Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)

Урок фізики і географії. Тривалість уроку-90хвилин.

Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Мета уроку: навчити вимірювати потужність електричного струму, користуватися різними електровимірювальними приладами, навчати дотримуватися правил безпеки під час роботи з електричними колами.

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, реостат, лампа на підставці, ключ, з’єднувальні провідники, схеми, таблиці.

Тема( уроку географії): Електроенергетика.

Мета уроку: закріпити набуті знання про електроенергетику, територіальну структуру паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Використовуючи статистичні дані та додаткову літературу, поглибити знання учнів про нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії; навчити робити узагальнюючі висновки.

Обладнання: політична карта світу, економічна карта України,роздавальний матеріал, схеми, таблиці.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, вмінь та навичок.

Форма проведення: урок-семінар.

Клас поділено на 5 груп: 1-фізики (6-8учнів) та 4 групи географів. Заздалегідь учні отримують завдання. Кожен з учнів-фізиків готує розповідь (з допомогою вчителя) за планом:

- назвати основні частини електростанції (користуючись схемою) певного типу;

- розповісти принцип роботи електростанції;

- розповісти, які перетворення енергії відбуваються під час роботи того чи іншого типу електростанцій.

Кожна з груп географів заздалегідь готує інформацію щодо екологічних проблем, які виникають під час експлуатації певного типу електростанцій.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

визначати особливості територіальної структури ПЕК;

виробляти та формувати аргументи;

висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі;

переконувати інших;

глибше орієнтуватися в інформації про нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.

План уроку фізики.

 1. Інструктаж з техніки безпеки.

 2. Постановка навчальної проблеми.

 3. Виконання лабораторної роботи.

 4. Виконання додаткових і творчих завдань.

 5. Домашнє завдання.

План уроку географії.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь.

 3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

 4. Семінар.

 5. Підбиття підсумків.

 6. Домашнє завдання.

Хід уроку.

Перш, ніж розпочинати вимірювання, згадайте:

 1. запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час роботи з електричними колами;

 2. правила, яких необхідно дотримуватися, здійснюючи вимірювання за допомогою амперметра та вольтметра.

 3. визначте ціну поділки шкал амперметра та вольтметра.

 4. За допомогою яких формул можна обчислити потужність споживача електричного струму? Якою з формул зручніше користуватись для виконання даного завдання?

 5. Накресліть схему електричного кола, що складається зі з’єднаних послідовно джерела струму, ключа, лампи, амперметра, повзункового реостата, а також вольтметра, приєднаного паралельно лампі.

Експеримент

 1. Складіть електричне коло за накресленою вами схемою.

 2. Тричі виміряйте силу струму та напругу на лампі, щоразу змінюючи положення повзунка реостата.

 3. Для кожного досліду обчисліть фактичну потужність лампи.

 4. Уважно розглянувши цоколь лампи, визначте її номінальну потужність.

 5. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці.

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши експеримент та його результати, сформулюйте висновок, у якому зазначте, що саме і як ви визначали. Поясніть причину розбіжності значень номінальної та фактичної потужностей лампи. У якому випадку й чому ця розбіжність була найбільшою?

Одна з причин, на яку вказують учні – це гальванічний елемент, який є не досить надійним джерелом струму.

 • Які джерела електричного струму ви знаєте?

 • Як отримують електричний струм в промислових масштабах?

Переходимо до наступного етапу нашого уроку – географії.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь.

 • Два учні біля дошки заповнюють опорні схеми: «Структура електроенергетики» та «Міжгалузеві зв’язки електроенергетики».

 • «Картографічні хвилинки». На настійній карті показати: ТЕС, ГЕС, АЕС.

 1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

На минулому уроці ми ознайомились із особливостями сучасної електроенергетики України. Були виявлені структурні, технічні, економічні проблеми функціонування галузі.

Як Україні вирішити наявні проблеми? Сьогодні ми готувалися до уроку-семінару. Наші учні стали дослідниками, експертами по різних видах електроенергетики. Вони готували повідомлення. Прослухавши інформацію та проаналізувавши вивчену тему, обговоримо: «Як Україні вийти із кризи в енергетичній галузі?»

 1. Семінар.

Виступи учнів.

1 доповідач – загальний стан ПЕК України.

Електроенергія здебільшого виробляється за рахунок не відновлюваних мінеральних ресурсів: вугілля, нафти, природного газу. Відновлюваним джерелом енергії користується гідроенергетика; до невичерпних джерел належить енергія Сонця та вітру. ВУкраїні електроенергетика переважно розвивається за рахунок використання власного вугілля, гідроенергоресурсів, сировини для виробництва ядерного палива (уранових концентратів), природного газу й нафти.

В Україні галузь набула високого рівня, від 1960 до 1990р. виробництво електроенергії зросло в 5,5 разів, від 53,9 до 298,5 млрд. кВт.год. Були введені в дію великі теплові й атомні електростанції. Від початку 90-х рр.ХХ ст. виробництво електроенергії почало скорочуватись, але в останні роки ситуація змінилась : 2001р. – 172 млрд.кВт.год.

2008р. – 195 млрд.кВт.год.У сучасних ринкових умовах енергетична система України перебуває як у державній, так і приватній власності.

2 доповідач.

Теплоенергетика – галузь, що виробляє електроенергію за допомогою ТЕС. Вони є основними постачальниками електроенергії в Україні. Оскільки паливом для ТЕС є вугілля (в основному), то великі ТЕС побудовані на Донбасі – Вуглегірська, Словянська, Старобешівська, Зуївська; у Придніпровї – Криворізька, Запорізька, Бурштинська.

Але є і проблеми: під час роботи ТЕС в атмосферу потрапляють шкідливі для людей, тварин і рослин речовини (угарний газ, вуглекислий газ, окиси азоту, сірки і т. д.). Ці речовини, з’єднуючись з атмосферною вологою, утворюють кислоти. Це стає причиною випадання кислотних дощів, в результаті чого знищуються хвойні ліси, гине риба, знижується урожайність зернових культур. Робота ТЕС призводить до потепління клімату.

Учень – фізик. ТЕС має такі основні складові частини: бункер з вугіллям (або іншим паливом), топка, парогенератор, турбіна, генератор, конденсатор. З бункера вугілля поступає в топку. Під час згорання палива виділяється внутрішня енергія, яка нагріває воду парогенератора. Внутрішня енергія води збільшується, вона перетворюється на пару. По парогенератору пара піднімається, та за допомогою спеціальних трубок підводиться до турбіни. Пара виривається струменями, які з великою силою діють на лапасті турбіни, обертаючи її з великою швидкістю. Рух турбіни передається ротору генератора. Під час роботи ТЕС внутрішня енергія палива перетворюється у внутрішню енергію води, енергія пари – у кінетичну енергію турбіни. Обертаючись, турбіна приводить у рух ротор генератора, механічна енергія перетворюється на електричну.

3 доповідач – ГЕС України.

Гідроелектростанції виробляють електроенергію, що в 5 разів дешевша, ніж на ТЕС, а кількість персоналу тут у 20 разів менша, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії ГЕС становить понад 80%. Однак їхнє розміщення повністю залежить від річкового стоку, а виробництво електроенергії має сезонний характер, знижуючись у зимовий період. Основу галузі становить каскад гідроелектростанцій на Дніпрі: Київська, Канівська, Дніпродзержинська, Дніпрогес та ін. Через рівнинний характер течії Дніпра та застаріле обладнання вони недостатньо ефективні. У Закарпатській обл. споруджена Теребле-Ріцька ГЕС, не річці Дністрі – Дністровська.

Проблемою для України є недостатня кількість акумулятивних потужностей, які могли б накопичувати енергію, коли її споживання є невеликим та віддавати під час «пікових» навантажень. Для цього використовуються гідро акумулятивні електростанції.

В Україні збудовано кілька ГАЕС. Так, частиною Південно – Українського енергокомплексу стала Ташлицька ГАЕС. Але цих потужностей недостатньо.

Негативний екологічний вплив в Україні має гідроенергетика. Будівництво гідровузлів на Дніпрі призвело до затоплення великих територій країни. Водосховища підвищили рівень ґрунтових вод навколишньої місцевості, стали причиною інтенсивного руйнування крутих берегів. Під водою опинилося близько 700 тис. гектарів родючих земель. Приблизно 30% площі водосховищ – це мілководдя з глибинами до 5м. Зміна річкового режиму на озерний у водосховищах призвела до «цвітіння» рукотворних морів, накопичення в них шкідливих відходів і радіонуклідів. Змінилися умови життя риб. Затоплено багаті пасовища. Сталися зміни в тектоніці і кліматі.

Учень-фізик. Основнічастини ГЕС: водосховище, гребля, турбіни, генератор, шлюзові ворота, камера шлюзу, нижній б`єф, водовідводи. За допомогою греблі воду піднімають на велику висоту, надаючи їй велику потенціальну енергію. Під час падіння води її потенціальна енергія перетворюється на кінетичну. Далі вода потрапляє на турбіни, надаючи їм кінетичну енергію. Обертаючись, турбіни обертають вал ротора генератора. Кінетична енергія турбін перетворюється на кінетичну енергію ротора. Завдяки явищу електромагнітної індукції в обмотках статора створюється електричний струм. Механічна енергія перетворюється на електричну.

4 доповідач – АЕС.

Одне з провідних місць в економіці України посідає атомна енергетика. Упродовж останніх років на атомних електростанціях виробляють 45 - 48% електроенергії країни, хоча вони мають лише чверть від усіх потужностей. Атомні електростанції використовують незначну кількість палива, тому орієнтовані винятково на споживачів. Оскільки вони є дуже водомісткими, враховується наявність водних джерел. В Україні працює 4 АЕС – Запорізька, Хмельницька, Південно- Українська та Рівненська АЕС. Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища. Вона є найбільшим постачальником електроенергії в Україні: станція генерує приблизно п’яту частину її річного виробництва. Це найбільша атомна електростанція в Європі.

Тяжкі наслідки спричинила аварія на Чорнобильській АЕС. Одним із них було припинення будівництва атомних станцій і атомних теплоелектроцентралей, наприклад, в Одесі й Криму. Водночас Україна не має достатньої кількості альтернативних джерел електроенергії і тепла, тому уряд ухвалив рішення щодо будівництва додаткових енергоблоків на діючих атомних електростанціях.

Позитивне в роботі АЕС. Атомні електростанції використовують величезну енергоємність ядерного палива, що зумовлюється невеликими обсягами споживаного палива, дають можливість побудувати електростанції поблизу споживача й у такий спосіб заощаджувати на транспортуванні енергоносіїв. Не спалює атмосферний кисень, майже не забруднює атмосферу й грунт. Виробляють дешеву електроенергію, якщо не враховувати вартість демонтажу АЕС. Це особливо важливо, оскільки гідроресурси багато в чому вичерпані, запаси нафти й природного газу обмежені, а собівартість видобутку вугілля є дуже високою.

Негативні наслідки експлуатації АЕС. Катастрофа на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення 11 областей на території України, Білорусі та Росії з населенням 17 млн. осіб, величезних витрат, пов’язаних з усуненням наслідків аварії, підвищення низки захворювань серед працівників і місцевих жителів. Чинниками забруднення навколишнього середовища може стати радіація від охолоджувальної води й активованих пилових часток, джерелом теплового забруднення є вплив на воду в системі охолодження. АЕС можуть стати об’єктом нападу терористів, що призведе до катастрофи. Великі витрати з утилізації радіоактивних відходів. Обмежений термін дії АЕС, після якого електростанція має закритися або зазнати серйозної реконструкції. Нерозв’язаними залишаються питання утилізації відходів АЕС. Подальший розвиток атомної енергетики стримується відсутністю надійних атомних реакторів і підприємств із виробництва ядерного палива. Як виробник уранових концентратів, що має великі запаси уранових руд, Україна ввозить готове ядерне паливо з Росії. Частково це пояснюється безядерним статусом країни.

Учень – фізик.

Головними частинами електростанції є ядерний реактор, парогенератор, турбіна, електрогенератор, конденсатор. Основними частинами ядерного реактора є активна зона (де міститься ядерне паливо, відбувається ланцюгова реакція ядерного поділу і виділяється енергія), відбивач нейтронів (який оточує активну зону), теплоносій, система регулювання ланцюгової реакції, радіаційний захист. Ядерна реакція відбувається в активній зоні реактора, яка заповнена водою та пронизана стержнями із збагаченого урану. Активна зона охолоджується за допомогою теплоносія. В парогенераторі теплоносій віддає теплову енергію воді, перетворюючи її в пару високого тиску. Пара спрямовується в турбіну, з’єднану з електрогенератором. Із турбіни пара потрапляє в конденсатор. Щоб уникнути витоку радіації, контури теплоносія та парогенератора працюють за замкненими циклами. Під час роботи АЕС енергія,що виділяється під час поділу ядер, перетворюється увнутрішню енергію води. Енергія води – у кінетичну енергію турбіни. Турбіна, обертаючись, передає енергію генератору. Механічна енергія перетворюється на електричну.

5 доповідач – нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.

В умовах постійного зростання цін на традиційні енергоносії перед Україною постає відповідальне і дуже складне завдання – забезпечити залучення нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії (НДВЕ) до паливно – енергетичного балансу України. Сьогодні ми розглянемо основні сучасні тенденції в розвитку деяких відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у світі, а також стратегію розвитку ВДЕ в Україні. Ця стратегія, розроблена Національною академією наук і міністерством палива та енергетики України, базується на проекті «Енергетична стратегія України» на період до 2030р. Безпосередньо на Україні плануються такі напрямки розвитку ВДЕ: вітроенергетика, фотоелектрична енергетика, мала гідроенергетика, велика гідроенергетика, сонячні теплові колектори, біоенергетика, геотермальна енергетика.

6 доповідач – вітрові електростанції.

За оцінками різних авторів, загальний вітроенергетичний потенціал Землі рівний 1200ТВт, однак можливості використання цього виду енергії в різних районах Землі неоднакові. Новітні дослідження направлені переважно на отримання електричної енергії з енергії вітру. Споруджуються вітроелектричні станції переважно постійного струму. Сьогодні вітроелектричні агрегати надійно забезпечують струмом нафтовиків; вони успішно працюють у важкодоступних районах, на далеких островах,в Арктиці, на тисячах сільськогосподарських ферм, де немає поблизу великих населених пунктів і електростанцій загального користування. Широкому застосуванню вітроелектричних агрегатів в звичайних умовах поки перешкоджає їх висока собівартість. При використанні вітру виникає серйозна проблема: надлишок енергії у вітряну погоду і нестачу її в період безвітря. Використання енергії вітру ускладнюється тим, що у вітру мала густина енергії, а також непостійність сили і напряму вітру. Вітроустановки здебільшого використовують в тих місцях,де добрий вітровий режим. Для створення вітроустановок великої потужності необхідно щоб вітродвигун мав великі розміри, окрім того, повітряний гвинт треба підняти на достатню висоту, оскільки на більшій висоті вітер більш сталий і має більшу швидкість. Всього одна електростанція, яка працює на викопному паливі, може замінити по кількості отриманої енергії тисячі вітрових турбін.

Місцеве значення можуть мати електростанції у найбільш перспективних районах – узбережжя морів, Керченський і Тарханкутський півострови, гірські райони. Перші вітрові електростанції почали працювати в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. Сьогодні серед них: Донузлавська, Трускавецька, Асканійська. Невеликі ВЕС можуть використовуватися в сільській місцевості та на об’єктах, які періодично відключаються від загальної енергомережі. До недоліків вітрових електростанцій відносять малу потужність, постійний шум і вібрацію.

Учень – фізик.

7 доповідач – енергія Сонця.

Тепловий потік сонячного випромінювання, який сягає Землі, дуже великий. Він перевищує більш як у 5000 разів сумарне споживання всіх видів паливно – енергетичних ресурсів в світі.

Серед переваг сонячної енергії – її вічність і виняткова екологічна чистота: Сонячна енергія є загально розповсюджена, тільки полярні райони планети страждають від її нестачі. Тобто практично по всій земній кулі тільки хмари та ніч заважають користуватись нею постійно. Така загальнодоступність робить цей вид енергії неможливим для монополізації, на відміну від нафти і газу. Звичайно кіловат-година сонячної енергії коштує більше, ніж отримана традиційним методом. Лише п’ята частина сонячного світла перетворюється в електричний струм, але ця частка дедалі зростає завдяки зусиллям вчених та інженерів світу.

Учень – фізик.

Оскільки енергія сонячного випромінювання розподілена по великій площі( має низьку щільність), будь-яка установка для прямого використання сонячної енергії повинна мати збираючий пристрій з достатньою поверхнею. І найпростіший пристрій такого роду – плоский колектор : чорна плита, добре ізольована знизу. Вона прикрита склом або пластмасою, яка пропускає світло, але не пропускає інфрачервоне теплове випромінювання. У просторі між плитою і склом розміщують чорні трубки, через які течуть вода, масло,повітря,сірчистий ангідрид і т. ін. Сонячне випромінювання,проникаючи через скло або пластмасу в колектор,поглинається чорними трубками і плитою та нагріває робочу речовину в трубках. Теплове випромінювання не може вийти з колектора, тому температура в ньому значно вища ( на 200 – 300С), ніж температура навколишнього повітря. У цьому виявляється парниковий ефект. Більш складним колектором, що дорого коштує, є увігнуте дзеркало, яке зосереджує падаюче випромінювання в малому об’ємі біля певної геометричної точки – фокуса. Завдяки спеціальним механізмам колектори такого типу постійно повернені до Сонця. Це дозволяє збирати більшу кількість сонячного випромінювання. Температура в робочому просторі дзеркальних колекторів сягає 3000С і вище. Існують електростанції іншого типу. Їх відмінність в тому, що сфокусоване на вершину вежі сонячне тепло приводить у рух натрієвий кругообіг, а той вже нагріває воду до утворення пари. Надумку фахівців, найбільш привабливою ідеєю відносно перетворення сонячної енергії є використання фотоелектричного ефекту в напівпровідниках. Однак поверхня сонячних батарей для забезпечення достатньої потужності повинна бути досить великою ( для добового вироблення 500 МВт.год. необхідна поверхня площею 500000 кв. м.), що є недешево.

8 доповідач.

Сонячна енергетика відноситься до найбільш матеріалоємних видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енергії спричиняє гігантське збільшення потреб в матеріалах, в трудових ресурсах для видобутку сировини, її збагачення, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їх перевезення. Ефективність сонячних електростанцій у районах, віддалених від екватора,була б малою через нестійкі атмосферні умови, відносно слабої сонячної радіації, яку тут навіть в сонячні дні сильніше поглинає атмосфера, а також коливань,зумовлених чергуванням дня і ночі.

У Сімферополі успішно працює геліоустановка, яка в неопалювальний сезон тривалістю 7 місяців повністю забезпечує гарячою водо готель «Спортивний». Її робота дає економію приблизно 400 тон у. п. на рік. Роботи в Криму продовжуються. Споруджується перша в країні дослідно-промислова геліостанція поблизу селища Щолкіно у східній частині Криму.

9 доповідач – біоенергетика, геотермальна енергія.

Зараз розроблено сучасні технології, які дозволяють отримувати горючі гази з біологічної сировини в результаті хімічної реакції розпаду високо молекулярних сполук на низькомолекулярні за рахунок діяльності особливих бактерій (які беруть участь у реакції без доступу кисню з повітря).

Схема реакції: біомаса + бактерії = горючі гази + інші гази + добрива. Біомаса – це відходи сільськогосподарського виробництва ( тваринництва, переробної промисловості). Основною сировиною для виробництва біогазу є гній, який доставляють на біогазові станцію. Головним продуктом біогазової станції є суміш горючих газів( 90% у суміші є газ метан). Цю суміш постачають на установки для виробництва теплоти, електростанції.

В Україні у перспективі біомаса здатна забезпечити майже 50 % відновлювальних енергетичних ресурсів. Приклад отримання енергії за рахунок біомаси неодноразово демонструвалися на виставках досягнення у Львові, Києві, Ужгороді спеціалістами НЛУ України.

Геотермальна енергетика використовує високі температури глибоко в надрах земної кори для виробництва теплової енергії. В деяких місцях світу, особливо на краю тектонічних плит, теплота виходить на поверхню у вигляді гарячих джерел – гейзерів і вулканів. В інших областях підводні джерела протікають крізь гарячі підземні пласти, і цю теплоту можна забрати через системи теплообміну. Ісландія є прикладом країн, де широко використовується геотермальна енергія.

Слово експертів.

1 експерт.

Збільшення енергоспоживання породжує багато проблем, з-поміж яких можна виокремити такі:

 • обмеженість ресурсів традиційних джерел енергії та загострення проблеми енергозабезпечення України і світу;

збільшення забрудненості навколишнього середовища, що, безумовно, негативно впливає на стан здоров’я людей;

розвиток ядерної енергетики створює небезпеку виникнення нештатних ситуацій на АЕС та ймовірність ядерних катастроф, особливо із загрозою світового тероризму;

- серйозну небезпеку становлять АЕС, які уже відпрацювали свій ресурс і потребують реконструкції, або демонтажу, тобто робіт, що вимагають значних капіталовкладень;

- актуальною залишається проблема переробки та знищення радіоактивних відходів;

- неоднозначним є ставлення вчених і до будівництва ГЕС. Незважаючи на їх, здавалося б, економічну бездоганність, досвід експлуатації свідчить про те, що тут також виникає низка проблем: порушення водостоку річок, затоплення земель, підвищення рівня ґрунтових вод, заболочування, загибель флори і фауни водойм. Ланцюгову реакцію проблем, створених будівництвом та експлуатацією ГЕС, можна постежити на прикладі річки Дніпро в Україні.

2 експерт.

Нагромадження проблем в галузі електроенергетики викликає необхідність ретельного обмірковування перспектив розвитку цієї галузі. Найбільш пріоритетною, на мою думку, є така: на найближчих етапах – якомога швидший перехід від вугілля й нафти, як джерела енергії, до газу, як більш чистого виду палива.

Україна має в своєму розпорядженні такі запаси корисних копалин, які могли б зробити її не лише незалежною державою, але й одним з найбільших експортерів газу і нафти до країн Європи. 20 років тому ми забезпечували себе власними ресурсами і видобували понад 60 млрд.куб.м. природного газу. Однак, з того часу не вкладали кошти ані у розвідку, ані у запровадження новітніх технологій, а питання шельфу залишилося практично невивченим. Видобуток нафти і природного газу в світовій економіці вже давно перемістився на морський шельф. В Україні дві шельфові зони – Чорного й Азовського морів. За оцінками фахівців, потенційні вуглеводневі запаси цих морів – 1,5млрд.т. або 1,5 трлн.куб.м. У газовому еквіваленті це 30% усіх енергетичних запасів України. З цих ресурсів видобуто менше 4%, тоді,як на материковій частині – 67%. Шельфовий видобуток не перевищує 3% від розвіданих запасів.

Упродовж найближчих чотирьох років Україна може збільшити обсяги видобутку газу з Чорноморського шельфу до 8 млрд.куб.м. Отже, загальний видобуток становитиме близько 28 млрд.куб.м.

Якщо найближчим часом будуть підтверджені запаси вуглеводнів на Прикерченському шельфі чорного моря, які, ймовірно, можуть становити в газовому еквіваленті 280 млрд.куб.м., то нафтогазовидобування однозначно, переміститься в море.

За оцінками геологів,лише третина запасів причорноморських родовищ залягає на малій глибині. Щодо розробки родовищ, які знаходяться на глибинах від 200м до 2км, то слід визнати, що тут Україна немає ані технологій, ані фінансових можливостей.

Україні вкрай необхідна допомога іноземних компаній у розвідці та видобутку. «Чорноморнафтогаз» тат австрійський концерн «ОМV» ведуть переговори з німецькою компанією «RVI» про участь у спільній розробці родовищ на шельфі Чорного моря. Вони підписали протокол про наміри, за яким українська сторона поділиться з партнером зібраною інформацією про прогнозовані запаси вуглеводнів на Одеському родовищі газу, а також на інших територіях українського сектора Чорного моря. Вибрано для спільної роботи ділянку – Скіфська площа, що знаходиться в північно-західній частині шельфу Чорного моря на глибині 100 – 200 м. Попри те, що площа повністю не досліджена, на думку фахівців. Там можуть бути значні запаси нафти й газу.

3 експерт.

Звичайно, не потрібно зупинятися на розширенні енергетики на альтернативних, екологічно чистих ресурсах, що передбачає використання сонячної енергії (фотоелектричне перетворення), температурного градієнта океану, енергії вітру, приливної енергії, переробки міських відходів, застосування біогазу. Лідирують у розробці та використанні цих технологій розвинені країни: Японія, Велика Британія, Канада, Данія; на прикладі енергетичної системи Європейського Союзу та єдиної енергосистеми Росія – Україна, можна припустити, що подальше посилення міжнародного співробітництва призведе до утворення глобальних і міжнаціональних систем енергопостачання.

Одним зі способів раціонального використання енергії на сьогодні є створення міжнародних енергетичних систем.

3. Обговорення виступів методом ПРЕС

Учням роздані матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС.

 • Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (починаючи зі слів…я вважаю, що…)

 • Поясніть причину появи цієї думки, тобто, на чому ґрунтуються докази ( починайте зі слів…тому, що…)

 • Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази (…наприклад…)

 • Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами: отже,… таким чином…)

 1. Підбиття підсумків.

Коротке резюме вчителя

Прослухавши повідомлення доповідачів та експертів і скориставшись набутими знаннями з даної теми, ми побачили, що складаються різні погляди на вирішення цієї проблеми. Я з вами згідна. Тут відповідь дійсно неординарна. Але ми можемо виокремити кілька важливих поглядів.

1 – Напрям на енергозбереження. Вам розданий тест на збереження енергії. Вдома ви дасте відповіді на запитання анкети та перевірите, чи вмієте ви заощаджувати енергію. Адже незначні зусилля кожного призводять до позитивного результату для всіх.

2 – Продовжувати розвідку родовищ на шельфі та впроваджувати новітні технології видобутку. На перших порах потрібно співпрацювати з іноземними компаніями.

3 – Продовжувати досліджувати і впроваджувати відновлювальні джерела енергії.

4 - Посилювати міжнародне співробітництво для створення глобальних і міжнаціональних систем енергопостачання.

Оцінювання. Виявляю хорошу співпрацю груп; виявляю добре висловлені думки з дискусійного питання.

 1. Домашнє завдання.

Електроенергетика. Заповнити тест - анкету «Енергозбереження»

Розв`язати задачі:№№ 147; 149; 152; 156.

Тест на збереження енергії.

 • Ми записуємо наше енергоспоживання.

 • Ми вимикаємо світло в кімнаті, коли виходимо з неї.

 • Пральна машина завжди повністю завантажена, коли ми нею

користуємося.

 • Холодильник стоїть у прохолодній кімнаті.

 • Ми не ставимо меблі перед обігрівачами.

 • Ми почали використовувати енергозберігаючі жирівки.

 • Ми користуємося місцевим освітленням ( лампа, бра…)

 • Ми провітрюємо приміщення швидко і ефективно протягом кількох

хвилин.

 • Ми заклеюємо вікна на зиму.

 • Ми зашторюємо вікна на ніч.

 • Ми закриваємо кришкою каструлю, коли готуємо їжу.

 • Ми часто розморожуємо холодильник.

 • Ми миємо посуд у мийці.

 • Ми миємося під душем, а не приймаємо ванну.

 • Ми ходимо пішки чи їздимо на велосипеді до школи і на роботу.

 • Ми знижуємо температуру в приміщенні, коли виходимо.

 • Ми знижуємо температуру в приміщенні вночі.

 • Ми повторно використовуємо скло, папір і метал.

 • Ми не купуємо товари, якими можна скористатися лише один раз.

 • Ми не купуємо товари у великих упаковках.

 • Ми ремонтуємо речі, замість того, щоб замінити їх.

Додайте усі відповіді ТАК.

Якщо ви отримали:

Від 1 до 5 відповідей ТАК – вам ще багато чого слід навчитися, отже, почніть уже зараз.

Від 6 до 10 відповідей ТАК – у вас багато корисних навичок, які стануть основою для подальшої роботи над собою.

Від 11 до 15 відповідей ТАК – ви гарний приклад для інших.

Від 16 до 20 відповідей ТАК – хтось з вашої родини повинен стати міністром з питань охорони довкілля./

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

План-конспект уроку з використанням ікт тема уроку
Тема уроку: «Переваги та недоліки у користуванні сучасними комунікативними технологіями». Проведення опитування та написання звіту...

Уроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

Урок №22 Тема уроку
Тема уроку: Розв’язування задач. Практична робота№8 «Складання програм із розгалуженнями»

Курчак М. Д. Свалявський професійний будівельний ліцей Тема уроку
Тема уроку. Використання логічних функцій при автоматизації бухгалтерського обліку

План уроку Тема: Облік коштів, розрахунків та інших активів
Тема уроку: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Уроку. Відкриття нових знань Тема уроку. Порядок дій у виразах

Уроку Тема уроку
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Оформлення договорів, рахунків постачальників

Уроку: навчальна
Тема уроку: Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини

Уроку Тема уроку
Узагальнення знань, отриманих учнями у початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання»

Урок засвоєння нових знань. Слайд Дії вчителя Дії учня Примітки Слайд...
Методична мета уроку: продемонструвати можливі способи та прийоми розвитку загальноосвітніх навичок та вмінь на різних етапах уроку....

Уроку Дата Тема уроку
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Урок №3 Тема уроку: Державний лад
Мета уроку: підвести учнів до розуміння видів форм правління та територіального устрою держави

Уроку: навчальна
Тема уроку: Закріплення таблиці множення числа Розв’язування вправ І задач на дві дії різного ступеня

План уроку з «Рудникової автоматики» Тема програми
Вид уроку: тестування, гра «Словесна баталія», контрольні вправи, перевірочні змагання

Уроку з англійської мови у 2 класі Вчитель
Тема уроку: Повторення І закріплення вивченого матеріалу з теми «Мій дім. Моя кімната.»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт