних установ»

До власних надходжень бюджетної установи належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Прогноз власних надходжень бюджетних установ на 2014 рік визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України та розрахунків головних розпорядників коштів в сумі 18,0 тис.грн., в тому числі по галузях:

- Освіта – 16,5 тис.грн.;

- Культура – 1,5 тис.грн.
ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік (з урахуванням офіційних трансфертів) визначено в розмірі 796,600 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 702,700 тис. грн., видатків спеціального фонду бюджету – 93,900 тис. грн.

Видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 702,700 тис.грн. фінансуватимуться за рахунок:

- власних (закріплених) доходів сільського

бюджету (І кошик), надходження яких у

2014 році прогнозується в сумі - 139,600 тис.грн.;

- дотації вирівнювання з державного бюджету - 346,126 тис.грн.;

- додаткової дотації на вирівнювання

фінансової забезпеченості - 1,700 тис.грн.;

- доходів, що не враховуються

при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) - 215,274 тис.гривень.

При плануванні видатків сільського бюджету стовідсотково враховувались асигнування на:

- виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гивень, з 1 жовтня – 1301 гривень на місяць та з розміру посадового окладу працівника тарифної ставки першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 гривні, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень на місяць;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами.
Обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік розподілений наступним чином:

 • 260,000 тис.грн. спрямовано по дошкільній освіті,

 • на утримання апарату управління – 257,428 тис.грн.,

 • по централізованій бухгалтеріїї – 99,665 тис.грн.,

 • на благоустрій села – 12,777 тис.грн.,

 • на культуру і мистецтво – 63,000 тис.грн,

 • соціальний захист населення – 3,100 тис.грн.,

 • фізкультуру і спорт – 3,000 тис.грн.,

 • субвенцію – 3,730 тис.грн.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Зміни, передбачені Законом України від 16 січня 2014 року n 723-vii, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності Законом України...

Граничний термін сплати акцизного податку за грудень – 30 січня 2014 року
Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Саме тому акцизний податок за грудень 2013 року...

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ від 20 січня 2015 року,...

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної...
Кодексу електронні перевірки платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

21 січня 2015 року м. Київ
...

Судова палата у цивільних справах
Особа 1 про перегляд Верховним Судом України рішення апеляційного суду Закарпатського області від 7 серпня 2014 року та ухвали Вищого...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Д ніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
Наказом ректора від 01 березня 2012 року №180 на підставі рішення Вченої ради університету від 06 лютого 2012 року, протокол №6,...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол...
...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Рішення від 24 січня 2017 року №283-22-vii
Попередити депутатів Таращанської міської ради та керівників юридичних осіб публічного права про недопустимість порушення обмежень,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

21 січня 2015 року м. Київ
«ПриватБанк» до особа 1 про стягнення заборгованості за кредитним договором за заявою публічного акціонерного товариства «Комерційний...

Кодекс введено в дію з 1 січня 1984 року
Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт