Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
титулка копия-2

Державна регуляторна служба України

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

про діяльність

Державної регуляторної служби України

у 2015 році

м. Київ - січень 2016

Шановні друзі, колеги!kseniia liapina
Рік, що минає, став роком амбітних планів для урядовців, жагучих сподівань
і тривог для бізнесу, роком важкої праці
та боротьби. Ми вирушили назустріч цивілізованому й прогресивному світові,
але прагнення швидшого руху не повинно впливати на якість управлінських рішень.


Цьогоріч нормотворча робота потребувала неабияких організаційних
та інтелектуальних зусиль. Запорукою
гарного нормативного продукту і доброго результату є неухильне виконання законодавства про державну регуляторну політику. Що означає дотримання
таких регуляторних принципів:
доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість, врахування громадської думки при прийнятті державних рішень.


Забезпечення якісної регуляторної політики є базовим для суттєво реформованої Державної регуляторної служби, якій наразі також виповнюється рік. За цей час ми мусили «стати на ноги»: зберегти кваліфікований «кістяк» наших фахівців і провести організаційні зміни.
Ми також запросити на службу творчо мислячих людей, так би мовити «свіжу кров». Ми шукали партнерів серед бізнес-громади, українських і міжнародних організацій та експертів, без яких виконувати покладені на нас функції було б значно складніше.


Основні напрями діяльності Служби, а отже і відповідальність, відображено у найголовніших документах країни, у тому числі й міжнародних, – у Розділі Коаліційної угоди «Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції», Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, Порядку денному асоціації Україна - ЕС.
Ці документи містять завдання, виконання яких суттєво вплине на формування дружнього інвестиційного середовища. У Програмі діяльності Кабінету Міністрів,
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» визначено, що основою формування нової економічної політики є процес дерегуляції.
Саме дерегуляція, суть якої – зняття адміністративних бар’єрів та максимальне спрощення умов ведення бізнесу, визначена нашим завданням.


Служба також наділена достатніми повноваженнями і правами для того, аби знищувати корупційні схеми як в діючих регуляторних актах, так і в проектах. Ми боремося за унеможливлення корупційних дій насамперед у сферах ліцензування, дозвільної системи та державного контролю.

Я переконана: фахова політика, системна та чесна нормотворча й організаційна робота, коли кожне державне рішення прораховано і його наслідки належно обґрунтовані – той фундамент, який руйнуватиме бар’єри для чесного бізнесу в Україні.

Колектив Служби висловлює вдячність нашим друзям і партнерам – представникам Всеукраїнських та міжнародних громадських об’єднань підприємців, бізнесменам й господарникам, які щиро відгукнулися на наші пропозиції про співпрацю. Значна частина того, що вдалося вирішити – ваша заслуга. Сподіваємося на продовження діалогу й у наступному році.
Адже ми лише на початку дороги. Дороги до процвітання, свободи та розвитку.


Тож бажаю усім успіхів у нашому спільному поступі.

З повагою

безымянный

Голова

Державної регуляторної

служби України Ксенія Ляпіна
___________________________________________

ЗМІСТ

Резюме ……………...………………………………………………….…........
Аналітичний звіт про діяльність Державної регуляторної служби України у 2015 році…………………………………………………….….....................


 1. Історія. Місія. Завдання……………………………………………………….
7

17
17


 1. Виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»……………………………………………………..

  1. Стан дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності………………….......................

  2. Оцінювання рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики…………….….

  3. Моніторинг прийняття регуляторних актів з дотриманням вимог щодо обов’язковості погодження проектів актів з ДРС..............................

  4. Здійснення регуляторними органами відстеження результативності дії регуляторних актів……………………………………

  5. Здійснення експертизи діючих регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики та прийняття рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики……………………………………….….

  6. Розгляд проектів регуляторних актів, розробниками яких виступали органи місцевого самоврядування………………………………

  7. Впровадження обов‘язковості здійснення регуляторними органами «cost-benefit analysis» (оцінка витрат та економічних вигод) при запровадженні державного регулювання господарської діяльності……………………..…………………………..................................


18
19
21
23
26


28
29


30


 1. Оперативне дерегулювання…………………………………...……………….

  1. Дерегуляційні ініціативи……………………………………...……….

  2. Координація виконання Плану дерегуляції господарської діяльності……………………………………………………………………….
31

31
37


 1. Ліцензування………………………………………………..……….…………

  1. Реалізація Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»……………………..………

  2. Інформація щодо затвердження Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності станом на 03.12.2015……………………..

  3. Діяльність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за період з 23.07.2015 по 24.11.2015…………………………………………..

  4. Реалізація Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» …………………………...…………….…………
44
44
46
49
51


 1. Нагляд (контроль)……………………………………...…………….……….

  1. Здійснення нагляду за дотримання органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру………………………………………………………………………

  2. Моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»…………………………………………………………..

  3. Мораторій на проведення перевірок суб’єктів господарювання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади……
52


53

53
54


 1. Висновки……………………………………………………………………….
 1. Пріоритети на 2016 рік ……………………………………………………...
55
58


Таблично-графічні матеріали…..……………………………….…………..

60

Додаток 1. Передбачуваність регуляторної діяльності регуляторними органами центрального рівня…………………………………………………………………….

Додаток 2. Рейтинг дотримання регуляторними органами центрального рівня принципу передбачуваності при здійснені регуляторної діяльності (№1)…..…..

Додаток 3. Передбачуваність регуляторної діяльності регуляторними органами місцевого рівня……………………………….…………………….………………….

Додаток 4. Рейтинг дотримання місцевими органами виконавчої влади принципу передбачуваності при здійснені регуляторної діяльності (№1)….........

Додаток 5. Приклади доопрацьованих ДРС проектів регуляторних актів, які містили певні ускладнення для бізнесу……………………….……….……………..

Додаток 6. Інформація про розгляд проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами центрального рівня………….…………………………...

Додаток 7. Рейтинг рівня дотримання регуляторними органами центрального рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики (№2)……………………………………………...

Додаток 8. Інформація про розгляд проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами місцевого рівня…………………………………………...

Додаток 9. Рейтинг рівня дотримання місцевими органами виконавчої влади відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики (№2)………………………………………………………….

Додаток 10. Приклади відмов в погодженні низки проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами центрального рівня, у розрізі наслідків їх прийняття………………………………………………………………………………

Додаток 11. Інформація про дотримання вимоги щодо обов’язковості погодження проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами центрального рівня, з ДРС……………………………………………………………

Додаток 12. Рейтинг дотримання регуляторними органами центрального рівня вимоги щодо обов’язковості погодження проектів регуляторних актів з ДРС…...

Додаток 13. Інформація про дотримання вимоги щодо обов’язковості погодження проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами центрального рівня, з ДРС……………………………………………………………

Додаток 14. Рейтинг дотримання регуляторними органами місцевого рівня вимоги щодо обов’язковості погодження проектів регуляторних актів з ДРС…...

Додаток 15. Детальна інформація про здійснення регуляторними органами центрального рівня відстеження результативності дії регуляторних актів……….

Додаток 16. Рейтинг дотримання регуляторними органами центрального рівня вимоги щодо відстеження результативності дії регуляторних актів (№4)............

Додаток 17. Детальна інформація про здійснення регуляторними органами місцевого рівня відстеження результативності дії регуляторних актів………..…

Додаток 18. Рейтинг дотримання регуляторними органами місцевого рівня вимоги щодо відстеження результативності дії регуляторних актів (№4)………..

Додаток 19. Інформація про рішення ДРС щодо необхідності усунення порушень принципів державної регуляторної політики………………………...….

Додаток 20. Узагальнена інформація щодо підсумкового рейтингу дотримання центральними органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики……………………………………………………………...…

Додаток 21. Узагальнена інформація щодо підсумкового рейтингу дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики…………………………………………………………..……

Додаток 22. Підсумковий рейтинг дотримання центральними органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики…..……

Додаток 23. Підсумковий рейтинг дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики по регіонах України…………...………………………………………………………………..…..

Додаток 24. Інформація щодо опрацювання ДРС проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування………………………………………………......

Додаток 25 - 26. Приклад. SME-test на прикладі розрахунку витрат при запровадженні реєстраторів розрахункових операцій (РРО)……………………….

Додаток 27. Планові та реальні показники реалізації заходів з дерегуляції господарської діяльності……………………………………………………………...

Додаток 28. Галузевий розподіл виконання Плану з дерегуляції………………….

Додаток 29. Поточний стан виконання Плану з дерегуляції з боку ЦОВВ……....

Додаток 30. Стан погодження ліцензійних умов…………………………………...

Додаток 31. Розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України від 02.03.3015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» за період з 23.07.2015 по 24.11.2015………………………………………………….…

Додаток 32. Розгляд звернень органів ліцензування щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.3015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» за період з 23.07.2015 по 24.11.2015…………………………………………………….

Додаток 33. Ефективність роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з прийняття результативних рішень………………………………....

Додаток 34. Ефективність роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з прийняття результативних рішень у розрізі органів ліцензування………………………………………………………………………...…

Додаток 35. Мораторій на проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності………………………………………………………………………………


61
63
65
66
68
70

72
74

75

77

83
85

87
88
89
91
93
94
95

97

99
100

101
102
103
105

106

107

108

111

112
113

114
115
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт