Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок довіреності на представництво інтересів юридичної особи

Зразок довіреності на представництво інтересів юридичної особи

Зразок довіреності
на представництво інтересів
юридичної особи


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, тридцятого січня дві тисячі п’ятого року.
Закрите акціонерне товариство «Торговий дім «ШЕЛЛА», місцезнаходження якого – місто Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 8, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 98745079, в особі генерального директора ВОЛКОВА ВІКТОРА БОРИСОВИЧА, котрий мешкає у місті Києві, на вул. Марини Раскової, 25, кв. 5, повноваження якого як виконавчого органу юридичної особи ґрунтуються на Статуті, зареєстрованому Печерською районною державною адміністрацією міста Києва 14 травня 2001 року, реєстраційний № 22789, та який попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю
уповноважує
гр. ТИМЧИН ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, котрий проживає у місті Житомирі, на вул. Свободи, 33/6, кв. 44,
представляти інтереси
Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «ШЕЛЛА» у взаємовідносинах з будь-якими органами (в тому числі органами нотаріату), установами, підприємствами, організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, а також з фізичними особами з питань, пов’язаних із проведенням з ними як контрагентами переговорів в інтересах довірителя, які будуть стосуватися виробничої діяльності ЗАТ у межах, визначених його Статутом, з правом юридичного оформлення результатів таких переговорів.
Для виконання наданих цим дорученням повноважень представник вправі: подавати від імені Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «ШЕЛЛА» заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них, а також інші документи; розписуватися в якості представника довірителя, серед іншого підписувати протоколи про наміри, угоди (у тому числі кредитні, договори застави), інші правочини – у межах, визначених Статутом довірителя; визначати умови, на яких будуть здійснюватися відносини довірителя із контрагентами (у томі числі умови угод, що укладаються в інтересах та за участю довірителя, про які представнику попередньо відомо з договору доручення); наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за довіреністю; подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені за цією довіреністю на ім’я (за участю) довірителя; здійснювати необхідні платежі при виконанні довіреності; виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для ефективного виконання довіреності.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам строком до тридцятого січня дві тисячі сьомого року.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Підпис: ____________

(печатка юридичної особи)
30 січня 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

_________________________________________________,

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана від імені Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «ШЕЛЛА» генеральним директором Волковим Віктором Борисовичем у моїй присутності.

Правоздатність та дієздатність Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «ШЕЛЛА», а також повноваження його представника перевірено.

Особу гр. Волкова В.Б., який підписав довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус

Печатка, Підпис

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок довіреності на представництво інтересів фізичної особи-підприємця (*)
Семенова ігоря олеговича, котрий проживає у місті Києві, на вул. Бучми, 8, кв. 299

Зразок довіреності на представництво інтересів учасника господарського товариства (*)
Власенко тетяну василівну, котра проживає у місті Києві, на вул. Воздвиженській, 56, кв. 87

Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення...
Цивільного кодексу України та на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Заявник відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи
Положенням про нього оригіналом або нотаріально завіреною копією. Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи...

Заявник відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи
Положенням про нього оригіналом або нотаріально завіреною копією. Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи...

Зразок довіреності на представництво у третейському суді (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Створення юридичних осіб Частина іі1
Установчий документ є найважливішим корпоративним актом юридичної особи. Установчі документи – це корпоративні нормативні акти, в...

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформаціюБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт