Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про те, що йому ( -їм ) доручається від імені

Про те, що йому ( -їм ) доручається від імені

ДОВІРЕНІСТЬ

м. ______________ ___________________

(дата, місяць, рік прописом)
Видана співробітнику/представнику (-ам):

1)__________________________________________________ дата народження___________________

(зазначити прізвище, ім’я, по-батькові представника Вантажоодержувача)

що займає посаду _________________________, контактний телефон _________________

паспорт серія ______№ _________________, виданий_______________________________________________________________________________

(зазначити ким виданий паспорт, та дату видачі)

Водійське посвідчення серія______ __________________

видане_______________________________________________________________________________

(зазначити ким видане посвідчення, та дату видачі)
2)__________________________________________________ дата народження______________________

(зазначити прізвище, ім’я, по-батькові представника Вантажоодержувача)

що займає посаду _________________________, контактний телефон _________________

паспорт серія ______№ _________________, виданий_______________________________________________________________________________

(зазначити ким виданий паспорт, та дату видачі)

Водійське посвідчення серія______ __________________

видане_________________________________________________________________________________

(зазначити ким видане посвідчення, та дату видачі)

про те, що йому (-їм ) доручається від імені ________________________________________________

(зазначити повну назву організації Вантажоодержувача)

отримувати вантаж, доставлений ТОВ «ТК «САТ» згідно ТТН (ННВ):

________________________ по всім ТТН (ННВ) протягом строку дії довіреності___________________
Для виконання покладених функцій представнику Вантажоодержувача надаються такі права: отримувати вантаж; в підтвердження отримання вантажу підписувати ТТН (ННВ), складати та підписувати акти: пошкодження (втрати) вантажів, приймання-передачі, інші документи, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
Повноваження по цій довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Довіреність дійсна з ____________р. по ___________ р.

Довіреність зареєстрована у підприємстві Вантажоодержувача за №__________ від _______р.

Підпис ____________________________ засвідчую ____________________________________

(зазначити ПІБ представника Вантажоодержувача) (зразок підпису представника Вантажоодержувача)

Підпис ____________________________ засвідчую __________________________________

(зазначити ПІБ представника Вантажоодержувача) (зразок підпису представника Вантажоодержувача)

У разі звільнення представника(-ів) або скасування довіреності зобов’язуюсь письмово повідомити ТОВ «ТК «САТ» до настання такої події за 3 (три) робочих дні.
Керівник організації Вантажоодержувача__________ _______________ __________________________

(посада) (підпис ) (ПІБ керівника Вантажоодержувача)

М.П.

Контактні телефони керівництва: ________________________________

______________________________________________ при веденні фінансово-господарської діяльності

(зазначити повну назву організації Вантажоодержувача)

____________________________________ печатку.

(використовує/не використовує (зазначити потрібне))
Керівник організації Вантажоодержувача __________ _______________ __________________________

(посада) (підпис ) (ПІБ керівника Вантажоодержувача)

М.П

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Увага! Даний тип договору передбачає як поєднання в одному договорі...
Діяльність з управління цінними паперами діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом...

Договір зберігання
В порядку та на умовах даного договору, Зберігач зобов'язується зберігати речі, які передані йому Поклажодавцем, на складі, що належить...

На аукціоні/біржових торгах/електронно-публічних торгах, що проводиться...
Для цього йому надано право підписувати та подавати від імені Довірителя заяви та інші документи; приймати участь на аукціоні/біржових...

Який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від
Колектив (бригада) бере на себе колективну(бригадну) матеріальну відповідальність за незабезпечення зберігання майна та інших цінностей,...

Позасудове врегулювання: відчуження іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки
Спробуємо самостійно визначитися у порядку посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки від імені іпотекодержателя шляхом...

Інструкція з діловодства у Львівському національному університеті...
Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...

Закон про загальну середню освіту визначено, що зарахування учнів...
Однак час від часу виникають ситуації, коли для уточнення певної інформації керівнику навчального закладу потрібно, щоб батьки надали...

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Договір №   про надання послуг з розміщення зовнішньої реклами
Виконавець, в особі Директора Возного Е. С., який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом, з однієї сторони, та

Заява про бажання взяти особу на поруки
Я готовий забезпечити явку підозрюваного або обвинуваченого до органу досудового розслідування або суду для вирішення питання про...

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?
Постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27. 04. 1993 №301 (із змінами) трудові книжки зберігаються...

Як допомогти дитині розібратися в ньому, сформувати уявлення про світ доступне йому?
Нтелектуальні можливості особистості один з базових психологічних ресурсів, який лежить в основі самодостатньої ініціативної І продуктивної...

Затверджено
Розпорядженням Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії №1625 від 07 липня 2015 року (далі – Управитель), І діє від свого імені І в інтересах...

Міністерство освіти І науки України Одеський національний університет...
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудуться І історико-філософські та культурологічні читання пам’яті професора...

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії як передумова для...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт