Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Як в акцизній декларації заповнювати вартісні показники та курс гривні до євро

Як в акцизній декларації заповнювати вартісні показники та курс гривні до євро

Як в акцизній декларації заповнювати вартісні показники та курс гривні до євро


ДФСУ в ЗІР (категорія 116.07) зазначає, що п. 7 розд. II Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. №14,

заповнення усіх показників акцизної декларації (крім додатків) у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Тобто вартісні показники розділів декларації заповнюються лише у гривнях без копійок.

В Додатках 1 та 1 прим. 1 офіційний курс гривні до євро, встановлений НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), зазначається у гривнях з округленням до чотирьох знаків після коми.

Округлення вартісних показників у Додатках до декларації здійснюється відповідно до приписів, викладених у самих додатках, якщо інше не передбачене Порядком №14, а саме: 

- в графах 15, 16 та 17 Додатка 1 вказуються суми податкового зобов’язання нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗУД, заповнені у гривнях з копійками та округлена до двох знаків після коми;

- у графі 20 Додатка 1 прим.1 проставляються суми податкового зобов’язання з акцизного податку, нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, в гривнях із заокругленням до чотирьох знаків після коми;

- суми податкового зобов’язання нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, у додатку 2, 5 та додатку 7 заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох знаків після коми;

- у додатках 3 та 4 суми податкового зобов’язання нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до трьох знаків після коми.

Підсумкові суми податкового зобов’язання у зазначених додатках зазначаються з округленням до цілого значення (у гривнях без копійок).

Додаток 6 до Декларації в частині розрахункових даних заповнюється у гривнях з двома знаками після коми (у т.ч. сума податкового зобов’язання з акцизного податку за гр.5 та за гр.6); підсумкова сума за Додатком 6 зазначається у гривнях без копійок, округлення сум відбувається за загальновстановленими правилами.

Додаток 8 до Декларації заповнюється відповідно до вимог розділів, які він уточнює – тобто у гривнях без копійок

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Новації з податку на додану вартість


Нагадуємо  про зміни в адмініструванні податку на додану вартість, запроввадженні з  1 січня 2017 р.

Так: 

- запроваджено механізм зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення та відновлення такої реєстрації в подальшому (період з 1 квітня по 1 липня 2017 року визначено тестовим);

- збільшено терміни реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН до 365 календарних днів;

- злиття двох чинних Реєстрів в єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та формування окремого Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування без висновків контролюючих органів;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку;

- надано можливість складання не пізніше останнього дня місяця зведеної податкової накладної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначеною окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг;

- встановлено код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг як обов'язковий реквізит податкової накладної для всіх без виключення товарів і послуг. При цьому до 31 грудня 2017 року діятиме мораторій щодо застосування штрафних санкцій за помилки, допущені в податковій накладній за вищенаведеними реквізитами;

- уточнено норми, що у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації не визнається умовне постачання і відповідно не нараховуються податкові зобов'язання по ПДВ;

- продовжено до 01.01.2019 року звільнення від оподаткування операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;

- продовжено до 01.01.2019 року касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, а також додано до цього переліку платників податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- встановлено, що помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок в коді товару згідно з УКТЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Особливості надання податкової соціальної пільги багатодітним батькам


Відповідно до пп. 169.3.3 ПКУ  чітко визначено, що ПСП, встановлені для цих категорій платників податків, надаються до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Платник, який утримує трьох дітей, при цьому одна дитина є інвалідом, має право на пільги, встановлені пп. 169.1.2 ПКУ в розмірі 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту в розрахунку на кожну дитину, крім дитини-інваліда, на яку пільга надається відповідно до пп. «б» пп. 169.1.3 в розмірі 150% відповідно.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 та пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ обчислюється як добуток суми, визначеної в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ та відповідної кількості дітей.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Змінено форму звітності №3-ПН та порядок її заповнення


Мінсоцполітики наказом від 05.12.2016 р. № 1476 внесло відповідні зміни до свого Наказу від 31.05.2013 року № 316.

Так, викладено  в новій редакції форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання.

Серед іншого, змінено терміни подання форми. Так, за наявності попиту на робочу силу форму №3-ПН подається не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії.

Крім того в формі у розділі "Основні дані про вакансії" вказуються дані щодо розмірів основної зарплати.

А от розділ «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендента(ІВ) (для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)» замінено на розділ "Коментарі до даних про вакансії".

В ньому буде зазначатися про:

  • кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані;

  • режим роботи,

  • умови праці,

  • вимоги до кандидат,

  • стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю).

Актуальність вакансій, зазначених у формі № 3-ПН, буде уточнюватися базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем по телефону або через засоби електронного зв'язку.

В додатку до Наказу №1476 наведено приклад заповненого розділу І форми.

Наказ №1476 набирає чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Наразі дата його публікування не відома.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Оприлюднено проект змін до порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій


Відповідно до проекту постанови, оприлюдненої на сайті ДФС змін має зазнати постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»

А саме, передбачається привести Порядок у відповідність до нових норм ПКУ, які діють з 01.01.2017 року.Також буде збільшено терміни подання контролюючому органу реєстраційної заяви та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє. Цей строк буде становити 30 робочих днів.Серед іншого за проектом передбачається можливість надавати Державному реєстратору реєстраційної заяви за формою 1-РН у разі внесення неприбутковою організацією змін до установчих документів. 

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Як отримати податкову знижку у разі переобладнання автомобіля


Фізособі, яка здійснила переобладнання авто та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) та хоче скористатися правом на податкову знижку, слід подати документи, які підтверджують витрати, дійснені для переобладнання транспортного засобу

Фізичній особі, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) та хоче скористатися правом на податкову знижку, слід подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Така фізична особа відповідно до пп. 166.3.7 ПКУ має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку.

При цьому, процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема, для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлена Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. №607

Відповідно до Порядку після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (заяві про проведення оцінювання). За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані.

Граничний термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку за 2016 рік – 29 грудня 2017 року. Декларацію про майновий стан і доходи платники податку подають до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації). Право на отримання податкової знижки у 2017 році щодо витрат, понесених у 2016 році, на наступний рік не переноситься.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Звіт про пільги для платника податку на прибуток із річним звітним періодом


ДПІ у Малиновському районі м. Одеси нагадує, що сума пільги з податку на прибуток розраховується платником податку на прибуток на підставі даних додатка ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка подається до контролюючого органу згідно з п.137.5 ПКУ один раз за підсумками року

Враховуючи зазначене, ДФС повідомляє,що звіт про суми податкових пільг таким суб’єктом господарювання подається у строки подання річної Декларації.

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 30.6 ПКУ).Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1233.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. №897.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 05 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Чи виникає забов»язання з ПДВ по сумі відшкодування за знищене майно


Державна фіскальна служба у листі від 30.12.2016 р. № 28710/6/99-99-15-03-1 зазначає, що кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ. При цьому норми п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у такому випадку не застосовуються.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

При якій сумі податкового боргу вручається податкова вимога

відповідно до п. 59.1 ст.59 Податкового кодексу України коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.


Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 1020 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

При цьому нагадаємо, що раніше податкова вимога надсилалася, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищувала двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

Як проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ за неподання звітності


ДФС в листі від 13.01.2017 р. №635/10/26-15-12-01-18 роз’яснила питання щодо можливості анулювання реєстрації платника ПДВ за неподання звітності.

Так, реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку такій особі, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах "а" - "з" п. 184.1 ст. 184 ПКУ.

Анулювання реєстрації на підставі здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах «б» - «з» п. 184.1 ст. 184 ПКУ може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

При розгляді питання анулювання реєстрації 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

- не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;

- включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

Водночас будь-яких винятків та/або особливостей щодо анулювання окремих категорій осіб платниками ПДВ чинним законодавством не передбачено.

Таким чином, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, за яким зазвичай формують податкові зобов’язання чи податковий кредит, анулювання реєстрації ПДВ може здійснюватися за заявою такого платника податку  (форми №3-ПДВ) або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

При цьому, якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання та наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.

Прес-служба ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з...
Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої (для прикладу «52,8 тис грн.»), а при необхідності...

Положення про митні декларації
У тексті Положення цифри І слово "100 євро" замінено цифрами І словом "150 євро" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від...

План-конспект заповнення електронної декларації про доходи форма декларації складається з
Законом для подання тієї чи іншої декларації. Внесені відомості зберігаються як чернетка декларації. Заповнювати форму можна незалежно...

Основний спосіб інформаційної взаємодії
Макет 30818 повинен містити сумарні показники лічильника за добу, показники по тарифу 1 (пік), показники по тарифу 2 (півпік), показники...

Для жителів Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської,...
Консульський збір: 60 євро / чол (35 євро консульський збір + 25 євро візовий центр)

Змінилася форма декларації з податку на прибуток та терміни її подання
За результатами діяльності за 2015 рік суб'єкти господарювання визначають показники у декларації за формою затвердженою наказом Міністерства...

Реферат На тему: «Євро 2012: філософія футбольного туриста»
Рішення уєфа про проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу – євро-2012 в Україні – Польщі – це унікальний шанс для...

Конспект уроку з англійської мови у 6 класі за темою «Одяг»
Досягнення: нагороди руо(2006, 2011) та гуо(2012), Подяка кмда(2012), Сертифікат волонтера «Євро-2012», Сертифікат про успішний курс...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2015-2016 навчальному році
Курс. Школа, курс. Плюс, курс. Дошкілля; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа»; основам роботи...

Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора...
Туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України (розмір фінансового забезпечення 20000 євро (двадцять...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2016-2017 навчальному році
Курс. Школа, курс. Плюс, курс. Дошкілля; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа»; основам роботи...

Вирішення завдання №1
Навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет,...

Сучасний стан екологічної стандартизації основних видів сільськогосподарської...
Головні показники при оцінці рівня якості мають показники призначення, за допомогою яких повинна бути забезпечена достатню повна...

Витяг з Методичних рекомендації щодо заповнення декларації
Декларації, здійснюватиметься вказаним центральним органом виконавчої влади. Беручи до уваги, що вказане Національне агентство мало...

Які мають фінансові можливості збільшити свій пакет акцій та розширити...
Високий курс ускладнює використання малими акціонерами своїх переважних прав І стимулює їх до продажу цих прав. Це дає змогу великим...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт