Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник»

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
У
КРАЇНА


Нетішинська міська рада Хмельницької області
Р І Ш Е Н Н Я
чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання
29.06.2016 Нетішин № 14/555

Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852 «Про місцеві податки і збори»

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 розділу I, статей 265-300 розділу ХІІ Податкового кодексу України, Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:
1. Унести до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852 «Про місцеві податки і збори», з внесеними змінами, такі зміни:

1.1. додаток 1 «Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості» викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. додаток 2 «Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості» викласти у новій редакції згідно з додатком 2;

1.3. додаток 3 «Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку» викласти у новій редакції згідно з додатком 3;

1.4. додаток 4 «Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині плати за землю» викласти у новій редакції згідно з додатком 4.

2. Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.) та начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В.Ф.

Міський голова О.О.Супрунюк
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сімдесят п’ятої сесії

Нетішинської міської ради

VI скликання від 07.07.2015№ 75/1852

(у редакції рішення чотирнадцятої сесії

Нетішинської міської ради VII скликання

29.06.2016 № 14/555)
Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості
1.Загальні положення

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є місцевим податком, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статей 265-266 розділу XII Податкового кодексу України.
2.Платники податку

2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3.Об’єкт оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

2
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

3.2.Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого міста і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

є) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
4.База оподаткування

4.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2.База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3.База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

3
5.Пільги із сплати податку

5.1.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Звільнити від сплати податку, що сплачується на території міста Нетішин, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.3.Звільнити від сплати податку, що сплачується на території міста Нетішин з об’єктів житлової нерухомості, та перебувають у власності фізичних осіб:

5.3.1.фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.3.2.особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5.3.3.особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

5.3.4.особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

5.3.5.особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції.

Пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

Пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Нетішинської міської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради до 01 лютого поточного року подає Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області відомості стосовно наданих пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів житлової нерухомості.
4
6.Ставка податку

6.1.Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, встановлюються у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
7.Податковий період

7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
8.Порядок обчислення суми податку

8.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

8.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

3. Рішення набирає чинності з 01 липня 2017 року
Про затвердження Положення про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат в новій...

Закон україни
Закону, який набирає чинності з 20 вересня 2016 року; частини першої статті 36 цього Закону, яка набирає чинності з 20 вересня 2019...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Укра ї н а перечинська міська рада закарпатської області виконавчийком...
Документу надано статус «Конфіденційний «згідно статей 11, 21 Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо...

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про невідкладні заходи щодо розробки та затвердження Статуту територіальної громади міста Одеси», з метою створення необхідних умов...

До рішення Київради від
Києва, та є обов'язковим до виконання зазначеними підприємствами, установами, організаціями, а також іншими суб'єктами, які обліковують...

Рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року І діє по 31 грудня 2016 р
Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія...

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року І є обов’язковим...
Закону України "Про рекламу", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від...

Рішення сільської ради від 22. 06. 2016р №7 «Про застосування ставок...
Затвердити Положення про плату за землю в межах територіальної громади сіл Інгульської сільської ради на 2018рік. (додаток)

Розділ I. Загальні положення 6 Стаття Поняття Статуту територіальної громади 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення в засобах...
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»

Закону України "Податковий Кодекс України"
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій...

Закон набрав чинності 29 липня 2015 року у зв'язку з його опублікуванням...
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 16. 07. 2015 n 643-viii "Про внесення змін до Податкового кодексу України...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Закон набирає чинності з дня його опублікування див пункт 1
Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності з дня його опублікування див пункт 1 розділу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт