Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроках математики; вимоги до проведення ігор на уроці

Уроках математики; вимоги до проведення ігор на уроці

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


h:\воздушные шарики\картинки\картинки школа\016.jpg


Методичний посібник містить:

 • теоретичне обґрунтування технології;

 • способи організації різноманітних ігор на уроках математики;

 • вимоги до проведення ігор на уроці;

 • класифікацію ігор, залежно від ігрової мети;

 • види дидактичних ігор;

 • дидактичний матеріал, щодо застосування ігор на уроках математики та правила організації їх проведення;

 • нетрадиційні форми уроків.

Він є зручним у використанні, дає можливість застосовувати нові методи при викладанні предметів, у проведенні нетрадиційних уроків,а також самим створювати дидактичні ігри та навчати цьому дітей.

Посібник рекомендовано для використання вчителям математики.

Зміст

1.Вступ ……………………………………………………………………………

2. Теоретичне обґрунтування технології………………………………………...

3. Гра – як засіб ефективного навчання школярів……………………………..

4. Ігрові форми навчання………………………………………………………..

5. Я іду на урок (з досвіду роботи)………………………………………………

6. Висновок………………………………………………………………... ……..

7. Література………………………………………………………………………

h:\воздушные шарики\картинки\новенькі\картинки школа\лх.png

 1. Вступ

Викладання – це мистецтво, h:\воздушные шарики\картинки\картинки для презентацій\картинки\картинкис\210812\95784a0fec036c417b187d328c91db2e.jpg

а не ремесло – у цьому корінь вчительської справи…

Вічно винаходити, вимагати,

удосконалюватися – це є єдино можливий

курс сучасного вчителя.

(М. А. Рибникова)

Ефективне викладання математики не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише опанувати визначену програмою систему знань з математики, а й навчитися спостерігати за об’єктами, явищами, процесами, порівнювати їх, виявляти зв’язок між математичними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обґрунтовувати свої висновки, користуватися математичною мовою. Засвоєння математики вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки.

Здобуті учнями міцні знання перетворюються на переконання тільки тоді, коли вони є результатом свідомої самостійної роботи думки. Отже, вчителю важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б збуджували думку школярів, спонукали їх до самостійних пошуків, висновків та узагальнень. Сучасна школа має озброїти учнів не лише знаннями, вміннями й навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності.

На цій основі у навчальному процесі активно використовуються діяльнісні методики та технології, спрямовані на візуалізацію інформації, методика укрупнення дидактичних одиниць, ігрові методики.

Відомо, що будь-який урок — це складне педагогічне явище, витвір учителя, під час якого учні демонструють свої знання, уміння та навички. Чи цікаво дітям на уроці? Чи люблять вони вчитися?

На ці питання не можна відповісти впевнено. Іноді діти ідуть на урок із задоволенням, іноді без нього. Як привернути їх увагу до свого предмета, як зацікавити?

Природа проблему перших кроків розвитку індивіда вирішила давно й красиво. Кошенята, ганяючись за кінчиком хвоста матері-кішки, не підозрюють, що вони не просто пустують і граються, а розвивають навички полювання необхідні їм для виживання. Так і дитина: за допомогою молотка вона досліджує внутрішню будову подарованої вчора машинки, а потім намагається повернути їй попередній вигляд, зовсім не замислюючись над аналізом і синтезом, хоча саме їх побачить у діях дитини психолог. Вона просто грається, і саме гра є могутнім інструментом задоволення інстинкту - потреби пізнання світу.

Активне використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне. І особливо сьогодні, коли завданням кожного вчителя є формування творчо обдарованої, соціально компетентної і високо моральної особистості, гра дає можливість ці завдання реалізувати. Граючи на уроці, діти психологічно розкуті, що сприяє вияву їхніх творчих здібностей, дещо стирається негативне ставлення до складної навчальної праці. Непомітно для себе дитина «втягується» у навчання, пізнає від нього радість. Досвід «успіху» хочеться повторити, виконуючи інші завдання, учень відчуває свою впевненість у роботі.

Головна перевага гри полягає в тому, що вчитель досягає своєї мети непомітно для вихованця. Гравці не ставлять перед собою ніякої дидактичної мети, їх цікавить тільки ігровий результат, їм здається, що вони й не вчаться зовсім. На ігровому уроці в навчальному кабінеті присутня тільки одна людина, що чітко уявляє, для чого все це розпочато - учитель.

За всієї привабливості ідеї використання ігрової діяльності в навчальному процесі необхідно зазначити, що ігри доречні й ефективні не на всіх уроках і математичний бік змісту гри завжди повинен чітко висуватися на перший план. Лише за цієї умови гра буде виконувати свою роль у математичному розвитку школярів, у вихованні їх інтересу до математики. Гра заради гри на уроці недопустима.


 1. Теоретичне обґрунтування технології.


Без гри немає і не може бутиh:\воздушные шарики\картинки\картинки для презентацій\картинки\картинкис\210812\ad_16511_image.jpg

повноцінного розумового розвитку.

Гра - це величезне світле вікно, через

яке в духовний світ дитини вливається

цілющий потік уявлень, понять.

Гра - це іскорка, що запалює вогник

допитливості і допитливості.

       В.А. Сухомлинський

Формування і розвиток пізнавальних інтересів - частина широкої проблеми виховання всебічно розвиненої особистості . Принцип активності дитини в процесі навчання був і залишається одним з основних у дидактиці . Під цим поняттям мається на увазі така якість, яка характеризується високим рівнем мотивації в засвоєнні знань і умінь. Такого роду активність сама по собі виникає нечасто, вона є наслідком цілеспрямованих управлінських педагогічних впливів та організації педагогічного середовища , тобто застосовуваної технології . Однією з таких технологій є ігрова . Вона забезпечує єдність емоційного і раціонального в навчанні .

Технологія (від грец. «Техне» - мистецтво, майстерність, уміння, і «логос» - вчення, наука, закон) – буквально - це вчення про майстерність, уміння фахівця. Ігрові уроки - це вміння вчителя показати свою майстерність, мистецтво, знання предмета , свій артистизм.

Особливістю ігрової технології є те, що її розробка і застосування вимагають найбільшої творчої активності педагога та учнів . Педагог залучає учнів до творчої участі в розробці технологічного інструментарію, складанню технологічно чітких форм навчання та виховання. Активність педагога виявляється також у тому, що він добре знає психологічні та особистісні особливості своїх учнів і на цій підставі вносить індивідуальні зміни в хід технологічних процесів. Поняття «ігрові педагогічні технології » включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор.

Застосування ігрових технологій на уроках математики завжди актуальне, бо

ігрові технології:

 • створюють можливості ефективної організації взаємодії педагога і учнів;

 • в них закладені величезні виховні та освітні можливості;

 • в процесі гри дитина набуває досвіду про різні предмети і явища навколишнього світу;

 • залучення до уроку ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим і результативним;

 • гра полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу;

 • різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується та чи інша розумова задача, підтримують і підсилюють інтерес дітей до навчального предмета;

 • ігри дуже впливають на розумовий розвиток учнів, удосконалюючи їх мислення, увагу, творчу уяву.

Розглядаючи змістовний аспект навчання з використанням ігрової технологіі, можна виділити наступні педагогічні можливості:

а) підвищення в учнів інтересу до навчальних занять в цілому;

б) зростання пізнавальної активності школярів у процесі навчання;

в) набуття учасниками гри навичок прийняття відповідальних рішень в різноманітних складних життєвих ситуаціях, які моделюються в процесі проведеної гри;

г) поліпшення стосунків між учасниками гри і їх педагогами;

д) підвищення самооцінки учасників гри, бо у них з'являється можливість від слів перейти до конкретної справи і перевірити свої здібності;

е) зміна ставлення до навколишньої дійсності, уникнення страху перед невідомістю.

Щодо виховної діяльності, то без використання ігрової технології поставити її на належний рівень в сучасних умовах неможливо.

За цільовою орієнтацією ігрові технології поділяються на:

- дидактичні: сприяють розширенню кругозору, пізнавальної діяльності; застосуванню ЗВН у практичній діяльності;

- виховні: допомагають вихованню самостійності, волі, співпраці, комунікативності;

- розвиваючі: розвиток уваги, пам'яті, мовлення, мислення, вміння порівнювати;

- соціальні: залучення до норм і цінностей суспільства; адаптація до умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція.

Ігрові технології - ефективний засіб виховання пізнавальних інтересів та активізації діяльності учнів; тренування пам'яті, яка допомагає учням виробити мовні вміння і навички.

Та результатом застосування ігрових технологій має стати подолання пасивності учнів і поліпшення працездатності.

Таким чином, гру й ігрову технологію слід розглядати як самостійну педагогічну цінність, бачити в ній ефективну школу життя і максимально використовувати її педагогічні можливості.

Гра – творчість. Гра – праця. В процесі гри в дітей виробляються навички зосередженості, самостійного мислення, розвивається увага, бажання здобувати знання. Захопившись грою учні не зауважують, що вчаться: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас понять, розвивають фантазію. Навіть пасивні учні включаються в гру, докладають усіх зусиль , щоб не підвести товаришів, при цьому відчувають свою важливість в процесі діяльності.

3. Гра – як засіб ефективного навчання школярів.h:\воздушные шарики\картинки\картинки для презентацій\картинки\картинкис\210812\6520537-group-of-school-kids--vector-illustration.jpg


Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри,

казки, музики, фантазії, творчості.

Без цього вона засушена квітка

В. Сухомлинський

Гра - це вид діяльності в умовах ситуацій , спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складається й удосконалюється самоврядування поведінкою. Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю , можливостями вибору й елементами змагання , задоволення потреби в самоствердженні, самореалізації.

Гра займає особливе місце в процесі навчальної діяльності школярів. Через гру діти пізнають світ, знайомляться з важливими поняттями, які їм знадобляться в майбутньому.

А. Макаренко говорив: « Гра має велике значення в житті дитини. Має те саме значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина у грі, така у багатьох випадках вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все через гру».

Гра – це самостійна діяльність, у якій діти вперше вступають у спілкування з ровесниками, їх об’єднує єдина мета і досягнення, спільні інтереси та переживання.

Гру називають восьмим чудом світу, джерелом радості, королевою дитинства.

Більшість ігор мають чотири головні риси:

• вільна розвиваюча діяльність вживається лише за бажанням дитини , заради задоволення від самого процесу діяльності , а не лише від результату ;

• творчий , значною мірою імпровізаційний , дуже активний характер цієї діяльності;

• емоційна піднесеність діяльності , суперництво, конкуренція тощо;

• наявність прямих або непрямих правил, що відображають зміст гри , логічну або тимчасову послідовність її розвитку .

У сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу , ігрова діяльність необхідно використовувати:

- як самостійні технології для освоєння поняття , теми і навіть розділу навчального предмета ;

- як елементи більш великої технології ;

- як урок або його частини;

- як технологія позакласної роботи.

Ігри - поняття багатогранне. Ігри, які можна використати на уроках математики поділяються на кілька видів:

 • індивідуальні;

 • парні;

 • групові;

 • колективні.

За освітнім завданням - на ігри, що:

 • вивчають новий матеріал,

 • формують вміння та навички,

 • узагальнюючого повторення і контролю знань.

За типами - це ігри:

 • пізнавальні;

 • рольові;

 • ділові;

 • комплексні.

За формою проведення:

 • ігри - аукціони;

 • захисту;

 • змагання на кращу якість, швидкість, кількість;

 • подорож по станціях з чергуванням ігрових ситуацій;

 • імітація подій;

 • прес - конференція;

 • гра - драматизація;

 • інсценування;

 • пошук вирішення проблем;

 • гра - дослідження, відкриття.

Організація гри.h:\воздушные шарики\картинки\картинки для презентацій\картинки\картинкис\картинки на школьныю тему\рисунок5.png

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій на уроці відбуваються за такими напрямками:

 • дидактична мета ставиться перед учнями в формі ігрової задачі;

 • діяльність учнів підпорядковується правилам гри;

 • навчальний матеріал використовується як засіб гри;

 • у навчальну діяльність вводиться елемент змагання;

 • успішність виконання дидактичного завдання пов’язується з ігровим результатом.

Основними структурними компонентами дидактичної гри є:

 • ігровий задум (виражається у назві гри; він закладений в дидактичній задачі, яку потрібно розв’язати);

 • правила (визначають порядок дій і поведінки учнів в процесі гри, сприяють на уроці створенню робочої атмосфери; правила гри повинні розроблятися з урахуванням мети уроку та індивідуальних можливостей учнів: цим створюються умови для прояву самостійності, наполегливості, розумової активності; правила гри виховують вміння керувати своєю поведінкою, підпорядковуватися вимогам колективу);

 • ігрові дії (регламентуються правилами гри, сприяють пізнавальній активності учнів, дають можливість учням виявити свої здібності, застосувати набуті знання. вміння і навички для досягнення мети гри);

 • пізнавальний зміст (основа гри, полягає в засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються при розв’язанні навчальної проблеми, поставленої грою);

 • обладнання (переважно обладнання уроку, це використання технічних засобів навчання, таблиць, роздаткового матеріалу тощо);

 • результат гри (фінал гри, виявляється у формі розв’язку поставленої проблеми , задачі і дає учням моральне і розумове задоволення; для вчителя результат гри є показником рівня навчальних досягнень учнів або в засвоєнні, або у їх застосуванні).

При організації гри необхідно продумувати:

 • Мета гри.

 • Які вміння і навички засвоять учні в процесі гри.

 • Якому моменту гри слід надати особливої уваги.

 • Кількість гравців.

 • Які дидактичні матеріали знадобляться для гри.

 • Яким чином затратити найменше часу на пояснення правил гри.

 • Скільки часу буде затрачено на гру.

 • Як залучити всіх учнів до участі у грі.

 • Як організувати спостереження за зайнятістю учнів під час гри.

 • Які висновки зробити після гри. Назвати кращі моменти гри. Недоліки, оцінки.

Дидактичні ігри залежно від змісту матеріалу, способу організації, рівня підготовки, мети уроку можуть бути різного характеру, наприклад: продуктивними, репродуктивними, творчими, конструктивними, практичними, виховними.

Зазвичай виділяють 4 види дидактичних ігор.

Ігри - вправи. Вони займають зазвичай 10 - 15 хвилин і спрямовані на вдосконалення пізнавальних здібностей учнів. Це різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, чайнворди, шаради, головоломки, загадки.

Гра-подорож. Відповідає цілям поглиблення, осмислення і закріплення навчального матеріалу. Активізація учнів в іграх - подорожах виражається в усних оповіданнях, питаннях, відповідях.

Сюжетна (рольова) гра. Відрізняється тим, що інсценуються умови уявної ситуації, а учні виконують певні ролі.

Гра – змагання. Включає в себе всі вищеназвані види дидактичних ігор або їх окремі елементи. Для проведення цього виду гри учні діляться на групи, команди, між якими проводиться змагання.

При організації дидактичних ігор необхідно дотримуватися наступних положень:

1. Правила гри мають бути простими, точно сформульованими, а математичний зміст запропонованого матеріалу – доступний для розуміння школярів. За інших умов гра буде не цікавою і проводитиметься формально.

2. Гра повинна «давати достатньо їжі» для розумової діяльності, в іншому випадку вона не буде сприяти досягненню педагогічних цілей, не буде розвивати математичну пильність й увагу.

3. Дидактичний матеріал, використовуваний під час гри, повинен бути зручний у використанні.

4. При проведенні гри, пов'язаної зі змаганням команд, повинен бути забезпечений контроль за її результатами з боку всього колективу учнів або вибраних осіб. Облік результатів повинен бути відкритим, ясним і справедливим.

5. Кожен учень повинен бути активним учасником гри.

6. Легкі та більш важкі ігри повинні чергуватися, якщо на уроці проводиться декілька ігор.

7. Ігровий характер при проведенні уроків з математики повинен мати певні межі.

8. У процесі гри учні повинні математично грамотно висловлювати свої міркування, мовлення повинно бути правильним, чітким, лаконічним.

9. Гру потрібно закінчити на даному уроці і отримати результат. Тільки тоді вона буде доречною.

Колективні ігри слід розрізняти за дидактичною метою уроку. Це ігри навчальні, контролюючі й узагальнюючі.

Навчальною буде гра, якщо учасник гри набуде нових знань, вмінь і навичок у ній або змушений буде їх набути в процесі підготовки до гри. Результат тим кращий, чим чіткішою буде мета пізнавальної діяльності.

Контролюючою буде гра, дидактична мета якої складається з повторення, закріплення, перевірки рівня навчальних досягнень учнів. Для участі в ній кожному учаснику гри потрібен певний рівень підготовки. h:\воздушные шарики\картинки\картинки для презентацій\картинки\картинкис\210812\27614.jpg

Узагальнююча гра вимагає інтеграції знань. Вона сприяє встановленню міжпредметних зв’язків, спрямована на набуття вмінь діяти в різних навчальних ситуаціях.

Ігри, які можна використовувати на уроках математики.

Перевірка домашнього завдання:

 • гра «Доміно»;

 • гра «Кросворд»;

 • гра «Розшифруй вислів»;

 • гра «Вірю – не вірю»;

 • гра «День – ніч»;

 • гра «Кругові завдання»;

 • гра «Знайди помилку»;

 • контрольна гра;

 • гра „Футбол”

Актуалізація опорних знань:

 • гра «Сходинки»;

 • гра «Математичне лото»;

 • гра «Естафета»;

 • гра «Мовчанка»;

 • гра «Лічба – доповнення»;

 • розв’язування кросвордів, чайнвордів, ребусів;

 • розв’язування парадоксів та софізмів;

 • гра-подорож

Вивчення нового матеріалу:

 • гра «Кругові завдання»;

 • ділова гра «Будівельник»;

 • ділова гра «Конструктор»;

 • ділова гра «Математичне моделювання»;

 • ділова гра «Проектувальник»;

 • презентація теми;

Закріплення знань:

 • гра «Хто швидше»;

 • гра «Кодовані вправи»;

 • гра «Змагання художників»;

 • гра «Лабіринт»;

 • гра «Чарівне число»;

 • тематична вікторина;

 • складання кросвордів, чайнвордів, ребусів;

 • гра-конференція;

 • реклама здобутих знань;

 • дослідження теми (питання).                                    


4. Ігрові форми навчання.

Ігрова форма занять створюється на уроці за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності . Завдання вчителя - організувати процес навчання таким чином, щоб кожне зусилля з оволодіння знаннями протікало в умовах розвитку пізнавальних здібностей учнів, формування у них таких основних прийомів розумової діяльності як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроках математики
Діяльнісний підхід та формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Уроках математики в початкових класах
Анотація. В статті автор висвітлює досвід роботи по використанню усних обчислень на уроках математики, як ефективну форму роботи,...

Уроках математики в початкових класах
При вивченні математики це, насамперед, означає,що навчання повинно спиратися на власний життєвий досвід дітей, а педагогічний процес...

Використання логічних блоків в іграх з дошкільнятами дозволяє моделювати...
Подібні ігри сприяють прискоренню процесу розвитку у дошкільнят найпростіших логічних структур мислення І математичних уявлень. За...

Уроках математики та фізики
Матеріли підготувала вчитель математики та фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Бужани Волянюк Марія Анатоліївна, спеціаліст...

Шабелян Ірина Миколаївна
Обгрунтовує доцільність використання орігамі на уроках математики, показує її значимість у формуванні математичних компетентностей...

Уроках математики Звичайні дроби
Вступ

Активізація логічного мислення учнів на уроках математики
Вступ

Уроках математики
Ф. Попіль – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
Кт на уроці й у позаурочній діяльності допомагають, привнести інтерес у вивчення різних предметів, у тому числі І іноземної мови

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках математики шляхом...

Віртуальний хімічний експеримент на уроках хімії
Розділ І. Методика проведення хімічного експерименту на уроках хімії

Віртуальний хімічний експеримент на уроках хімії
Розділ І. Методика проведення хімічного експерименту на уроках хімії

Уроках математики
Зв’язне мовлення учнів належить до складних явищ мови. Воно здійснюється у двох формах – усній І писемній

Уроках математики
...

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з...
Вступ

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Котовського району одеської області
Система роботи з формування та розвитку патріотичних почуттів учнів на уроках математики та фізики засобами національно-патріотичного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт