Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


Додаток 2

до Порядку надання відомостей

з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)


Вихідний № ___________

Дата «___» ____________
ЗАПИТ

про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

І. Тип витягу


– витяг
– витяг про відокремлений підрозділ юридичної особи– пошук станом
– пошук станом..


:


на дату формування витягу
на визначену дату та час

(вказати дату)
(вказати час)

ІІ. Критерії пошуку відомостей
– юридична особа
– відокремлений підрозділ юридичної особи
– орган державної влади
– фізична особа – підприємець

Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної

особи — підприємця
Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особиабо реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця
Паспортні дані– серія паспорта– номер паспорта


Відомості про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноваженої представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особамиПрізвище


Ім’я


По батькові


Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспортні дані для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки


платника податків– серія паспорта– номер паспорта


Відомості про засновника (учасника) юридичної особиПовне найменування юридичної особи – засновника або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) засновника

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платникаподатківПаспортні дані– серія паспорта– номер паспорта

ІІІ. Відомості про спосіб видачі витягу
– видати запитувачу (якщо запит поданий у паперовій формі)– надіслати поштовим відправленням (якщо запит поданий у паперовій формі)Область/Автономна Республіка Крим


Район області/Автономної Республіки Крим


Місто


Район міста


Селище міського типу


Селище


Село


Вулиця (інший тип елемента вулично-


дорожньої мережі) – зазначається разом із


назвою


Будинок


Корпус


Тип приміщення

(зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо)
Поштовий індекс
ІV. Відомості про особу, яка подала запит

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка подає запит, або повне найменування юридичної особи (у разі подання запиту від імені юридичної особи)

Дата подання запиту..


Сторінку 1 заповнив(підпис)
(ініціали, прізвище)


V. До витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про юридичну особу

(крім витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи) 1. Усі відомості, визначені пунктами 2-26.
 1. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному.
капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.
 1. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, якщо засновник –
фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; частки кожного із
засновників (учасників).
 1. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування.
 1. Види діяльності.
 1. Відомості про органи управління юридичної особи.
 1. Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених
представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, або керівника органу державної влади.
 1. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
 1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації
юридичної особи.
 1. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про включення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про юридичну особу.
 1. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення
державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення. 1. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.
 1. Назва установчого документа.
 1. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту. 1. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.
 1. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора.
 1. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.
 1. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.
 1. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 1. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 1. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.
 1. Дані про юридичних осіб – правонаступників.
 1. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
 1. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 1. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, в яких юридична особа перебуває на обліку;
дата надходження від органів державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску – юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи.
 1. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.
 1. Відомості про хронологію реєстраційних дій.

Сторінку_______________ заповнив(зазначається

порядковий номер сторінки)

(підпис)
(ініціали, прізвище)

VІ. До витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про фізичну особу – підприємця

(крім витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи)

 1. Усі відомості, визначені пунктами 2-10.
 1. Види діяльності.
 1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації фізичної
особи – підприємця.
 1. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску – фізичної особи – підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.
 1. Дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі банкрутства.
 1. Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця. 1. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення.
 1. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення.
 1. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 1. Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем.
 1. Відомості про хронологію реєстраційних дій.Сторінку_______________ заповнив

(зазначається

порядковий номер сторінки)

(підпис)
(ініціали, прізвище)
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних...
Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб...

Затверджено новий порядок надання відомостей з Єдиного державного...
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений...

Інформаційна картка адміністративної послуги
Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у формі виписки

Зразок
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних...

Зразок довіреності на реєстрацію від імені юридичної особи
Державній податковій адміністрації при включенні відомостей про Товариство до Єдиного Державного Реєстру, підтвердженні відомостей...

1. Заява юридичної або фізичної особи на реєстрацію технічного паспорту вивіски
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2 екз

Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін...
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відкриття доступу до відомостей Єдиного державного реєстру...

1. Вступ
Даний документ є технічним описом роботи прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців...

Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу...
Методичних рекомендацій щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання адміністративних послуг,...

Методичний посібник Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Основні нормативні акти, що регулюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців 5

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та деяких інших законодавчих...

Юридична інформація про зміну кведів
Внесення змін до Державного реєстру суб'єктами господарювання регулюється Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб...

Стандарт
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 01. 07. 2004р та поширюється на державну реєстрацію всіх...

Для виготовлення круглих печаток необхідно мати оригінали документів та надати
Копія виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. (Для лікарів диплом, довідка з місця праці)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт