Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)БАШТАНСЬКА МІська рада

Баштанського району Миколаївської області

ПРОЕКТ рішення

від 2013 р.№

м. Баштанка

сесія шостого скликання


Про Положення про порядок видачі

довідок виконавчим комітетом

Баштанської міської ради

Згідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про звернення громадян», наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 р. №204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб», та інших нормативних документів, які передбачають написання довідок, в тому числі і органами місцевого самоврядування, з метою упорядкування видачі довідок громадянам виконавчим комітетом Баштанської міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1).

2. Затвердити форми довідок згідно з додатками:

2.1. Довідка про місце реєстрації (додаток №2).

2.2. Довідка про фактичне місце проживання (додаток №2).

2.3. Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (додаток №3).

2.4. Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них (додаток №2).

2.5. Довідка про проведення поховання (додаток №2).

2.6. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (додаток №2).

2.7. Довідка про статус особи щодо зайнятості та реєстрації (додаток №2).

2.8. Довідка про пічне опалення будинку та наявність газобалонної установки (додаток №2).

2.9. Форма акту обстеження (додаток №4)

2.10. Довідка про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (про місце відкриття спадщини) (додатки №5,6).

2.11. Довідка про проживання дітей з батьками (додаток №2).

2.12. Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7).

2.13. Довідка про те, чи являється заявник членом особистого селянського господарства чи не являється (додаток №8).

2.14. Довідка-характеристика (додаток №9,10,11,12,13).

2.15. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (Форма 3) (додаток №14).

2.16. Довідка про громадянина згідно запитів (додаток №2).

3. Організаційному відділу Баштанської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова В.Ф.Рибаченко

Додаток №1

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі довідок виконавчим комітетом

Баштанської міської ради
1. Загальні положення
Порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про особисте селянське господарство», Постанови Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 р., Указу Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», книг по господарського обліку сіл Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове з метою врегулювання питань видачі документів, які засвідчують місце реєстрації (проживання) громадян, склад сім’ї, місце реєстрації і склад сім’ї для оформлення субсидії на комунальні послуги, місце реєстрації і склад сім’ї для постановки на квартирний облік, місце реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, спільне проживання з годувальником на момент його смерті, факт догляду за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років, проживання з пенсіонером на момент смерті, пічне опалення будинку, про проведення поховання, відсутність постійного місця роботи.

Для цілей однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні терміни:

- непрацездатна особа – особа, яка досягла встановленого законом пенсійного віку або визначена інвалідом;

- малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років;

- неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

- утриманець – член сім’ї заявника або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, непрацездатна особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або одержував від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) постійним і основним джерелом засобів до існування.

2. Порядок видачі довідок

Видача довідок проводиться працівниками Баштанської міської ради відповідно до посадових інструкцій. Довідки видаються на підставі пред’явлених необхідних документів та в разі відсутності суперечностей в них.

Довідка підписується міським головою, а за його відсутності – секретарем міської ради або заступниками міського голови, та працівником - виконавцем довідки, скріплюється печаткою виконавчого комітету міської ради.
2.1. Довідка про місце реєстрації. Видається на підставі відміток про реєстрацію у паспорті громадянина України.

Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

2.2. Довідка про фактичне місце проживання. Видається на підставі паспорта громадянина України, акту обстеження депутата міської ради відповідно до розподілу території.

Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
2.3. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб.

Видається на підставі паспортів громадян України всіх повнолітніх членів сім’ї (при необхідності), зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку), свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї (при необхідності), будинкової книги або ж по господарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове, якщо дитина під опікою – на підставі документів про встановлення опіки, за затвердженою формою.

Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
2.4 Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них.

Видається у відповідності до Постанови Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 21-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку), пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами).

Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), будинкової книги або ж погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андрївка, Трудове, свідоцтва про смерть члена сім’ї. Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України.
2.5. Довідка про проведення поховання. Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), свідоцтва про смерть члена сім’ї, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
2.6. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Видається у відповідності до Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами).

Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, свідоцтва про смерть померлого годувальника, свідоцтва про народження дитини (дітей) померлого годувальника, документів, підтверджуючих родинні стосунки з заявником, акту обстеження депутата міської ради відповідно до розподілу території, якщо встановлена опіка – на підставі документа про опіку. Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України.
2.7. Довідка про статус особи щодо зайнятості та реєстрації.

Видається на підставі паспорта громадянина України - заявника, трудової книжки заявника, будинкової книги (за необхідності).
2.8. Довідка про пічне опалення будинку та наявність газобалонної установки. Видається на підставі паспорту громадянина України, будинкової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку), акту обстеження депутата міської ради відповідно до розподілу території.

Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
2.9 Затвердити форму акту обстеження, який складається депутатом Баштанської міської ради.
2.10. Довідка про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (про місце відкриття спадщини). Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове, свідоцтва про смерть спадкодавця.

Видається для пред’явлення до нотаріальної контори.
2.11. Довідка про проживання дітей з батьками.

Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове, свідоцтва про народження дітей, акту обстеження депутата міської ради відповідно до розподілу території (за необхідності).

Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення.
2.12. Довідка про наявність земельної ділянки. Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, документів, які посвідчують право власності або право користування землею, погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове.

Видається за місцем вимоги.
2.13. Довідка про те, чи являється заявник членом особистого селянського господарства чи не являється. Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, а також документів, які посвідчують право на земельну ділянку надану для ведення особистого селянського господарства.

Видається до центру зайнятості населення.
2.14. Довідка-характеристика. Видається Комунальною організацією «Правопорядок»на підставі паспорту громадянина України – заявника з використанням списків осіб притягнутих до адмінвідповідальності адмінкомісією при виконкомі Баштанської міської ради.

Видається до органів внутрішніх справ
2.15. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (Форма 3).

Видається у відповідності до Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення». Видається на підставі паспорту громадянина України – заявника, будинкової книги або погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове, технічного паспорта будинку або квартири.
2.16. Довідка про громадянина згідно запитів.

Видається на підставі запитів правоохоронних органів та погосподарських книг по селах Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове.

Видається до органів внутрішніх справ
3. Порядок оскарження

відмови у видачі довідок

3.1. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

4. Порядок реєстрації довідок

4.1. Довідки реєструються у відповідному журналі.

4.2. До журналу заноситься інформація про особу, котрій видано довідку, дата видачі, реєстраційний номер, підпис заявника про отримання довідки.

4.3. Журнал реєстрації довідок повинен бути прошнурований та пронумерований.
5. Прийом громадян для оформлення та видачі довідок.

5.1. Прийом громадян з усними та письмовими зверненнями для оформлення та видачі довідок проводиться в прийомні дні відповідно до графіку прийому:

Понеділок, четвер:

з 8.00 до 17.00

з 12.00 до 13.00 - обідня перерва.
6. Прикінцеві положення

6.1. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у випадках внесення змін у діюче законодавство України, внесення змін і доповнень у Перелік довідок, які видає виконком міської ради.

Додаток №2

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __
ДОВІДКА

Видана виконкомом Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області
гр. ____________________________________________________________________________________
в тому, що він (вона) зареєстрований (на) в м. _____________________________________________
вул.. _______________________________________________ б.________________ кв._____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Міський голова ______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)

М.П.

Виконавець _______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток №3

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __
Заповнюється відповідною організацією

Довідка

про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб

Видана уповноваженому власнику (співвласнику)__________________________________
_____________________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
в тому, що до складу сім'ї/ зареєстрованих/ входять:

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

№, серія паспорта або свідоцтво про народження
уповноважений власник (співвласник)

Всього ________ осіб

Довідка видана для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення.

Назва організації Баштанська міська рада

Адреса організації м. Баштанка вул. Баштанської республіки, 38
Міський голова ______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)

М.П.

Виконавець _______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)
«___» _______________ 2013 р.

Додаток №4

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __
АКТ

про встановлення факту ______________________________________________

____________________________________________________________________
«___» __________ 20__ року м.Баштанка
Мною, депутатом Баштанської міської ради, ___________________________________________________________________, в присутності сусідів-свідків:

  1. ______________________________________________________________, проживаючої (го) за адресою: м.Баштанка, вул. ______________,___, паспорт: серія ___ № _________, виданий _________________________ ___________________________________________від _________ року.

  2. ______________________________________________________________, проживаючої (го) за адресою: м.Баштанка, вул. ___________,___, паспорт: серія ___ № _________, виданий _________________________ ___________________________________________від _________ року.


Проведено обстеження ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Внаслідок обстеження виявлено, що ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сусіди-свідки: ___________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Депутат міської ради ___________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток №5

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __
БАШТАНСЬКА МІСЬКА рада

Баштанського району МИКОлаївської області

вул. Баштанської республіки,38, м.Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області, 56101,

тел.: (05158) 2-76-47__Код ЄДРПОУ 04376469На № від
Нотаріальна контораВидана гр. ____________________________________________________ в тому, що гр. ___________________________________________________, _______ року народження, який(а) помер(ла) «___» _______ 20__ року, був (ла) зареєстрований (на) з «__»_______ ______ року в м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області по вулиці ______________, __ та знятий(а) з реєстрації в зв’язку зі смертю «__»________ _____ року

На день його (її) смерті за вказаною адресою були зареєстровані:

  1. _______________________________________, (родинні стосунки з померлим), _______ року народження, з «__»_______ _______ року по «__»__________ ______ року.


Крім вказаних осіб, за даною адресою ніхто не зареєстрований.

Міський голова ______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)


Додаток №6

до рішення сесії міської ради

від «__»_________ 2013 р. № __БАШТАНСЬКА МІСЬКА рада

Баштанського району МИКОлаївської області

вул. Баштанської республіки,38, м.Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області, 56101,

тел.: (05158) 2-76-47__Код ЄДРПОУ 04376469На № від

Нотаріальна контораВидана гр. ___________________________________________________ про те, що гр_______________________________________________________, _______ року народження, який(а) померла «__»________ 20__року, був(ла) зареєстрований(на) з «__»_______ _______ року в м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області по вулиці ___________, ____ та знятий(а) з реєстрації в зв’язку зі смертю «__»_______ _______ року.

На день його (її) смерті за даною адресою ніхто не зареєстрований .

Міський голова ______________ _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Увага!!! Додаткові документи ( крім тих що вимагались раніше )
Для працюючих довідка з місця праці із розміром зарплати за 6 місяців, І фразою, що на період відпустки зберігається робоче місце...

Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки договiр купівлі-продажу земельної ділянки
«Покупець», діючі добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та надання витягів із поземельної книги
України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» доповнено...

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...

Форма анкети земельної ділянки
Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

Роз’яснення щодо процедури видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України...

Методичні рекомендації щодо заповнення податкової декларації з податку...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) є однією із складових податку на майно та належить до...

«Рішення міської ради про надання дозволу на продаж земельної ділянки...

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

ІнформаційнА карткА адміністративної послуги
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма №3ДФ)...
Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації...

Договір дарування садового будинку та земельної ділянки

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості
Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

На надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

«Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт