Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила планування перевезень вантажів (статті 17 21 Статуту) І. Загальні положення

Правила планування перевезень вантажів (статті 17 21 Статуту) І. Загальні положення

Сторінка1/3
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту України
09 грудня 2002 року № 873

(у редакції наказу Міністерства

інфраструктури України

від №

Правила

планування перевезень вантажів
(статті 17 – 21 Статуту)

І. Загальні положення1.1. Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізничним транспортом загального користування в усіх видах сполучень, а також обліку виконання планів перевезень вантажів.

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

експортні вантажі – вантажі, які вивозяться з території України за її межі через прикордонні (припортові) станції (у тому числі за участю інших видів транспорту);

звітна доба – час від 17 години 01 хвилини однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом;

імпортні вантажі – вантажі, які ввозяться на територію України через прикордонні (припортові) станції чи надходять з під’їзних колій, розташованих на території іншої держави (у тому числі за участю інших видів транспорту);

план перевезень – узгоджене замовлення на перевезення вантажів;

транзитні вантажі – це вантажі, перевезення яких розпочинається і закінчується за межами України (у тому числі за участю інших видів транспорту).
1.2. Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування здійснюється згідно з планами перевезень на підставі договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги (далі – Договір), укладеного за формою наведеною у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 864/5085.

Разові перевезення можуть здійснюватися без укладання Договору за окремим зверненням відправника на умовах, погоджених залізницею і відправником.

Планування військових перевезень здійснюється за спеціальними інструкціями.
1.3. Надання відправниками замовлень на перевезення вантажу та їх узгодження здійснюється через автоматизовану систему планування перевезень вантажів.

Порядок здійснення електронного документообігу під час планування перевезення вантажів та обліку виконання планів регламентується Договором.

Замовлення на перевезення вантажу надаються в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису або в паперовому вигляді з підписом та печаткою (у разі наявності) відправника.
1.4. Замовлення на перевезення вантажів може бути не узгоджено в разі відсутності технічних або технологічних можливостей для здійснення таких перевезень залізничним транспортом загального користування, а саме:

тимчасового припинення чи обмеження навантаження і перевезення вантажів в окремі райони;

відмови в узгодженні замовлення залізницями іноземних держав, портами та вантажоодержувачами;

відсутності необхідної кількості рухомого складу або відсутності необхідного роду рухомого складу в перевізника;

невідповідності умов, зазначених відправником у замовленні, цим Правилам, іншим нормативно-правовим актам з питань перевезень;

заявлення обсягів перевезення, які перевищують визначену відповідними договорами максимальну технічну чи технологічну переробну спроможність вантажних фронтів відправлення або призначення;

в інших випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами.

Про причину відмови в узгодженні залізниця повідомляє відправника через автоматизовану систему планування перевезень вантажів або в письмовому вигляді.

ІІ. Порядок планування перевезень вантажів2.1. Планування перевезень вантажів здійснюється на поточний або наступний календарний місяць. Плани перевезення вантажів не можуть бути скасовані або змінені в односторонньому порядку.
2.2. Відправник надає замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 (додаток 1). У разі здійснення перевезень вантажів у контейнерах в експортному та внутрішньому сполученнях відправник додатково надає замовлення за формою ГУ-12К (додаток 2).

Замовлення на перевезення надаються не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати навантаження вантажів у разі перевезення у внутрішньому сполученні і не пізніше ніж за 5 діб до запланованої дати навантаження вантажів у разі перевезення в міжнародному сполученні.

Замовлення на перевезення вантажів оформлюються відправником окремо для кожної станції відправлення та номенклатури вантажів для місячного планування перевезень, наведеної в додатку 3, а також приналежності вагонів та контейнерів: інвентарного парку або власних (для вагонів – окремо за кожним власником (оператором), орендованих.

Для експортних вантажів, що перевозяться до країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, додатково вказується найменування експедитора, який оплачує провізні платежі за перевезення по транзитних залізницях цих держав.

Для експортних вантажів, що перевозяться через морські (річкові) порти, у тому числі країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, додатково вказуються залізниця та станція перевантаження з залізничного на морський (річковий) транспорт та країна призначення, перевізник.

Для експортних вантажів, що перевозяться через сухопутні прикордонні переходи у "треті" країни (крім країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки), додатково вказуються вихідна прикордонна передавальна станція та країна призначення, одержувач або експедитор, перевізники у "третіх" країнах.

Для перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні додатково вказуються залізниці і станції перевалки та пункт призначення вантажу.

Для перевезень за участю ліній вузької колії додатково вказується залізниця та станція перевантаження вантажу.
2.3. Зміна приналежності рухомого складу (вагонів, що належать залізниці та підприємствам залізничного транспорту загального користування на власні або навпаки) у планах перевезень здійснюється відповідно до заявки відправника, наданою не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати навантаження, за погодженням із залізницею.
2.4. Введення замовлень на перевезення вантажу, що надані в письмовому вигляді, в автоматизовану систему з планування перевезень вантажів здійснюється на станції за місцем надання замовлення, де і залишається оригінал у паперовому вигляді.
2.5. Планування перевезень вантажів у власних або орендованих вагонах (контейнерах) здійснюється відправниками незалежно від того, належать ці вагони (контейнери) відправнику, одержувачу чи оператору. Замовлення на перевезення вантажів у власних вагонах, що не належать відправнику (одержувачу), відправник погоджує з власником (оператором) вагонів до надання замовлення на перевезення вантажу.
2.6. Якщо в одному вагоні перевозяться контейнери різних відправників на різні станції призначення та (або) для різних одержувачів, замовлення на такі вагони для перевезення контейнерів вводять станції відправлення, при цьому в поле "станція призначення" вводиться перша станція призначення або сортування контейнерів. Відправником зазначається начальник станції відправлення, а одержувачем – начальник станції призначення або сортування.

Планування перевезень порожніх контейнерів у межах України та до країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, які після вивантаження повертаються залізничній адміністрації-власниці, здійснюється на загальних підставах.
2.7. Перевезення в контейнерах домашніх речей у межах України дозволяється начальником станції за заявою відправника, наданою не пізніше ніж за 3 доби до навантаження.
2.8. Замовлення на перевезення порожніх власних вагонів не надається.
2.9. Залізниця узгоджує замовлення на перевезення вантажів протягом однієї доби не враховуючи дати надання замовлення, у разі підтвердження замовлення іншими суб’єктами перевезень. Після закінчення встановленого терміну та ненадання залізницею відмови в узгодженні замовлення на перевезення вантажів, це замовлення вважається узгодженим.

Відмова в наданні плану перевезень надається відправникові через автоматизовану систему планування перевезень вантажів в добовий термін не враховуючи дати надання замовлення на перевезення. У разі необхідності отримання погодження інших суб’єктів перевезень протягом однієї доби після отримання відмови. У разі отримання замовлення на перевезення в письмовому вигляді відмова в наданні плану перевезення надається в письмовому вигляді у терміни, встановлені законодавством.
2.10. За наявності плану перевезень відправник не пізніше ніж за 2 доби (не враховуючи дня подання замовлення на перевезення) до запланованої дати навантаження вводить через автоматизовану систему планування перевезень вантажів заявку на подачу вагонів (контейнерів) під навантаження за формою ГУ-11 (додаток 4) (далі – заявка) з розподілом необхідної кількості вагонів (контейнерів) за датами. Заявка узгоджується з вантажоодержувачем через автоматизовану систему з планування перевезень вантажів.

2.11. За наявності достатньої кількості вантажу з урахуванням технічних можливостей відправника та одержувача, відправник надає заявку з урахуванням відправлення маршрутами.
2.12. У разі неподання з вини залізниці вагонів (контейнерів), що належать залізниці та підприємствам залізничного транспорту загального користування, для виконання плану перевезення залізниця зобов’язана за заявкою відправника, наданою у порядку, встановленому пунктом 2.10 цього розділу, виділити рухомий склад, щоб надолужити недовантаження.
2.13. План перевезень вважається виконаним за умови відвантаження узгодженої кількості тонн.

У разі використання передбаченої планом перевезень кількості вагонів (контейнерів) і невиконання плану станцією навантаження в тоннах за заявкою відправника надаються вагони (контейнери) в кількості, необхідній для виконання плану в тоннах.
2.14. У разі письмової відмови відправника від плану перевезень в цілому або частково, наданої на станцію навантаження не пізніше ніж за 2 доби до дати навантаження, відправник звільняється від сплати штрафу в розмірах, встановлених Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457 (далі – Статут залізниць України). Така відмова може бути надана у вказаний строк через автоматизовану систему планування перевезень вантажів з накладенням електронного цифрового підпису.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила перевезень пасажирів та багажу тов «Авіаційна компанія «роза вітрів» загальні положення
Ради від 13. 05. 2002 №889/2002, з урахуванням положень Варшавської конвенції 1929 року, Монреальської конвенції 1999 року та Загальних...

Ххх 20 ххх р. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг...
Цей додаток встановлює особливості та порядок надання Виконавцем логістичних послуг, а саме транспортно-експедиторських послуг з...

Від 28. 05. 2014 р. N 5615/25/10-14 Стосовно заповнення товарно-транспортної...
Міністерством інфраструктури опрацьовано в межах компетенції лист щодо надання роз'яснень стосовно заповнення товарно-транспортної...

Договір транспортної експедиції організації автомобільних перевезень вантажів
Тов «Корсель», (далі «Перевізник-Експедитор»), в особі директора Хаустової Г. Л., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, що в...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

II. Вантажне господарство. Пристрої для обслуговування пасажирів...
Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за участю залізниць та інших видів транспорту

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

Правила користування послугою доступу до мережі загальні положення
Правила користування послугою доступу до мережі тов "Букор" встановлюють, права та обов'язки Сторін, порядок та умови

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат» (надалі Положення) розроблено...

Для чого підприємству уповноважений з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів ?
У разі призначення кількох уповноважених їх обов'язки зазначаються письмово. Якщо власник підприємства або підприємець самостійно...

Закон україни
Цей закон встановлює правові основи державного регулювання з метою задоволення потреб суспільства І економіки у перевезенні пасажирів...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю...
Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю «ансу» (надалі – Правила) – внутрішні правила, що регулюють...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт