Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

інформаційно-аналітичні матеріали до третьої періодичної доповіді про виконання Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в галузі освіти. Лист Мінкультури від 30.04.2015 № 1/12-3404

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Сторінка2/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

інформаційно-аналітичні матеріали до третьої періодичної доповіді про виконання Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в галузі освіти. Лист Мінкультури від 30.04.2015 № 1/12-3404


виконано
Закон України «Про охорону праці»; Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Закони України «Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

січень-грудень

дотримування законів України

виконано
Закон України «Про внесення змін до Закону України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» забезпечити збирання та опрацювання пропозицій щодо обсягів квот прийому сільської молоді

лютий-квітень

інформаційно-аналітичні матеріали щодо обсягів квот прийому сільської молоді та пропозицій за галузями знань, напрямами підготовки, спеціальностями та в розрізі вищих навчальних закладів

виконано
Закон України «Про відпустки» - складання графіка щорічних відпусток, ведення обліку відпусток працівників Міністерства

грудень

підготовлено накази, внесено записи до особових справ та журналу обліку відпусток

виконано
Закон України від 20.11.2012 № 5499-17 «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

протягом року

забезпечено конкурсний розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

виконано
Закон України «Про звернення громадян»

протягом року

розглянуто 32 640 звернень

виконано
Закон України «Про доступ до публічної інформації» - здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень та участь в управлінні державними і громадськими справами; розгляд запитів на отримання публічної інформації та контроль щодо своєчасного виконання завдань

постійно

підготовлені відповіді на запити щодо надання публічної інформації

виконано
Закон України «Про вищу освіту» та його імплементація:

- підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Прядку проведення ліцензійної експертизи»; проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, порядку її оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку, проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку;

- підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку – прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів;

- підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Прядку проведення ліцензійної експертизи»; проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, порядку її оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку - знято з виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 893-р;


протягом року

- проведено роботу з оптимізації мережі вищих навчальних закладів; підготовлено аналітичну доповідну записку Міністру щодо оптимізації мережі ВНЗ;

- підготовлено інформаційні матеріали щодо випуску фахівців, які здобули вищу освіту за педагогічними спеціальностями;

- підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими потребами на період до 2020 року»;

- підготовлено наказ МОН від 04.03.2015 № 235 «Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України»;

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку – прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів» від 23.12.2015 № 1117

виконано

виконано


виконано


виконано
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Брати участь у реалізації державних програм у частині координації щодо впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення за кошти державного бюджету: державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус»; державна цільова соціальна програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»

протягом року

підготовлено Технічну специфікацію шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2015 № 966;

здійснено процедуру відкритих торгів на закупівлю шкільних автобусів («Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (шкільні автобуси)»), однак торги були відмінені у зв’язку з поданням для участі менше двох пропозицій конкурсних торгів;

підготовлено пояснювальну записку про відкликання бюджетних коштів, передбачених на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» на виконання завдань і заходів Державної цільової соціальної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» у частині матеріально-технічного забезпечення кошти державного бюджету Міністерству освіти і науки України у 2015 році не передбачені

виконано
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» - робота із забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на роботу, декларування доходів, проведення спеціальної перевірки

протягом року

підготовлено звіт до Нацдержслужби України, листи та запити до ДФС

виконано
Закон України «Про запобігання корупції» - робота із забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на роботу

протягом року

проведення спецперевірки, попередження про встановлені обмеження під час прийняття на державну службу та її проходження

виконано
«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

протягом року

забезпечено нормативно-правовий та науково-методичний супровід впровадження інклюзивної освіти у діяльність дошкільних навчальних закладів. Прийнято відповідні зміни до 3-х постанов КМУ

виконано
Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про свободу совісті і релігійні організації», «Про об’єднання громадян», «Про інформацію», «Про національні меншини в Україні», «Про охорону дитинства»

протягом року

забезпечено дотримання законів та реалізовано змісту дошкільної освіти відповідно до вимог оновленого державного освітнього стандарту – Базового компонента дошкільної освіти – та чинних програм розвитку дітей раннього і дошкільного віку;

виконано
Закон України «Про звернення громадян» - забезпечення громадян України можливістю участі в управлінні державними і громадськими справами, впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення

постійно

підготовлені відповіді на звернення громадян

виконано
Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» - розгляд питання щодо встановлення надбавки за вислугу років працівникам центрального апарату Міністерства, проведення спеціальної перевірки щодо вищої освіти

постійно

підготовлені накази

виконано
Закон України «Про державну службу» - забезпечення реалізації державної політики з питань державної служби та кадрової роботи в апараті Міністерства, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин

постійно

внесені записи до трудових книжок

виконано
Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

протягом року

створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної позашкільної освіти, формування здорового способу життя, розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання.

Накази МОН: від 25.09.15 № 976 «Про виконання у 2015 році плану заходів з виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»;

від 14.08.2014 № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти»;

від 06.04.2015 № 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччі 2015 року за основними напрямами позашкільної освіти»

виконано
Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» - розгляд питання щодо встановлення надбавки за вислугу років працівникам центрального апарату Міністерства, проведення спеціальної перевірки щодо вищої освіти

постійно

підготовлені накази

виконано
Закон України «Про державну службу» - забезпечення реалізації державної політики з питань державної служби та кадрової роботи в апараті Міністерства, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин

постійно

внесені записи до трудових книжок

виконано
Закони України «Про позашкільну освіту» - збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, удосконалення нормативно-правової бази

постійно

покращення динаміки розвитку позашкільної освіти. Аналіз умов для розвитку позашкільної освіти в регіонах з метою збереження мережі позашкільних навчальних закладів систематично здійснювався моніторинг діяльності місцевих органів управління освітою.

Зарезультатами надіслано листи головам обласних державних адміністрацій (від 29.01.2015 № 1/9-40; від 23.01.2015 №1/9-30; від 21.12.2015 № 1/11-18534, від 21.12.2015 № 18533). Підготовлено відповідну інформацію до розширеного засідання Кабінету Міністрів України за участю голів облдержадміністрацій; до Парламентських слухань з питань освіти; круглого столу в Комітеті з питань науки і освіти ВРУЗакон України «Про охорону праці» - оформлення направлення для проходження вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки

постійно

подано список працівників

виконано
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - надання додаткових відпусток

постійно

підготовка наказів

виконано
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» - оформлення лікарняних листів

постійно

заповнення листів непрацездатності

виконано
Закон України «Про правила етичної поведінки» - дотримання норм поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави під час виконання службових повноважень

постійно

при призначенні працівники ознайомлюються із загальними правилами поведінки

виконано
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» - питання призначення на посаду та звільнення з посади Міністра

постійно

підготовка наказів про встановлення заробітної плати та листів про призначення

виконано
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» - питання призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра – керівника апарату

постійно

підготовки проектів розпорядження КМУ, наказів про встановлення заробітної плати та підготовка листів про призначення

виконано
Закону України «Про захист персональних даних» - захист і обробка персональних даних

постійно

дотримання законодавства

виконано
Закон України «Про зайнятість населення» - подання звітності при звільненні шляхом реорганізації або ліквідації та щомісячної звітності щодо вакантних посад

постійно

подано звіти

виконано
Закон України «Про державні нагороди України» - порушення клопотання та підтримка обласних державних адміністрацій щодо нагородження державними нагородами педагогічних та науково-педагогічних кадрів

постійно

підготовлено листи, розглянуто нагородні матеріали 458 кандидатів

виконано
Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

постійно

врахування у роботі

виконано
Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту»

постійно

вживаються заходи щодо виконання законів

виконано
Кодекс законів про працю України

постійно

підготовлено накази про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що входять у сферу управління МОН

виконано
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» - ведення військового обліку та бронювання в центральному апараті Міністерства

за затвердженим планом

підготовлено звіт до Шевченківського РВК

виконано
Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» підготовка пропозицій до державного бюджету щодо передбачення видатків для виплати:

- Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій;
- стипендій видатним діячам науки;


забезпечення виконання Закону в частині фінансування:

- наукових установ;
- вищих навчальних закладів

червень – липень

постійно

постійно

передбачення у державному бюджеті коштів на виготовлення дипломів лауреатам Премії та виплату грошової частини премії авторам робіт;
виплата стипендій видатним діячам науки;

моніторинг фінансування наукових установ відповідно до розпису Державного бюджету;

моніторинг фінансування ВНЗ відповідно до розпису Державного бюджету

у зв’язку з відсутністю коштів на виплату Премії КМУ конкурс не відбувся.

Виконано. Кошти передбачені, стипендії виплачуються.

Виконано.

Виконується постійно, протягом року
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 №1977 – ХІІ щодо:

- організації наукової та науково-технічної діяльності у тому числі з питань її фінансування у вищих навчальних закладах та наукових установах, які відносяться до сфери управління МОН

постійно

отримання звітності від ВНЗ та наукових установ. Наказ МОН від 29.12.2015 № 1380 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2015 рік»

виконано
- виконання положень статей 22-1, 22-2, 22-3, 23, 24, надання роз’яснень щодо їх застосування

постійно

підготовка відповідей на звернення громадян щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту наукових працівників

виконується постійно
- формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції

постійно

за результатами проведеного у 2014 році конкурсу укладання договорів з організаціями-виконавцями державного замовлення на виконання науково-технічних робіт, організаційно-методичний супровід виконання договорів.

Укладено 31 договір з організаціями-виконавцями державного замовлення на виконання науково-технічних робіт; здійснено організаційно-методичний супровід виконання договорів

виконано.
- проведення державної атестації наукових установ (стаття 11 Закону)

за необхідності

проведення державної атестації наукових установ

виконується постійно
- ведення державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (стаття 12 Закону)

постійно

ведення державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Проведено засідання Державної комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, 137 наукових установ та вищих навчальних закладів включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Виконується постійно.
- підготовки проектів указів Президента України стосовно надання і позбавлення статусу національного наукового центру (стаття 13 Закону)

за необхідності (за наявності заявок)

проекти указів Президента України стосовно надання/позбавлення статусу національного наукового центру

виконується постійно
- ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (стаття 14 Закону)

постійно

ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 59 «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання» до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, внесено 6 наукових об’єктів

Виконується постійно.
Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» щодо - забезпечення проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи (стаття 7 Закону)

за необхідності (за наявності заявок)

проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, видача свідоцтв відповідного зразка

виконується постійно
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» щодо:

- забезпечення виконання наукових досліджень і розробок у вищих навчальних закладах та наукових установах МОН;

постійно

наукові дослідження і розробки, які виконуються вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами, що належать до сфери управління МОН, спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України. Отримані вагомі наукові результати у різних галузях науки і техніки, впровадження яких ефективно вплине на розвиток інноваційної моделі економіки

виконується постійно, протягом року.
Закону України «Про вищу освіту» щодо - реалізації положень Закону в частині напрацювання нормативно-правових актів з питань наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

постійно

підготовка проектів нормативно-правових актів. Накази МОН від 15.06.2015 № 630; від 16.09.2015 № 939

виконано.
«Про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості»

протягом року

надано пропозиції і зауваження Реєстраційний номер 1273 від 08.12.2014

виконано
- забезпечення виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію та державних цільових програм;

постійно

реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок державних цільових програм та державного замовлення на науково-технічну продукцію.

Забезпечено реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом виконання науково-технічних розробок у рамках державного замовлення на науково-технічну продукцію та завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002

виконано.
Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» щодо:

- забезпечення розвитку наукового і науково-технічного потенціалу в галузі генетично-інженерної діяльності, розроблення критеріїв безпеки поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності у замкнених системах (стаття 8 Закону)

вересень

затвердження критеріїв безпеки поводження з ГМО та провадження генетично-інженерної діяльності в замкнених системах

виконується. Готується проект постанови з порушеного питання. Завдання перенесено на наступний рік
- здійснення ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах (стаття 8-1 Закону)

за необхідності (за наявності заявок)

Ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах

статтю 8-1 Закону виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 р.
- регулювання генетично-інженерної діяльності в установах, організаціях та на підприємствах (стаття 12 Закону)

травень

затвердження типового положення про комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт

виконується. Готується проект постанови з порушеного питання. Завдання перенесено на наступний рік
- попередження неконтрольованого вивільнення у навколишнє середовище облікового матеріалу ГМО, одержаного при випробуваннях, непридатних або заборонених до використання ГМО, а також тари від ГМО, шляхом утилізації, знищення та знешкодження (стаття 17 Закону)

червень

затвердження порядку утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу генетично модифікованих організмів, отриманого під час випробувань, непридатних або заборонених до використання генетично модифікованих організмів, а також тари від них

виконується. Готується проект постанови з порушеного питання. Завдання перенесено на наступний рік
- забезпечення відкритості і загальнодоступності інформації щодо поводження з ГМО (стаття 20 Закону), зокрема через офіційний сайт Міністерства освіти і науки

постійно

відкритість і загальнодоступність інформації щодо поводження з ГМО

виконується постійно
- міжнародного співробітництва (стаття 21 Закону), зокрема приведення у відповідність Закону із Європейською Директивою 2009/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі

квітень

затвердження плану імплементації Директиви 2009/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 74

виконано.
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» щодо:

- забезпечення дотримання правил поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів (стаття 26 Закону)

постійно

затвердження та супроводження переліку наукових установ, які мають право проводити досліди на тваринах;

видача дозволів на проведення наукових експериментів над тваринами

виконується постійно
- реалізації повноважень Міністерства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (статті 31 і 31-1 Закону)

постійно

перелік альтернативних методів та об’єктів для використання замість експериментальних тварин затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.2011 p. № 1506 «Про затвердження Переліку альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин»;

Порядок проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 416/20729

виконується постійно
Закону України «Про науково-технічну інформацію» щодо - забезпечення організації діяльності у сфері науково-технічної інформації; здійснення функціонального управління національною системою науково-технічної інформації; формування і реалізації політики в сфері науково-технічної інформації (стаття 18 Закону)

постійно

функціонування національної системи науково-технічної інформації

виконується постійно
«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

протягом року

надано пропозиції і зауваження Реєстраційний номер 1332 від 10.12.2014 р.

виконано
«Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)»

протягом року

надано пропозиції і зауваження Реєстраційний номер 1164 від 02.12.2014 р.

виконано
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовним харчуванням»

протягом року

надано пропозиції і зауваження Реєстраційний номер 1834 від 23 січня 2015 р.

виконано
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовними обідами)»

протягом року

Надано пропозиції і зауваження. Реєстраційний номер 2044 від 5 лютого 2015 р.

виконано
«Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру»

липень

подання Кабінетові Міністрів України проекту закону в установленому порядку. Дерегуляція господарської діяльності. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру» подано на розгляд Кабінетові Міністрів та прийнято в першому читанні Верховною Радою України (реєстр. № 2887 від 18.05.2015)

виконано
участь у підготовці матеріалів до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» в частині фінансування наукової та науково-технічної діяльності

за необхідності (квітень - вересень)

подання даних до Мінфіну

виконано. Проект бюджетного запиту на 2016 рік
Постанов Верховної Ради України, рішень Комітетів ВРУ, інше:
Постанова Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226 «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» підготовити наказ МОН «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2015/16 навчальний рік»

жовтень

підготовлено наказ МОН від 22.10.2015 № 1098 «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2015/2016 навчальний рік»

виконано
Постанова Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року № 218 «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» підготовити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2015 календарний рік»

березень

підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 220-р «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2015 календарний рік»

виконано
Постанова Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України» - порушення клопотання та підтримка обласних державних адміністрацій щодо нагородження педагогічних працівників Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України

постійно

підготовлено листи, розглянуто нагородні матеріали 50 кандидатів

виконано
Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» щодо - підготовки матеріалів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти згідно з постановою

травень

призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Призначено стипендії відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2015 року № 689-VШ

виконано.
Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» - подання інформації про виконання Плану Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди у 2015 році та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»

протягом року

проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України,) V  Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»

лист Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1/10-4264
Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»

протягом року

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення ліцензійної експертизи»; проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, порядку її оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку, проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку

виконано
Постанова Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 року № 181-ІV «Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України» підготовити наказ МОН «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України імені В.А. Івашка студентам Харківського національного університету радіоелектроніки на 2014/15 навчальний рік»

протягом року

підготовлено наказ МОН від 30.10.2015 № 1124 «Про призначення персональних стипендій студентам вищих навчальних закладів на 2015/16 навчальний рік»

виконано
Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 775-V «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» щодо - підготовки пропозицій щодо присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок згідно з постановою

постійно

присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Присуджено премії відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2015 року № 690- VШ

Виконано.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25. 12. 2015 №928-viii підписав Президент України 31 грудня 2015 року....

Тридцята сесія
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, «Про Державний бюджет України на 2015...

Закон n 489 Закон України від 19. 12. 06 р n 489-v «Про Державний бюджет України на 2007 рік»
Закон n 489 – Закон України від 19. 12. 06 р n 489-v «Про Державний бюджет України на 2007 рік» («Баланс», 2007, n 3)

Закон n 489 Закон України від 19. 12. 06 p n 489-v «Про Державний бюджет України на 2007 рік»
Закон n 489 – Закон України від 19. 12. 06 p n 489-v «Про Державний бюджет України на 2007 рік»

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (Закон України від 15. 03. 2007р. №749-V)

Закон україни
...

Законодавчі зміни з початку 2018 року
Закон України від 12. 2017 №2246-viii «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (набрав чинності 01. 2018)

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Звіт про виконання Плану роботи
Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, Податковим кодексом України, актами та дорученнями Президента України,...

Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік
Для прикладу розрахуємо заробітну плату за червень 2012 року нараховану Самаренко О. А

Друга сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Рішення від 31 січня 2014 року №1
України, Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік ″, на підставі пункту двадцять третього частини першої статті 26,...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт