Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

61002, м. Харків, вул. Ольмінського, буд. 6 код єдрпоу 24275948, п/р. 2600800119855 в ат «регіон­банк» у м. Харкові, мфо 351254

61002, м. Харків, вул. Ольмінського, буд. 6 код єдрпоу 24275948, п/р. 2600800119855 в ат «регіон­банк» у м. Харкові, мфо 351254

Сторінка1/3
  1   2   3ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ«АСОЦІАЦІЯ НОТАРІУСІВ МІСТА ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

61002, м. Харків, вул. Ольмінського, буд. 6

код ЄДРПОУ 24275948, п/р. 2600800119855 в АТ «РЕГІОН­БАНК» у м. Харкові, МФО 351254

(057) 714­27­90, (057) 714­27­89
«17» листопада 2014 р. № 30

До відома нотаріусів


Правовий аналіз

листа Державної фіскальної служби України від 16.10.2014 № 7559/7/99­17­03­01­17 «Щодо відображення сум чистого доходу (прибутку) у звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю» на відповідність діючому законодавству України

16 жовтня Державною фіскальною службою України було видано лист «Про надання роз’яснення» щодо відображення сум чистого доходу (прибутку) у звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто займаються незалежною професійною діяльністю.

Цим листом самозайнятим особам, зокрема приватним нотаріусам, пропонується розраховувати суму єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціаль­не страхування на підставі Книги обліку доходів та витрат шляхом ділення річного чистого доходу на кількість календарних місяців, при цьому в разі відсутності доходу в певному місяці не сплачувати за такий місяць єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проаналізувавши діюче законодавство України з цього питання, вважаємо, що лист Державної фіскальної служби України від 16.10.2014 № 7559/7/99­17­03­01­17 порушує вимоги Закону України від 08.07.2010 № 2464­VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також нормативні акти, які були видані на виконання цього Закону (до речі, вказаний лист не опублікований на офіційному сайті Державної фіскальної служби та відсутній на офіційних юридич­них веб­порталах).

І. Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 08.07.2010 № 2464­VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464):

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону);

максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону);

мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону);

платник єдиного внеску фізичні особи, які забезпечують себе роботою само­стійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону).

Відповідно до п. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особоюпідприємцем та використовує найману працю не більш, як чотирьох фізичних осіб.

Стаття 1 Податкового кодексу України визначає сферу дії Податкового кодексу Украї­ни, а саме:

«1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування…».

У статтях 8, 9, 10 Податкового кодексу України міститься вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні, і в цьому переліку немає Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таким чином сфера дії Податкового кодексу України не поширюється на Єдиний внесок, Податковий кодекс України не регулює відносини, що виникають у сфері справляння Єдиного внеску.

Стаття 8 Закону № 2464 визначає, по­перше, що Єдиний внесок не входить до системи оподаткування; а по­друге, що порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частині адміністрування — ПКУ, та прийнятими відповідно до них нормативно­правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Статтею 9 Закону № 2464 визначено порядок обчислення і сплати єдиного внеску:

«Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до органу доходів і зборів (звітним періодом), є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, для яких звітним періодом є календар­ний рік».
ІІ. На підставі ст. 6 Закону № 2464 було видано наказ Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в пункті 3.4 якого зазначено:

«Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, у тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку № 454».

В таблиці 3 в другій графі зазначається сума доходу, заявлена в податковій декларації.

Згідно з п. 4 ст. 178 п. 4 ПКУ фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року, який відповідно до ст. 34 ПКУ є податковим періодом.

Відповідно до ст. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок — це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Форма податкової декларації була затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793, в якій в розділі IV «Доходи отриманні фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність» вказуються суми доходу, витрат та податку за себе для зазначених осіб за календарний рік.

Таким чином, сума доходу, з якої розраховується єдиний внесок в графі «усього» таб­лиці 3 додатка 5 до Порядку № 454 має відповідати чистому доходу, заявленому в подат­ковій декларації, яка подається фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, до органів доходів і зборів за результатами календарного року.
ІІІ. Цей висновок підтверджується наказом Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в якому зазначено: платники, визначені підпунктом 4 п. 2.1 розділу II Інструкції (фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно) сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 01 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
IV. Необхідно звернути увагу на те, що жоден з приведених нормативних актів, що регулює сплату внесків до Пенсійного фонду України, не посилається при проведенні розрахунку єдиного внеску на Книгу обліку доходів та витрат.

Єдина вимога — це відповідність річній податковій декларації.

V. Законом України від 04.07.2013 № 406­VII було внесено зміни до Закону № 2464, відповідно до яких центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, а Пенсійний фонд відповід­но до покладених на нього завдань взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади.

На виконання вказаної норми Закону № 2464 було видано спільний лист Міністерства доходів та зборів України та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 № 21052/5/99­99­17­03­01­16; № 36398/05.10, згідно з яким Міністерство доходів і зборів України та Пен­сійний фонд України повідомляє, що консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5–9 додатка 4, всіх таблиць додат­ка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністер­стві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160, надають органи Пенсійного фон­ду України.

Відповідно до роз’яснення Пенсійного фонду України «Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22­2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18­1 від 23.06.2011, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24­1 від 10.12.2012» особи, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто займаються незалежною професійною діяльністю, формують та подають звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку. У графі 2 таблиці 3 додатка 5 «Сума доходу, заявлена в податковій декларації» відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року.

При цьому слід зазначити, що у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

Зауважимо, що ці роз’яснення є діючими, вони в повному обсязі відповідають вимогам Закону № 2464.
VI. Кожен громадянин України зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом (ст. 67 Конституції України).

В проаналізованому вище листі пропонується робити місячні розрахунки за Книгою обліку доходів та витрат, що суперечить ст. 178 ПКУ, та в разі відсутності місячного доходу при заповнені таблиці 3 додатка 5 Звіту з єдиного внеску проставляти прочерк (в паперовому виді) або залишати незаповненими (в електронному вигляді).

Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Законом України «Про загальнообов’яз­кове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058­IV встановлено, що страхо­вий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Таким чином, порядок заповнення звіту з єдиного внеску, запропонований в листі Державної фіскальної служби України від 16.10.2014 № 7559/7/99­17­03­01­17, порушує конституційне право приватних нотаріусів на забезпечення державною пенсією.
VII. Квінтесенція аналізу чинного податкового законодавства доводить, що оподаткований дохід нотаріуса з’являється виключно наступного року, який слідує за звітним, а не на протязі року кожного поточного місяця.

Також за Податковим кодексом України наявність витрат у нотаріуса визначається отриманням довідки про взяття на облік у контролюючих органах (стаття 65, 178 ПКУ) і це єдина вимога для врахування витрат.

Знов таки ПКУ вимагає від приватного нотаріуса вести облік доходів і витрат такої діяльності, але цей облік не встановлює процедуру звітності.

Відповідно діюче Пенсійне законодавство України логічно дозволяє такому платнику зборів самостійно визначати суму доходів у розрізі кожного місяця відповідного звітного року з метою максимального забезпечення отримання кожним громадянином України належної трудової пенсії.

Загальний висновок

Вимагаючи проведення перерахунку сплаченого єдиного внеску та заповнення звіту з єдиного внеску згідно з листом Державної фіскальної служби України від 16.10.2014 № 7559/7/99­17­03­01­17, який не є ані Законом, ані нормативним актом, який має бути зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства, працівники Державної фіскальної служби порушують вимоги Закону № 2464 та конституційні права приватних нотаріусів.

Відповідно до підпункту 21.1.1 п. 21.1 ст. 21 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України» посадові особи контролюючих органів, Державної фіскальної служби України зобов’язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно згідно з ПКУ та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
Використані закони та нормативні акти

Конституція України.

Закон України від 08.07.2010 № 2464­VI «Про збір та облік єдиного внеску на за­гальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Податковий кодекс України.

Закон України від 04.07.2013 № 406­VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

Закон України від 09.07.2003 № 1058­IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України».

Наказ Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Наказ Міністерства доходів та зборів від 09.09.2013 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Лист Міністерства доходів та зборів України та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 № 21052/5/99­99­17­03­01­16; № 36398/05.10.

Роз’яснення від 13.08.2013 Пенсійного фонду України «Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22­2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18­1 від 23.06.2011, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24­1 від 10.12.2012, зміни постанови правління Пенсійного фонду № 12­1 від 22.07.2013».

Роз’яснення від 23.10.2013 Головного управління Міндоходів у Київській області «Єдиний соціальний внесок».

З повагоюПрезидент Громадської організації«Асоціація нотаріусів міста Харкова та Харківської області» В. М. Марченко
Додаток
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

40000, м. Суми, вул. Соборна, 29-д, р/р 26000367149 в ат «Райффайзен...
Суми, вул. Соборна, 29-д, р/р 26000367149 в ат «Райффайзен Банк Аваль», мфо 380805, код 36707637

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова...
Ват «Хімнафтомашпроект»), (код за єдрпоу 00219632; 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34; п/р №260013011093 в пат «Український професійний...

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний...

Аудиторський висновок
Ат «Райффайзен Банк Аваль» мфо 322904, єдрпоу 33552552 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-Г, кв. 17 тел. 572-08-10

Правила проведення та умови Акції
Пат “кредобанк” ( Банк) м. Львів, вул. Сахарова,78, пошт. інд. 79026, код банку 325912, код єдрпоу 09807862

Тб «Електронні торги України» Медик Валентини Олександрівни Адреса
Харків, вул Роллана Ромена, буд. 12, оф. 6, повідомляє про проведення аукціону з продажу майна фізичної особи-підприємця Потапова...

Далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне
Ліцензія ав 521050 від 01. 02. 2010, адреса: 04050, Київ, вул. Герцена,10, тел. (044) 206-28-85, п/р 26503441 в ат „Райффайзен Банк...

Вих. №29/10-13/409/581-ог від 29. 10. 2013 року міністерство юстиції україни
Харків, вул Роллана Ромена, буд. 12, оф. 6, повідомляє про проведення повторного аукціону з продажу майна фоп євтушенко Ігора Борисовича,...

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Рівне, код єдпроу 38575045, місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. Драгоматова, буд. 27, повідомляє про проведення електронних торгів...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Хмельницький, код єдпроу 38574869, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд. 9, оф. 2, повідомляє про проведення...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
«Електронні торги України» в місті Чернівці, код єдпроу 38574921, місцезнаходження: 58002, м. Чернівці, вул. Дімітрова, буд. 4/10,...

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 – 42 – 19
Калошин, Володимир. Адаптація молодого вчителя / В. Калошин. – К. Шкільний світ, 2012. – 125 с. – (Профтехосвіта. Бібліотека; №11,...

Акт Місто Полтава, шосте жовтня дві тисячі одинадцятий рік
Ольги Прокопівни, що мешкає за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 16, кв. 31, Супруна Олега Івановича, що мешкає за адресою:...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Додаток №1 до агентського договору
Львів, вул. Новий Світ, 15/5, код єдрпоу 32800179), надалі туроператор, відповідно до агентської угоди з тов «АйТі Системс» на реалізацію...

Вих. №10/01-14/20-oг/мю від 10. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
України в місті Миколаїв, код єдпроу 38479095, місцезнаходження: 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 71, оф. 327., повідомляє...

Зразок
Коваль ганна антонівна, 28. 01. 1928 р н., що постійно мешкала в м. Харкові, вул. Кузнецька, буд. №18, кв. 4

Краснікової євгенії антонівни, що мешкаю в м. Харкові, вул. Леніна, 2, кв. 35 Заява
Космолов антон іванович, 19. 09. 1927 р н., що постійно мешкав у м. Харкові, вул. Леніна, 2, кв. 34База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт