Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

Сторінка1/2
  1   2АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності страховика

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»

за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року
АДРЕСАТ:

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО», фінансовий звіт якого перевіря­ється та для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО» (далі – Страхова компанія)


Код за ЄДРПОУ: 24646706

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2

Телефон: (044) 467-51- 41, факс : (044) 467-51- 31.

Дата державної реєстрації: 09.12.1996 року

Дата внесення змін до статуту: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Азов» було перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» відповідно до Протоколу №28 Загальних зборів акціонерів від 16.06.2014р. Статут ПрАТ «СК «АЗІНКО» у новій редакції затверджено Загальними зборами акціонерів та зареєстровано Реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 27.06.2014р. за №12741050023000564.

Організаційно-правова форма страховика: Приватне акціонерне товариство

Перелік акціонерів ПрАТ «СК «АЗІНКО» станом на 31.12.2015 р.:


Назва юридичної особи, ПІБ учасника Товариства

Кількість акцій (шт)

Сума внеску до Статутного капіталу Товариства, грн

Частка у Статутному капіталі Товариства, %

ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампані ЛТД» (Код ЄДРПОУ 24071826) місцезнаходження: : 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2

363744

5456160

45,468

ТОВ «Азовллойд»

(Код ЄДРПОУ 21949346) місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2

330054

4950810

41,25675

ТОВ «Укллойд»

(Код ЄДРПОУ 31030564) місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2

40400

606000

5,05

ТОВ «Судноплавна компанія «Кометас»

(Код ЄДРПОУ 13482986) місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, пр.А.Луніна, буд.71а

32328

484920

4,041

Никитюк Олександр Леонтьович (Ідентифікаційний номер 2187410217 )

26744

401160


3,343

Нікітюк Євген Олександрович (Ідентифікаційний номер 3028905618 )

6730

100950

0,84125

Всього

800000

12000000

100


Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

  • Добровільне страхування, що включає наступні види:

1) страхування від нещасних випадків;

2) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

3) страхування здоров'я на випадок хвороби;

4) страхування наземного транспорту (крім залізничного) ;

5) страхування залізничного транспорту;

6) страхування повітряного транспорту;

7) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

8) страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) ;

9) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних лих;

10) страхування майна ( іншого, ніж передбачено пунктами 4-8) ;

11) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

12) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

13) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

14) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 11-13 ) ;

15) страхування кредитів ;

16) страхування інвестицій;

17) страхування фінансових ризиків;

18) страхування судових витрат;

19) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

20) страхування медичних витрат;

21) інші види добровільного страхування;

  • Обов’язкове страхування, що включає наступні види:

1) медичне страхування;

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків;

3) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) ;

4) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

5) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

6) страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

7) інші види обов’язкового страхування;

  • Перестрахування;

  • Перестрахування коштів за дорученням клієнтів;

  • Приймання додаткових внесків для розвитку напрямків страхування від підприємств, організацій та громадян з виплатою дивідендів за підсумками річної діяльності;

  • Інші.


Чисельність працівників на звітну дату:

Штатних працівників - 42, агентів - юридичних осіб – 13, агентів - фізичних осіб – 6.
Ліцензії на здійснення страхової діяльності, строк їх дії, ліцензійні види діяльності станом на 31.12.2015 року :

ліцензії

Форма

страхування

Види страхування

Термін дії

ліцензії

АЕ №522594

Добровільне

Страхування від нещасних випадків

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ №522591

Добровільне

Медичне страхування(безперервне страхування здоров’я)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ №522587

Добровільне

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522581

Добровільне

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522580

Добровільне

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522579

Добровільне

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522584

Добровільне

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського, внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

з 15.08.2014 р

безстроковий

ліцензії

Форма

страхування

Види страхування

Термін дії

ліцензії

АЕ № 522582

Добровільне

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522585

Добровільне

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522586

Добровільне

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522592

Добровільне

Страхування фінансових ризиків

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522578

Добровільне

Страхування медичних витрат

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522590

Обов’язкове

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях,що фінансуються з Державного Бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522589

Обов’язкове

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522588

Обов’язкове

Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам)

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522593

Добровільне

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

з 15.08.2014 р

безстроковий

АЕ № 522583

Обов’язкове

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

з 15.08.2014 р

безстроковий
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт