Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма проведення виробничої практики освітній ступінь бакалавр спеціальність 6503 «Міжнародна економіка»

Програма проведення виробничої практики освітній ступінь бакалавр спеціальність 6503 «Міжнародна економіка»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту


ЗАТВЕРДЖено:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ___ від «__»________ 2015 р.

Голова НМР ____________ А.М. Колот

ПРОГРАМа ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


освітній ступінь бакалавр

спеціальність 6503 – «Міжнародна економіка»

Укладачі:

Керівник виробничої практики від факультету МЕіМ,

професор кафедри міжнародного менеджменту Гальперіна Л.П.

доцент кафедри міжнародного менеджменту Кислицина О.В.

доцент кафедри міжнародної економіки Черницька Т.В.

асистент кафедри міжнародних фінансів Рибалко Ю.С.

асистент кафедри європейської інтеграції Никонюк К.О.

доцент кафедри міжнародної торгівлі Лиськова Л.М.

доцент кафедри мiжнародного обліку і аудиту ГавриловськийО.С.

асистент кафедри мiжнародного обліку і аудиту Німченко Н.С.


УХВАЛЕНО:

На засіданні Вченої ради факультету

Протокол № _____ від «____» __________ 2015 р.
Декан факультету _________ Солодковський Ю.М.


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть


Київ КНЕУ 2015

Вступ

Ефективне функціонування сучасної ринкової економіки формує об’єктивну основу інтеграції України у світогосподарську систему, що у свою чергу обумовлює потребу активізації міжнародної діяльності суб’єктів господарювання. Реалізувати сучасні методи та інструментарій при організації і проведенні міжнародних операцій здатні фахівці відповідної кваліфікації у галузі міжнародної економіки.


Невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців за напрямом підготовки 6503 – «міжнародна економіка» є виробнича практика, яка проводиться у відповідності з навчальним планом та робочим навчальним планом. Виробнича практика є продовженням реалізації наскрізної навчальної програми, що заснована на принципах безперервності та послідовності навчання, і спрямована на формування необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Програма і методичні вказівки розроблені на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Міністерством освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 і питання організації, проведення та підведення підсумків виробної практики як завершального етапу навчання і підготовки бакалаврів згідно ОПП та ОКХ 6.030503 «Міжнародна економіка». Програми проведення виробничої практики за напрямом підготовки 6503 – “міжнародна економіка”.

На початку кожного нового року створюється міжкафедральна робоча група, на засіданні якої узгоджуються:

  • план проведення практики у поточному навчальному році;

  • перлік та зміст індивідульних завдань;

  • критерії поточного оцінювання.  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання...
Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр»
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»...

Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання...
Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки...

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту...
Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту виробничої практики для студентів

Програма для проведення вступних випробувань за фахом при зарахуванні...
Спеціалізація: «Економіка підприємства», «Економіка інноваційно-інвестиційних проектів»

Методична розробка для студентів окр "Бакалавр"
В методичній розробці наведені програма, методичні вказівки, форма щоденника та звіту виробничої практики для студентів окр «Бакалавр»...

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри економічної теорії та конкурентної політики 23 грудня 2015 p., протокол №9

Програма виробничої практики для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Підготовлено доц кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Швець Неллі Григорівною

Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих...
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти затверджених у 2009 році для освітньо-кваліфікаційного...

Наскрізна програма для проходження виробничої практики для студентів...
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Методичні рекомендації розглянуто І схвалено на засіданні ка­федри фінансового аналізу І контролю 8 грудня 2014 p., протокол №9

Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої...
Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої практики (для студентів 4 курсу спеціальності 092100 – Промислове...

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Програма практики методичні рекомендації до проходження навчальної...
Методичні рекомендації до проходження навчальної та виробничої практики студентами

Робоча програма з виробничої (педагогічної) практики
Бази практики повинні відповідати змістовним завданням практики, що передбачає достатній рівень матеріально-технічного оснащення...

Робоча програма з виробничої практики студентів денної та заочної...
Результати роботи студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники практики...

Методичні вказівки до проходження виробничої практики для магістра...
Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка (“Прикладна економіка”) денної форми навчання / Уклад.: Н.І. Пилипів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт