Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №2 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз» Можливі доповнення тексту бюлетеню для кумулятивного голосування

Додаток №2 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз» Можливі доповнення тексту бюлетеню для кумулятивного голосування

Додаток № 2

до Положення про кумулятивне голосування в ПАТ «ДЕТЗ»

Можливі доповнення тексту

бюлетеню для кумулятивного голосування
1. Якщо це дозволяють технічні умови, безпосередньо до тексту бюлетеню для кумулятивного голосування (на оборотній стороні) можуть вноситись зразки його заповнення, наприклад:
ЗРАЗОК запоВненНя бюллетенЮ.

Для зразку: Статутом визначено, що Наглядова рада складається з 5 осіб, в перелік кандидатів на посади членів Наглядової ради включено 7 осіб, Вам належить 1 000 акцій, тобто 5 000 кумулятивних голосів.

Якщо Ви вирішили, наприклад, проголосувати «ЗА» прийняття рішення з цього питання порядку денного та обрати Наглядову раду у складі 5 осіб, Ви можете розподілити загальну кількість кумулятивних голосів у полі «ЗА» навпроти прізвища кожного з 5 обраних Вами кандидатів, при цьому поля «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути Вами перекреслені.

П.І.Б. кандидата

Варіант голосування

ЗА

ПРОТИ

усіх кандидатів

УТРИМАВСЯ

по всіх кандидатах

1. Кандидат №_1_

1000


2. Кандидат №_2_

2000

3. Кандидат №_3_

500

4. Кандидат №_4_

500

5. Кандидат №_5_


10005. Кандидат №_6_

5. Кандидат №_7_2. До тексту бюлетеня в залежності від конкретних умов може бути внесено також наступні елементи:
А. Роз’яснення принципу кумулятивного голосування – текст: "Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд" або інший текст, аналогічний за сутністю.
Б. Порядок заповнення бюлетеня - шляхом включення фрази "Оберіть варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню, шляхом зазначення відповідної кількості голосів за обраного кандидата (кандидатів) або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти» чи «утримався» щодо усіх кандидатів" чи іншу, аналогічну за сутністю фразу.
В. Прохання вказувати поряд з підписом:

- акціонера – фізичної особи – його (її) прізвище та ініціали;

- акціонера - юридичної особи - вказувати повне найменування цієї юридичної особи, а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підписала бюлетень, якщо він підписаний керівником вказаної юридичної особи;

- представника акціонера – прізвище та ініціали (повне найменування), а також реквізити довіреності (серію та номер (за наявності), дату видачі та особу, яка видала довіреність), на підставі якої він діє.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток №1 до Положення про кумулятивне голосування в пат «детз»...
Формулювання питання порядку денного № "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Що варто знати виборцю, який прийде на свою виборчу дільницю в день голосування?
Голосування проводиться на виборчій дільниці, до якої Ви відноситеся за місцем своєї реєстрації, або ж на яку Ви тимчасово змінили...

Пам’ятка для члена виборчої комісії можливі порушення виборчого законодавства...
Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 год

Та фондового ринку
Про затвердження роз'яснення “Про порядок застосування окремих норм Закону України “Про акціонерні товариства” щодо порядку обрання...

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву...
Підготовка до голосування у день виборів-проведення підготовчого засідання двк перед початком голосування

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Нака з
КГ№127. Після огляду презентацій було проведено голосування. Підсумки голосування показали,, що призери розподілились наступним чином:...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,...
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів

Бюлетень таємного голосування членів атестаційної комісії відділу...

Законами n 740-xiv 740-14
...

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Протокол
Форма проведення: заочна (за допомогою телефонного зв’язку, Інтернет-зв’язку, шляхом опитування та голосування по визначених питаннях...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)
Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1)

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема, підтеми, головна думка тексту)

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт