Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон №2464

Закон №2464


Пенсійний фонд

Володимир Марченко,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії нотаріату України

Єдиний внесок з нотаріальної діяльності за підсумками 2014 року

І. Правила нарахування єдиного внеску з доходів нотаріуса

Черговий рік промайнув швидко. Початок 2015 року — пора складати звітність щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

У 2014 році адмініструванням єдиного внеску займалися податківці, які в минулому році з Міністерства доходів і зборів України в черговий раз перейменувалися — тепер у Державну фіскальну службу України (далі — ДФСУ). Але податківці продовжують займатися обліком єдиного внеску (до Пенсійного фонду ці повноваження не передано).

У нормативному регулюванні справляння єдиного внеску за 2014 рік нічого не змінилося. Як і раніше, порядок його справляння регламентують такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464);

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від  09.09.2013 № 455 (далі — Інструкція № 455) — визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску, нарахування і сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів;

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міндоходів від  09.09.2013 № 454 (далі — Порядок № 454) — встановлює порядок, строки подання звітності щодо єдиного внеску та їх форму.

Цікаво, що найближчим часом підзаконні Інструкція № 455 та Порядок № 454 у черговий раз мають бути перезатверджені. І причин тут дві.

Перша — у зв’язку з перетворенням Міндоходів у ДФСУ головним над ДФСУ є Мінфін. Тож саме Мінфін має затверджувати підзаконну нормативку з єдиного внеску.

Другою причиною є зміни у справлянні єдиного внеску, що набули чинності з 1 січня 2015 року. Про зміни читайте на с. 9.

Зараз стисло нагадаємо правила нарахування та сплати єдиного внеску, які слід застосовувати за результатами діяльності у 2014 році.

Правило 1

Нотаріуси як особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, є платниками єдиного внеску (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 і п.п. 4 п. 2.1 Інструкції № 455). Для цілей застосування Закону № 2464 і Інструкції № 455 нотаріуси є страхувальниками.

Правило 2

Єдиний внесок з нотаріальної діяльності сплачується за обов’язковою ставкою 34,7% від бази. Ця ставка включає лише пенсійне страхування та страхування на випадок безробіття. Щоб бути застрахованим за іншими видами соціального страхування, нотаріус може добровільно застрахуватися шляхом сплати єдиного внеску за більшою ставкою (36,6% або 36,21%, або 38,11%), уклавши договір про добровільне страхування.

Правило 3

Базою для справляння єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від нотаріальної діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) (п. 3.3 та п.п. 3 п. 4.5 Інструкції № 455). Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органами Міндоходів для узгодження надсилається повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 1 до Інструкції № 455, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами їх діяльності за звітний рік (п.п. 3 п. 4.5 Інструкції № 455).

Мінімальним страховим внеском є сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (ст. 1 Закону № 2464).

Розмір мінімального внеску для 2014 року ми навели в графі 2 таблиці (с. 71).

Верхня межа бази нарахування єдиного внеску за кожний місяць звітного року також обмежена максимальною величиною, яка визначена на рівні 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 3 ст. 7 Закону № 2464 та п. 3.16 Інструкції № 455).

Розміри мінімальної та максимальної бази та сум єдиного внеску страхового внеску наведено в таблиці.

Мінімальний та максимальний розміри єдиного внеску у 2014 році

Ставка єдиного внеску

Розмір єдиного внеску у розрахунку за місяць
2014 року, грн.


мінімальний

максимальний

База для нарахування єдиного внеску за ставкою:

1218

20706

34,7% (обов’язкова)

422,65

7184,98

36,60%

445,79

7578,40

36,21%

441,04

7497,64

38,11%

464,18

7891,06

Таким чином, якщо нотаріус у кожному місяці 2014 року отримає дохід у сумі, що перевищує максимальну величину (17 прожитмінімумів), то він має заплатити єдиний внесок у сумі 86219,76 грн. (7184,98 х 12 міс.).

Правило 4

Нотаріус обчислює суму єдиного внеску на підставі даних річних податкових декларацій (річної звітності) та результатів перевірок їх діяльності, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (п.п. 1 п. 4.5 Інструкції № 455). Про заповнення цієї декларації читайте на с. 75.

Минулорічна практика заповнення та подання звітності нотаріусами показала, що є можливість різних варіантів нарахування єдиного внеску із суми отриманого доходу. Суть наведено у розділі «Звітність за результатами 2014 року» на с. 72.

Правило 5

Нотаріуси сплачують єдиний внесок один раз на рік — до 1 травня наступного року. Тобто останнім днем сплати єдиного внеску за 2014 рік є 30 квітня 2015 року.

Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка (п.п. 2 п. 4.2 Інструкції № 455). Якщо у нотаріуса немає банківського рахунка, то сплатити єдиний внесок можна шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

Днем сплати єдиного внеску вважається (п.п. 3 п. 4.2 Інструкції № 455):

у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні рахунки органів Міндоходів — день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органів Міндоходів;

у разі сплати єдиного внеску готівкою — день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі.

ІІ. Звітність за результатами 2014 року

Форма звіту, строки подання. Згідно з п. 3.4 Порядку № 454 нотаріуси, які отримують дохід від нотаріальної діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів ПФУ звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за базовим звітним календарним роком.

Останнім днем подання звіту за підсумками 2014 року є 30 квітня 2015 року.

Форму звіту для нотаріусів наведено в додатку 5 до Порядку № 454 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (форма № Д5). З чотирьох таблиць додатка 5 нотаріус заповнює таблицю 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно» (п. 4.12 Порядку № 454).

Приклад заповнення звіту ми навели на с. 75.

Звертаємо увагу на зміну!

З 01.01.2015 повернуто відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом № 2464. Це відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 170 грн., яка свого часу була передбачена п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 і у 2013 році скасована. А тепер відповідальність міститься у п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464. Більше того, відповідальність посилено у дусі податківців — за повторне порушення протягом року доведеться сплатити вже 1020 грн. (60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян):

«7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом.

(частину одинадцяту статті 25 доповнено пунктом 7

згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII)»

Куди подається звіт? Додаток 5 нотаріус подає до органу ДФСУ за місцем взяття на облік особисто або через відповідальну особу. Це місце не нове — це добре відома вам податкова інспекція, до якої ви також подаєте податкову декларацію.

Якщо нотаріус у звітному періоді змінює місценаходження або місце реєстрації місця проживання або фактичного проживання (поза межами територіального обслуговування органу Міндоходів, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу ДФСУ за новим місцем взяття на облік (п. 3.7 Порядку № 454).

Як заповнюємо таблицю 3 форми № Д5? У міндоходівському Порядку № 454 немає опису порядку заповнення цієї форми. У цьому випадку при значному розмірі чистого доходу принциповим є порядок заповнення графи 2 «Сума доходу, заявлена в податковій декларації» таблиці 3.

1. У графі 2 нотаріус відображає підсумковий показник графи 2 табличної частини («Усього» по графі «Сума доходу, заявлена в податковій декларації») має відповідати чистому доходу, заявленому нотаріусом у річній декларації, яку він подав до органу Міндоходів за результатами 2014 року.

Що стосується заповнення даних про суми чистого доходу за кожен окремий місяць, то тут нотаріус самостійно вирішує, як розподілити отриманий річний дохід між місяцями. При розподілі доходу між місяцями слід пам’ятати, що місяці, за які буде нараховано і сплачено єдиний внесок у сумі, меншій ніж мінімальний страховий внесок, не потраплять до його страхового стажу.

Тобто графу 2 можна заповнити кількома способами.

Спосіб 1 — за кожен місяць вказуємо середньомісячну суму доходу: загальну суму згідно з декларацією про доходи за 2014 рік ділимо на 12 місяців. Плюс: усі місяці року увійдуть до пенсійного стажу. Мінус: отримаємо найбільші витрати на сплату єдиного внеску.

Спосіб 2 — річний дохід поділимо між усіма місяцями 2014 року, при цьому в 11 місяцях проставляємо мінімальну зарплату (єдиний внесок буде сплачено в мінімальному розмірі), а у дванадцятий місяць вписуємо залишок отриманого доходу. Плюс: усі місяці року увійдуть до пенсійного стажу, та будуть менші витрати на сплату єдиного внеску, ніж при застосуванні способу 1. Мінус: отримаємо виключно мінімальну пенсію.

Спосіб 3 — річний дохід показуємо в одному календарному місяці звітного року, а в інших 11 місяцях проставляємо нулі. Плюс: завдяки застосуванню максимальної бази в одному місяці будуть найменші витрати на сплату єдиного внеску. Мінус: тільки один місяць року увійде до пенсійного стажу.

Зверніть увагу! З 2015 року до Закону № 2464 внесено зміни, що вимагають обов’язкової сплати єдиного внеску у кожному місяці, навіть у місяці, коли доходу не було. Але оновлені правила повинні застосовуватися щодо доходів, отриманих вже з 2015 року. А на оподаткування нотаріальних доходів за 2014 рік не вплине.

Спосіб 4 (найбільш соціально справедливий) — річний дохід поділено між усіма місяцями 2014 року, при цьому в 11 місяцях проставляємо середню зарплату галузі (такий єдиний внесок забезпечить у майбутньому прийнятну середню пенсію), а у дванадцятий місяць вписуємо залишок отриманого доходу.

На наш погляд, ми можемо застосувати будь-який з чотирьох способів.

Але в усних консультаціях міндоходівці на сьогодні вказують ще на один спосіб, який вони вважають найбільш правильним — середньомісячні суми вписуємо за даними книги обліку доходів (далі — Книга): загальну суму згідно з декларацією про доходи за 2014 рік ділимо на кількість прибуткових місяців.

Це буде способом 5. Його застосування ми показали на с.75.

2. У графі 3 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску» нотаріус зазначає дохід, відображений у графі 2, з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску у розрізі місяців звітного року.

3. У графі 4 нотаріус зазначає ставку єдиного внеску — «обов’язкова» 34,7%.

4. У графі 5 нотаріус зазначає в розрізі місяців звітного року суми єдиного внеску, що дорівнюють добутку граф 3 та 4. Суми доплат до мінімального страхового внеску в таблиці 3 не відображаються.

5. Графи 6 і 7 заповнює нотаріус, якщо брав участь у добровільному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й відповідно настали такі страхові випадки.

Застосування способів 2, 3 і 4 наведено у публікації «Єдиний внесок з нотаріальної діяльності за підсумками 2012 року» (Мала енциклопедія нотаріуса, 2012, № 6, с. 172–180). А сьогодні покажемо, як працює на практиці спосіб 5 — вносимо помісячні суми чистого доходу за даними Книги.

Припустимо, що за даними Книги у 2014 році чистий дохід нотаріус отримав у таких місяцях і сумах:

січень — 5400 грн.;

лютий — 15000 грн.;

березень — 15000 грн.;

квітень — 12000 грн.;

травень — 12000 грн.;

червень — 10000 грн.;

липень — 11000 грн.;

серпень (відпустка) — 0 грн.;

вересень — 9000 грн.;

жовтень — 17000 грн.;

листопад — 20000 грн.;

грудень — 21000 грн.

Разом — 147400 грн. (цю суму чистого доходу нотаріус задекларував в декларації за 2014 рік).

При цьому у графі 2 у 11 прибуткових місяцях покажемо суму середньомісячного доходу у розмірі 13400 грн. (147400 : 11 міс.).

Заповнення таблиці 3 форми № Д5 за 2014 рік покажемо на с. 75 (не забудьте додати до таблиці 3 титульний аркуш).

Оскільки щомісяця чистий дохід протягом 11 місяців не перевищив максимальну базу для 2014 року (20706 грн.), єдиний внесок доведеться заплатити з усієї суми:

13400 грн. х 34,7% х 11 міс. = 51147,8 грн. (або 147400 грн. х 34,7%).

Мінус: Одним із суттєвих недоліків цього способу є втрата нотаріусом одного місяця у звітному році для зарахування до пенсійного стажу, але при цьому здійснюється сплата надміру високих внесків ЄСВ у поточному році.MEH № 1 2015 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пенсійний фонд україни
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі Закон n 909), яким, зокрема, внесено зміни Закону...

Пенсійний фонд україни лист від 12. 02. 2015 р. N 4244/05-10
Закон n 77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року n 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове...

Законом №1797, зокрема
Закону України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»...

Лист від 04. 02. 2016 р. N 3647/05-02 Щодо єдиного внеску
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі Закон n 909), яким, зокрема, внесено зміни Закону...

До уваги платників! Заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
Закону України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Законами n 2452-iv 2452-15
Ввр, 2010, n 29, ст. 392 n 2453-vi ( 2453-17 ) від 07. 07. 2010, ввр, 2010, n 41-42, n 43, n 44-45, ст. 529 n 2464-vi ( 2464-17 )...

05. 01. 2018 Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску...
Инності Закон України від 03 жовтня 2017 року №2148-viii «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт