Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2015 р. №
Київ
Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що електричне та електронне обладнання (далі – ЕЕО), на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в ЕЕО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і поширюється дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту (крім ЕЕО, зазначеного в підпунктах 1–3 пункту 5 та пункті 10 затвердженого цією постановою Технічного регламенту) та яке не відповідає вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту, може надаватися на ринку до 22 липня 2019 р.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687) і від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р. , № 40, ст. 1531) зміни, що додаються.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2015 р. №
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (далі  EEО) з метою сприяння охороні здоров’я людини і довкілля, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів EEО.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на ЕЕО, яке належить до категорій, визначених у додатку 1.

3. Цей Технічний регламент не впливає на застосування законодавства, що регулює питання, пов’язані з безпечністю і охороною здоров’я, хімічними речовинами та препаратами (зокрема щодо їх реєстрації, оцінювання, авторизації і обмеження), а також поводженням з відходами.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання, що є необхідним для захисту національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військові техніку та матеріали, спеціально призначені для військових цілей;

обладнання, призначене для відправки в космічний простір;

обладнання, що спеціально спроектоване і підлягає монтажу як частина іншого типу обладнання, стосовно якого встановлено виключення з обмеження, визначеного в пункті 9 цього Технічного регламенту, або на яке не поширюється дія цього Технічного регламенту, може виконувати свою функцію лише у випадку, якщо воно є частиною зазначеного обладнання, і може бути замінене тільки таким самим спеціально спроектованим обладнанням;

великогабаритне стаціонарне промислове обладнання;

великогабаритні стаціонарні установки;

засоби для перевезення людей або товарів, за винятком електричних двоколісних транспортних засобів, тип яких не затверджений;

позашляхову мобільну техніку, що надається виключно для професійного використання;

активні медичні вироби, які імплантують;

фотоелектричні панелі, призначені для використання в системі, яка спроектована, складена та змонтована фахівцями для постійного використання у визначеному місці з метою виробництва енергії від сонячного світла для громадського, комерційного, промислового застосування та застосування в житлових будинках;

обладнання, спеціально спроектоване виключно для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке надається лише на міжкорпоративній основі.

5. Крім того, дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) медичні вироби і прилади моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2017 р.;

2) медичні вироби для діагностики in vitrо і промислові прилади моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р.;

3) кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності такого електричного та електронного обладнання (далі – ЕЕО):

ЕЕО, яке належить до категорій 1–7 і 10, визначених у додатку 1 до затвердженого цією постановою Технічного регламенту, та введене в обіг до 1 січня 2011 р.;

медичних виробів і приладів моніторингу та контролю, введених в обіг до 22 липня 2017 р.;

медичних виробів для діагностики in vitrо і промислових приладів моніторингу та контролю, введених в обіг до 22 липня 2018 р.;

4) запасні частини, що повторно використовуються, які вилучені з ЕЕО, введеного в обіг до 1 січня 2011 р., та використані в обладнанні, введеному в обіг до 1 липня 2017 р., за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про повторне використання таких частин повідомляють користувачів.

6. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7–10 додатка 2 до цього Технічного регламенту, не поширюється на:

ЕЕО, яке належить до категорій 1–6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту), 10 і 11, визначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro) і прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю), які введені в обіг до 22 липня 2021 р.;

кабелі або запасні частини, призначені для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності такого ЕЕО:

ЕЕО, яке належить до категорій 1–6, 7 (крім іграшок у частині обмеження використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту), 10 і 11, визначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та введене в обіг до 22 липня 2019 р.;

медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) і приладів моніторингу та контролю (у тому числі промислових приладів моніторингу та контролю), введених в обіг до 22 липня 2021 р.

7. Обмеження щодо використання речовин, зазначених у пунктах 7–9 додатка 2 до цього Технічного регламенту, не поширюється на іграшки (у тому числі кабелі або запасні частини, призначені для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності іграшок), які введені в обіг до 1 січня 2017 р.

8. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) активний медичний виріб, який імплантують – будь-який активний медичний виріб, який імплантують, у значенні, наведеному в підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);

2) введення в обіг – надання ЕЕО на ринку України в перший раз;

3) великогабаритна стаціонарна установка  великогабаритне поєднання кількох типів механізмів, а у відповідних випадках – також інших пристроїв, які складені, змонтовані та демонтовані фахівцями і призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному та призначеному для цього місці;

4) великогабаритне стаціонарне промислове обладнання  великогабаритна сукупність машин, обладнання та/або компонентів, що функціонують разом для конкретного застосування, яка змонтована на постійній основі та демонтована фахівцями у визначеному місці, а також використовується і обслуговується фахівцями на промисловому виробничому об’єкті або на об’єкті для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

5) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку продукції, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції;

6) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє ЕЕО або доручає його розроблення або виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою;

7) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення продукції, яка вже була надана споживачу (користувачу);

8) гармонізований європейський стандарт – стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному віснику Європейського Союзу”;

9) електричне та електронне обладнання (ЕЕО)  обладнання, яке є залежним від електричних струмів або електромагнітних полів для того, щоб функціонувати належним чином, та обладнання для генерування, передавання та вимірювання таких струмів і полів, яке призначене для використання при номінальній напрузі, що не перевищує 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

Для цілей цього підпункту під терміном “залежний” стосовно ЕЕО розуміється таке обладнання, що потребує електричних струмів або електромагнітних полів для виконання хоча б однієї функції за призначенням;

10) запасна частина – окрема частина EEО, що може замінити частину EEО, без якої функціонування такого обладнання за призначенням є неможливим. У разі заміни такої частини запасною частиною функціональність EEО відновлюється або покращується;

11) знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

12) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка вводить в обіг на ринку України ЕЕО походженням з іншої країни;

13) кабелі – будь-які кабелі з номінальною напругою менш як 250 В, які слугують в якості з’єднання чи подовження для підключення EEО до електричної розетки або для з’єднання двох чи більше EEО одне з одним;

14) медичний виріб – медичний виріб у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), який також є ЕЕО;

15) медичний виріб для діагностики in vitro – медичний виріб для діагностики in vitro у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047);

16) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання ЕЕО для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

17) однорідний матеріал  один матеріал рівномірного складу в усьому своєму обсязі або матеріал, що складається з комбінації матеріалів, які не можуть бути роз’єднані чи розділені на різні матеріали шляхом таких механічних дій як відгвинчування, різання, дроблення, шліфування і абразивні процеси;

18) оцінка відповідності – процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються ЕЕО, були додержані;

19) позашляхова мобільна техніка, що надається виключно для професійного використання – машини з бортовим джерелом живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухомості або безперервного чи напівбезперервного послідовного переміщення між фіксованими місцями роботи та які надаються виключно для професійного використання;

20) прилад моніторингу та контролю - прилад, основною функцією якого є моніторинг та/або контроль;

21) промисловий прилад моніторингу та контролю – прилад моніторингу та контролю, призначений виключно для промислового або професійного використання;

22) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає ЕЕО на ринку України;

23) суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

24) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга;

25) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни “презумпція відповідності”, “технічний регламент” уживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; терміни “державний контроль нехарчової продукції”, “державний ринковий нагляд”, “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” – у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Запобігання

9. EEО, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного використання, оновлення його функціональності або підвищення його потужності, не містить речовин, зазначених у додатку 2, в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення концентрації таких речовин за масою в однорідних матеріалах згідно з додатком 2.

10. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на кабелі або запасні частини для ремонту, повторного використання, оновлення функціональності чи підвищення потужності ЕЕО, стосовно якого встановлено виключення з цього обмеження та яке введене в обіг до закінчення терміну дії такого виключення, в тій мірі, в якій відповідні кабелі та запасні частини стосуються зазначеного виключення.

11. Обмеження, визначене в пункті 9 цього Технічного регламенту, не поширюється на випадки використання речовин, зазначених у додатку 2, в матеріалах і компонентах EEO, що є виключеннями з цього обмеження і перелік яких наведено в додатках 3 та 4.

Обов’язки виробників

12. Виробники при введенні ЕЕО в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до вимог, визначених у пунктах 9-11 цього Технічного регламенту.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Індивідуальний регламент
Контроль Проходження (КП) – Обмеження Швидкості (ОШ) Навігаційна Зона (gps) Контроль Часу (КЧ)

Індивідуальний регламент
Контроль Проходження (КП) – Обмеження Швидкості (ОШ) Навігаційна Зона (gps) Контроль Часу (КЧ)

Центру надання адміністративних послуг м. Івано-франківська
...

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

Голова Комісії Д. Тевелєв
Україні”, з метою встановлення єдиних підходів до використання програмних продуктів у професійній діяльності на ринку цінних паперів,...

Закон україни
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів

Інструкція з використання та обслуговування
...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Зразок довідки про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень
Зразок довідки про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень відбиток кутового

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Наказ
Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт