Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі

Сторінка1/2
  1   2

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі


В разі відкриття рахунку фізичною особою на своє ім’я:

1. Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4).

2. Опитувальник фізичної особи, підписаний фізичною особою (додаток 5).

3. Паспорти громадянина України (для резидентів), паспорти (для нерезидентів) (або інші документи, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів, зазначені у п. 29 цього документу) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта (або іншого документа, зазначеного у п. 29 цього документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

4. Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містять реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, зазначений у п. 29 цього документу), власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр.

5. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчена нотаріально (за наявності довіреної особи).

6. Картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються;

7. Заповнену і підписану згоду-повідомлення на обробку персональних даних у базах "Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках" (додаток 14). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою (за наявності довіреної особи).

8. Якщо власник рахунку займається підприємницькою діяльністю також подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

9. Якщо власник рахунку займається незалежною професійною діяльністю також подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

10. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане власником рахунку (додаток 15).

Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 14, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру.

У разі відкриття рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи подається:

11. Заява про відкриття поточного рахунку, заповнена та підписана довіреною особою (додаток 4).

12. Опитувальник фізичної особи, підписаний довіреною особою (додаток 5).

13. Паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інші документи, що посвідчують особу, зазначені у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів) довіреної особи. Копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу, зазначені у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

14. Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначений у п. 29 цього документу, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

15. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої довіреній особі надані повноваження на вчинення дій щодо відкриття рахунку, засвідчені нотаріально. В довіреності мають бути вказані такі відомості про власника рахунку: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); дата видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні; для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

16. Картка із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється.

17. Заповнена і підписана згода-повідомлення на обробку персональних даних у базах "Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках" (додаток 14). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою.

18. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається підприємницькою діяльністю, подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

19. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається незалежною професійною діяльністю, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

20. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане довіреною особою (додаток 15).

Під час першого звернення до ПАТ "Розрахунковий центр" фізичної особи, на ім’я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку необхідно:

20. Пред’явити паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інший документ, що посвідчує особу, зазначений у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

21. Пред’явити документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначений у п. 29 цього документу, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Копія документа засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

22. Заповнити картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженої особи Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Картка заповнюється в разі, якщо при відкритті рахунку картка не подавалася.

23. Надати довіреність або копію довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчені нотаріально (за наявності довіреної особи).

Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 14, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру.

Якщо фізична особа вже має в Розрахунковому центрі поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований Розрахунковим центром і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку фізична особа має:

24. Пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт громадянина України (для резидентів), паспорт (для нерезидентів) (або інший документ, що посвідчує особу, зазначений у п. 29 цього документу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів).

25. Заповнити та підписати заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 4).

26. Надати картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються.

27. В разі призначення власником рахунку довіреної особи, яка не має право розпорядження за раніше відкритим поточним рахунком, щодо такої довіреної особи надати документи відповідно до пунктів 3 –5, 7 цього документу.

28. Надати повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток 15).

Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 6, 15), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру.

29. Ідентифікація, верифікація фізичної особи здійснюється на підставі наступних документів:

паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; військовий квиток військовослужбовця; дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт України; національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює; посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне або тимчасове проживання; інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи (такі документи повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та орган, що його видав, громадянство, фотокартку).

Робляться копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; вклеєні фотокартки, орган, що вклеїв фотокартки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України; для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) особи не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні).

Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів): довідка про ідентифікаційний номер платника податків або картка платника податків.

Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), не надається:

 • якщо в паспорт особи внесена відмітка про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;

 • нерезидентам (крім нерезидентів, які відповідно до законодавства України зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, і отримали ідентифікаційний номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків).


Додатки

Додаток 4
Заява
про відкриття поточного рахунку


Найменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Особа, яка відкриває рахунок _________________________________________________
                                                       [прізвище, ім’я, по батькові (по батькові – за наявності)]
________________________________________________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків1 

  Прошу відкрити поточний рахунок__________________________
                                                                                    (вид валюти)
на моє ім’я / на ім’я ___________________________________________________________
                                     (прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

_____________________________________________________________. 

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація __________________________________________

_____________________________________________________________

"___"______________ 20_ р. 

_____________________________
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи) 

__________________________________________________________
Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок
у ___________________
                   (вид валюти) 

дозволяю
       

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів) 

Керівник                                   (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

  


Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20_ р. 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  
Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                                    (підпис) 

1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.

Додаток 5


РНК
(заповнюється працівником

ПАТ "Розрахунковий центр")

Опитувальник фізичної особи

(Для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності. В опитувальнику має бути заповнено кожне поле. Опитувальник має бути прошитий та пронумерований. На прошивці засвідчений підписом фізичної особи із зазначенням кількості аркушів)

1 Прізвище, ім`я,

по батькові (за наявності):

____________________________________________________________________________________________________________________

ІПН _____________________________________

Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів): _______________________________ , дата видачі _______________________________

Орган, що його видав _______________________________________________________________

Місце народження ___________________________ Дата народження ___________________

2. Громадянство:
3.Місце проживання (для нерезидентів – адреса тимчасового перебування на території України)

Місце реєстрації:

індекс: ___________ область:___________________________ місто:____________________вулиця:__________________________

буд.:______________ оф.:________________
Інше (для нерезидентів):_____________________________________________

__________________________________________________________

Фактична адреса місця проживання:

індекс: ___________ область ___________________________ місто:____________________вулиця:__________________________

буд.:______________ оф.:________________

Інше (для нерезидентів):_____________________________________________

__________________________________________________________

4.Адреса електронної пошти:
5.Номери контактних телефонів:

Код міста/країни: __________ тел./факс: ________________________________

моб.тел.: _________________________________________

6.Місце роботи, посада (для тимчасово непрацюючих – останнє місце роботи та посада):

Місце роботи: ______________________________

Посада:____________________________________________

Нпрямоугольник 5е працюю:

Останнє місце роботи:___________________________________

Посада:_______________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД: (для фізичної особи - підприємця)

Група

Клас

Назва

8. Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності):

Дата державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації: __________________________________________________________

__________________________________________________________

Орган державної реєстрації/Державний реєстратор:_________________________

__________________________________________________________

9. Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта

зазначаються ідентифікаційні дані особи, яка ЗА ДОВІРЕНІСТЮ має право на відкриття рахунків від імені фізичної особи – клієнта Банку):


ПІБ:____________________________________________________

Дата народження:__________________________________________

ІПН______________________________________________________

Номер:______________, Серія:________ паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), Дата видачі:____________________, Орган, що його видав __________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування:___________________________________

__________________________________________________________

Громадянство (для нерезидентів):_________________________________________

Контактні телефони:_____________________________________________

10. Інформація про належність особи до публічних діячів:

(в т.ч. осіб, визначених пп.16 даного Опитувальника)

прямоугольник 99прямоугольник 100 Ні Так Якщо «Так» вказати:
ПІБ ___________________________________________________

Які саме публічні функціЇ_______________________________________________

Назва держави________________________________________________


Публічні діячі – національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов'язані особи.
Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів,керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду України, Верховного Суду України, та інших вищих спеціалізованих судівчлени Вищої ради юстиції; члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени центральних статутних органів.
Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
Діячами, що виконують політичні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в тому числі в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
Пов'язаними є особи, з якими члени сім'ї національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

11. Рахунки, що відкриті в інших банках:

Найменування банку: _______________________________________________

Код банку: ____________________

Номер рахунку: _________________________

12. Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)(за наявності):

прямоугольник 97прямоугольник 98 Ні Так Якщо «Так» вказати:
Назва:____________________________________________________

Серія:_____________________ Номер:____________________________________

Ким видана:_________________________________________

________________________________________________________

Термін дії:____________________________________

13. Фінансовий стан:

Фізичної особи

- сума основного доходу (за місяць): ___________________ грн.

- орієнтовний місячний сукупний доход сім’ї: ___________________ грн.

- кредиторська заборгованість перед банками: _______________________________________ грн..

- сума депозитів в інших банках: ___________________ грн.

-


здійснення підприємницької діяльності

- наявність цінного майна:

Нерухомість

-


будинок площею _____ кв.м., розташований _____________________________

-


квартира ____ кімнатна

-


родинний маєток, розташований _______________________________________

-


комерційна нерухомість

-


гараж


З


емельна ділянка: площею _____ га.


Рухоме майно

-


Повітряне судно

-


Автотранспортний засіб

-


Водне судно

-


Інше майно (вказати):____________________________________________________
- наявність власних підприємств, фірм, тощо (вказати найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

________________________________________________________________________________________________

- наявність майнових прав

П


аї

А


кції

ч

астка в юридичній особі

і


нтелектуальна власність

і


нше (вказати): __________________________________________________

14. Фінансовий стан:

Фізичної особипідприємця (Із зазначенням одиниці виміру, у разі відсутності інформації проставляється «немає» або «------»

 • прибуток за останній фінансовий рік
 • збиток за останній фінансовий рік
 • сума кредитної заборгованості
 • кількість найманих працівників
 • кількість постійних контрагентів
 • кількість штатних працівників
 • наявність власних підприємств, фірм, тощо (вказати найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

___________________________________________________________________________
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 • наявність у власності, в т.ч.:
 • нпрямоугольник 40прямоугольник 39ерухомості Ні Так

 • зпрямоугольник 38прямоугольник 37емельної ділянки Ні Так

 • опрямоугольник 36прямоугольник 35бладнання Ні Так

 • цпрямоугольник 124прямоугольник 125інних паперів Ні Так

15. Джерела походження коштів:-


доходи від основного місця роботи

-


доходи від підприємницької діяльності

-


доходи від корпоративних прав

-


доходи від цінних паперів

-


доходи від реалізації майна

-


успадковані кошти

-


власні (родинні) заощадження

-


інше (зазначити)

16. Чи має фізична особа осіб, уповноважених діяти від її імені (Для фізичних осіб-підприємців - зазначаються ідентифікаційні дані осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитком печатки, які ЗА ДОВІРЕНІСТЮ мають право розпоряджатися рахунками від імені фізичної особи):

прямоугольник 3прямоугольник 4 Ні Так Якщо «Так» вказати:
ПІБ:_______________________________________________________

Дата народження: ___________________________________________

ІПН_______________________________________________________

Номер:______________, Серія:________ паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), Дата видачі:____________________, Орган, що його видав ___________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування:___________________________________

___________________________________________________________

Громадянство (для нерезидентів) __________________________________________

Контактні телефони:________________________________________
Реквізити довіреності:

Дата довіреності

Дата початку дії довіреності

Дата закінчення дії довіреності


17. Перелік основних контрагентів:


Для фізичних осіб:

ПІБ:_______________________________________________________

ІПН:_______________ Серія та номер паспорта у разі відсутності ІПН (для резидентів) ________________________________________
Громадянство(для нерезидентів):_______________________________
Для юридичних осіб:

Найменування:______________________________________________

Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів):_________________________

Країна реєстрації (для нерезидентів): _____________________________________

18. Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком

(Перелік послуг, якими планує користуватися фізична особа, та орієнтовний об’єм операцій по ним за календарний рік):
Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

_______________ _________________ _______________________ (дата заповнення) (підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток до

Опитувальника фізичної особи
Інформація, що заповнюється працівником Банку!


Репутація клієнта

прямоугольник 247 Добра

прямоугольник 248 Задовільна

прямоугольник 249 Погана
В разі встановлення репутації клієнта як «Задовільна»» або «Погана» зазначити причину_________________________________

__________________________________________________________

Рівень ризику щодо можливості проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

прямоугольник 250 Низький

прямоугольник 251 Середній

прямоугольник 252 Високий
В разі встановлення «Середнього» або «Високого» рівня ризику зазначити причину__________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________Фінансовий стан клієнта

прямоугольник 253 Добрий

прямоугольник 254 Задовільний

прямоугольник 255 Поганий

Верифікація клієнта

«______» ________________________ 201____р.

(дата заповнення)

Повноту та достовірність заповнення полів

Опитувальника фізичної особи ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(підпис, ПІБ, посада)
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Документи необхідні для здійснення міжнародного грошового переказу
Постанови І правил видачі І форми тимчасового посвідчення, яке підтверджує особу громадянина України, затверджених наказом мвс україни...

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Документи для відкриття кореспондентського рахунку
Для встановлення кореспондентських відносин, банк, який є резидентом України та має намір відкрити в Розрахунковому центрі кореспондентський...

Про відкриття поточного рахунку

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа нерезидент подає Зберігачу такі документи
Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа резидент подає Зберігачу такі документи

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт