Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо нових форм та методів податкового менеджменту в частині податку на додану вартість

Рекомендації щодо нових форм та методів податкового менеджменту в частині податку на додану вартість

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 03.07.2004 р. N 12302/7/15-2117

З метою розширення податкової бази з ПДВ, забезпечення збільшення загального збору податку, проведення щоденної роботи щодо упередження випадків наявності незаконних заявок до відшкодування ПДВ та декларування пільгових режимів оподаткування, скорочення залишків існуючої бюджетної заборгованості з ПДВ Державна податкова адміністрація України направляє Рекомендації щодо нових форм і методів податкового менеджменту.

При цьому зобов'язую довести вказані Рекомендації до відома підпорядкованих податкових органів, забезпечити їх вивчення та використання у роботі.

 

Заступник Голови 

С. Лекарь 


 


Додаток 


Рекомендації
щодо нових форм та методів податкового менеджменту в частині податку на додану вартість

Менеджмент взаємодії підрозділів органів ДПС та налагодження партнерських стосунків з платниками

Важливим напрямом роботи, який потребує покращання, є об'єднання зусиль усіх підрозділів податкової служби з метою запровадження єдиного процесу адміністрування податку на додану вартість, проведення системного аналізу щодо доцільності впровадження особливих режимів оподаткування та обґрунтованості надання податкових пільг окремим категоріям платників податків; скорочення існуючої бюджетної заборгованості та недопущення її збільшення; цілеспрямована роз'яснювальна робота серед платників; організація роботи регіональних ДПА (проведення семінарів, надання практичної допомоги).

На усіх етапах роботи органів державної податкової служби метою реформування є встановлення неупереджених, партнерських відносин з дисциплінованими платниками, які вчасно та в повному обсязі сплачують податки. Є нагальна потреба мінімізувати втручання у господарську діяльність таких платників та зосередитися на введенні принципу "неминучості покарання" порушників податкового законодавства шляхом оперативного викриття і здійснення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від оплати податків. Це сприятиме створенню рівних умов для діяльності доброчесних платників.
Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та податкової звітності платників податку на додану вартість на регіональному рівні

Основними напрямами роботи зі звітністю платників податку на додану вартість на регіональному рівні повинні бути такі заходи:

- аналіз структурного складу платників, які подають податкову звітність з податку на додану вартість з сумами податку, задекларованими до відшкодування; у разі зростання кількості платників, якими подається така звітність, визначити причини такого зростання. Особливу увагу звернути на платників податку, які декларують суми податку на додану вартість до відшкодування з бюджету і не здійснюють продаж товарів (робіт, послуг), що оподатковуються за нульовою ставкою, або не здійснюють придбання та введення в експлуатацію основних фондів. Визначити правомірність віднесення сум податку на додану вартість до відшкодування такими платниками податку, повноту визначення ними податкових зобов'язань;

- встановити перелік платників, які працюють у збитковому режимі, проаналізувати їх фінансово-господарську діяльність, встановити причини, які призвели до збитковості даних підприємств. Проаналізувати цінову політику таких підприємств. У разі застосування такими підприємствами практики продажу товарів за цінами нижче ціни придбання встановити, чи застосовуються такими підприємствами звичайні ціни у випадках, передбачених Законом, перевірити відповідність застосованого рівня звичайних цін їх фактичному рівню. Встановити джерела погашення збитків від реалізації товарів за цінами нижче цін придбання, визначити можливі випадки отримання компенсації вартості таких товарів (у будь-якій формі) від третіх осіб, забезпечити включення такої компенсації до бази оподаткування;

- встановити перелік підприємств, які декларують відсутність господарської діяльності, визначити причини відсутності господарської діяльності, провести перевірки таких підприємств щодо достовірності такого звітування. Перевірити рух коштів на банківських рахунках таких підприємств, визначити коло пов'язаних осіб таких підприємств. Проаналізувати майновий стан засновників таких підприємств, визначити джерела доходів засновників таких підприємств та повноту декларування ними прибуткового податку з громадян. У разі невідповідності майнового стану засновників підприємств, по яких декларується відсутність господарської діяльності, фактично задекларованому рівню доходів таких засновників, вжити заходів щодо застосування непрямих методів визначення джерела таких доходів та його зв'язку з діяльністю підприємства, по якому декларується відсутність господарської діяльності;

- проаналізувати структурний і якісний склад підприємств, що мають заборгованість перед бюджетом зі сплати податку на додану вартість. Розподілити такі підприємства по групах залежно від розміру заборгованості, встановити співвідношення розміру заборгованості платника до розміру його оподатковуваних операцій та сум податку на додану вартість, що декларуються таким платником до сплати в бюджет. По заборгованості, яка має незначний розмір, та за умови, що термін давності виникнення такої заборгованості перевищив три роки, вжити заходів для забезпечення її списання. Визначити перелік платників, які поряд з наявністю заборгованості з податку на додану вартість декларують відсутність господарської діяльності, встановити коло осіб, які є пов'язаними особами по відношенню до таких платників, вжити заходів по забезпеченню погашення заборгованості таких платників за участю пов'язаних осіб. Визначити перелік платників, які поряд з наявністю заборгованості з податку на додану вартість мають у складі своїх контрагентів платників, які мають бюджетну заборгованість по відшкодуванню податку на додану вартість. Опрацювати можливість застосування постанови КМУ N 1270;

- запровадити практику постійного моніторингу господарської діяльності платників податку на предмет виявлення нетипових видів операцій, що здійснюються такими платниками податку (наприклад, ввезення сировини для власних виробничих потреб за відсутності у платника бази для такої переробки (власних чи орендованих основних фондів); придбання великих обсягів продукції з коротким терміном реалізації за умов відсутності такої реалізації чи умов для переробки такої продукції; операції з ввезення та наступного вивезення однієї і тієї ж продукції та застосування при цьому значних розходжень в цінах). Встановити контроль за повнотою визначення податкових зобов'язань такими підприємствами, правомірністю отримання ними податкового кредиту;

- визначити перелік підприємств, які, маючи великий обсяг оподатковуваних операцій, декларують незначні суми податку на додану вартість до сплати в бюджет або, декларуючи в одному звітному періоді суму податку на додану вартість до сплати в бюджет, в наступному звітному періоді декларують суми податку на додану вартість до відшкодування з бюджету. Проводити постійний моніторинг діяльності таких підприємств на предмет відслідковування можливої їх участі в операціях по відмиванню коштів;

- встановити контроль за фінансовим станом підприємств, запровадити практику відслідковування руху коштів по банківських рахунках підприємств, у першу чергу тих, які:

а) протягом трьох останніх років мали фінансові стосунки з "фіктивними" підприємствами або визнані такими, що мають ознаки "фіктивності"; встановити наявність зв'язку пов'язаних осіб таких підприємств та пов'язаних осіб фіктивних підприємств або тих, що мають ознаки фіктивності; встановити контроль за повнотою визначення податкових зобов'язань, правомірністю формування податкового кредиту;

б) практикують здійснювати розрахунки з постачальниками перерахуванням авансових платежів з метою очищення поточного рахунка і, як наслідок, не проводять розрахунки з бюджетом;

в) застосовують зміну форми розрахунку з грошової на бартерну;

- у разі виявлення "фіктивного" підприємства та проведення судового розгляду правомірності його діяльності чи діяльності посадових осіб такого підприємства, забезпечити правове супроводження судового процесу та встановити контроль за правовим відслідковуванням його результатів, вжити заходів для забезпечення визнання в судовому порядку неправомірності державної реєстрації такого підприємства, прийняття судового рішення про скасування перш за все його державної реєстрації і, як наслідок, - реєстрації такого підприємства як платника податку на додану вартість.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань...
Нь з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (далі  Методичні рекомендації)...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку...

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Це Положення розроблене відповідно до розділу V “Податок на додану вартість” Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та інших...

Методичні рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної...
Україні” із змінами І доповненнями (далі – Закон №509) для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю...

Перелік документів, які подаються разом з цією заявою
«Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість під час застосування...

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
«Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену...

Підписано Закон про податковий компроміс
З 17 січня поточного року набув чинності Закон України від 25. 12. 2014 №63-vііі «Про внесення змін до Податкового кодексу України...

Щодо наданих пропозицій та зауважень до
...

Інформація про неузгоджені податкові зобов’язання платника податків
«Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість під час застосування...

Від 23 січня 2015 року №13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Платникам Тернопільщини відшкодовано понад 9 млн грн податку на додану вартість
З початку 2016 року представники бізнесу області заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок...

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість

«Новації 2017» в частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб
Закон України від 21 грудня 2016 року №1797-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного...

Закону України «про податок на додану вартість односторонньої дії»
Короткий опис податку на додану вартість односторонньої дії (пдв без відшкодування)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт