Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/3
  1   2   3


ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №17
ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №17
ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИНАКАЗ

27.03.2013 № 257
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,

9-х, 11-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 148 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.03.2013 № 46 « Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 21.03.2013 № 67 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності», з метою створення належних умов у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною за порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області заступника директора з навчально-виховної роботи Головко Т.А.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Головко Т.А.:

2.1. Здійснити відповідні заходи з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів.

Квітень-травень 2013 року

2.2. Установити контроль за дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів.

Квітень-травень 2013 року

2.3. Надати управління освіти інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за формою (додаток 1).

До 16.04.2013

2.4. Надати на погодження розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів відповідно до календарно-тематичного планування та затвердити склад державних атестаційних та апеляційних комісій з кожного предмета.

До 15.04.2013

2.5. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11-х класів згідно з орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11-х класів (додаток 2).

До 22.04.2013

2.6. Надати до управління освіти:

2.6.1. Списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, за формою (додаток 3), та документи, що підтверджують звільнення учнів 11-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

07.04.2013

2.6.2. Списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, та які братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за формою (додаток 4) з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 07.04.2013 – 11(12)-ті класи,

До 16.04.2013 – 9-ті класи

2.7. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9-х класів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 15.05.2013

2.8. Унести відповідні зміни до режиму роботи навчальних закладів у дні проведення державної підсумкової атестації в 11-х класів та перенесення робочих днів.

18.05.2013, 23.05.2013

2.9. Надати до управління освіти замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 5, 6).

До 22.04.2013

2.10. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 24.05.2013

2.11. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику (якщо протягом року не проведено):

З 27.05.2013 по 07.06.2013 – 5–8-і й 10-і класи

2.12. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 5–11-х класів.

До 17.05.2013 – семестрове оцінювання,

до 23.05.2013 – річне оцінювання

2.13. Списки учнів-екстернів, допущених до ДПА, надати до управління освіти.

До 15.05.2013

2.14. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 15.05.2013

2.15. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни:

- 23 травня 2013 року - предмет за вибором, у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;

- 27 травня 2013 року - українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 29 травня 2013 року – профільний предмет (для учнів, які навчалися в класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися в класах універсального профілю).

2.16. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

- 28 травня 2013 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

- 31 травня 2013 року – українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 03 червня 2013 року – географія (письмово);

- 06 червня 2013 року – біологія (письмово);

- 10 червня 2013 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.

2.16. Тримати під контролем забезпеченість закладу у повному обсязі посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів у 2012/2013 навчальному році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».

До 30.04.2013

2.17. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та надати на затвердження до управління освіти.

До 08.05.2013 – 9-і, 11-і класи

2.18. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 23.05.2013 по 31.05.2013 – 11-і класи,

з 28.05.2013 по 11.06.2013 – 9-і класи
2.19. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв, але не пізніше ніж до початку нового 2013/2014 навчального року

2.20. Після завершення державної підсумкової атестації:

2.20.1. Унести зміни до списків про випускників 11-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2013

2.20.2. Унести зміни до списків про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 10.06.2013

2.20.3. Надіслати до управління освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 7).

29.05.2013

2.21. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 31.05.2013 – 11-і класи,

до 11.06.2013 – 9-і класи
2.22. Здійснити контроль за роботою класних керівників щодо об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-х, 11-х класів до отриманих випускниками балів за річне оцінювання, державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 31.05.2013 – 11-і класи,

до 11.06.2013 – 9-і класи

2.23. Установити контроль за роботою педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2013 року

2.24. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 9, 10, 11, 12).

До 17.06.2013 – 9-і класи,

до 10.06.2013 - 11-і класи

2.25. Розмістити цей наказ на сайті навчального закладу.

До 02.04.2013

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фінтісовій Л.В.:

3.1. Здійснити відповідні заходи з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень-травень 2013 року

3.2. Установити контроль за дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень-травень 2013 року

3.3. Забезпечити своєчасне та об’єктивне виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.2013

3.4. Вжити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

3.5. Надати на погодження розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 3-х класів відповідно до календарно-тематичного планування та затвердити склад державних атестаційних та апеляційних комісій з кожного предмета.

До 15.04.2013

3.6. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику (якщо протягом року не проведено):

З 27.05.2013 по 30.05.2013 – 1–4-і класи;

3.7. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів,

До 20.05.2013

3.8. Тримати під контролем забезпеченість закладу у повному обсязі посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів у 2012/2013 навчальному році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».

До 30.04.2013

3.9. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та надати на затвердження до управління освіти.

До 27.04.2013 – 4 класи

3.10. Установити контроль за роботою педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2013 року

3.11. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 8).

До 30.05.2013 – 4-і класи

4. Заступнику директора з виховної роботи Агбелекале Л.В.:

4.1. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник».

24.05.2013

4.2. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11-х класів і вручення їм документів про освіту державного зразка.

31.05.2013 – 11-х класах

11.06.2013 – 9-х класах

4.3. Надати до методичного центру інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленими формами (додатки 13, 14, 15).

До 30.04.2013

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи № 17 І.І.Касеко
З наказом ознайомлені:


№ з/п

ПІБ

Посада

Підпис

Дата ознайомлен-ня

1.

Агбелекале Л.В.

Заст. директора2.

Алексєєва Л.І.

Учитель3.

Антоненко Л.В.

Учитель4.

Аргунова Т.В.

Учитель5.

Бартащук Т.О.

Учитель6.

Бездольна Н.М.

Учитель7.

Безсмертна О.М.

Учитель8.

Борисенко Л.А.

Учитель9.

Бражнікова Т.Д.

Учитель10.

Бредун С.Т.

Учитель11.

Бурковець С.О.

Учитель12.

Василенко Л.В.

Учитель13.

Волкова О.Є.

Учитель14.

Головко Т.А.

Заст. директора15.

Григор’єва І.О.

Учитель16.

Деменкова І.М.

Учитель17.

Дімітрієва О.М.

Учитель18.

Долініна Ю.Г.

Соціальний педагог19.

Ємельянова Г.І.

Учитель20.

Журавка Т.М.

Учитель21.

Загребельна Н.М.

Учитель22.

Іванова Л.М.

Учитель23.

Іванова Л.С.

Учитель24.

Іванова Н.В.

Учитель25.

Іліясова Д.К.

Учитель26.

Кисельова О.А.

Учитель27.

Коваленко Г.Г.

Учитель28.

Коваленко-Будянська О.В.

Учитель29.

Коваль Н.М.

Учитель30.

Колодяжна М.А.

Учитель31.

Коляда В.В.

Учитель32.

Костюченко Ю.М.

Учитель33.

Кофан В.І.

Учитель34.

Кубрик Н.В.

Учитель35.

Кушнір Н.Л.

Учитель36.

Лелекіна Н.В.

Учитель37.

Лепко В.І.

Учитель38.

Ліпатова С.Ю.

Учитель39.

Логвиненко Н.П.

Учитель40.

Локтіонова А.О.

Учитель41.

Мазняк І.О.

Учитель42.

Маймур В.Г.

Учитель43.

Мар’єнко О.О.

Учитель44.

Марічева О.П.

Учитель45.

Мерзлякова О.Л.

Учитель46.

Миргород Н.В.

Учитель47.

Наріжна О.С.

Учитель48.

Нартов В.В.

Учитель49.

Натаньян А.Г.

Учитель50.

Небібулаєва Д.С.

Учитель51.

Неплюєва О.В.

Учитель52.

Овчаренко Ю.В.

Учитель53.

Потапенко Л.Т.

Учитель54.

Пушкарьова С.Ф.

Педагог-організатор55.

Рижова Т.В.

Учитель56.

Сидоренко О.М.

Учитель57.

Сіренко Н.П.

Заст. директора58.

Скрипніченко В.В.

Учитель59.

Слабун Н.І.

Учитель60.

Спектор Г.М.

Учитель61.

Стадник Л.Г.

Учитель62.

Стадниченко Р.Ф.

Учитель63.

Таран Т.М.

Учитель64.

Тарасенко О.І.

Учитель65.

Терещенко А.В.

Учитель66.

Тітов М.П.

Учитель67.

Трубецька А.А.

Учитель68.

Тур Л.П.

Учитель69.

Удальцов О.І.

Учитель70.

Федоров В.В.

Учитель71.

Федорова З.М.

Учитель72.

Фінтісова Л.В.

Заст. директора73.

Фірсов В.Є.

Учитель74.

Цвєлодуб Є.Л.

Учитель75.

Цвєткова А.В.

Учитель76.

Черепаха Н.Ю.

Учитель77.

Чеснокова Н.І.

Учитель78.

Чопікян А.В.

Учитель79.

Шалатова О.А.

Учитель80.

Шаповалов В.В.

Учитель81.

Щелчкова Т.О.

Учитель82.

Щербак Г.Д.

Учитель83.

Юхіна І.М.

Учитель84.

Ягнюк Н.І.

Учитель85.

Язикова Н.В.

Учитель86.

Якіменко С.С.

Учитель87.

Яригіна Н.Т.

УчительДодаток № 1

до наказу по школі

від 27.03.2013 № 257
ДАНІ

про учнів ХСШ № 17 __________ району, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестаціїз/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народження

Клас,

назва ЗНЗ

За якою

програмою, в

якій державі

навчався

Термін повернення в УкраїнуДиректор школи № 17 І.І.Касеко

Примітка.

Робота здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків – дипломатичних працівників» та листа Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 12.05.2004 № 2004.

Додаток № 2

до наказу по школі

від 27.03.2013 № 257

Орієнтовний перелік предметів

для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів
Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834) рекомендуємо обрати для проведення державної підсумкової атестації в 11(12)-х класах наступні профільні предмети:

23 травня 2013 року:

філологічний напрям – друга іноземна мова (для спеціалізованих навчальних закладів із поглибленим вивченням іноземної мови), історія України, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

суспільно-гуманітарний напрям – всесвітня історія, географія, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

художньо-естетичний напрям – профільний предмет (залежно від специфіки та змісту роботи спеціалізованих шкіл (класів) музичного (хорового) й художнього профілів), зарубіжна література, інтегрований курс «Література»), всесвітня історія, інший предмет з переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

технологічний напрям – математика, інформатика, фізика, хімія;

фізико-математичний профіль – фізика, інформатика;

природничий профіль – математика, інформатика, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

універсальні, вечірні (заочні) класи – історія України (за умови складання 29 травня ДПА з математики), світова література (інтегрований курс «Література»), всесвітня історія, фізика, хімія, біологія, інформатика (за умови викладання не менше 2-х годин на тиждень), технології (за умови навчання на базі МНВК), фізична культура (учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ, передбачених завданням атестації).

Для учнів усіх профільних напрямів - мова навчання (у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з російською мовою навчання).

29 травня 2013 року:

філологічний напрям – світова література (інтегрований курс «Література»), українська література, іноземна мова (обов’язково для спеціалізованих навчальних закладів із поглибленим вивченням іноземної мови);

суспільно-гуманітарний напрям – історія України, правознавство (за умови викладання не менше 2-х годин на тиждень та оцінювання), курси «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії» (у класах колегіумів);

художньо-естетичний напрям – художня культура, історія України;

технологічний напрям – технології (автосправа, оператор комп’ютерного набору, швачка тощо (окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії); інформатика, математика (для інформаційно-технологічного профілю)

спортивний напрям – фізична культура, біологія, математика;

фізико-математичний профіль – математика;

природничий профіль – хімія, біологія, фізика, географія;

універсальні, вечірні (заочні) класи – математика, історія України.Додаток № 3

до наказу по школі

від 27.03.2013 № 257


Дані

про учнів 11(12)-х класів, які звільняються від проходження державної

підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров'я _________________ району

з/п

Повна назва ЗНЗ

Клас

П.І.Б.

Причина звільнення (довідка лікарні (поліклініки) додається)
Директор ЗНЗ П.І.Б.

Додаток № 4

до наказу по школі

від 27.03.2013 № 257

Дані

про учнів 9-х, 11(12)-х класів ЗНЗ __________________ району (міста), які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах під час проведення державної підсумкової атестації


з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Повна назва ЗНЗ

Клас

Рівень спортивних змагань, місце та час проведення, копії відповідних підтверджуючих документів


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2013 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2014 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт