Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


О.П.ГЛАЗОВА
РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ


10 клас

Другий семестр

2003, 2007

ЗМІСТ


32

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

2

33

Основні способи словотворення. Тематичне тестування.

7

34,

35

ЗМ. Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

11

36

Власне українські слова. Складні випадки слововживання.

16

37,38

ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням

22

39

Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології та лексикології.

28

40

ЗМ. Усний переказ із творчим завданням

38

41, 42

ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням

40

43

Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування.

43

44

ЗМ. Аналіз письмового переказу

46

45

Система частин мови: спільне і відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови.

48

46

Стилістичні засоби морфології.

54

47

ЗМ. Аналіз письмового переказу

60

48

Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

61

49

Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

72

50

Вступ. Риторика – наука і мистецтво переконувати.

81

51

Виступ. Техніка підготовки виступу: добір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів.

86

52

ЗМ. Практичне заняття з риторики. Добір матеріалу для виступу, його обдумування, конспект ключових слів.

92

53, 54

Структура виступу. План виступу. Вступ і закінчення виступу.

93

55, 56

ЗМ. Практичне заняття з риторики. Виступ на зборах

97

57

Основне в змісті виступу (об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія).

99

58

Елементи практичної риторики. Тематичне тестування.

104

59

ЗМ. Виступ на зборах (підготовлений заздалегідь і не підготовлений)

108

60, 61

ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням

110

62

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

113

63

Аналіз контрольного диктанту

120

64

ЗМ. Аналіз письмового переказу


121


Урок № 32

Тема. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

Мета: пояснити вплив застосування різних способів словотворення на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати виражальні засоби мови відповідно до ситуації спілкування та мети висловлювання, обґрунтувати свій вибір; удосконалювати логічне й образне мислення, мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.
ХІД УРОКУ
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Активізація опорних знань.
Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Основні способи словотворення» (с. 25).
ІІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
Робота з підручником.

Виконання вправи 77.
Робота біля дошки.

Визначити спосіб творення поданих слів. Дібрати слова з твірною основою, виділити словотвірні афікси.
Бюджетник, державник, мобільник, тіньовик, бартерувати, наварювати приватизація, департизація, удовенківці, констенківці, лукашенкізація, розмитнення, роздержавлення, розмосковщення, силосонавантажувач, КСП (колективне сільськогосподарське підприємство), СП (спільне підприємство).
IV. Вивчення нового матеріалу.
Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 31 – 33).
V. Виконання вправ за закріплення вивченого.
Вибірково-розподільний диктант.

Слова, які за допомогою суфіксів набули зменшувально-пестливого значення або значення згрубілості чи збільшеності, виписати в дві колонки. Виділити ці суфікси.
О народе! Чи ти бачив сонце? Хоч тонюсінький промінчик долі? (В.Чумак.) Те, що ти бачиш, - юрмище і тління, запам’ятай: це ще не Україна. Це тільки ґрунт. Лише кореневище. Господня Україна сходить вище. (Т. Майданович.) Ми буваєм у натовпі злющі, а добрішаєм на самоті. (В.Березінський.) Слів’ятка, словинки, словища, - скільки вас, недобутих, лежать ще Шевченковій зоряній рудні! (В. Затуливітер.) Киньте, братики, панський Парнас, уберіться в простісіньку свитку! (П. Грабовський.) Тут, димар осідлавши, відьма гасить вогні, домовик із-під стріхи – очиська страшні… (Л. Вишеславський.)

Прочитати уривок з поезії.

Пояснити, як ви розумієте терміни «суфікси позитивної оцінки» і «суфікси негативної оцінки»? Навести приклади слів із такими суфіксами з поданого уривка. Як впливають слова, творені різними способами, на стилістичне забарвлення тексту? Відповідь на питання проілюструвати прикладами з уривка.

Ой оце чудне дівчатонько, ой-я,

Що суботоньки їде з містонька

До бабоньки, до бабусеньки, ой.

Лишає свої інфузорії-туфельки,

Скидає свої лаковані туфельки,

Одягає куфайчатко порване, ой-ой-оєчки.

У бабцюлі, у бабусеньки, ой,

Взува старі чоботи-шкарбани,

Бабчині чоботи-чоботищеньки.

Наносить води повну балію –

Ще відро, ще відро, ще відеречко,

Та в баняки, банячища, ой,

Та любисток зімліє в горнятах,

Аж зімліє бабусина хата, ой-ой-ой,

Хата, хатуся, хатинонька,

Хатусенька, Хата Стріхівна, ой.

- Заворожи мені, бабченько, ой-я,

Бабусенько, бабулиня, бабусенція.

Ой гаряча, ой бабулик, ой-ой-ой-єчки.

Ляпотить, хлюпотить у ночовоньках

Дівулиця, дівчина, дівогоренько,

А бабуся так і вештається, ой-я,

А бабище все шпортається, ой-я,

З кочергами, з баняками, банячищами…

Внучка, внученька, студентонька

Спить у баби на ряднищі, на рядні

Під кожухом, кожушиськом, кожушариськом…

(І. Драч)

Робота з підручником.

Виконання вправи 80 (усне).
Пояснювальний диктант.

Підкреслити слова з абстрактним, узагальнювальним значенням, утворені за допомогою суфіксів (-анн-. –енн-, -ість, -ізм, -ств-, -цтв-). У текстах яких стилів найчастіше використовуються такі слова?
У Брусилові Житомирської області, де народився політичний і релігійний діяч, перший міністр освіти в уряді УНР Іван Огієнко, відбулося вручення премії його імені. Премію встановлено за заслуги в галузях літератури і мистецтва, науки і освіти, діяльності, спрямованої на утвердження державності України. (З газети.) І тільки мова чужа у власному домі. У шовінізму кігті підсвідомі. (Л. Костенко.) Війни – це та ж пиха, егоїзм, владолюбство, прагнення когось розчавити, підтоптати. (О. Гончар.)
Прочитати.

Вказати прикметники, утворені суфіксами –ичн--, (-ічн-). Чому вживання таких прикметників характерне для книжних стилів?
Є святині, яких не діткнути ні монбланами жовтої преси, ані хитрим ефіроблудом політичних ерзац-дантесів. (Л. Забашта.) Не можуть мрій, що їх плекає дух, нам замінити статистичні факти. (Ю. Клен.) В якусь кібернетичну мить твоя душа здригнеться потай і вперше ретрозаболить. (О. Матушек.) Хочеться відразу застерегти дилетантів, псевдонауковців та пристосуванців до новітніх мод, що народна медицина – як і високої проби поезія, як симфонічна музика – такий складний наріжний камінь, що його не можна сприйняти без підготовки ні випускникам медичного вузу, ні підкреслено ерудованим професорам-медикам. (За Є. Товстухою.)
Від поданих слів самостійно утворити віддієслівні іменники.

Виділити в них словотвірні суфікси. У текстах яких стилів зазвичай вживаються віддієслівні іменники?
Досліджувати, обговорювати, обґрунтувати, вивчати, зберігати, припинити, переносити, порушити, представити, найменувати, висловити, здобувати, бути.
Переписати, знімаючи риски.

Яке значення виражається за допомогою префіксів не-, ні-, недо- - тільки протилежне чи значення зневажливого, негативного ставлення?
Посадив Артем вівчарку замість будки в іномарку, а вона – така ні/кчема! – шкірить зуби на Артема. (В. Скомаровський.) Кіт побачив черепаху та й говорить: «От не/вдаха! Зверху миска, знизу миска, де взялось на тебе лихо?» Черепаха каже тихо: «Ще давно колись мій дід в косаря украв обід…» (М. Стельмах.) Збулось провісництво сумне: хтось називає дилетантом, хтось недо/учкою мене. (Б. Дегтярьов.) …Піч гуде і димить у світ – скільки в пащу цій не/нажері тітка вкинула кращих літ! (В. Симоненко.)
Робота з підручником.

Виконання вправи 81 (усно).
Диктант із коментуванням.

Складні слова підкреслити, пояснити їх написання. Вказати складні слова, що вживаються як терміни у книжних стилях. Вказати складні слова, що передають емоційно-експресивні відтінки в текстах художнього стилю. З’ясувати стилістичну роль абревіатур.
Заздалегідь байдужий часоплин відводить нам години й кілометри. (В.Швець.) Оголеними нервами угадуєш словам нестачу мікровольта і зайвий міліграм. (Л.Костенко.) Я найбільш боюся жорстоковладних і страхополохних. Це два кінці одного нещастя: ніколи не знаєш, з якого боку несуть чи підносять вони дурість або й горе. (М. Стельмах.) Сонце знов сяє велично і шле золоті тихомирні привіти на землю й на море. (Дніпрова Чайка.) Гуде над світом буревій, печуть утрати. (І. Прокоф’єв.) Чорнозему кожна грудка дрімає ще, немов їжак. (Г. Білоус.) Сад ще дрімав у пурпурових шатах, немов жар-птиця, розпростер крило… (Л. Скирта.) Як пахне свіжозорана земля, як дихає теплом і як чекає на щедру зливу… (Н.Стефурак.)
Ось наші незагойні рани: ГУЛАГ, і голод, і Афган. (Н. Білокриницька.) На батька злий сусід активний для ДПУ створив донос: «Це українець супротивний, а не звичайний малорос!» (П. Марченко.) Димить планети безмір неосяжний, і скрізь ростуть АЕС, немов гриби. (І. Редчиць.) І не пройти, мабуть, рубіж, бо дзот – немов у горлі ніж. (К. Курашкевич.) Злітали догори кашкети, і в небо – залпи з ППШ, то мир вітали на планеті, і щастям повнилась душа. (Є. Доломан.) Переходимо до ринку… Чи на благо, чи на зло? І жаданий клятий ринок, і страшний, як НЛО! (М. Карпенко.) Тепер нові відкрились далі, нові осягнення в думках: життя вирує у спіралі – в подвійній нитці ДНК. (П. Харченко.) Їхала осінь на довгих КраЗах, аж гуготів обважніло шлях. (Г. Світлична.)

Прочитати уривок з поезії.

Пояснити, як виділені слова впливають на стилістичне забарвлення тексту. Яким способом ці слова утворено?
Перекотиполе, перекотимісто, перекотилюди, перекотичас…

Що ви захищаєте, слів еквілібристи, перевотивіроюперекотинас?

Перекотисором нас давно не палить, не печуть руїни жодної з святинь…

В перекотигенахперекотипам’ять, в перекотибатькаперекотисин.

Перекотирішенняперекотизмова проти поля й неба, річки й журавля…

З перекотидуманняперекотимова, перекотинація нею розмовля.

«Перекотизавтра» - що воно і звідки? Перекотивічність? Перекотипрах?..

Ну невже ми тільки перекотисвідки на полях історії, на її вітрах?

(О. Матушек)
С л о в н и к.

Еквілібристика – циркове мистецтво, засноване на вмінні виконавця роботи складні акробатичні вправи, зберігаючи рівновагу при нестійких положеннях тіла (на канаті, кулі тощо). Перен – вміння пристосовуватися до обставин.
V. Підведення підсумків уроку.
VI. Домашнє завдання.

§7, вправа 83.
Урок № 33

Тема. Основні способи словотворення. Тематичне тестування.

Мета: закріпити знання про способи словотворення, вміння й навички визначати способи творення слів; з’ясувати рівень засвоєння знань про будову слова та способи словотворення, а також уміння визначати способи творення слів; розвивати мислення та мовлення, відпрацьовувати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань та вмінь; перевірка та облік якості засвоєних знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тестові завдання.

ХІД УРОКУ
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Відтворення теоретичних відомостей.
Бесіда.

1) Що вивчає словотвір?

2) Що таке основа слова?

3) Які основи називаються непохідними? Похідними?

4) Яка морфема називається префіксом? Коренем? Суфіксом? Закінченням?

5) Яка основа називається твірною?

6) Яке слово називається твірним?

7) Який спосіб називається префіксальним? суфіксальним? суфіксально-префіксальним? безафіксним? Навести приклади слів, утворених цими способами.

8) Дібрати приклади слів, утворених способом основоскладання.

9) Навести приклади складноскорочених слів.
ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
Словниковий диктант.

У кожному зі слів визначити орфограму. З’ясувати спосіб творення кожного із слів.
Краєвид, зорепад, синьоокий, п’ятистінний, семибарвний, райвно, ДЕК (Державна екзаменаційна комісія), ВНЗ, власноруч, горілиць, синьо-жовтий, білосніжний, блакить, нестрим, прикордонник, присадибний, побережник, львів’янин, харків’янка, замилуватися, переоцінити.
Пояснювальний диктант.

Визначити спосіб творення виділених слів.
Карпатська синь, і вечір настає, червоне сонце падає за обрій. (Л.Коваль.) Зависло повітря, пропахле дозрілим цикорієм, а всміхнене небо – як піца, присмачена зорями. (Л. Весела.) І поки бачитимуть очі дивовижу, я не заскнію в отчій стороні і краю рідного до скону не залишу. (О. Доріченко.) А сніг укрив холодний горизонт, покривши вмить підстрижений газон. (В.Пучков.) Смакую я зими крохмальний хруст на денці дня, немов розчинну каву. (В. Сироватко.)
IV. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування)
V. Проведення тематичного тестування.
Тестові завдання

І варіант
1. Значущі частини слова (морфеми) є такі:

а) основа слова і закінчення;

б) основа слова, корінь і закінчення;

в) корінь, префікс, суфікс, закінчення; V

г) корінь, префікс, суфікс, закінчення, сполучний голосний (у складних словах).

Дібрати та записати слово, що відповідає схемі: префікс, корінь,

закінчення; розібрати це слово за будовою (напр.: вимова, порада).

2. Основа слова – це:

а) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

б) частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова; V

в) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

г) значуща частина слова, що стоїть після кореня.

Дібрати і записати два слова: змінне та незмінне; у кожному з них виділити основу (напр.: школа, завтра).
3. Безафіксний спосіб – це:

а) спосіб творення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово;

б) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса;

в) утворення нового слова від твірної основи без додавання суфікса і префікса; V

г) утворення нового слова через злиття словосполучення;

Показати процес творення слова безафіксним способом (напр.: юнь від юний, перехід від переходити).
4. Складноскорочені слова утворюються:

а) способом зрощення слів;

б) способом складання скорочених основ; V

в) безафіксним способом;

г) суфіксальним способом.

Скласти і записати речення зі складноскороченим словом у формі непрямого відмінка (напр.: І гірким полином проростає мій біль увсебіч – мої очі двома НЛО полетіли у ніч (Л. Коваль).
5. Нульові закінчення наявні у словах:

а) метро, кашне, манто, фойє;

б) вчора, взимку, мимохіть, слідом;

в) край, народ, день, писар; V

г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.

Скласти (пригадати) й записати речення (або два речення), у якому слово з нульовим закінченням уживалося б у прямому і в непрямому відмінках (напр: Де ліс, там і біс, а де нема лісу – не шукай біса. (Нар. творч.) Це нормально, коли в кожної людини є хліб, є й до хліба).
6. Спільнокореневими є слова:

а) книга, книги, у книзі, книгами;

б) вода, водяний, проводити, водогін;

в) веселка, повеселити, веселощі, веснянка;

г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий. V

Пригадати й записати народне прислів’я, у якому вжито спільнокореневі слова; ці слова підкреслити, виділити в них корені (напр.: Яблучко від яблуньки недалеко відкотиться. Блискавка блисне - камінь трісне. Береженого Бог береже. Писав писака, не розбере й собака) або дібрати й записати 5-8 спільнокореневих слів; у кожному слові виділити корінь.

ІІ варіант

1. Префіксально-суфіксальний спосіб – це:

а) утворення нового слова додаванням до твірної основи або префікса, або суфікса;

б) утворення нового слова додаванням до твірного слова або префікса, або суфікса;

в) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса одночасно; V

г) утворення нового слова відкиданням від твірного слова префікса і суфікса одночасно.

Дібрати і записати слово, утворене префіксально-суфіксальним способом (напр.: ліс – пролісок; по дорозі - подорожник).
2. Складноскорочені слова (абревіатури) утворюються:

а) складанням двох і більше повних основ у одне слово;

б) складанням усічених основ або початкових букв слів; V

в) від твірної основи без додавання суфіксів і префіксів;

г) злиттям словосполучення в одне слово.

Дібрати складноскорочене слово, увести його до самостійно складеного речення у формі непрямого відмінка.
3. Найпродуктивнішим в українській мові є:

а) префіксальний спосіб;

б) суфіксальний спосіб; V

в) префіксально-суфіксальний спосіб;

г) спосіб основоскладання.

Утворити і записати слово, утворене будь-яким різновидом морфологічного способу словотворення, вказати цей спосіб.
4. Префіксальним способом утворено такі слова:

а) смолоскип, вітрогон, жмикрут, зорепад;

б) переможець, учительський, розумний;

в) добігти, перевезти, подолати, заморожений; V

г) юнь, синь, молодь, насип, перехід.
5. Через набуття нового значення утворено такі нові слова:

а) військовий, набережна, черговий;

б) листопад, корінь, супутник; V

в) вчений, кошовий, булочна;

г) вічнозелений, добраніч, сьогодні.

Дібрати і записати нове слово, утворене через набуття ним нового значення.
6. Шляхом переходу з однієї частини мови в іншу утворилися такі слова:

а) медсестра, спортзал, військкомат;

б) молода, командуючий, полонений; V

в) перевіз, блакить, молодь;

г) мимохіть, насамкінець, голіруч.

Дібравши слово, утворене шляхом переходу з однієї частини мови в іншу, увести до самостійно складеного речення.
VI. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).
VII. Підведення підсумків уроку.
VIII. Домашнє завдання.

Вправа 54.
Уроки № 34, 35

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

Мета: ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мислення, відпрацьовувати вміння роботи висновки, складати оцінки, обґрунтовувати свої думки, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати, уточнювати та активізувати словниковий запас; розвивати пам'ять, творчу уяву, емоції; виховувати повагу до мистецтва, толерантність до чужих переконань та поглядів.

Обладнання: тексти відгуків.
ХІД УРОКІВ

І. Повідомлення мети і завдань уроків.
ІІ. Підготовка до роботи над відгуком.
Прочитати (прослухати) текст.

Вказати ті його фрагменти, які є відгуками про твори мистецтва. Пояснити, з якою метою складаються відгуки, хто їх зазвичай складає і хто є їх адресатами. У чому полягає відмінність відгуку від складеної фахівцем рецензії?
Він був плечистий, міцної кості, дещо сутулуватий, з буйною гривою цупкого кучерявого волосся. Мав вилицювате обличчя, монгольський розріз очей. Ходив неодмінно в українській вишиванці. Часто виймав з кишені блокнот і робив якісь замальовки.

Таким запам’ятали народного художника України, видатного графіка Василя Касіяна.

Ось відгук одного з сучасників про літографію Касіяна – «Шевченко в Україні».

«Перед нами Шевченко під час його останньої подорожі на батьківщину 1859 року. Знявши бриль, підставивши обличчя вітрові, Тарас простує високим берегом Дніпра. На суворому обличчі відбилися і напружена думка, і глибоке душевне хвилювання. Внизу, під кручею, «реве ревучий», чайки в’ються над хвилями. Поривчастий вітер гне додолу прибережні верби. Важкі грозові хмари вкрили небо, проте його бездонній глибині вже просвітліло…

Бентежний образ поета злився з образом збуреної природи. Отаким замисленим, упевненим і несхитним перед бурею увійшов Шевченко з цієї літографії в українське мистецтво. Без сумніву, цей образ полонив кожного українця».

Шевченкіана стала головною темою життя графіка Василя Касіяна. Гравюри «Гайдамаки», «Тарас Шевченко», «Шевченко серед селян», а також цикли ілюстрацій до «Кобзаря» збагатили українське образотворче мистецтво. Митець ілюстрував твори Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського… Серед плакатів видатного майстра – «На бій, слов’яни!» (1942), цикл «Гнів Шевченка – зброя перемоги» (1942 - 1943), меморіальні плакати, присвячені Панасові Мирному, Олександру Довженкові та багатьом іншим.

У Києві, на Володимирській, 14, де жив митець, встановлено пам’ятну дошку. Горельєфний бронзовий портрет є дуже вдалим. Відбито і кучерявий німб навколо високого чола, і знамениту вишиванку, і працьовиті руки, що ніколи не знали спочинку.

(З календаря)

С л о в н и к.

Графіка – вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є однотонний малюнок, виконаний на папері олівцем, пером, пензлем, вуглем, або ж друковане художнє зображення, відтиснуте на папері спеціальною формою (гравюра). Літографія – відбиток на папері з плоскої форми, виготовленої з каменю (вапняку), листів цинку або алюмінію. Горельєф – скульптурний твір, у якому зображення виступає над площиною фону більш як на половину його об’єму.

Пояснення вчителя.
Якщо рецензія – це кваліфікований аналіз твору мистецтва, оцінка професійної майстерності автора, висловлення аргументованих практичних зауважень, висвітлення допущених у ньому помилок та недоглядів, відзначення досягнень, точне визначення суспільно-політичної або літературно-художньої вартості твору, то відгук – висловлення глядачем (слухачем) безпосередніх вражень від сприйнятого твору.

Відгуки часто складаються в невимушеному усному спілкуванні – під час глядацьких або читацьких конференцій, на презентаціях тощо. Якщо ж відгук оприлюднено у ЗМІ, йдеться про відповідний жанр публіцистики.

Для відгуку як жанру публіцистики характерні такі особливості: оперативність, актуальність, лаконічність, відверта підкреслена оцінність. Мета відгуку – висловлення власної оцінки твору, особливостей його індивідуального сприйняття. Складання відгуку не потребує фахової підготовленості, володіння мистецтвознавчою термінологією і т. ін.

Обмінюючись враженнями про мистецький твір, глядачі й слухачі зазвичай якнайстисліше передають його зміст (або складають опис) та складають творові обґрунтовану оцінку. До речі, така оцінка далеко не завжди є об’єктивною, оскільки передає особистісне ставлення до твору.

Таким чином, відгук – це оцінка мистецького твору, складена глядачем або слухачем безпосередньо після ознайомлення з ним. За своїм щирим і доброзичливим тоном відгук має нагадувати ліричний відкритий лист. Враження й думки здебільшого висловлюються від першої особи. Обов’язковими є тактовність, толерантність, ненав’язливість суджень.

Здебільшого відгук має такі композиційні частини: зачин (що спонукає ознайомитись із твором і скласти йому оцінку), якнайстисліший переказ змісту мистецького твору (або його опис) та невеликий підсумок, у якому висловлено його обґрунтовану оцінку й передано особисте до нього ставлення.

Важливе значення для надрукованого в ЗМІ відгуку має заголовок: він має бути цікавим, образним, інтригувати й запам’ятовуватись.
С л о в н и к.

ЗМІ – засоби масової інформації. Толерантність – терпимість до чужої думки, чужих поглядів.

Прочитати (прослухати) надрукований у журналі відгук.

У його тексті вказати зачин, опис та підсумок-оцінку. Наскільки чітке уявлення про мистецький твір залишає цей відгук у читача? Чи є аргументованою складена автором оцінка творові живопису? Охарактеризувати тон відгуку.
ТАКИМ ШЕВЧЕНКА МИ НЕ БАЧИЛИ
Не знаю, як вам, а мені не доводилось бачити у творах мистецтва такого Шевченка, як на картині «В казематі» Андрія Антонюка. Смішний, навіть чудний дідусь – і разом з тим близький, людяний, не відсторонений. Шевченко на цій картині - стражденна людина, яка поневіряється і муки свої виливає на папері.

М’яке світло вихоплює пронизливий погляд Шевченкових очей. У них я відчуваю розпачливу беззахисність і душевний біль. За глибиною психологізму це один з найсильніших портретів Кобзаря, який мені довелося бачити.

Картину написано темними, навіть тьмяними фарбами. Враження таке, ніби із зображеного на полотні простору викачано повітря. Це посилює відчуття тяжкої здавленості, несвободи, приниженості й гіркоти.

Гілка калини, кобза на задньому плані – чи то видіння, чи то реальність… Ці традиційні алегорії наближають твір до народної картини.

(За Н. Васильченко)
Прочитати.

Чи є поданий текст відгуком про твір мистецтва? Кому адресовано висловлювання? Яка його мета?
Виставу п’єси Марка Кропивницького «Дай серцеві волю, заведе в неволю» в Театрі імені Шевченка сприймаєш, як барвистий концерт. Звичайно, це сприйняття – суб’єктивне. Але я не можу інакше висловити враження, яке справила на мене ця вистава злагодженістю акторського ансамблю, оформленням…

Режисер ввів у п’єсу багато пісенного й музичного матеріалу. Скажімо, сцени весілля в автора немає, це вже додав театр – і сцена органічно ввійшла в п’єсу, навіть як одне з кращих місць всієї вистави. Музика і спів являють не лише тло, що на ньому відбувається дія, а пронизують п’єсу, як щира золота нитка прошиває чудесну тканину, розгорнуту перед глядачем. До речі, музика композитора Б. Крижанівського заслуговує на окрему відзнаку, до того ж і оркестр під його рукою звучить чудово.

Ми, глядачі, схиляємось перед режисером Мар’яном Крушельницьким (він же виконує роль Івана Непокритого), що зачарував нас виставою. Але ми знаємо і не маємо права не відзначити, що легкість і яскравість вистави були здобуті великим трудом, упертою напругою мистецьких шукань.

Вистава давно скінчилась, ходжу, обмірковую її вулицями Києва. Мистецтво завжди із народом, як неподільна частка його долі, його щастя і горя, його життя…

(За О. Копиленком)

Якось довелося чути, як літня патріотка переконувала працівників дитячого журналу: «Друкуйте вірші Тараса Шевченка! Уміщуйте розповіді про український віночок, українську хату, народні звичаї, а не перекладні зарубіжні твори».

Шевченка, звичайно, треба знати. Але діти є діти, українські зокрема. Вони хочуть читати про мандрівки й пригоди, люблять фантастичну й детективну. Відрадно, що в українській літературі такі твори з’являються.

Щойно вийшов із друку сучасний (наскрізь український!) дитячий детектив «Суперагент 000. Нові пригоди» письменниці Лесі Ворониної.

Герой цієї книжки – Гриць Мамай (чи, бува, не нащадок легендарного козака Мамая?). Навіть зовні він сповна відповідає ідеалу сучасних хлопчаків: одягнутий у незмінну шкіряну куртку, джинси й білосніжної чистоти кросівки фірми «Reebok». Він має чорний пасок майстра карате, а, крім того, володіє секретами у-шу, дзюдо, кун-фу, кікбоксингу, а що найголовніше, розшифрує таємні прийоми давньоукраїнської боротьби, замасковані в народному танці гопаку.

Щоправда, в змалюванні атлетизму суперагента раз по раз прозирає іронічна посмішка автора. Ось Гриць Мамай сидить на снігу в позі лотоса, такий розпашілий від внутрішньої енергії, що його дружина красуня Зореслава сушить на його оголеному торсі випрані дитячі пелюшки… Ця весела й дотепна пародія на численні бойовики з їхніми супергероями навчає дітей ось так – іронічно, з посмішкою – оцінювати нісенітниці, що пропонуються з телеекранів…

Постійним супротивником Гриця Мамая виступає бабуся-нінзя, котра досконально володіє нунчаками, може набувати будь-якої подоби, зокрема й вигляду Грицевої дружини Зореслави. Вона замислює все нові й нові страхітливі злочини, але суперагент щоразу долає її підступи. Переможеній бабусі тільки й лишається, що сичати від безсилої люті й «вигукувати погані слова неукраїнською мовою».

Сюжет повісті розвивається стрімко й динамічно. Врешті-решт Гриць Мамай розплутує змову, що загрожувала всій земній цивілізації, зруйнувавши при цьому центр змови – металеву жінку зі щитом і мечем на Дніпровій кручі в Києві, яку кияни без жодних симпатій прозвали «бабою» за ту дисгармонію, що внесла вона в панораму міста.

При всій карколомності подій у повісті немає вбивств. Навіть бандитів у покарання то зачиняють у сміттєзбірнику, то з метою перевиховування перетворюють на нерухомі статуї. Тут чимало дотепів, комічних ситуацій. Книжка весела, світла, читається на єдиному подиху. Вона скромно, але ошатно й інтелігентно проілюстрована (художник Олег Петренко-Заневський), видана з належною культурою, що тепер, на жаль, трапляється не часто. Отож, в українській літературі для дітей побільшало на гарну, цікаву, розумну книжку.

(Зірка Мензатюк)
ІІІ. Самостійна робота учнів над відгуком.
Самостійно скласти відгук про твір мистецтва за власним вибором або ж відгук про нещодавно переглянуту виставу чи кінофільм (на чернетках).

О р і є н т о в н и й п л а н в і д г у к у п р о в и с т а в у


  1. Коли, за яких обставин, на сцені якого театру було переглянуто виставу. Бажано назвати імена автора п’єси та режисера.

  2. Мої враження від:

а) акторського складу та акторської гри;

б) музичного та художнього оформлення.

3. Наскільки актуальними й цікавими є порушені у виставі проблеми.

4. Що сподобалось, вразило, запам’яталось.
Пояснення вчителя.

Головним у відгуку є виразно та емоційно висловлена особиста думка про спектакль. Оцінка акторської гри, музичного й художнього оформлення має бути обґрунтована, проте може бути цілковито суб’єктивною. Відгук цілком може містити дискусійні положення. Тон відгуку може бути запальним, задиркуватим. Проте обов’язково слід бути тактовним до митців, які працювали над спектаклем – про це бажано нагадати учням. Потрібно звернути їхню увагу на те, що в тексті відгуку бажано використовувати вставні слова на мою думку, як на мене, як мені здалося тощо. Це позбавить текст відтінку безапеляційності.

IV. Підведення підсумків уроків.
V. Домашнє завдання.

Завершити відгук про переглянутий спектакль (кінофільм), відреагувати написане, переписати до зошитів.

Урок № 36

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови дев’ятикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту)

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас
ЗМ. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...

Конспекти уроків
Конспекти уроків. Трудове навчання 5-6 клас. Варіативний модуль. Технологія електротехнічних робіт. – Рівне: руг. 2013. 49 с

Конспекти уроків
Конспекти уроків. Трудове навчання 7-9 клас. Варіативний модуль. Технологія електротехнічних робіт. – Рівне: руг. 2014. 74с

Програма курсу та примірні конспекти уроків/ Коломия 2004 Цюрак О. Д. вчитель початкових класів
Програма дозволяє вчителю організувати уроки "Спілкування", вміщує поурочне планування матеріалу та основні завдання уроків. Як зразок...

Плани-конспекти уроків з трудового навчання
Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати...

Вашуленко М. С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підруч для 3 кл
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. — К.: Освіта, 2003

Мова І мовлення (4 години І протягом року)
Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування. Державна І рідна мова

«Чарівний світ книги» Конспекти уроків позакласного читання
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків з позакласного читання для учнів 5 класу

Методичні рекомендації до проведення уроків читання до підручника...
Додаткові навчальні посібники, які доречно використовувати на уроках навчання грамоти

Конкурс Тема: «Слово до слова бринить рідна мова »
Мета: виховання шанобливого ставлення до мовних традицій українського народу, його перлин прислів’їв, приказок. Усвідомлення того,...

Урок: Українська мова тема: Перша І друга дієвідміни дієслів. Особові закінчення дієслів
Дієслова мають особливості у змінюванні за особами та числами. Простежте це за таблицею змінювання дієслів теперішнього І майбутнього...

Уроків з української мови 5 клас. Тема уроку. Значення мови в житті...
Тема уроку. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова-державна мова України

Як заповнити сторінки журналу (5 клас)
Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

Конспекти уроків
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації протокол №3 від 07....

Кисель Любов Полікарпівна, Ільковицький нвк “зш і-іііст дитячий садок”
У посібнику представлені конспекти уроків, літературний диктант, різнорівневі завдання

Як складати план, тези І конспекти
Поставте до кожної логіко-смислової частини тексту запитання: «Про що тут йде мова»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт