Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Приклад заповнення реєстраційної картки форми 3 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

02.11.2015 № 2140/5


Форма 3 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша)
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Ідентифікаційний код юридичної особи

1

1

1

1

1

1

1

1


Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

Т

О

В

А

Р

И

С

Т

В

ОЗО

Б

М

Е

Ж

Е

Н

О

ЮВ

І

Д

П

О

В

І

Д

А

Л

Ь

І

С

Т

ЮНазва юридичної особи

"

Н

А

З

В

А

"Відомості про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (заповнюється у разі приведення установчих документів у відповідність із судовим рішенням)Найменування суду

Дата рішення (дд.мм.рррр)..

Номер справи
Дата набрання чинності судовим рішенням (дд.мм.рррр)..
Перелік змін до установчих документів, щодо яких проводиться державна реєстрація

(необхідне відмітити нижче знаком “” або “” та заповнити відповідні сторінки реєстраційної картки, у разі відсутності змін відповідні сторінки реєстраційної картки не заповнюються та не подаються)
1.

Зміна найменування юридичної особи2.

Зміна скороченого найменування юридичної особи

Зміна місцезнаходження юридичної особи3.

Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)4.

Зміна розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи5.

Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи6.

Зміна видів економічної діяльності юридичної особи7.

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого внесено зміни до розпорядчого акта, на підставі якого створено органдержавної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)8.

Зміна центрального чи місцевого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить державнепідприємство або частка держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25відсотків9.

Зміна відомостей про органи управління юридичної особи10.

Зміна мети установи
+

11.

Інші зміни до установчих документів, які не пов’язані з внесенням змін до відомостей до Єдиного державногореєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівСпосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та оригіналів установчих документів (необхідне відмітити)

Видати заявнику

+

Відправити поштою за місцезнаходженням юридичної особиСпосіб повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів (потрібне відмітити)
+

смс-повідомлення Телефон

+

3

8

0

1

1

2

2

2

3

3

4

4електронна пошта Адреса електронної пошти


Усього подано сторінок:

1керівник
особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

+

уповноважена особа (за довіреністю)*


_____Прізвище, ініціали уповноваженої особи___________ ________________________________ ____24.11.2015 р.___

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

*Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:
_________Директор________________ ___Прізвище, ініціали керівника___ ________________ 24.11.2015 р.

(посада особи, яка засвідчує підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт