Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавстваІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази

суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства

(назва адміністративної послуги)

Управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування

виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)


 Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг

2.

Місцезнаходження:

33028, м.Рівне, майдан Просвіти,2

3.

Інформація щодо режиму роботи:

Понеділок, середа, четвер: 9.00 - 18.00

Вівторок: 9.00 - 20.00

П'ятниця, субота: 9.00 - 16.00

Без обідньої перерви

Неділя: вихідний

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: 

Тел. (0362) 648-933, 648-921, 648-929

E-mail : cnap@ukr.net, cnap.rivne@ukr.net

Сайт ЦНАП: cnaprv.gov.ua

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

5.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування виконавчого комітету Рівненської міської ради

6.

Місцезнаходження:

вул. Поштова, 2, м. Рівне, 33028

7.

Інформація щодо режиму роботи:

Понеділок-четвер: 8.00 – 17.15

П’ятниця: 8.00 – 16.00

Обідня перерва: 13.00 – 14.00

Вихідні: субота, неділя

8.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: 

Тел. 633-740

E-mail : utghpo@rv.uar.net

Сайт: -

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

9.

Закони України

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

10.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

11.

Акти центральних органів виконавчої влади
12.

Акти місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

13.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Набуття суб’єктом господарювання права на провадження певний дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в галузі торгівлі та побутового обслуговування за декларативним принципом. Суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, що включені до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р. № 725.

14.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,

а також вимоги до них

1. Повідомлення на ім’я начальника управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування із згодою заявника на обробку персональних даних за формою наведеною у додатку до цієї інформаційної картки.

2. Два примірники декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства (далі - декларація) за формою наведеною в додатку до цієї інформаційної картки.

3. Копія Паспорта прив’язки тимчасової споруди (для тимчасових споруд).

15.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Порядок та спосіб подання декларації в паперовій формі:

1. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках до Центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.

2. Декларація заповнюється державною мовою та підписується керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

3. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором.

4. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня після надходження декларації передає її до відповідного дозвільного органу.

5. Декларація реєструється за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в установлений законом строк.

Зареєстровані декларації скануються. Скановані копії декларацій оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

Декларації в паперовій формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Порядок подання декларації в електронній формі:

1. Декларація  в електронній формі подається до відповідного дозвільного органу суб’єктом господарювання через особистий кабінет шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий підпис суб’єкта господарювання.

Подання декларації в електронній формі через портал здійснюється за допомогою інструменту сервісу “Замовити послугу” у п’ять етапів: вибір відповідного центру надання адміністративних послуг, вибір послуги, заповнення шаблону, накладення електронного цифрового підпису та замовлення послуги.

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Декларація заповнюються державною мовою.

2. Під час реєстрації в особистому кабінеті на порталі суб’єкт господарювання проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису. Для підтвердження реєстрації суб’єкту господарювання на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти автоматично надсилається лист активації.

3. Уповноважена особа відповідного дозвільного органу перевіряє надходження декларацій не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на декларацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);

підтвердження електронного цифрового підпису суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених статею 3  Закону України “Про електронний цифровий підпис”;

додавання або логічного поєднання з декларацією в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

4. Підтвердження з посиланням на зареєстровану декларацію надсилається до особистого кабінету суб’єкта господарювання. Зареєстрована декларація оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу.

Декларації в електронній формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

5. Програмно-апаратний комплекс та технічні засоби довільного органу, що використовуються для подання декларацій в електронній формі відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

16.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно
У разі платності:

16.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

16.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

16.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

17.

Строк надання адміністративної послуги

2-а робочих дні.

18.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

19.

Результат надання адміністративної послуги

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства з відміткою про дату і номер реєстрації.

20.

Способи отримання відповіді (результату)

1.Видача заявнику зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства здійснюється у Регіональному центрі надання адміністративних послуг в робочий час.

21.

Примітка
22.

Додатки

Зразок повідомлення та деклараціїНачальник управління І.Остапенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...

Перелік документів які надаються суб’єктом господарювання для оформлення...
Довіреність від керівника суб’єкта господарювання виробника або постачальника особі, яка буде представляти його інтереси в експертній...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

6. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру...
...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Публічна пропозиція про приєднання до договору банківського обслуговування...
Додаток №126 до Розпорядження №49р від 22. 08. 2013 року в редакції від 04. 02. 2019р

Затверджено
Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв І тютюнових виробів дпс україни...

4. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Пункти фітосанітарного контролю
Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного...

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій...
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали...

Методичні рекомендації щодо декларування суб’єктами господарювання...
Ви прийняли рішення – стати суб’єктом господарювання для проведення господарської діяльності

3-фм картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу
Повна назва суб’єкта: Національна акціонерна страхова компанія забритого типу „Гарбуз”

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Затверджено
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Затверджено
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта зверненняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт