Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №1 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз» Рекомендована форма бюлетеню для кумулятивного голосування

Додаток №1 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз» Рекомендована форма бюлетеню для кумулятивного голосування

Додаток № 1

до Положення про кумулятивне голосування в ПАТ «ДЕТЗ»
Рекомендована форма бюлетеню для кумулятивного голосування
Бюлетень №

для голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

"Донецький електротехнічний завод" (ЄДРПОУ_______________)00174740)
Місце знаходження Товариства: ____________________________________.
Дата та час проведення зборів: «__»______ 20__ року, __ годин __ хв.

Місце проведення зборів: зала ____.
Кількість акцій, що належать акціонеру: ___________ шт.
Кількість голосів, що належать акціонеру: ______________ голосів.1
Голосування з питань порядку денного:

Формулювання питання порядку денного - № _ "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:


п/п

П.І.Б. кандидата

Варіанти голосування акціонера

ЗА


ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

щодо усіх кандидатів

1

П.І.Б.


2

П.І.Б.


3

П.І.Б.


4

П.І.Б.


5

П.І.Б.Ви маєте право віддати голоси, вказані в графі «Кількість голосів, що належать акціонеру», повністю за одного кандидата або розподілити їх між двома чи більше кандидатами, або вказати усі належні Вам голоси в графі «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Не використовуйте олівець для заповнення цього бюлетеня. Непотрібні варіанти голосування перекресліть2.
Бюлетень має бути підписано, в разі відсутності підпису він вважається недійсним3.
Підпис акціонера: _________________ / (підпис) ___________________________________________/ (прізвище, ініціали)

або довіреної особи: ________________ / (підпис) _____________________/ (посада) _________________________________________ / (прізвище, ініціали)

відповідно до довіреності, виданої ________________ «____» ___________року (№ _______).
ЗРАЗОК запоВненНя бюллетенЮ № 1

Для зразку: Статутом визначено, що Наглядова рада складається з 5 осіб, в перелік кандидатів на посади членів Наглядової ради включено 7 осіб, Вам належить 1 000 акцій, тобто 5 000 кумулятивних голосів.

Якщо Ви вирішили, наприклад, проголосувати «ЗА» прийняття рішення з цього питання порядку денного та обрати у Наглядову раду 5 осіб, Ви можете розподілити загальну кількість кумулятивних голосів у полі «ЗА» навпроти прізвища кожного з обраних Вами кандидатів, при цьому поля «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути Вами перекреслені.

П.І.Б. кандидата

Варіант голосування

ЗА

ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

по всіх кандидатах

1. Кандидат №_1_

1000


2. Кандидат №_2_

2000

3. Кандидат №_3_

500

4. Кандидат №_4_

500

5. Кандидат №_5_6. Кандидат №_6_


1000

7. Кандидат №_7_

ЗРАЗОК запоВненНя бюллетенЮ № 2 (якщо кількість голосів акціонера є великим числом, з яким йому важко здійснювати математичні операції)

Для зразку: Статутом визначено, що Наглядова рада складається з 5 осіб, в перелік кандидатів на посади членів Наглядової ради включено 7 осіб, Вам належить 1 306 978 акцій, тобто 6 534 890 кумулятивних голосів.

Якщо Ви вирішили, наприклад, проголосувати «ЗА» прийняття рішення з цього питання порядку денного та обрати у Наглядову раду 5 осіб, Ви можете розподілити загальну кількість кумулятивних голосів у полі «ЗА» навпроти прізвища кожного з обраних Вами кандидатів, зазначивши при цьому кількість голосів, якими Ви голосуєте за відповідного кандидата, у відсотковому відношенні до загальної кількості голосів, що Вам належить. Застосування позначки відсотка «%» при цьому обов’язкове (в іншому випадку зазначена цифра у графі буде вважатися кількістю відданих за цей варіант голосів). Визначення конкретної кількості голосів буде здійснено лічильною комісією під час обробки бюлетеню. Поля «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути Вами перекреслені.

П.І.Б. кандидата

Варіант голосування

ЗА

ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

по всіх кандидатах

1. Кандидат №_1_

35%


2. Кандидат №_2_

20%

3. Кандидат №_3_

35%

4. Кандидат №_4_

5%

5. Кандидат №_5_6. Кандидат №_6_


5%

7. Кандидат №_7_


Підстави для визнання недійним цього бюлетеню:

1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);

3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;

4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи "Утримався" та «Проти», або графу "Утримався" чи «Проти» одночасно з заповненням графи «ЗА» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів);

7) у бюлетені не поставлено жодної позначки;

8) бюлетень заповнено олівцем;

9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

1 Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд

2 ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ ПРИВЕДЕНО НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ

3 ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ЦЬОГО БЮЛЕТЕНЯ ВКАЗАНО НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток №2 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз»...
Якщо це дозволяють технічні умови, безпосередньо до тексту бюлетеню для кумулятивного голосування (на оборотній стороні) можуть вноситись...

Що варто знати виборцю, який прийде на свою виборчу дільницю в день голосування?
Голосування проводиться на виборчій дільниці, до якої Ви відноситеся за місцем своєї реєстрації, або ж на яку Ви тимчасово змінили...

Та фондового ринку
Про затвердження роз'яснення “Про порядок застосування окремих норм Закону України “Про акціонерні товариства” щодо порядку обрання...

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву...
Підготовка до голосування у день виборів-проведення підготовчого засідання двк перед початком голосування

Пам’ятка для члена виборчої комісії можливі порушення виборчого законодавства...
Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 год

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Нака з
КГ№127. Після огляду презентацій було проведено голосування. Підсумки голосування показали,, що призери розподілились наступним чином:...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,...
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів

Протокол
Форма проведення: заочна (за допомогою телефонного зв’язку, Інтернет-зв’язку, шляхом опитування та голосування по визначених питаннях...

Бюлетень таємного голосування членів атестаційної комісії відділу...

Додаток 12 Форма Тендерної документації
Послуги з прибирання приміщень та територій, дератизації та дезінсекції на об'єктах пат «Укртелеком» по лотам

Додаток 12 Форма Тендерної документації
Лот «Ремонту системи опалення 1-3 поверхів будівлі Цеху та боксів тп №20 дф пат «Укртелеком» за адресою: смт. Межова вул. Фрунзе,...

Законами n 740-xiv 740-14
...

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)
Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1)

Додаток №1 «Форма заяви про вступ в члени»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт