Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Книга ведеться за вибором платника податку у паперовому або в електронного вигляді

2. Книга ведеться за вибором платника податку у паперовому або в електронного виглядіЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

_________ 20____ №_____


Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

1. Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 Розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – самозайняті особи), зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій за підсумком робочого дня протягом якого отримано дохід на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

2. Книга ведеться за вибором платника податку у паперовому або в електронного вигляді.

3. У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги у паперовому вигляді:

3.1. Самозайнята особа зобов’язана подати до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такої особи примірник Книги на титульному листі якої зазначаються: прізвище, ім’я та батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або за наявністю свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності.

3.2. Книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в органі державної податкової служби. Книга засвідчується підписом керівника або заступником органу ДПС та скріплюється печаткою.

3.3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи.

3.4. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

4. У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги в електронній формі:

4.1. Самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включеними до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів (в паперовому або електронному вигляді) з органом державної податкової служби. Сформувати заяву на отримання книги та надіслати її до органу державної податкової служби за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Орган державної податкової служби реєструє заявку самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номеру Книги та дати її реєстрації.

4.3. Після отримання самозайнятою особою повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції по її веденню згідно цього Порядку.

4.4. У Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

6. Самозайняті особи заносять до Книги відомості в такому порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/ або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), інші доходи.

6.3. У графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати.

6.4. Графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3).

6.5. До графи 5 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

6.6. У графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу.

6.7. У графі 7 відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату найманих осіб, понесені у звітному місяці.

6.8. У графі 8 відображаються фактично понесені інші витрати, безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо.

6.9. У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6,7,8).

7. Фізичні особи - підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, наданих робіт та виконаних послуг.

8. Книга зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

9. Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення декларації про майновий стан і доходи.


Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М.О. Чмерук


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої...
Рахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели...

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Щодо порядку відкриття рахунку у системі електронного адміністрування...
Пдв регулюються статтею 2001 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та регламентуються Порядком електронного адміністрування...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку...

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 1 Інструкції №58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства,...

Інструкція від ольги бернасовської, автора проекту-переможця громадського бюджету-2017
Подати проект можна в електронному чи паперовому вигляді(радимо ознайомитись з Положенням Київради про громадський бюджет)

Звіт за 2015 рік подається засобами електронного зв'язку в електронному...
Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової...

Звітна
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта *

Заповнення виду діяльності в декларації підприємця „спрощенця”
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства...

Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної...

Інструкція з Підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...

Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному...
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою – очікуй відповідальності
Бучацька одпі головного управління дфс у Тернопільській області нагадує платникам єдиного податку першої – третьої груп про те, що...

Книга «спрощенця»
Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку...

Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Код єдрпоу/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Код єдрпоу/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Реквізити платіжного доручення в системі електронного адміністрування пдв
При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт