Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок довіреності на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання особи

Зразок довіреності на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання особи

Зразок довіреності
на зняття з реєстрації та реєстрацію
місця проживання особи


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, двадцятого лютого дві тисячі п’ятого року.
Я, ОРЛОВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА (народилася 07 травня 1977 року; паспорт СО767294, видан. Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 26 березня 1998 року; ідентифікаційний номер за ДРФО України – 1234567891), що проживаю в місті Києві, на вул. Генерала Наумова, 27, кв. 105, попередньо ознайомлена нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення, цією довіреністю
уповноважую
гр. КУДРЯШОВУ ГАЛИНУ ІВАНІВНУ, котра проживає у місті Києві, на вул. Щербакова, 68а, кв. 11,
представляти мої інтереси
у відповідних органах реєстрації (*) міста Києва з питань зняття мене з реєстрації місця проживання за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Наумова, будинок № 27 (двадцять сім), квартира № 105 (сто п’ять), а також з питань реєстрації мого нового місця проживання за адресою: місто Київ, вул. Жмаченка, будинок № 11 (одинадцять), квартира № 18 (вісімнадцять).
Для цього гр. КУДРЯШОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА вправі: подавати будь-які заяви, що стосуються виконання зазначеного у довіреності, та обґрунтовувати викладені в них прохання і побажання; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникатимуть у ході реалізації довіреності, які передбачені законодавством; одержувати будь-які довідки (**), рішення та/чи інші документи, які випливають із цієї довіреності та/чи пов’язані із нею; подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені на моє ім’я (для мене) за цією довіреністю; при наявності помилкових відомостей про особу під час реєстрації – ставити питання про внесення змін до реєстраційного обліку (перереєстрації) (***); здійснювати від мого імені оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито або інші необхідні платежі; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цієї довіреності.
Довіреність видана без права передачі наданих повноважень третім особам строком на шість місяців, і діє до двадцятого серпня дві тисячі п’ятого року.

Зміст ст. ст. 244 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Підпис: ____________
20 лютого 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

______________________________________________________,

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Орловською Оленою Анатоліївною у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус

Печатка, Підпис
(*) – відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» вiд 11 грудня 2003 року №  1382-IV, реєстрація місця проживання та місця перебування особи здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації в автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах, а також у містах Києві та Севастополі.

Під «місцем проживання» згідно названого Закону розуміється адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.

Терміном «місце перебування» у цьому Законі визначається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців.

(**) – на підтвердження реєстрації місця проживання або місця перебування особи за її вимогою орган реєстрації видає відповідний офіційний документ, а саме – довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування (див. ст. 3 Закону).

Реєстрація місця проживання (місця перебування) здійснюється за особистою заявою зацікавленої особи. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 6 Закону діти віком від 15 років до 18 років подають заяву особисто. У разі, якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутись до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється тими ж уповноваженими органами за умови подання заяви особи, а також запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть. Як і в попередньому випадку, діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі, якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутись до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено за зверненням іншої особи та на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.

Зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не мають батьків, та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Звертаємо увагу на те, що у цьому Законі взагалі не йде мова про малолітніх, а неповнолітні особи дещо обмежені у своїх правах (їхні самостійні дії допускаються з 15, а не з 14 років).

Наразі права батьків на визначення місця проживання дитини, окрім зазначеного Закону, регламентовані також і в ст. 160 Сімейного кодексу України. Зокрема, тут зазначено, що місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається нею самою. В ст. 161 Сімейного кодексу йдеться про випадки, коли батьки не дійшли згоди щодо місця проживання малолітньої дитини.

Таким чином, ми маємо справу із суперечністю положень двох нормативних актів, що у випадку необхідності нотаріального оформлення довіреності, заяв тощо може бути підставою для відмови у вчиненні нотаріальної дії.

(***) – у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її законним представником достовірних відомостей внести необхідні зміни до реєстрації обліку протягом семи днів (див. ст. 10 Закону).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Взаємодіє з органами реєстрації та відділом адресно – довідкової роботи удмс; контролює своєчасність надання інформації про реєстрацію/зняття...

Зразок довіреності на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання особи довіреність
Дрфо україни – 1240201975; народився в с. Гнездилово Фатежського р-ну Курської області 8 січня 1943 р.; паспорт сн 992687, виданий...

О. П. Куделя 04 квітня 2016 року
Реєстрація місця проживання особи/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання
Прошу зняти з реєстрації моє місце проживання та/або місце проживання моєї дитини (дітей)/особи, чиї інтереси я представляю (зайве...

Заява про зняття з реєстрації місця проживання
Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...
Україні», «Про загальний військовий обов’язок І військову службу» та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

На законних підставах
Зняття з реєстрації місця проживання особи, яка досягла 14-ти років громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які...

На законних підставах
Зняття з реєстрації місця проживання особи, яка досягла 14-ти років громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які...

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Заява особи або її законного представника про зняття з реєстрації місця проживання (бланк в адміністратора цнап)

Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні

Додаток 7 до Правил Органу реєстрації Відділ реєстрації місця проживання особи кмр
Сидоров Петро Петрович 10. 05. 1980 року (прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), дата

Відомості про реєстрацію місця проживання особи

Зразок заяви про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...
Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного...

16 вересня 1991р. Арбузинським мвумвс україни в
Відомості про реєстрацію місця проживання дітей віком до 14-ти років, місце проживання яких зареєстроване разом з батьками (прізвище,...

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних...
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання...

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Голопристанської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт