Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Засвідчено:

Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович ______________


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи «Інтеграл», систем відео спостереження та контролю і управління доступом на об’єктах КМФ ПАТ «Укртелеком»


Погоджено:

Виконавець:Начальник відділу регіональної безпеки


Старший економіст ревізор ВРБ
Ніколаєнко В.Д.. __________________


Білецький В.Г.__________________


ЗМІСТ


Даний документ є запитом (далі - «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи «Інтеграл», систем відео спостереження та контролю і управління доступом на об’єктах КМФ ПАТ «Укртелеком»

Предмет тендеру:

Послуги з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи «Інтеграл», систем відео спостереження та контролю і управління доступом на об’єктах КМФ ПАТ «Укртелеком»

1. Правила проведення тендеру

1.1 Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендера на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам тендеру;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення тендеру та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття, ціна пропозиції, вказана у формі тендерної пропозиції, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу.

В процесі вибору Учасника тендерний комітет приймає рішення виходячи із методики оцінки за критеріями кваліфікаційні вимоги/ціна (вага відповідних критеріїв складає  30/70).  Критерії оцінки щодо відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам наведено в Розділі 3.3. Критерій оцінки для ціни - найнижча ціна Пропозиції.

1.2. Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Учасника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 90 календарних днів.

 4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

 5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

2. Процедура подачі Пропозицій

2.1 Терміни подачі Пропозицій

Письмове підтвердження участі в тендері (сканована копія листа) має бути спрямоване на наступну адресу електронної пошти не пізніше 10 год. 00 хв. 25.01.2016 (Київський час): ІВАНОВА Алла Шамілівна ashivanova@ukrtelecom.ua.

Учасник повинен подати Пропозицію не пізніше 10 год. 00 хв.27.01.2015 (Київський час) в документарній формі на наступну поштову адресу:

01033, м. Київ,вул. Антоновича,40 к.610, для ВЗЛ КМФ ПАТ «Укртелеком».

Всі питання щодо змісту Запиту і формату його надання повинні бути надіслані в письмовій формі на ім’я на ім’я Біляцький В.Г., адреса електронної пошти: vbiletskyi@ukrtelecom.ua

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

2.2 Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Замовник залишає за собою право запросити учасників конкурсу для проведення робочої зустрічі з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій

3. Вимоги до Пропозиції учасника

Відповідно до умов цієї тендерної документації, розділи Пропозиції повинні містити таку інформацію та документацію:

3.1. РОЗДІЛ А – Пропозиція учасника

Форматом надання пропозицій є запечатаний конверт, зовнішня сторона якого промаркована:

 • назва Учасника;

 • адреса Учасника (юридична і фізична);

 • ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету закупівлі;

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Постачальник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в конкурсні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

 • Загальна інформація про Учасника: надається в анкеті відповідно до таблиці 1 Додатку 1

 • Тендерна пропозиція повинна бути прошита, пронумерована, кожна сторінка підписана уповноваженою особою та завірена печаткою Учасника.

 • В складі тендерної пропозиції повинен бути реєстр документів.

3.2 РОЗДІЛ Б – Комерційна інформація

Цінова пропозиція

Цінову пропозицію на послуги з поточного ремонту та обслуговування систем сигналізації та відео спостереження повинно бути представлено в українських гривнях у наступному форматі ( Табл. №1,2):

ТАБЛ. №1.

№ п/п

Найменування послуг:

Вартість за 1 послугу., грн. без ПДВ

1

Виїзд представника Виконавця на об’єкт Замовника.
2

Встановлення несправності .
3

Поточний ремонт обладнання замовника з врахуванням виїзду та встановлення несправності.
Цінова пропозиція (п.1+ п.2 + п.3

Табл. №2

№ п/п

Найменування послуг:

Вартість, грн. без ПДВ

1

Технічне обслуговування відео обладнання один раз в квартал
Цінова пропозиція (п.1)

Умови оплати

 • 100 % вартості наданих послуг поточного місяця товариство сплачує протягом 20 банківських днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого підписаними обома сторонами актами здачі-приймання наданих послуг.

3.3. РОЗДІЛ В - Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги до Виконавця:

 • Позитивний досвід роботи у сфері надання охоронних послуг (ПЦС, ГШР) в м. Києві. (листи-відгуки від організацій, яким надавались послуги)

 • Забезпечення необхідної кількості власного підготовленого, кваліфікованого персоналу. (Надати довідку з описом персоналу відповідної кваліфікації).

 • Дотримання Виконавцем у своїй діяльності, в т.ч. у відношеннях з Замовником законів України, зокрема Законів України «Про охорону праці», «Про охоронну діяльність», Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, Кодексу законів України про працю тощо.

 • Відсутність істотних претензій, у тому числі цивільних позовів, пов’язаних з охоронною діяльністю до Виконавця з боку контролюючих, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб.

 • наявність фінансової спроможності (копії балансу за 2014 рік та 9 міс 2015 року, звіту про фінансові результати за 2014 рік та 9 міс 2015 року, звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (Суб’єкти малого підприємництва і представники іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати повинні надати письмове підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів));

 • Копія Статуту

3.4. РОЗДІЛ Г - Істотні умови договору


 • Проведення регламентних робіт 1 раз у квартал з технічного обслуговування обладнання системи відео нагляду та ремонтно-відновлювальних робіт за заявкою;

 • забезпечення відновлення працездатності обладнання Системи у встановлені терміни;

 • Постачальник зобов’язаний провести необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та усунути пошкодження не пізніше 17-30 год. наступного дня з моменту отримання заявки. У випадку, коли Постачальник не може забезпечити необхідні для ремонту комплектуючі по незалежним від нього причинам та при відсутності їх у Замовника (наприклад, комплектуючі зняті з виробництва, відсутні в продажу та ін.), він повинен у письмовій формі повідомити про це Замовника та запропонувати варіанти щодо інших шляхів відновлення працездатності Системи;

 • контроль технічного стану, визначення придатності до подальшої експлуатації, заміна пошкодженого та не підлягаючого ремонту обладнання Системи;

 • надання технічної допомоги ПАТ «Укртелеком» (далі – Замовник) щодо експлуатації Системи, у т.ч. інструкції з безпечної експлуатації засобів Системи і т.і.

 • Виконавець виписує, реєструє та надає Покупцю податкову накладну згідно з вимогами податкового законодавства, які діють на дату виникнення податкового зобов’язання. У разі порушень Виконавцем правил виписки, реєстрації та надання Покупцю податкової накладної, які призвели до втрати Покупцем права на податковий кредит з ПДВ, Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Покупця згідно з його письмовою вимогою кошти в розмірі невідшкодованого з бюджету податку на додану вартість


З істотними умовами договору згодні

(Підпис та прізвище уповноваженої особи та печатка)

3.5. РОЗДІЛ Д - Технічні вимоги

Мета:

Метою закупівлі послуги є забезпечення надійного функціонування діючих систем охоронної, периметрової сигналізації, системи «Інтеграл», систем відео спостереження та контролю і управління доступом (далі – Система) на об’єктах КМФ ПАТ «Укртелеком». Основними заходами з реалізації цієї мети є:

 • проведення регламентних робіт 1 раз у квартал з технічного обслуговування обладнання відео-нагляду Системи та ремонтно-відновлювальних робіт Системи за заявкою;

 • забезпечення відновлення працездатності обладнання Системи у встановлені терміни;

 • контроль технічного стану, визначення придатності до подальшої експлуатації, заміна пошкодженого та не підлягаючого ремонту обладнання Системи;

 • надання технічної допомоги ПАТ «Укртелеком» (далі – Замовник) щодо експлуатації Системи, у т.ч. інструкції з безпечної експлуатації засобів Системи і т.і.;

Об’єкт охорони:

 • стаціонарні (адміністративні, технічні) об’єкти;

 • лінійно-кабельні споруди (лінійні кабелі, кабельна каналізація (трубопроводи, колодязі, оглядові пристрої), шафи, опори на ділянках підвісного кабелю), лінії зв’язку (ЛКС між комутаційним обладнанням товариства та кінцевим обладнанням споживача) у кабельній каналізації, на опорах, по фасадах або у підвалах будівель.3.4.1. Загальні питання щодо порядку виконання робіт з технічного обслуговування

1. Повна інформація щодо розташування складових Системи надається Виконавцю на етапі укладання Договору після закінчення проведення тендерних процедур.

2. Регламентні роботи на обладнанні Системи за Договором, виконуються фахівцями Виконавця за адресами Замовника.

3. Регламентні роботи проводяться 1 раз на квартал в залежності від технічної необхідності.

4. Дата проведення регламентних робіт узгоджується двома сторонами в оперативному порядку.

5. Не пізніше однієї доби, до узгодженої дати приїзду фахівців для виконання регламентних робіт, Виконавець електронною поштою надсилає Замовнику інформацію щодо П.І.Б. та посади цих фахівців.

6. За результатами проведених робіт Виконавцем складається Акт виконаних робіт, що підписується його уповноваженим представником. У разі відсутності зауважень до якості та обсягу виконаних робіт, Акт підписується представником Замовника. При наявності зауважень Замовник направляє Виконавцю мотивовану відмову від приймання робіт.

7. У разі пошкодження однієї із складових Системи Замовник подає заявку Виконавцю на усунення цього пошкодження по телефону та електронною поштою (із підтвердженням отримання цієї заявки). В заявці вказується несправність та при можливості причини її виникнення. Крім того Замовник може брати участь в дефектації обладнання чи його частин. Після отримання заявки Виконавець зобов’язаний провести необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та усунути пошкодження не пізніше 17-30 год. наступного дня з моменту отримання заявки. У випадку, коли Виконавець не може виконати поставку необхідних для ремонту комплектуючих по незалежним від нього причинам та при відсутності їх у Замовника (наприклад, комплектуючі зняті з виробництва, відсутні в продажу та ін.) він повинен в письмовій формі повідомити про це Замовника та запропонувати варіанти щодо інших шляхів відновлення працездатності Системи.

8. Після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт Виконавець подає Замовнику підписаний ним Акт виконаних робіт, в якому у т.ч. зазначаються результати, вартість виконаних робіт. Також надається Протокол перевірок, вимірів параметрів обладнання, що було пошкоджено, при цьому параметри вказуються, як фактичні так і нормативні.

9. Представник Замовника перевіряє відповідність Акту та Протоколу фактично наданим послугам і у разі відсутності зауважень підписує його або направляє мотивовану відмову про приймання послуг.

10. В рамках проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування вартість видаткових матеріалів (герметик, дюбеля та ін.), транспортні витрати входять у вартість сервісного обслуговування і окремо не сплачуються. Виїзд для виконання ремонтно-відновлювальних робіт у вихідні та святкові дні також додатково не сплачується.

11. Послуги з проведення регламентних, ремонтно-відновлювальних робіт, виконуються фахівцями Виконавця за адресами Замовника, крім випадків, коли для надання цих послуг необхідні спеціальні умови. В цьому випадку Виконавець організує ремонт обладнання у відповідному авторизованому сервісному центрі, попередньо узгодивши вартість ремонту із Замовником. Вартість ремонту в авторизованому сервісному центрі підтверджується первинними документами цього центру, які прикладаються до Акту виконаних робіт.

12. У разі коли вартість ремонту обладнання Системи однакова або перевищує вартість самого обладнання, то по узгодженню із Замовником виконується його заміна на новий. При цьому надається відповідний дефектний акт, довідка про вартість ремонту обладнання або акт про відсутність можливості цього ремонту.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лкз та інших об’єктів смр пат «Укртелеком» за викликом диспетчером гшр охоронної структури на об’єктах Східного макрорегіону пат...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Східного макрорегіону пат «Укртелеком» (Харківської, Сумської філії пат «Укртелеком» та районів Луганської області)

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Голова Тендерного комітету
Даний документ є запитом (далі "Запит") Замовника учаснику тендера (надалі "Учасник") на надання технічної І комерційної пропозиції...

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Протокол засідання тендерного комітету від
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт