Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація київського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація київського району управління освіти

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯН А К А З

19.04.2016 № 153
Про порядок організованого закінчення 2015/2016  навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,

9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Київського району, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
НАКАЗУЮ:


 1. Головному спеціалісту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Лустенко С.І. та методисту методичного центру Уляк Д.К.:

1.2. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Квітень-червень 2016 року

1.3. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти Харківської міської ради з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Квітень-червень 2016 року

1.4. Перевірити та надати на погодження начальнику Управління освіти в установленому порядку склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

4-х класів – до 26.04.2016,

9-х класів – до 18.05.2016,

11-х класів – до 21.05.2016.

1.5. Провести нараду з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

До 28.04.2016

1.6. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 05.05.2016 по 25.05.2016 – 11-і класи

З 12.05.2016 по 25.05.2016 – 4-і класи

З 01.06.2016 по 10.06.2016 – 9-і класи


 1. Методисту методичного центру Уляк Д.К.:

2.1. Установити контроль за роботою підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності щодо дотримання термінів семестрового та річного оцінювань навчальних досягнень учнів 4-х класів.

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

2.2. Здійснити контроль за недопущенням фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової

атестації з 12.05.2016 по 21.05.2016

2.3. Забезпечити контроль за проведенням у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова; літературне читання; математика та мова національної меншини (за рішенням педагогічної ради навчального закладу з урахуванням бажання батьків; для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин).

З 12.05.2016 по 21.05.2016

2.4. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах (додаток 11).

До 10.05.2016 – 4-ті класи

 1. Головному спеціалісту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Лустенко С.І.:

  1. Розробити та надати на затвердження «Графік-календар закінчення 2015/2016 навчального року».

До 22.04.2016

3.2. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 27.04.2016

3.3. Установити контроль за організацією проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 11-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

3.4. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації.

До 04.05.2016
3.5. Здійснити контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів і форм власності Київського району умов для проведення атестації з української мови для учнів 11-х класів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини, і які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, у формі переказу.

Травень 2016 року

3.6. Здійснити контроль за організацією проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв

3.7. Забезпечити контроль за проведенням у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмета за вибором педагогічної ради навчального закладу (українська література; зарубіжна література; іноземна мова; історія України; всесвітня історія; правознавство. Практичний курс; географія; біологія; хімія; фізика; інформатика; мова національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин); інтегрований курс «Література»).

З 01.06.2016 по 08.06.2016

3.8. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводилася державна підсумкова атестація в навчальних закладах (додаток 14).

До 01.05.2016 – 11-і класи,

до 31.05.2016 – 9-і класи.

3.9. Здійснити контроль за дотриманням підпорядкованими загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів і форм власності вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11-ті класи,

до 08.06.2016 – 9-ті класи.

3.10. Здійснити контроль за роботою адміністрацій підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-х, 11-х класів до отриманих випускниками балів за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначених у шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11-ті класи,

до 08.06.2016 – 9-ті класи.

3.11. Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 5 – 11-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

  1. Здійснити контроль за дотриманням нормативності переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу та узагальненої інформації – на сайті Управління освітою.


4. Головному спеціалісту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Губарєвій І.Д.:
4.1. Здійснити контроль за внесенням відповідних змін до режиму роботи підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких організовано роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у формі ЗНО, та здійснити перенесення робочих днів.

05.05.2016

4.2. Здійснити контроль за своєчасним прибуттям учнів 11-х класів на пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні:

05.05.2016 з української мови;

11.05.2016 з математики або

   1. історії України.

4.3. Здійснити контроль за відповідністю та актуальністю бази даних випускників 9-х та 11-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

4.4. Здійснити контроль за отриманням випускниками основної школи свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

4.5. Надати до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про повну загальну середню освіту та базову середню освіту державного зразка.

До 20.05.2016

4.6. Після завершення державної підсумкової атестації:

4.6.1. Унести зміни до бази даних про випускників 11-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

4.6.2. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

   1. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 10).

15.06.2016

 1. Методисту методичного центру Москалець Л.Г.:

5.1. Здійснити контроль за проведенням річного оцінювання учнів-екстернів за курс повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 01.05.2016 – 11-і класи

До 20.05.2016 – 9-і класи

5.2. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради списки учнів-екстернів, допущених до ДПА (додаток 4).

До 01.05.2016 – 11-і класи

До 20.05.2016 – 9-і класи

5.3. Здійснити контроль за дотриманням належних умов для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, в яких є учні-екстерни випускних класів.

Травень – червень 2016

 1. Директору методичного центру Управління освіти Настенко І.В.:

6.1. Надати методичну допомогу адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів з питання підготовки матеріалів до проведення державної підсумкової атестації.

До 01.05.2016

6.2. Забезпечити методичний супровід роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

До 10.06.2016

6.3. Забезпечити методичний супровід в підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності організованого закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 27.05.2016

6.4. Забезпечити методичний супровід організованого проведення свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

27.05.2016

6.5. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності за встановленою формою (додаток 1).

До 13.05.2016

6.6. Здійснити контроль за розробкою інформації про ЗНЗ та сценарного плану проведення свята за встановленими формами для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (додатки 2, 3).

До 13.05.2016

6.7. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

До 25.05.2016 – 4-ті класи,

до 07.06.2016 – 11 -ті класи,

до 16.06.2016 – 9-ті класи.

7. Заступнику начальника Управління освіти Ліпейку В.І.:

7.1. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками навчальних закладів усіх типів і форм власності щодо забезпечення безпечних умов для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності і вручення їм документів про освіту державного зразка.

28.05.2016 – 11-ті класи

(29.05.2016 – ХСШ №170),

09.06.2016– 9-ті класи

(10.06.2016 – ХСШ №133).

7.2. Установити контроль за роботою керівників підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

7.3. Здійснити контроль за організованим проведенням свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

27.05.2016

(28.05.2016 –ХСШ №133)

7.4. Здійснити контроль за організованим проведенням випускних вечорів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

28.05.2016 – 11-ті класи

(29.05.2016 – ХСШ №170).

8. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності:

8.1. Розглянути на шкільних методичних об’єднаннях, погодити на педагогічній раді та затвердити наказом директора завдання для проведення атестації, які складають учителі навчального закладу відповідно до фаху.

До 01.05.2016

8.2. Провести в навчальних закладах державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

8.3. Організувати проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова; літературне читання; математика та мова національної меншини (за рішенням педагогічної ради навчального закладу з урахуванням бажання батьків; для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин).

З 10.05.2016 по 21.05.2016

8.4. Забезпечити участь учнів 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

05.05.2016 з української мови;

11.05.2016 з математики або

   1. сторії України.

8.5. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-х та 11-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

8.6. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії, надати на погодження до Управління освіти склад державних атестаційних комісій з кожного предмета згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 26.04.2016 – 4-х класів,

до 21.05.2016 – 11-х класів,

до 18.05.2016 – 9-х класів

8.7. Ужити необхідних заходів щодо недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації з 12.05.2016 по 21.05.2016

8.8. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Квітень-червень 2016 року

8.9.Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Квітень-червень 2016 року

8.10. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, в яких є учні-екстерни випускних класів.

Травень - червень 2016 року

8.11. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

Квітень – травень 2016

8.12. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації за умови проходження ними річного оцінювання з предметів індивідуального навчального плану. Надати до Управління освіти списки учнів-екстернів, допущених до ДПА (додаток 4).

До 01.05.2016 – 11-і класи

До 20.05.2016 – 9-і класи

8.13. Провести роз’яснювальну роботу з учителями із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 27.04.2016

8.14. Надати до Управління освіти:

8.14.1. Дані про учнів 11-х класів, які звільняються від проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я, за формою (додаток 11).

01.05.2016

8.14.2. Дані про учнів 9-х, 11-х класів, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах під час проведення державної підсумкової атестації, за формою (додаток 12).

До 01.05.2016 – 11-ті класи,

до 16.05.2016 – 9-ті класи.

8.15. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11-х класів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 05.05.2016

8.16. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник».

27.05.2016

(28.05.2016 – ХСШ №133)

8.17. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11-х класів і вручення їм документів про освіту державного зразка.

28.05.2016 – 11-ті класи

(29.05.2016 – ХСШ №170),

09.06.2016– 9-ті класи

8.18. Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів відповідно до робочого навчального плану.

8.19. Надати до методичного центру інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленою формою (додаток 1).

До 09.05.2016

8.20. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята за встановленими формами (додатки 2, 3).

До 09.05.2016

8.21. Установити контроль за дотриманням учителями термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

3(2) – 4-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

5 – 11-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

8.22. Надати до Управління освіти інформацію про учнів, які навчалися за кордоном та не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за формою (додаток 13).

До 10.05.2016

8.23. Організувати спільно з батьківськими комітетами своєчасну доставку учнів 11-х класів до пункту проведення державної підсумкової атестації з української мови, математики та історії України у формі ЗНО 05.05.2016, 11.05.2016, 13.05.2016 та повернення до закладу.

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв

8.25. Після завершення державної підсумкової атестації:

8.25.1.Надати інформацію про внесення змін до бази даних про випускників 11-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

8.25.2. Надати інформацію про внесення змін до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

8.25.3. Надіслати до Управління освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 10).

15.06.2016

8.26. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11-ті класи,

до 08.06.2016 – 9-ті класи.

8.27. Здійснити контроль за роботою педагогів з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-х, 11-х класів до отриманих випускниками балів за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначених у шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11-ті класи,

до 08.06.2016 – 9-ті класи.

8.28. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

До 23.05.2016 – 4-і класи

До 03.06.2016 – 11-і класи

До 13.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснювати переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу.

  2. Забезпечити випускникам основної школи отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

8.31. Установити контроль за роботою працівників закладу за недопущенням фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

8.32. Забезпечити повне та якісне виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

До 10.06.2016

9. Керівникам ХЗОШ №5 (Романовій Л.В.) та ХЗОШ №158 (Назаровій О.В.) унести відповідні зміни до режиму роботи підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких організовано роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у формі ЗНО, та здійснити перенесення робочих днів.

05.05.2016
10.Водію Жидкову В.С. забезпечити роботу автомобіля Управління освіти.

28,29.05.2016,

09.06.2016

11. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 21.04.2016
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти Т.В.Куценко
З наказом ознайомлені:


Ліпейко В.І.

Лустенко С.І.

Губарєва І.Д.

Уляк Д.К.

Москалець Л.Г.

Настенко І.В.

Короп Ю.В.

Жидков В.С.


Лустенко
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківській міській раді та її виконавчих органах, з метою подальшого удосконалення системи роботи управління освіти з ведення ділової...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Московського району Харківської міської ради від 12. 04. 2013 №28 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт