Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І зборів в м. Миколаєві на 2018 рік»

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І зборів в м. Миколаєві на 2018 рік»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Миколаєві на 2018 рік»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Миколаївська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Миколаєві на 2018 рік».

 Даний проект розроблений з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку міста Миколаєва відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головним розробником проекту регуляторного акта є: Миколаївська міська рада: 81600 м.Миколаїв вул.А.Шептицького,82 E-mail: mykolaivrada1@ukr.net

ПроектHYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170421_341.zip" HYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170421_341.zip"рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Миколаєві на 2018 рік» та аналізHYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170424_341_arv.zip" HYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170424_341_arv.zip"регуляторногоHYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170424_341_arv.zip" HYPERLINK "https://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2017/170424_341_arv.zip"впливу розміщені в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за електронною адресою: http://mykolaivmr.lviv.ua/

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта  та аналізу регуляторного впливу приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення  з 8 00 до 17 00 (перерва з 12-00 до 13-00 ) у письмовому або в електронному вигляді за адресою міської ради: 81600 м.Миколаїв вул.А.Шептицького,82 тел. 51-271 E-mail: mykolaivrada1@ukr.net,
Міський голова                                              А.І.Щебель

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Миколаївської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Миколаєві на 2018 рік»
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України міські ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території міста у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, Миколаївською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Миколаєві» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Прийняття рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість міста.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

такОргани місцевого самоврядування

так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так
ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового Кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території м. Білої Церкви. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

податки 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2) земельний податок;

3) єдиний податок;

4) транспортний податок

збори 1) туристичний збір.

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за ставками, встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про місцеві податки і збори»

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету, створенню фінансової основи самодостатності територіальної громади міста


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2. Посилення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця міста

час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів та надання пільг

затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні. Інші витрати – відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

- створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади ( % перевиконання планових показників доходів бюджету);
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися статистичним методом.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

Секретар міської ради В.М. Підлужний

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № ___
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік» Про встановлення...
Надсилання зауважень І пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської...

Рішення від 24. 06. 2016 №302 9 сесія 7 скликання м. Вінниця Про...
«Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)

Рішення м. Тараща Про встановлення єдиного податку на території Таращанської...
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

До рішення сесії Тубільцівської сільської ради сільської ради
Встановити в межах Тубільцівської сільської ради такі ставки місцевих податків, зборів, інших платежів на 2018 рік

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення...
Обухівської міської ради на 2018 рік відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення 22 червня 2017 року №373-27
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Рішення Від 22 липня 2016 р. №118
Заслухавши інформацію сільського голови Свірзької сільської ради І. М. Серняка,щодо встановленя місцевих податків І зборів на території...

Гореницька сільська рада києво-Святошинського району Київської області
...

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення від 19 червня 2018 року №613-41-vii м. Тараща Про встановлення...
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісія з питань законності, правопорядку, боротьби...

Вступ
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт