Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітність

Звітність

Таблицю 1 подають фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування.


Таблицю 2 подають фізичні особи - підприємці спрощеної сиитеми оподаткування.
Додаток 5

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне

соціальне страхування

(пункти 2 та 4 розділу ІІІ)
ЗВІТНІСТЬ

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
1. Звіт за рік


2

0

1

6Подають

Терміни подання
Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – відповідним органами доходів і зборів за місцем реєстрації

До 10 лютого року, що настає за звітним періодом;
до 01 травня року, що настає за звітним періодом

Форма № Д5 (річна)(початкова)(ліквідаційна)(призначення пенсії)ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

______ ______________ 20____ р. №_______

за погодженням із Держстатом
2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*
3

4

3

6

7

8

6

0

1

4

Прізвище, ім’я, по батькові Сидоров Сидор Сидорович_____________________________________________________

Місце проживання с. Карпмлівка, вул.Хіборобів 13_____________________________________________________

Телефон ___068 623 4565___________________________________________________________________________________

3. Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт ___1712___________________
Перелік таблиць звіту


з/п

Назва таблиці


Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність
4

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Страхувальник ____ Сидоров ____ ______ Сидоров С.С._______ “_02_”_____01____ 20_17_ року

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)


Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"____" ____________ 20____ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"____" ____________ 20____ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"____" ____________ 20____ року № ________


складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"____" ____________ 20____ року № ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"____" ____________ 20____ року__________________________________________________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
1. Звіт за рік2

0

1

62. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*

3

4

3

6

7

8

6

0

1

4


Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями

Прізвище ___ Сидоров ________________________ Тип форми:

(початкова)(ліквідаційна)(призначення пенсії)
Ім’я ________ Сидор ___________________________________

По батькові __ Сидорович_________________________________


МісяцьСума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації

фізичної особи – підприємця


Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величиниРозмір єдиного внеску**Сума

нарахованого єдиного внеску

(гр. 3 х гр. 4)
1

2

3

4

5

Січень

1 000,00

1 378,00

22%

303,16

Лютий

1 000,00

1 378,00

22%

303,16

Березень

1 000,00

1 378,00

22%

303,16

Квітень

1 000,00

1 378,00

22%

303,16

Травень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Червень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Липень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Серпень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Вересень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Жовтень

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Листопад

1 000,00

1 450,00

22%

319,00

Грудень

1 000,00

1 600,00

22%

352,00

Усього

12 000,00

17 262,00

Х

3 797,64

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):

_____22______________%*** ____3 797,64__________ грн


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати.

***Зазначається відсоток, встановлений законодавством у періоді, за який подається звіт.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . Сидоров.. . . . . . . . . . . . . / Сидоров С.С. /

Дата

0


2


.

0


1


.

2


0


1


7

Приклад заповнення Таблиці 1. ФОП Сидоров С.С. в 2016р. перебував на загальній системі оподаткування та отримав чистий дохід 12 000,00 грн. (менше розміру мінімальної заробітної плати).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної...
«Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік І звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства»,...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Звітність в Україні

Державна статистична звітність

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Звітність
Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

Звітність
Послідовність роботи при створенні документів персоніфікованої звітності у програмі 4

Н а к а з
Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості

Звітність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Пдв за вересень: звітність та сплата
Відповідна норма визначена пп. 49. 18. 1 та п. 203. 1 Податкового кодексу України (далі – пку)

Звітність
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт