Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порадник Тестові технології в педагогічній діяльності

Порадник Тестові технології в педагогічній діяльності

Порадник Тестові технології в педагогічній діяльності
Порадник на допомогу молодому викладачу. Тестові технології в педагогічній діяльності викладачів професійно-теоретичної підготовки. Матеріали упорядковані методистом НМК ПТО Кіровоградської області Черемісовою Т. М.
 

Педагогічний тест(англ. «test» - проба, випробування, перевірка будь-яких якостей) - це сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші психолого-педагогічні характеристики.  Складниками тесту є тестові завдання.

Тестові завдання - це компоненти, з яких складається ввесь тест. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

На І етапі викладач знайомиться із типологією тестових завдань, визначає мету тестування, здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання, враховуючи головні вимоги - відповідність меті навчання, високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок, визначає час, правила тестування та систему його оцінювання. 

ІІ етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів
виконання завдання, виконання тренувальних завдань.
Важливим для викладача є дотримання головної вимоги посування учнів в освоєнні тестових технологій - від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання.

На ІІІ етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для викладача та учнів формі.

 

Типологія тестових завдань

Типологія тестових завдань враховує особливості їх змісту та структури.

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тестові завдання закритої та  відкритої форм.

Тестові завдання закритої форми передбачають формулювання запитання та варіанти відповідей, одна, або декілька із них правильні.

Тестові завдання відкритої форми передбачають формулювання запитання відповідь на яке дає сам учень.

 

Тестові завдання закритої форми

- альтернативний тест:

- тест, що складається з речення, яке має будь-які твердження, а правильність чи неправильність їх повинен визначити учень. Відповіді на тестові завдання даного типу учні добирають із запропонованих тверджень «правильно» чи «неправильно», «так» чи «ні», або знаків «+» чи «-»  (приклади 1-3);

- тест, в якому запропоноване запитання передбачає 4 - 5 варіантів відповідей, серед яких лише один - правильний. При цьому чим більше варіантів відповідей, тим менша можливість вгадування відповіді.

Альтернативний тест необхідно добирати для таких завдань, які виключають варіанти різного тлумачення правильної відповіді (приклади 4-5).

Даний тест найпростіший у розв'язанні, тому на його виконання потрібно відводити орієнтовно півхвилини та оцінувати максимально в 0,5 балів.

 

Приклад 1

     Розшивання тріщин виконують малярним ножем ?

а)      правильно;

б)       неправильно,

Приклад 2

    Чи можна палити під час виготовлення фарбових сумішей, шпаклівок, грунтівок ?

а) так ;     

б) ні.

Приклад 3

 

    Щоб відкрити тару потрібно використовувати спеціальні інструменти?  «+», «-».

Приклад 4

Активні рахунки – це рахунки призначені для обліку .....

а)      капіталу;

б)      зобов’язань перед кредиторами;

в)  майна

г)  прибутку.

Приклад 5

З якого великокускового напівфабрикату виготовляють ростбіф?

а)      з верхньої та внутрішньої частин задньої ноги;

б)      з бокової та зовнішньої частин задньої ноги;

в)      з лопаткової та підлопаткової частин;

г)       з вирізки, товстого і тонкого країв.

д)       

- вибірковий, або варіативний тест.

Передбачає максимально 10-12 варіантів відповідей на тестове завдання, з яких 6-8 відповідей правильні. За вибірковими тестами перевіряють передусім повноту знань класифікації того чи іншого явища.

На виконання даного тестового завдання потрібно відводити орієнтовно півхвилини на кожний варіант відповіді. Наприклад, якщо тестове завдання передбачає 6-8 правильних відповідей, то час на його виконання 3-4 хвилини. Кількість балів за такий тест зазвичай відповідає числу правильних варіантів відповіді. Кожна помилка віднімає з суми балів 1 бал.

 

Приклад

    Підготовка  перцю для фарширування включає операції...

а)      відкидання на друшляк;

б)      промивання;

в)      надріз навколо плодоніжки;

г)       охолодження;

д)      видалення насіннєвої камери;

е)      бланшування;

ж)   наповнення начинкою;

з)       миття;

и)      стікання соку;

к)      зрізання плодоніжки;

л)      посипання сіллю, перцем.

 

- послідовний, або порядковий тест ( тест-ранжування) дає можливість перевірити знання учнем послідовності того чи іншого процесів. У варіантах відповіді на таке тестове завдання відсутні неправильні відповіді, необхідно розташувати у правильній послідовності запропоновані у невпорядкованому вигляді поняття, слова, визначення, технологічні операції.

На виконання даного тестового завдання потрібно відводити орієнтовно півхвилини на одну розумову операцію  та оцінювати в 0,5 бала кожну із них.

 

Приклад

Розташуйте технологічні операції з виготовлення клеєних елементів в правильному порядку:

Операції

Послідовність

а) сушіння

1-

б) розкрій

2-

в) обробка з чотирьох сторін

3-

г) сортування

4-

д) приготування клею та його нанесення

5-

е) запресовка

6-

ж) склеювання заготовок

7-

з) збирання заготовок

8-

и) захисна обробка

9-

і) механічна обробка склеєних елементів

10-

к) витримка під пресом

11-

 

- конструктивний тест (або тест-доповнення)

Таке завдання передбачає заповнення учнем у тексті, що описує те чи інше явище чи технологічний процес, пропущених слів, які мають визначальне значення для даного тексту. Над пропущеними словами слід ставити послідовно цифри - 1,2,3, а після опису під буквеною нумерацією а), б), в)- варіанти відповідей. Ключові слова пропонуються розміщувати у невпорядкованому вигляді. Учень повинен проставив цифри та відповідні  літери із ключового ряду.

На виконання даного тестового завдання потрібно відводити орієнтовно півхвилини на одну розумову операцію  та оцінювати в 0,5 бала кожну із них.

 Приклад

Майже в усіх працях з теорії бухгалтерського обліку наводяться дві класифікації рахунків: одна за 1 рахунків, інша – за 2 . Перша побудована за  3, а друга – за 4 рахунків.

а)      за призначенням та структурою;

б)      за економічним змістом;

в)      технічними особливостями;

г)       науковою ознакою.

д)       

- розподільний тест - найскладніший для учнів. Він вимагає розподілу ознак серед трьох чи більше понять. Може мати декілька ступенів розподілу залежно від глибини контрольованих знань з кожного розділу. Його особливість полягає в тому, що опитувані розподіляють правильні варіанти характеристик досліджуваних об'єктів, процесів, понять.

 Час на виконання даного тестового завдання визначається із розрахунку одна хвилина на досліджуваний об’єкт, явище, процес тощо. Кількість балів  дорівнює кількості аналізованих об’єктів, за кожну помилку знімається 1 бал.

Примітка. Якщо в даному тестовому завданні не вказані варіанти характеристик і учня потрібно їх записати, то такий вид тесту можна віднести до тестових завдань відкритої форми.

  Приклад

Дайте характеристику порціонованим напівфабрикатам з свинини

1.Назва н/ф

2.Частина туші

3.Особливості нарізання

4.Форма

5.Товщина н/ф

6.Панірування

7.Кількість на порцію

1.1Котлети натуральні

2.1...

3.1...

4.1...

5.1...

6.1...

7.1...

1.2Ескалоп

 

2.2...

3.2...

4.2...

5.2...

6.2...

7.2...

1.3Шніцель відбивний

2.3...

3.3...

4.3...

5.3...

6.3...

7.3...

 

- схематичний тест

Уданому тесті дано схему побудови чогось, без будь-яких підписів із проставленими цифрами - 1, 2, 3 тощо, а під літерами а), б), в) тощо - дано ключові слова. Учні повинні співвіднести вказані під цифрами ознаки з їх визначенням.

Час на виконання даного тестового завдання залежить від кількості вказаних цифрових ознак та визначається із розрахунку півхвилини на одну ознаку. Кількість балів буде залежати від встановленої кількості ознак ( 0,5 балів за одну ознаку).

 

Приклад

Назвіть елементи поверхових підмостей

 

                

 

а)       стійка,

б)       розкоси,

в)      лаги під стійки

 

- кількісний тест - це альтернативний, або вибірковий тест, в якому, для відповіді на тестове завдання потрібно вибрати правильну або правильні відповіді з цифрових варіантів запропонованих відповідей.

На виконання даного тестового завдання потрібно відводити орієнтовно хвилину та оцінувати максимально в 1 бал.

 

Приклад

Яке обладнання відносять до немеханічного торговельно-технологічного  обладнання?

1.Гірки, стенди, тара-обладнання;

2.ЕККА, прилавки, гірки, стенди;

        3.ВНЦ-2, шафи, прилавки.

 

- тест на встановлення відповідності (тест-зіставлення)

Таке завдання полягає в необхідності встановлення відповідності елементів однієї множини елементам другої. При цьому ліворуч в колонку записують 2-5 понять, формул, тверджень, означень, які пронумеровані цифрами, а ліворуч – бажано удвічі більша кількість відповідей, позначених літерами, або цифрами. Кожному поняттю або значенню з колонки, що ліворуч, повинна відповідати одна правильна відповідь з колонки, що праворуч.

Обидві колонки (стовпчики) повинні мати назву. У такому випадку правильна відповідь складається з двох пунктів, наприклад: 1-5, 2-а.

Такі завдання частіше застосовують для поточного контролю.

На виконання даного тестового завдання потрібно відводити орієнтовно півхвилини на одну розумову операцію  та оцінювати в 0,5 бала кожну із них.

 

Приклад

До поставлених питань доберіть правильні варіанти відповідей

Питання

Відповіді

1.   Яке обладнання називається немеханічним?

а)      Столи, гірки, вітрини,прилавки.

2.   Що таке торгові меблі?

б)      Немає механізмів.

3.   Перелічити торгові  меблі торгових залів та відділів.

в)      Немеханічне обладнання для торгових
залів.

4.   Совки,  ножі,  лопатки, щипчики,   виделки     —     це торговельний інвентар.

г)       Такий,  який  застосовують для пакування.

 

5.   Що  таке  пакувальний матеріал?

д)      Для  підготовки та продажу.

6.   Назвіть   універсальний пакувальний матеріал.

е)      Тару.

 

7.   Які вироби використовують для забезпечення зберігання товарів?

ж)   Поліетиленові пакети.

 

8.   Яка тара входить у вартість товарів?

з)       Тканина,  полинова, скляна, картонна, жерстяна.

9.   Як   поділяють тару   за матеріалом виготовлення?

и)      Серповидний ніж або ножиці.

10.              Яким інструментом відкривають мішки?

к)      Скляна.

 

11.              Де зберігається тара?

л)      Здається тарозбираючим     організаціям     або постачальнику.

12.              Куди повертається зібрана в магазинні тара?

м)     В   окремих приміщеннях.

 

- узагальнювальний (збірний) тест дає можливість окрім контрольних знань перевірити вміння учнів узагальнювати, робити висновки, класифікувати те чи інше явище. Його також можна віднести до різновиду альтернативного, або вибіркового тесту. Під час розробки такого виду тесту завдання дають у двох колонках: в одній колонці наведено багато ознак, що характеризують 2 - 3 правила, об'єкта, а в іншій - самі правила, об'єкти.

Час на виконання даного тестового завдання визначається із розрахунку одна хвилина на досліджуваний об’єкт, явище, процес , правило, тощо. Кількість балів  дорівнює кількості узагальнювальних об’єктів, за кожну помилку знімається 1 бал.

 

Приклад

З перелічених нижче форм нарізання овочів обери  характерні форми:

 1. соломка;

 2. брусочки;

 3. бочки;

 4. кульки;

 5. стружка;

 6. скибки;

 7. кружальця;

 8. часточки;

 9. грушки;

 10. горішки;

 11. кутики;

 12. спіраль;

 13. шпалки:

 14. зірочки;

 15. гребінці.

 

а)   для складної нарізки;

б)   для простої нарізки;

в)   для нарізування картоплі;

г)    для нарізування кабачків та патесонів.

 

 

- аналітичний тест, як і попередній, передбачає перелік ознак будь-якого об'єкта, явища та їх визначення, але сформульованих у зворотному порядку.

 

- порівняльний тест передбачає знаходження спільного та відмінного в досліджуваних процесах явищах; спрямований окрім контролю якості знань та вмінь на перевірку вміння знаходити схожість та відмінність у досліджуваних явищах.

 

- операційний тест може бути побудований аналогічно до будь-якого з перелічених вище тестів, але передбачає перевірку знання учнями практичного використання тих чи інших процесів.

 

 

Тестові завдання відкритої форми

- проблемно-пошуковий тест

Дане тестове завдання передбачає необхідність творчого переносу знань у нестандартну ситуацію й тому являє собою проблему (складне запитання, завдання, що потребує розв'язання), закладену в тестовому завданні; пропозицію варіантів (гіпотез) його розв'язання та систему доводів. Такий вид завдання вважають одним із найскладніших тестів у змістовному плані.

 

Приклад

Вкажіть причини виникнення даної проблеми та шляхи її попередження або усунення.

Проблема

Причини

Шляхи попередження, або усунення

Приготовлена страва «Ковбаски рибні українські» на розрізі має темний колір, різкий запах та відсталу  паніровку.

 

 

 

Примітка:

Альтернативний тест( Приклад 1),  конструктивний тест (або тест-доповнення)( Приклад 2-3), розподільний тест( приклад дивитися розподільний тест закритої форми), схематичний тест( Приклад 4) можуть теж відноситись до тестових завдань відкритої форми, якщо вони передбачають постановку завдання, а відповідь на яке дає сам учень.

 Приклад1

         До покрівельних матеріалів з деревини відносять?

а)                  ...;

б)                  ...;

в)                  ...;

г)                   ... .

Приклад 2

          Основною сировиною для отримання хлібобулочних виробів є …

Приклад 3

Комбінованими називаються регістри, в яких записи роблять одночасно у ___________________ і __________________ порядку (журнали-ордери, відомості). Книги зведеного запису носять звичайно назву балансів-оборотів або відомостей-оборотів. За ступенем узагальнення облікові регістри можуть бути ________, ________, комбіновані.

 

 

Приклад 4

          Назвіть вид кутового кінцевого з’єднання

       

 

    

 

Методика формування педагогічних тестів різного виду контролю

 

   За   метою   використання   та   місцем   у   навчальному   процесі розмежовують педагогічні тести навчальні й контрольні.

Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити, повторити його. Їхня головна мета - виявити прогалини в знаннях учнів.

Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми.

Виконання завдань у тестовій формі для поточного контролю доцільно планувати на різних етапах уроку ( при проведенні актуалізації, виявлення рівня сприйняття учнями навчального матеріалу та при проведенні його  закріплення), але не більш як на 10-15 хвилин.

У зв'язку з тим, що ці завдання є навчальними, не варто робити їх занадто складними. На цьому етапі контролю слід використовувати переважно  такі тестові  завдання, як вибіркові, або варіативні, послідовні, або порядкові, конструктивні, схематичні тести.

Дані тематичного контролю інформують викладача про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та вказують, наскільки раціональні алгоритми використано для виконання завдань тесту. Щоб забезпечити максимальну надійність результатів оцінювання і якнайповніше перевірити, як засвоєно вивчений матеріал, викладач повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною кількістю завдань. У ньому слід якнайповніше відобразити зміст вивченої теми, збалансовано представити як основний теоретичний матеріал (розуміння понять, значення термінів, технологічної послідовності, тощо), так і завдання практичного характеру. Готуючи матеріали для тематичного оцінювання, викладач повинен збалансувати його за складністю. Для цього слід включити завдання приблизно в такій пропорції: 25% легких, 25% складних, 50% - середнього рівня складності. Такий розподіл відображатиме співвідношення сильних, середніх і слабких учнів у групі.

Проектуючи тест, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання.

Кількість тестових завдань, об'єднаних в одному педагогічному тесті визначається поняттям «Довжина тесту», або «Обсяг тесту». Для тематичного контролю знань учнів у процесі експрес-контролю ( 15-20 хвилин) можна використовувати тест максимальною довжиною в 15-20 тестових завдань; при тематичного контролі знань та вмінь учнів, розрахованому на цілий урок вимагається включення до тесту максимально  60-120 тестових завдань.

Фахівці, наприклад, підкреслюють, що надійність і об'єктивність тестової перевірки знань та вмінь збільшується зі збільшенням довжини (обсягу) тесту. Для того щоб тести виконували перелічені вище функції, погрібна грамотна з дидактичного та змістовного боку побудова тестів, а також експертиза їхньої відповідності освітньому стандарту.

 Для ефективності проведення тематичного контролю знань та вмінь учнів за допомогою тестування, викладачу необхідно:

-  мати щонайменше чотири варіанти комплектів тестів;

- з кожного тестового завдання та з усього комплекту тестів має бути визначено кількість балів за правильне розв'язання даного тестового завдання (кількість балів у кожному варіанті має співпадати);

- у всіх комплектах тестів необхідно скласти ключ з варіантами правильного розв'язання тестових завдань (еталон).

Методика оцінювання знань учнів за результатами тестування

Перевести отримані бали в 12-бальну шкалу оцінювання викладач може шляхом встановлення ваги кожного завдання. Наприклад, за кожне правильно виконане завдання, що перевіряє знання теоретичного матеріалу або завдання з вибором однієї правильної відповіді -1 бал, за завдання з вибором кількох відповідей чи встановлення відповідності - 3-4 бали. Отримавши загальну кількість балів, викладач визначає інтервали, які відповідають шкільним балам навчальних досягнень.Прийнято такий розподіл оцінок (хоча можливі варіанти): отримання учнем у процесі тестування від 100 до 90 % від максимальної кількості балів відповідає високому рівню; від 89 до 60 % - достатньому; від 59 до 30 % - середньому; від 29 % та нижче - початковому.

Наприклад, якщо за виконання всіх завдань тесту можна одержати 60 балів, то результат 55-60 відповідатиме 12 балам, 50-54 - 11 балам тощо. Отже, оцінити найвищим балом можна не лише роботу, у якій правильно виконано всі завдання, а й таку, що максимально наближається до такого результату. Таким чином, учневі дається деяке право на помилку, якого під час традиційного оцінювання він не має.

Якщо кількість балів, отриманих за розв'язання учнями тесту, нижча від максимальної більш ніж на 50 %, слід звернути увагу на правильність формулювання тестового завдання, відповідність його змісту досліджуваного матеріалу.

Часто тестування дає вищі результати, ніж усі інші засоби вимірювання якості освіти (контрольні роботи, заліки, тощо). Це свідчить передусім про примітивність тестових завдань, введених у даний комплект тестів, а отже, про необ'єктивність такої тестової перевірки знань.

Для якісного впровадження в навчальний процес тестування як методичної форми обов'язковим є його систематичність, вписаність у загальну структуру уроку і продуманість методів його використання протягом усього навчального року, причому не тільки під час проведення тематичної атестації, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу. Першорядну роль в ефективному освоєнні учнями тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних типів, рівня складності та структури, неодмінне здійснення аналізу результатів тестування, з'ясування типових помилок, яких припускаються учні, та визначення шляхів їх усунення. Тільки такий підхід до впровадження тестових технологій сприятиме якісному освоєнню їхсучасним навчальним закладом..

 

Використана література

1.Український центр оцінювання якості освіти, інформаційні матеріали, Київ, 2007,   «Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, інформаційні матеріали».

2. «Директор школи», №23-24 (215-216), 2002 р., «Організація тестування у загальноосвітньому навчальному закладі».

3. «Завуч», №31 (325), листопад 2007 р., «Особливості методики тестування».

 4. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №7 Київ, 2007 р., «Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Марина Бітянова психолог у школі: зміст діяльності й технології
Психолог у школі: зміст діяльності й технології. — К.: Б66 Главник, 2007. — С. 160. (Серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр.:...

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Методичний порадник «Зовнішнє незалежне оцінювання – 2007» (за матеріалами Львівського рцояо)

Тестові завдання до вступних випробувань за фахом для осіб, які на...
На якому рахунку накопичуються витрати, що здійснюються при виробництві готової продукції?

Тестові завдання до вступних випробувань за фахом для осіб, які на...
На якому рахунку накопичуються витрати, що здійснюються при виробництві готової продукції?

М 54 «Порадник шкільному бібліотекарю щодо обліку підручників та навчальних посібників»
...

М 54 «Порадник шкільному бібліотекарю щодо обліку підручників та навчальних посібників»
...

Сучасні І традиційні способи теплової обробки продуктів з використанням...
Нформаційні технології охопили усі галузі людської діяльності. Навчально-виховний процес не виключення. На сьогоднішній день важко...

Звіт про проходження педагогічного практикуму
«Технології співробітництва» в навчальній діяльності вчителя та учнів в урочний та позаурочний час

Порадник для офіційних спостерігачів зміст
Зразки актів, скарг та адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства

Вступ
Висновки до першого розділу Розділ технології соціального проетування в діяльності соціального педагога

Конспект уроку з технології для 10 класу Тема Загальні основи проектування...
Мета Формувати соціальну, інформаційну компетентності, сприяти засвоєнню знань про основи проектування у сфері виробництва, навчити...

Міністерство освіти І науки України
Проблема морального виховання особистості в педагогічній спадщині в. Сухомлинського

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація...
«основи технології» педагогічної діяльності в галузі обраної професії, сформувати необхідні функціональні (педагогічні І фахові)...

Щоб стати справжнім педагогом, вихователем дітей
В. О. Сухомлинського та можливості їх використання в педагогічній роботі з дошкільниками

Когутич І.І. «Криміналістика»
Джерела, на яких ґрунтуються тестові завдання та які відповідно рекомендовані студентам до опрацювання для їх вирішення

Конспект уроку (Word): «Вектори. Розв’язування задач»
Матеріали до кожного з уроків: мультимедійні презентації, відео файли, тестові завдання

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Дієприслівник» Мета
Обладнання: підручник, дидактичний ілюстративний матеріал, тестові завдання, картка самооцінки, тлумачний словникБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт