Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Начальник УДМС України

в Чернігівській області

______________К.В. Лук`янець 11 вересня 2014 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ АБО МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

оформлює Корюківський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення


Центр надання адміністративних послуг
Корюківської районної державної адміністрації


1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги


15300, м. Корюківка, вул. Шевченка,60

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, п’ятниця: з 8.00 до 17.00

прийом суб’єктів звернень з 8.00 до 17.00

Вівторок, четвер з 8.00 до 20.00

суб’єктів звернень з 8.00 до 20.00

Субота з 9.00 до 16.00

прийом суб’єктів звернень з 9.00 до 16.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел./факс (04657)2-97-28

е-mail: Kradm@i.ua

www//koradm.cg.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV (абзац восьмий статті 3)

5.

Акти Кабінету Міністрів України
6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» (пункт 8.8. Розділу VIII)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні


Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Запит особи, її законного представника, а також іншої особи за умови наявності письмової згоди особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Запит особи за зразком, наведеним у додатку 21 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077 (заповнюється самою особою, її законним представником або іншою особою).

Документ, до якого внесено відомості про місце проживання або місце перебування особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні), який повертається після прийняття документів. У разі подання запиту законним представником додатково подається: документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника, іншою особою - письмову згоду особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї


10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги особа звертається до центру надання адміністративних послуг.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна у разі надання особі або її законному представнику, третій особі - платна.


У разі платності:


11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати їх надання» від 04.06.2007 № 795, які надаються підрозділами

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 28, 66 грн.

(видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб)

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Реквізити для внесення плати:

Назва отримувача: УК у м. Чернігові/

м. Чернігів/22012500;

Код ЄДРПОУ: 38054398; Номер рахунка 31112028710002

Банк отримувача: ГУ ДКСУ у Чернігівській області МФО 853592;

Призначення платежу -*;101,ідентифікаційний код платника; видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування перебування фізичних осіб, П.І.Б. адреса

Код послуги 028011

12.

Строк надання адміністративної послуги

Від 10 до 30 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особі може бути тимчасово відмовлено у разі, якщо не надано всі необхідні документи для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування або згоди запитуваної особи

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування або відмова у видачі довідки

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника

16.

Примітка


Завідувач Корюківського районного сектору

Управління Державної міграційної служби

України в Чернігівській області О.П. Стельмах

Начальникові адресно-довідкового 
підрозділу________________________ 
                        (найменування територіального

________________________________ 
               органу ДМС України)

________________________________ 
(дані запитувача: прізвище, ім'я, по батькові,

________________________________ 
місце реєстрації,

________________________________ 
дані документа, що посвідчує особу)ЗАПИТ

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання

_______________________________________________________________________________ 
                              (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження запитуваного)

_______________________________________________________________________________

Мета отримання інформації ______________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
         (заповнюється у разі, якщо запитувач звертається для отримання інформації стосовно іншої особи)

____ ______________ 20__ року

_________________ 
(підпис)
__________ 
Примітка.

Інформація надається лише за наявності  письмової згоди запитуваного.


Начальникові адресно-довідкового 
підрозділу__Корюківського РС УДМС____ 
                        (найменування територіального

__України в Чернігівській обл..________ 
               органу ДМС України)

_Савченко Вадим Анатолійович_________ 
(дані запитувача: прізвище, ім'я, по батькові,

_м. Корюківка, вул..Індустріальна 19/2 
місце реєстрації,

паспорт НК 000111 Корюківськи РВУМВС
дані документа, що посвідчує особу) від 04.04.1999р

ЗАПИТ

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання

____Савченко Вадим Анатолійович_, 28.09.1982р.н. м. Корюківка____________ 
                              (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження запитуваного)

_______________________________________________________________________________

Мета отримання інформації ______________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
         (заповнюється у разі, якщо запитувач звертається для отримання інформації стосовно іншої особи)

__27__ вересня____ 2014 року

_________________ 
(підпис)
__________ 
Примітка.

Інформація надається лише за наявності  письмової згоди запитуваного.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг при Маневицькій районній державній адміністрації

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Місце знаходження відділу з надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Законів України: у законі України "Про свободу пересування та вільний...
Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних...
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання...

Правила
У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...

Правила
У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Україні, суб’єктом видачі довідки є орган реєстрації. Згідно з Положення про Державну міграційну службу, затверджене Указом Президента...

Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання...
Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Центр надання адміністративних послуг при Маневицькій районній державній адміністрації (найменування суб’єкта надання адміністративної...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...
Україні», «Про загальний військовий обов’язок І військову службу» та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування...

Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...

О. П. Куделя 04 квітня 2016 року
Реєстрація місця проживання особи/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні

Затверджено
Взаємодіє з органами реєстрації та відділом адресно – довідкової роботи удмс; контролює своєчасність надання інформації про реєстрацію/зняття...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт