Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління податків І зборів з фізичних осіб дпі у

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління податків І зборів з фізичних осіб дпі у

Для публікації

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Соловей Ірина Анатоліївна.
Питання: Що є базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідь: Згідно із п.п. 265.3.1, п.265.3 ст. 265 ПКУ база оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 ПКУ.
Питання: Які передбачені пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідь: Пунктом 265.4 статті 265 ПКУ передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема: база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

            Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.
Увага, для платників податків - «гаряча лінія» !
15.03.2017 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з в.о. начальника управління обслуговування платників ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Чумаковою Наталією Сергіївною на тему: «Адміністративні послуги».
Звіт про суми податкових пільг – податкова декларація
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги) отримав статус податкової декларації. Так, згідно з оновленим п.46.1 Податкового кодексу України податковою декларацією, серед іншого, вважають і документ, який платник подає до контролюючого органу в строки, установлені законом, на підставі якого відображають обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника від обов’язку нарахування та сплати податку й збору. Тож, з цього року Звіт про пільги підпадає під визначення податкової декларації, яку слід подавати щоквартально протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового періоду. За неподання або несвоєчасне подання зазначеного Звіту платник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 170 грн. (а за повторне притягнення до такої відповідальності протягом року – у розмірі 1020 грн.).

Нагадуємо, що відповідно до п.30.1 ПКУ податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2  ПКУ.
Про нові терміни валютних розрахунків
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області нагадує суб’єктам господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

З 16 грудня 2016 року відповідно до Постанови Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та на підставі статті 1 Закону України від 23.09.94 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 120 календарних днів із дати митного оформлення експортованої продукції, а у випадку експорту робіт та транспортних послуг – з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт або надання транспортних послуг.

Порушення  резидентами, крім  суб’єктів господарювання,  що  здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної  операції на період її проведення, зазначених строків,  тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у  розмірі  0,3  відсотка  суми  неодержаної  виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній  валюті,  перерахованої у грошову  одиницю  України  за  валютним курсом Національного банку України  на  день  виникнення  заборгованості. Загальний  розмір нарахованої  пені  не  може  перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).
Щодо відповідальності за неподання податкової звітності

після застосування штрафних санкцій
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомляє наступне.

Законом України від 21.12.2016 №1797-УШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797) з 01.01.2017 внесено зміни, зокрема, до пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якими встановлено відповідальність за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу граничного строку сплати фінансових санкцій (штрафів).

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення (абзац сьомий п.120.3 ст.120 ПКУ).

Таким чином, у разі встановлення контролюючим органом фактів неподання платником звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, у тому числі за 2013 – 2015 звітні роки та застосування до 01.01.2017 штрафу (штрафів) згідно із п.120.3 ст.120 ПКУ, після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу, контролюючим органом, починаючи з 01.01.2017, мають застосовуватись штрафні санкції, передбачені абзацом сьомим п.120.3 ст.120 ПКУ.

Водночас звертаємо увагу, що норми ПКУ не містять обмежень щодо подальшого застосування штрафних санкцій відповідно до абзаців шостого та сьомого п.120.3. ст.120 ПКУ у разі триваючого невиконання платником обов’язку з подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення після застосування фінансових санкцій (штрафів) згідно з абзацами 2 – 4 п.120.3 ст.120 ПКУ.
Забруднення навколишнього середовища у 2017 році подорожчало
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області інформує, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» з початку 2017 року на 12% збільшено ставки екологічного податку, які застосовуються платниками податку для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року, за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (стаття 243 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

- скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст.245 ПКУ);

- розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (ст.246 ПКУ);

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст.247 ПКУ);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (ст.248 ПКУ).

У випадку, якщо платник екологічного податку з початку року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог статті 250 ПКУ.
Постачаєш товар – не забудь зазначити код товару в податковій накладній
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області звертає увагу платників податку на додану вартість на зміни щодо заповнення  податкової накладної, які набрали чинності з 1 січня 2017 року. Зокрема, в новій редакції викладено пп. "і" п. 201.1 Податкового кодексу України, відповідно до якої при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. У разі здійснення платниками податків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю.

Зміни щодо складання податкових накладних, в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 січня 2017 року.

Акцентуємо увагу, що до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної.

Тобто, при здійсненні платниками податку, починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов'язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків, для інших товарів - не менше 4 знаків). При цьому код товару необхідно зазначати на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Вищезазначені зміни стосуються також і розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних, до яких складаються такі розрахунки коригування.

При цьому варто зазначити, що цьогоріч, відповідно до п. 35¹, підр. 2, розд.  ХХ  ПКУ до 31 грудня 2017 року штрафні санкції, передбачені п.120¹.3 ст.120¹ ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не  застосовуються.
На які новації слід звернути увагу платникам податку на прибуток
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області звертає увагу прибутківців на ряд змін, які вступили в дію з настанням нового року.

Зокрема, Законами України від 20.12.2016р. №1791 та №1795 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році та підтримки літакобудівної галузі, а також Законом від 21.12.2016р. №1797 щодо покращення інвестиційного клімату в Україні:

- уточнені та доповнені поняття, визначені ст. 14 Кодексу. А саме, поняття щодо безнадійної заборгованості, деривативів, платежів, прирівняних до дивідендів, державних цінних паперів. Прописано, що термін "нерезиденти, що мають офшорний статус" використовується для цілей всього Кодексу, а поняття «нематеріальні активи» взагалі виключено із ст. 14 ПКУ;

- посилені вимоги до податкової звітності та обов’язку подання фінансової звітності платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями;

- конкретизовано порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів;

- уточнені вимоги до неприбуткових організацій та особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції;

- передбачені нові різниці з метою виключення подвійного формування доходів та витрат  та при нарахуванні амортизації необоротних активів;

- конкретизовано порядок розрахунку податкової амортизації та запроваджено прискорену амортизацію;

- встановлені нові правила оподаткування суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей;

- запроваджено звільнення від оподаткування прибутку підприємств - суб'єктів літакобудування.

Зокрема, нововведення стосуються нових різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) та при здійсненні фінансових операцій, а також податкових канікул для окремих категорій платників.

Слід звернути увагу, що з 01.01.2017 р. податок на нерухоме майно щодо об'єктів нежитлової нерухомості не зменшуватиме податок на прибуток.

Окрім того, ряд змін внесено в особливості оподаткування страховиків та нерезидентів.

З більш детальною інформацією щодо змін в обкладанні податком на прибуток  в 2017 році можна ознайомитися в листі ДФС України від 08.02.2017 р. № 2991/7/99-99-15-02-01-17.           
Затверджено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області звертає увагу, що Державна податкова служба України наказом від 17.02.2017 року № 102 затвердила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. У наказі визначено перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій, які відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.  Наказ ДФС України від 14.12.2016 р. №1019 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» втратив чинність.
Ознайомитись з переліком моделей реєстраторів розрахункових операцій можна на офіційному порталі ДФС України в розділі «Реєстри» за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--pe…/reestri/94957.html
Податкові зміни – 2017: екологічний податок
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомляє що Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до статей 243-248 Податкового кодексу України.

Зокрема, з 1 січня 2017 року збільшено порівняно з діючими у 2016 році на 12 відсотків ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.

Збільшені ставки повинні застосовуватися платниками Податку при обрахуванні податкових зобов'язань за перелічені вище об'єкти оподаткування, що виникли з 1 січня 2017 року.

Статтею 250 Податкового кодексу базовим податковим (звітним) періодом для  екологічного податку визначено календарний квартал.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з екологічного податку вважаються за:

IV квартал 2016 року: 9 лютого 2017 року, а останнім днем сплати податку - 17 лютого 2017 року;

квартал ц.р.: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.

Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Кодексу.

У 2017 році продавці складної побутової техніки зобов’язані використовувати РРО
ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомляє що 20 грудня 2016 року ухвалено Закон України №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким передбачається обов’язкове використання РРО реалізаторами складної побутової техніки, що підлягає гарантійному ремонту.

Це непродовольчі товари широкого вжитку, прибори, машини та устаткування, що складаються з вузлів, блоків, комплектуючих, а також мають технічні характеристики та супроводжуються технічною документацією зі встановленим гарантійним строком. До таких товарів належать: побутова радіоелектронна апаратура, електрощитові машини і прибори, комп’ютери, засоби зв’язку, прибори складної механіки (зокрема годинники і секундоміри), музикальні інструменти, товари для спорту, зброя та інше. Перелік продукції, що підпадає під дію цього закону буде сформовано і затверджено Кабінетом Міністрів України до 31 березня 2017 року.

     Завдяки обов’язковому використанню РРО під час реалізації таких товарів збільшиться захист споживачів такої техніки за рахунок гарантування якості, зменшення ринку контрафактної та контрабандної продукції.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування податку...

Декларування доходів громадян
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління податків І зборів...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління обслуговування платників...

Звітного року? Відповідь
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в о начальника управління податків І зборів...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в о відділу реєстрації та обліку платників...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач сектору контролю за обігом та...

Управління податків І зборів з фізичних осіб дпі у Київському районі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в о завідувача сектору адміністрування...

Питання: Чи має право фізична особа – платник податку подати уточнюючу...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в о начальника управління податків І зборів...

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу IX)

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних...
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Форма n 5дрп заява
Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

«Легалізація підакцизних товарів». Начальник відділу оподаткування...
Наводимо найбільш актуальні питання, які були порушені в ході проведення сеансів телефонного зв‘язку „гаряча лінія”

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...

Про реєстрацію громадян у Державному реєстрі фізичних осіб платників...
Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів (далі Державний реєстр) Державна податкова адміністрація...

Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників податків...
Державна фіскальна служба України наказом від 08. 09. 2015 №681 затвердила Реєстр великих платників податків на 2016 рікБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт