Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)

Сторінка1/3
  1   2   3
Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)

1. Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального посвідчення)? У яких випадках вимагається обов’язкова «нотаріальна форма» посвідчення довіреності?

Право представництва врегульоване Цивільним кодексом Німеччини (далі — ЦК Німеччини) в параграфах 164–1811. Відповідально до цього регулювання довіреністю є надане через правочин повноваження на здійснення представництва (§ 166 абзац 2 ЦК Німеччини). Надання довіреності відбувається шляхом заяви уповноваженій особі або третій особі (партнерові за договором), відносно якої має здійснюватись представництво.

У § 167 абзаці 2 ЦК Німеччини закріплений також той принцип, що довіреність не потребує дотримання певної форми. Вона може бути заявлена також і в усній формі. Тільки у тому випадку, якщо закон передбачає дотримання певної обов’язкової форми, вона повинна бути дотримана під час надання довіреності. Наприклад, у разі правочинів із земельними ділянками довіреність повинна бути нотаріально засвідчена. Але все ж, незважаючи на описані вище можливості, в правовому обігу довіреності видаються, як правило, саме в письмовій формі.

2. У чому відмінність генеральної довіреності від звичайної?

Обсяг довіреності, в принципі, визначає та особа, яка її видає. Стосовно деяких довіреностей в галузі торговельного права обсяг довіреності визначений на законодавчому рівні, наприклад, у випадку надання прокури або довіреності на здійснення відповідних дій (параграфи 49, 542 та наступні Торгівельного кодексу Німеччини).

Німецьке право передбачає розмежування між наступними видами довіреностей:

1) генеральна довіреність;

2) спеціальна довіреність;

3) родова довіреність.

Генеральна довіреність дозволяє уповноваженій особі представляти довірителя у всіх діяннях, які можна уявити. Виключенням з цього загального правила є тільки так звані особистісні правочини або дії, як, наприклад, укладання шлюбу, складання заповіту або реалізація виборчого права.

Спеціальна довіреність має на увазі уповноваження на вчинення окремої, прямо визначеної дії. Так, наприклад, уповноваженій особі може бути доручено продати земельну ділянку довірителя.

Родова довіреність описує повноваження від імені довірителя здійснити певну групу дій. Так, наприклад, довіритель може уповноважити уповноваженого виконувати для нього всі його банківські справи.

3. У яких випадках нотаріус засвідчує справжність підпису, а в яких посвідчує довіреність?

Німецьке право проводить різницю між нотаріальним засвідченням та нотаріальним посвідченням. У випадку нотаріального засвідчення нотаріус засвідчує тільки підпис довірителя, без перевірки змісту довіреності. Нотаріус повинен перевірити цей документ, щоб побачити, чи існують підстави для того, щоби він відмовився від здійснення ним його офіційної дії. Зокрема, нотаріус також не зобов’язується до перевірки дієздатності довірителя. Але якщо нотаріус переконаний у відсутності дієздатності, він повинен відмовити у засвідченні.

У разі нотаріального посвідчення нотаріус зачитує весь документ у присутності довірителя і перевіряє його зміст стосовно повноти та правильності.

Якщо з довіреності мають бути зроблені кілька примірників, то довіреність має бути нотаріально посвідчена. Тільки у випадку посвідчення є можливим надання кількох примірників довіреності.

4. Чи існує в Німеччині інститут посвідчення довіреностей, який є нотаріально дорівняним? Чи має цей інститут право посвідчувати довіреності для дії за кордоном?

У Німеччині існує небагато інституцій, які так само можуть здійснювати засвідчення/посвідчення довіреностей. В основному, це можуть бути: Відомство у справах неповнолітніх і молоді або писар ратуші в громаді в федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг. Документи німецького консула або посла так само будуть визнаватись.

5. Як проводиться процедура відміни (анулювання) довіреності? Чи можливо це перевірити? Який порядок скасування повноважень?

Довіреність, в принципі, може бути відкликана у будь-який час. У цьому випадку не є важливим, чи є для цього вирішальними правові відносини, які були покладені в її основу. Відкликання довіреності відбувається шляхом заяви у бік уповноваженої особи або в бік третьої особи, відносно якої довіреність була видана. Якщо у вигляді довіреності був виданий документ, то після відкликання довіреності документ має бути повернутий довірителю (§ 175 ЦК Німеччини). Права залишити її у себе уповноважена особа не має.

Якщо повернення документа довіреності більше неможливе, то шляхом публічного оголошення документ довіреності може бути об’явлений таким, що втратив силу. Процедура врегульовується у відповідності з Цивільним процесуальним кодексом Німеччини. При цьому заява про втрату сили довіреністю повинна бути зроблена в електронному Федеральному віснику. Після закінчення одного місяця після останньої публікації Федерального вісника заява про втрату сили набуває чинності.

6. Яким є порядок отримання дубліката довіреності у випадку її втрати?

Дублікат довіреності може бути наданий тільки у разі нотаріального посвідчення. Видимість (уявність) права щодо подальшої чинності довіреності можлива тільки за наявності первинного тексту/оригіналу або нотаріально посвідченої копії. Але також і копія може бути надана тільки у разі посвідчення, а не у разі засвідчення. У випадку засвідчення підпису нотаріус повинен видати первинний текст. Якщо він сам виготовив волевиявлення, то він повинен додати засвідчену копію до зібрання документів, які він зберігає. Обидві процедури (засвідчення та посвідчення) врегульовані в Законі Німеччини «Про порядок здійснення посвідчень».

З нотаріально посвідченої довіреності у будь-який час на вимогу довірителя може бути виготовлена ще одна копія. Позначка про виготовлення копії, яка поміщується на окремому аркуші та скріплюється печаткою разом із довіреністю, викладається наступним чином:

«Ця копія документа дослівно відповідає оригіналу. Вона надається як виписка уповноваженій особі.

Дата, підпис нотаріуса».

Нотаріальне посвідчення саме тому має переваги над засвідченням, що у випадку видачі довіреності кільком особам (наприклад, кільком дітям), кожній дитині може бути надана копія з тієї ж самої довіреності.

7. Посвідчена довіреність використовується тільки всередині країни чи має також силу за кордоном?

01.01.2009 набула чинності Гаазька Конвенція про міжнародний захист дорослих. Згідно із ст. 15 цієї Конвенції існування, обсяг, зміна та закінчення довіреності, яка була надана дорослою особою, визначаються правом держави, в якій доросла особа має звичайне місце її перебування на момент видачі довіреності. Тому довіреності, в принципі, визнаються за кордоном.

Європейський комітет міжнародного союзу латинського нотаріату розвинув та опублікував специфічні для відповідних країн формуляри довіреностей, в тому числі німецькі та на іноземних мовах, які стосуються різноманітних предметів довіреностей. Формуляри відповідають вимогам відповідного міжнародного приватного права або відповідного матеріального місцевого права і постійно переробляються. Ці довіреності можна завантажити за адресою в Інтернеті: http//www.irene.de.

8. Якою є процедура та форма легалізації довіреності, проставлення апостиля? Який орган це проводить?

Доказова сила документа може бути визнана тільки у тому випадку, якщо він є справжнім. Доведення справжності документа принципово здійснюється шляхом легалізації. Під легалізацією розуміють підтвердження справжності документа у консульстві держави, в якій документ має бути використаний. Тобто під час використання іноземних публічних документів всередині країни принципово вимагається легалізація у німецькому консульстві в державі їх складання. Якщо існують сумніви стосовно того, чи йдеться про публічний документ, німецьке консульство на підставі заяви також підтверджує, що той, хто видав документ, мав на це компетенцію і що документ був складений у формі, яка відповідає законам держави його виготовлення.

Певні публічні документи не потребують на основі двосторонніх угод їх легалізації. У такому випадку вони потребують так званого апостиля. Апостиля деякі документи не потребують, наприклад, у відносинах із Бельгією.

Також і німецькі документи потребують для їх використання за кордоном відповідної легалізації, якщо не існує міждержавних угод. Ця легалізація здійснюється консульськими установами тієї держави, де планується відповідне використання. У більшій кількості випадків перед цим має відбутись проміжне засвідчення з боку компетентного президента суду землі, іноді здійснюється також і подальше засвідчення з боку Міністерства закордонних справ. Воно, у свою чергу, делегувало цю компетенцію Федеральному адміністративному відомству в місті Кельн.

9. Чи існує потреба у згоді подружжя?

У німецькому законодавстві така потреба не передбачена.

10. Чи наявний в країні електронний реєстр виданих довіреностей, доступ до нього, чи передбачений доступ сторонніх осіб до нього, наприклад, іноземних громадян?

При Федеральній нотаріальній палаті в м. Берліні створений Центральний Реєстр передбачень на майбутнє. Нагляд віднесений до компетенції Федерального міністерства юстиції. У ньому можуть бути, але не повинні, зареєстровані документи про відповідні довіреності. Реєструються дані про довірителя та про уповноважену особу, а також дані про нотаріуса, у якого зберігається оригінал довіреності.

На сьогодні вже 1,7 мільйонів громадян Федеративної Республіки Німеччина зареєстрували документи Центральному Реєстрі передбачень на майбутнє. До цього Реєстру на всій території Федерації щомісяця здійснюється більше ніж 20000 запитів.

За реєстрацію документа передбачень на майбутнє в Центральному Реєстрі передбачень на майбутнє стягується одноразовий збір. Він покриває витрати на постійну реєстрацію та на надання відомостей по запиту. Збір наразі становить 13 €.

Завдяки веденню Центрального Реєстру передбачень на майбутнє забезпечується уникнення зайвого встановлення (прийняття розпоряджень про це) догляду в інтересах відповідних громадян. Кожний суд у справах догляду може, в рамках перевірки призначень догляду, ознайомитись зі змістом Центрального Реєстру передбачень на майбутнє. Якщо довіреність на догляд вже існує, догляд більше не може бути призначений, а це, у свою чергу, заощаджує ресурси органів юстиції. Інших прав на ознайомлення, зокрема для третіх осіб, законодавством не передбачається.

11. Яким є термін дії довіреності у випадку, якщо не обумовлено строк її дії?

Довіреність не прив’язана до якогось певного строку чинності. Погашення довіреності визначається згідно з покладеними в основу її видачі правовими відносинами (§ 167 ЦК Німеччини). До того ж, будь-яка довіреність може бути відкликана у будь-який час. Смерть довірителя не призводить, як правило, до погашення довіреності, тобто вона продовжує діяти і після його смерті (трансмортальна довіреність). Так само є можливим видати довіреність саме для випадку смерті. Із такою довіреністю особа, якій довіреність видана, може дієво «представляти довірителя».

Також і недієздатність довірителя, яка наступає після видачі ним довіреності, не призводить ані до її погашення, ані до обмежень в дії довіреності.

12. Яким чином можна перевірити дійсність довіреності?

Правовий обіг має довіряти чинності довіреності до тих пір, поки документ довіреності перебуває у правовому обігу. Повноваження на представництво залишається існуючим до того часу, поки документ довіреності не буде повернуто назад довірителю або не буде об’явлено таким, що втратив чинність (§ 172, абзац 2 ЦК Німеччини).

13. Довіреність виконується на захищеному бланку чи на звичайному білому аркуші?

Передбаченого законодавством бланку для видачі довіреності не існує. Кожний нотаріус має в своєму комп’ютері записи різноманітних формулярів для спеціальних довіреностей, родових довіреностей та генеральних довіреностей. Вони роздруковуються на звичайному білому папері. Порядок використання паперу нотаріусом розписується у відповідному Службовому регламенті для нотаріусів.

14. Чи існують спеціальні обмеження щодо видачі довіреностей?

Для особливо важливих дій законодавством передбачено спеціальні формалізовані приписи. Так, наприклад, довіреність на заснування товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) потребує нотаріального засвідчення (§ 2 Закону Німеччини «Про ТОВ»3). Те ж саме стосується заяв стосовно реєстрації даних в торгівельному реєстрі та в поземельній книзі. Довіреність для подання заяви про відмову від спадщини також потребує її нотаріально засвідченої форми.

Довіреність, яка не підлягає відкликанню й надає право на купівлю або продаж земельної ділянки, в обов’язковому порядку повинна бути нотаріально посвідчена. Те ж саме стосується інших дій, при яких уповноваження, яке не дотримується якоїсь певної форми, може в результаті призвести до обминання норм про дотримання форми самого правочину, для вчинення якого вина видавалась. Так, наприклад, довіреність на прийняття на себе гарантії потребує, у відповідності з усталеною судовою практикою Федеральної Судової палати, дотримання відповідної письмової форми.

15. Чи передбачена видача довіреностей дітям, обмежено дієздатним особам, недієздатним особам? Яка процедура видачі таким особам?

Недієздатна особа не може отримати довіреність, адже до довіреності як правочину застосовуються загальні положення про дієздатність. Недієздатним є той, кому не виповнилось сім років, або та особа, яка знаходиться у стані порушення розумової діяльності, який виключає її вільне самовизначення. Недієздатні особи не можуть виявляти важливу для правових наслідків волю і, таким чином, не можуть бути уповноваженими особами, як не можуть і видавати довіреності. Обмежено дієздатні особи (від 7 до 18 років), у протилежність із вищезазначеним, можуть бути уповноваженими особами, але не можуть бути довірителями.

16. Чи є затверджені форми посвідчувальних написів нотаріуса (якщо довіреність посвідчується нотаріально)?

Процедура нотаріального посвідчення врегульована в § 40 Закону Німеччини «Про порядок здійснення посвідчень»4. Для засвідчення підпису є достатнім примітки про засвідчення. У протоколі потреби немає. Примітка про засвідчення, як правило, розташовується нотаріусом під самим підписом. Примітка про засвідчення може бути розташована також і на зворотній стороні або ж на окремому аркуші паперу, який потім приєднується за допомогою печатки та шнура. Примітка про засвідчення може бути виготовлена також і за допомогою відповідного штампа.

Примітка про засвідчення повинна містити таке:

  • підтвердження здійснення підпису, зробленого в присутності нотаріуса, або підтвердження визнання вже здійсненого підпису;

  • зазначення особи, яка здійснила підпис або визнала його. Ідеться про встановлення ідентичності, без якої засвідчення не є чинним. Для цього відповідна особа має бути чітко встановлена/ідентифікована (прізвище, дата народження, місце проживання).

Примітка про засвідчення також повинна містити підпис та печатку нотаріуса. У випадку електронного засвідчення на місце підпису та печатки застосовують кваліфікований електрон­ний підпис та підтвердження нотаріуса з боку відповідної установи.

17. Яким чином фіксується нерозривність документа при виконанні довіреності на двох і більше аркушах?

Якщо довіреність складається із двох або більше аркушів, вони повинні обов’язково бути об’єднані (зшиті). Процедура цього врегульована в § 44 Закону Німеччини «Про порядок здійснення посвідчень»5, а також параграфами 30, 31 Службового регламенту для нотаріусів6.

18. Чи можна отримати кілька зразків довіреностей із застосуванням відповідних посвідчувальних написів (наприклад, довіреність на розпорядження (відчуження) нерухомості, на корпоративні права, на цінні папери, на загальне представництво, генеральною довіреностю)?

У Додатку ІІ ми навели кілька зразків довіреностей.

Крістіан РУП
(Керуючий справами)

Додаток І:
витяг із Цивільного кодексу Німеччини


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відповіді 2013 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

«Відповіді на ваші запитання: пдфо, військовий збір, єсв»
Сьогодні я І моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового...

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

2014 Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

Податки, витрати, єсв: відповіді на запитання за матеріалами семінарів...
Запитання Чи повинен бути сплачeний єсв за коштами, отриманими у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відповіді на запитання про подання оновленої звітності акцизного податку та з новацій – 2017

Відповіді на запитання учасників вебінару 21. 04. 2016
Чи має І розділ дорівнювати ІІ розділу, якщо у І відображаються розрахунки з приватними підприємцями?

Відповіді на запитання щодо справляння земельного податку та єдиного...

Відповіді на запитання про подання оновленої декларації про майновий стан І доходи 23. 12. 2016

Відповіді на запитання учасників вебінару 18. 09. 2015
Порядок сплати єсв для новоствореного суб’єкту господарювання – приватного підприємця на загальній та спрощеній системі

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Який художній засіб наявний в наведеному уривку з поеми,,Слово про похід Ігорів”

Уроку Дайте відповіді на запитання
Мета уроку: повторити та узагальнити знання про безсполучникове складне речення, закріпити навики постановки розділових знаків

Відповіді на запитання підприємців І роботодавців 20. 01. 2017
...

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що...

Зат «Інюрполіс», м. Харків як продати частку?
Надано відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при переході частки (її частини) учасника в статутному фонді товариства...

Відповіді на запитання учасників скайп-зв’язку 24. 09. 2015 05. 10. 2015
Громадянину не вистачає на отримання пенсії страхового стажу, щоб укласти Договір на добровільну участь у вересні, який застосовувати...

12 балів ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
...

Відповіді на запитання учасників вебінару 22. 03. 2016
Які категорії державних службовців повинні подавати електронні декларації про доходи? Починаючи з якого періоду ці декларації необхідно...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт