Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
вих. №___14 ЦД_____

від 03.03.2015р.

Додаток №23

до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЮ

НА СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


«ТЕРМІНОВО»6

НІ

(непотрібне закреслити або видалити),

якщо не визначено,вважається НІ


ПРОШУ НАДАТИ ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКИ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА 06.04.2015р.


1.

Повне найменування емітента цінних паперів

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

2.

Код за ЄДРПОУ

05409685

3.

Код ISIN

UA4000133821

4.

Вид цінних паперів/тип/клас/різновид/

найменування цінних паперів, серія цінних паперів

(за наявності)

Акції прості іменні

5.

Реєстраційний номер випуску цінних паперів

29/14/1/11

6.

Номінальна вартість одного цінного папера

0,25 грн (двадцять п`ять копійок)

7.

Підстава для складання реєстру

Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.

Форма отримання переліку*

паперова


9.

Спосіб отримання переліку**

кур’єром (замовник замовляє та оплачує

послуги кур’єрської служби);

10.

Контактна особа

Ткачук Олег Миколайович

(т. 050-532-75-70, 0512 71-70-07).


ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ЕМІТЕНТА:
Голова правління ___________________ Васильєв Олександр Iванович

Розпорядник рахунку

(зазначений в картці підписів) м.п. П.І.Б.

Для заповнення персоналом Центрального депозитарію:

Надано: «___» _________ 20___ р.
Отримано: «___» _________ 20___ р.

______________ ____________

(прізвище) (підпис)
_________________________________

6.Наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні клієнтів, є безвідкличною вказівкою клієнта Центральному депозитарію щодо виконання наданого розпорядження першочергово. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів Центрального депозитарію.

електронна форма переліку на СD диску надається виключно засобами кур`єрської доставки за рахунок замовника або особисто представнику замовника за попередньою домовленістю про час отримання з депозитарієм.

 при отриманні особисто обов’язкова наявність довіреності та документу з фото, що підтверджує особу;

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Предмет договору
Лариси Вікторівни, яка діє на підставі Статуту І ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності,...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Наказом тов «кінто, лтд» від 29. 09. 2017 р. №24 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 03. 2016 р. №06 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 09. 2015 р. №16 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Товариство з обмеженою відповідальністю "фондова компанія пілот" ( далі Зберігач )
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія ав №440406 від 17 листопада 2008 року., в особі Заступника директора...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів
Договору доручення/комісії/разового замовлення до договору на бо на купівлю цінних паперів

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «формування...
Поняття та економічний зміст портфелю цінних паперів банку

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт