Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пат «кб «фінансовий партнер» заява прошу відкрити рахунок у цінних паперах

Пат «кб «фінансовий партнер» заява прошу відкрити рахунок у цінних паперах

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Додатки

Додаток № 1

Вих. № ________

від ____________

Депозитарній установі

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»


ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах НАЗВА відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між НАЗВА та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» № ____ / _____ від “____ ” _____________ 20 ___ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються:

 1. анкета рахунку у цінних паперах, заповнена відповідно до вимог Депозитарної установи;

 2. оригінал або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;

 1. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

 2. картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи і засвідчена печаткою юридичної особи;

 3. копія зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;

 4. копія документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

 5. копія документа, що підтверджує призначення на посаду розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку виступає співробітник або посадова особа юридичної особи, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;

 6. копія паспорта розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання);

 7. копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах;

 8. згода на обробку персональних даних від керівника юридичної особи та розпоряднику(-ів) рахунку у цінних паперах;

 9. оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку. Копія документа повинна бути засвідчена або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника Депозитарної установи (за умови пред’явлення оригіналу). Таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи;

 10. копія Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (якщо клієнт є професійним учасником фондового ринку);

 11. опитувальний лист, заповнений відповідно до вимог Депозитарної установи;ПОСАДА _______________________ / /

м.п. (підпис) (ПІБ)


ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата в журналі розпоряджень

№ ________________________ від ____________

№ та дата в журналі операцій

№ ________________________ від _____________

Відповідальна особа

____________________________________________Додаток № 2


Вих. № ________

від ____________

Депозитарній установі

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»


ЗАЯВА
Прошу відкрити рахунок у цінних паперах відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між _________________________________та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» № ____/ _____ від “____ ” _____________ 20 ___ року.
Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються:

 1. анкета рахунку у цінних паперах, заповнена відповідно до вимог Депозитарної установи;

 2. картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

 3. копія паспорта розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання);

 4. копію документа, що засвідчує реєстрацію розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

 5. згода на обробку персональних даних розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах;

 6. довідка з банку про відкриття поточного (грошового) рахунку, оригінал або ксерокопія, за умови пред’явлення оригіналу;

 7. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо фізична

особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт підприємницької діяльності;

 1. опитувальний лист, заповнений відповідно до вимог Депозитарної установи.


_________________________ / /

(підпис) (ПІБ)


ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ№ та дата в журналі розпоряджень

№ ________________________ від ____________

№ та дата в журналі операцій

№ ________________________ від _____________

Відповідальна особа

____________________________________________Додаток № 3


Вих. № ________

від ____________

Депозитарній установі

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»


ЗАЯВА

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах НАЗВА відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між НАЗВА та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» № ____ / _____ від “____ ” _____________ 20 ___ року.

Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються:

 1. анкета рахунку у цінних паперах, заповнена відповідно до вимог Депозитарної установи;

 2. копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства її місцезнаходження, засвідчена нотаріально у відповідності до чинного законодавства України;

 3. довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник юридичної особи;

 4. копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності, засвідчені нотаріально;

 5. копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (у разі її наявності);

 6. картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи (у разі її наявності), засвідчена нотаріально (факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку);

 7. копія документа, що підтверджує призначення на посаду розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку виступає співробітник або посадова особа юридичної особи, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;

 8. копія паспорта розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання);

 9. копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника(-ів) рахунку у цінних паперах;

 10. згода на обробку персональних даних від керівника юридичної особи та розпоряднику(-ів) рахунку у цінних паперах;

 11. оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку в якому відкрито поточний рахунок (для депонентів-банків – щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (у разі її наявності);

 12. опитувальний лист, заповнений відповідно до вимог Депозитарної установи.ПОСАДА _______________________ / /

м.п. (підпис) (ПІБ)


№ та дата в журналі розпоряджень

№ ________________________ від ____________

№ та дата в журналі операцій

№ ________________________ від _____________

Відповідальна особа

____________________________________________

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ


Додаток № 4


Анкета рахунку у цінних паперах

( для юридичної особи резидента )

1. Відомості про власника рахунку:

1.1

Повне найменування юридичної особи (згідно з установчими документами)
1.2

Скорочене найменування юридичної особи (згідно з установчими документами)
1.3

Код за ЄДРПОУ (згідно з установчими документами)
1.4

Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) (згідно з реєстраційними документами)
1.5

Інформація щодо наявності печатки

(обрати потрібне)

 у юридичної особи наявна печатка у юридичної особи відсутня печатка

1.6

Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)

 так ні

2. Відомості про керуючого рахунком ( заповнюється у разі призначення керуючого рахункком):

2.1

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи) (згідно з установчими документами)
2.2

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)
3. Розпорядник рахунку

3.1

Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)
3.2

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ
3.3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)
3.4

Адреса реєстрації місця проживання
3.5

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)
3.6

Строк дії повноважень3.7

Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)
3.8

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ
3.9

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (заповнюється для громадян України)
3.10

Адреса реєстрації місця проживання
3.11

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер)
3.12

Строк дії повноважень
4. Порядок та строк перерахування виплат доходу за цінними паперами:

4.1

Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами (найменування банківської установи, код МФО, № банківського рахунку)
4.2

Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою)
5. Спосіб надання/отримання документів:

 особисто

 поштою

 E-mail з ЕЦП

 S.W.I.F.T

6. Контактні для обміну інформацією та документами:

6.1

Адреса для листування
6.2

Контактний телефон
6.3

Адреса електронної пошти (за наявності)
7. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності):


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.
Дата підписання анкети ________________________
Уповноважена особа власника рахунку /__________________________/_____________________________

підпис М.П. * П.І.Б.

*-за наявності
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ


Депозитарний код рахунку в цінних паперах
Дата відкриття рахунку


Додаток № 5Анкета рахунку у цінних паперах

( для юридичної особи нерезидента )

1. Відомості про власника рахунку:

1.1

Повне найменування (згідно з установчими документами)/ Full name (as stated in constituent documents)
1.2

Скорочене найменування (згідно з установчими документами)/ Short name (as stated in constituent documents)
1.3

Номер з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/ Number of registration document
1.4

Країна реєстрації/Country of registration
1.5

№, дата видачі документа про реєстрацію та орган, що видав документ/ Number of registration document, date of issue and issuing authority/ Individual’s passport type, series and number
1.6

Місцезнаходження

(згідно з реєстраційними документами)/ Place of business

(as stated in registration documents)
1.7

Фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)/ Postal address (with ZIP code)
1.8

Е-mail, номери телефонів та факсу (з зазначенням коду міжміського (міжнародного) зв’язку)/

Е-mail, phone and fax (with country and city codes)
2. Відомості про керуючого рахунком( заповнюється у разі призначення керуючого рахунком):

2.1

Повне найменування (згідно з установчими документами)
2.2

Термін дії повноважень
2.3Обсяг повноважень керуючого рахунком у ЦП

 Зарахування

 списання

 переказ

 Зміна реквізитів

 Блокування

 Розблокування

 Знерухомлення на пред’явника

 Отримання виписок та інформаційних довідок

 Отримання грошових коштів

 Закриття рахунку

3. Розпорядник рахунку

3.1

Прізвище, ім’я та по-батькові
3.2

Дата та місце народження
3.3

Громадянство
3.4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
3.5

Місце проживання
3.6

Поштова адреса
3.7

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
3.8

Реквізити документу, який підтверджує повноваження
3.9

Термін дії повноважень:
4.

Відомості про цінні папери, стосовно яких призначається даний керуючий/розпорядник

Повна назва Емітента:

ЄДРПОУ Емітента:

ISIN цінних паперів:

Вид цінних паперів:

Тип цінних паперів:

Група цінних паперів:

5. Спосіб надання/отримання документів:

 особисто

 поштою

 E-mail з ЕЦП

 S.W.I.F.T

6. Банківські реквізити для виплати доходів за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах

6.1

Номер банківського рахунку

Код банку

6.2

Найменування установи банку
7. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперу депонента здійснюється протягом _________ робочих днів на банківські реквізити вказані в п. 6

8. Інформація про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію депозитарною установою депоненту надаються __________________________________________

9. Додаткова інформація:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання Правління пат «кб «фінансовий партнер»
Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «фінансовий партнер» (далі Банк), в особі

Заява
Прошу відкрити поточний Картковий рахунок на моє ім’я та надати в користування Платіжну картку. Не заперечую проти перевірки Банком...

Анкета-заява
Прошу відкрити мені рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу – платіжної картки...

Заява на відкриття рахунку у цінних паперах
Депозитарна установа пат кб "приватбанк" Ліцензія серія ае №263148 від 12. 06. 2013р

Тов «ОБ’єднана реєстраційна компанія», що надаються власникам цінних...
Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про...

Пам’ятка вимоги до ділових паперів
Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити прошу дозволу)

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 03. 2016 р. №06 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 29. 09. 2017 р. №24 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 09. 2015 р. №16 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета рахунку у цінних паперах

Анкета рахунку у цінних паперах

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа нерезидент подає Зберігачу такі документи
Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа резидент подає Зберігачу такі документи

Картка із зразком(ами) підпису(ІВ) розпорядника(ІВ) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки

Регламент
Порядок укладання договорів з Центральним депозитарієм та умови відкриття рахунку в цінних паперахБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт