Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік» Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік

«Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік» Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Опублiковано на сайтi 23.05.2016 року

Дата створення документу: 23.05.2016 року

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік»

Проект рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційній сторінці Зеленодольської міської радим в мережі Інтернет: http://zelenodolsk.com.ua/.

Надсилання зауважень і пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської міської ради: 53860, Україна, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, 15.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця (до 23.06.2016 року включно).

На публічне обговорення виноситься проект рішення Зеленодольської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік»

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік
Керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, пп.12.3.5, пп.12.3.7, п.12.3, ст.12, ст.284, Розділом XII, XIV Податкового Кодексу України, враховуючи відсутність нормативно-грошової оцінки землі на території міста Зеленодольськ та с.Мала Костромка, Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території Зеленодольської міської ради наступні види місцевих податків і зборів на 2017 рік:

1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1)

1.2 Транспортний податок (Додаток 2)

1.3 Земельний податок (Додаток 3)

1.4 Орендна плата (Додаток 4)

1.5 Єдиний податок (Додаток 5)

1.6 Туристичний збір (Додаток 6)

2. Вважати такими, що діють на 2017 рік на території Зеленодольської міської ради (м.Зеленодольськ, с.М.Костромка):

а) Рішення Зеленодольської міської ради №679/01-1 від 27.11.2013р. «Про диференціацію та розмір ставок земельного податку на 2014 рік»

б) Рішення Зеленодольської міської ради №545/01-1 від 22.03.2013р. «Про розмір орендної плати за землю»

в) Рішення Зеленодольської міської ради №637/01-1 від 28.08.2013р. «Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №545/01-1 від 22 березня 2013р.»

3. Встановити пільгу по сплаті земельного податку на 2017 рік в розмірі 100%:

а) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, закладам, установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) комунальним, громадським, благодійним організаціям, які включені до реєстру неприбуткових установ та організацій.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

5. Вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2017 року рішення Зеленодольської міської ради № 56 від 14.01.2016 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Додаток 1

до проекту рішення

Зеленодольської міської ради
ПОЛОЖЕННЯ

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2016 рік

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Зеленодольської міської ради, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Зеленодольська міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

в розмірі 100%:

- Громадським об’єднанням, благодійним організаціям, релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

  • Родинам, в яких є інвалід (дитина-інвалід);

  • Багатодітним родинам;

  • Родинам, в яких є учасники бойових дій;

  • Родинам, в яких є учасники ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС;

в розмірі 50%:

  • Пенсіонерам

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на території Зеленодольської міської ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Зеленодолська міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього підпункту.

5. Ставка податку

Таблиця 1

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на

території Зеленодольської міської ради (м.Зеленодольськ, с.Мала Костромка)

Об’єкти оподаткування

Відсоток до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року
Юридичні особи

Фізичні особи

Об`єкти нежитлової нерухомості

Будівлі готельні:готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, турбази, гірські притулки, табори відпочинку, будинки для відпочинку

1

1

Будівлі фінансового обслуговування адміністративно-побутові будівлі будівлі для конторських та адміністративних цілей

1

1

Ресторани та бари, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні бази, та склади підприємств торгівлі і громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

1

1

Торгові центри, універмаги, магазини, павільйони

1

1

Гаражі

1

0

господарські (присадибні) будівлі –

допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, підвали, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

1


0

Інші об’єкти нежитлової нерухомості

1

1

Об’єкти житлової нерухомості

1.Будівлі віднесені до житлового фонду1.1 Житловий будинок

1

0,5

1.1.1 житловий будинок садибного типу зА)житлових приміщень

1

0,5

Б)допоміжних приміщень

1

0,5

1.1.2 Житловий будинок квартирного типу різної поверховості

1

0,5

1.2 Прибудова до житлового будинку садибного типу

1

0,5

1.3 Прибудова до житлового будинку квартирного типу різної поверховості

0,1

0,1

1.4 Квартира

1

0,5

1.5 Котеджі

1

0,5

2.Дачні будинки

1

0,5

З.Інші об’єкти житлової нерухомості віднесені до житлового фонду

1

0,5

Таблиця 2
Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Зеленодольської міської ради (с.Мар’янське, с.Велика Костромка)

Об’єкти оподаткування

Відсоток до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року
Юридичні особи

Фізичні особи

Об`єкти нежитлової нерухомості

Будівлі готельні:готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, турбази, гірські притулки, табори відпочинку, будинки для відпочинку

0,5

0,5

Будівлі фінансового обслуговування адміністративно-побутові будівлі будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5

0,5

Ресторани та бари, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні бази, та склади підприємств торгівлі і громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,4

0,4

Торгові центри, універмаги, магазини, павільйони

0,3

0,3

Гаражі

0,5

0,1

господарські (присадибні) будівлі –

допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, підвали, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,3


0,1

Інші об’єкти нежитлової нерухомості

0,2

0,2

Об’єкти житлової нерухомості

1.Будівлі віднесені до житлового фонду1.1 Житловий будинок

0,6

0,5

1.1.1 житловий будинок садибного типу зА)житлових приміщень

0,5

0,5

Б)допоміжних приміщень

0,1

0,1

1.1.2 Житловий будинок квартирного типу різної поверховості

0,5

0,5

1.2 Прибудова до житлового будинку садибного типу

0,1

0,1

1.3 Прибудова до житлового будинку квартирного типу різної поверховості

0,1

0,1

1.4 Квартира

0,5

0,5

1.5 Котеджі

0,5

0,5

2.Дачні будинки

0,5

0,5

З.Інші об’єкти житлової нерухомості віднесені до житлового фонду

0,5

0,5


6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільських рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";Додаток 2

До проекту рішення

Зеленодольської міської ради
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків...
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І...

Рішення від 24. 06. 2016 №302 9 сесія 7 скликання м. Вінниця Про...
«Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)

Гореницька сільська рада києво-Святошинського району Київської області
...

Рішення Від 22 липня 2016 р. №118
Заслухавши інформацію сільського голови Свірзької сільської ради І. М. Серняка,щодо встановленя місцевих податків І зборів на території...

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих змі
Міністерства податків І зборів України та оперативного вирішення спірних питань, які виникають в області адміністрування податків,...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

До рішення сесії Тубільцівської сільської ради сільської ради
Встановити в межах Тубільцівської сільської ради такі ставки місцевих податків, зборів, інших платежів на 2018 рік

Рішень представницького органу Автономної республіки Крим та інших...
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків І зборів з юридичних осіб...

Рішення 22 червня 2017 року №373-27
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

«Єдинникам» другої групи про здійснення кейтерингового обслуговування
Спрощена система оподаткування є особливим механізмом справляння податків І зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків...

До порядку заповнення документів при сплаті податків та зборів внесено зміни
Набрав чинності наказ Мінфіну України від 01. 09. 2016р. №799, яким викладено у новій редакції форму Квитанції про прийняття податків...

Відтепер довідку про відсутність податкового боргу можна отримати "електронкою"
Це передбачено у новому порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами...

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Пдв управління методологічного супроподження адміністрування податків Департаментуподатків І зборів з юридичних осіб Державної фіскальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт