Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів

Додаток 1

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів

Вхідний індекс (номер)

Дата надходження

Звідки надійшов документ

Індекс (номер) і дата вхідного документа

короткий зміст

1

2

3

4

5


Продовження форми

Резолюція (кому дано на розгляд)

Дата і підпис

Відмітка про контроль, чи виконання

Примітки (№ справи, до якої підшито документ, тощо)при отриманні документа

при поверненні документа

6

7

8

9

10Додаток 2

Форма журналу реєстрації звернень членів профспілки

Вхідний номер

Дата надход-

ження

Прізвище, ініціали заявника, місце роботи

Короткий зміст звернення

Відмітка про виконання

1

2

3

4


Додаток 3

Форма журналу (картки) реєстрації вихідних документів

Вихідний індекс

номер)

Дата відправлення

Кому адресовано документ

Короткий зміст документа


1

2

3

4


Продовження форми

На який документ дається відповідь

№ справи, до якої підшито документ

Відмітка про контроль чи одержання відповіді

5

6

7Додаток 4

Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організаціїНайменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

П Р О Т О К О Л


“____”____________200___р. м.Луцьк № ______

зборів первинної профспілкової організації

__________________________________________________________________

(назва організації)

Перебуває на обліку __________________ членів профспілки.

Присутні на зборах ___________________ членів профспілки.
Запрошені: (прізвища, ініціали, посади або: "Список на ___ арк. додається").

Голова зборів - Корольчук А. М.

Секретар зборів - Васильєва В. В.
(При обранні президії зборів зазначається:

Головував (головували) _____________________________________________

/прізвище, ініціали/

Члени президії зборів: _______________________________________________

/прізвища, ініціали/

Секретар __________________________________________________________

/прізвище, ініціали/
П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
1. Звіт голови комісії профкому з питань охорони праці.

2. Інформація голови профкому Павлюченка І. П. про ...
1. СЛУХАЛИ:
Сидоренко М. П. - (короткий або повний виклад звіту або запис: "Звіт на _____ арк. додається").
ВИСТУПИЛИ:
Марченко К, Ф, (інженер цеху №2, член профкому) - Комісія профкому проводила роботу...

Я пропоную внести до проекту постанови доповнення...
Кирильчук О. М. (електрозварник ремонтної дільниці №3) - Слід відзначити, що на нашій дільниці...

(Запитання до доповідача і відповіді на них протоколюються в міру виступів за такою формою:

Павлов І. С. - Коли буде завершено ремонт цеху?

Василенко М..І - У кінці третього кварталу цього року).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Визнати роботу комісії профкому з питань охорони праці...

1.2. Внести пропозицію адміністрації підприємства...

1.3....
(У випадку, коли постанова додається, робиться такий запис: "Постанова на______ арк. додається").
Наводяться результати голосування: одноголосно або "за", "проти**, "утрималися".
2. СЛУХАЛИ:
Павлюченко І. П. - (повний чи короткий виклад інформації або запис: "Інформація на ____!_ арк. додається").
ВИСТУПИЛИ:
Миколаенко А. П. (начальник відділу кадрів) - Хочу відзначити, що....
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Інформацію голови профкому Павлюченка І. П. про участь ...
2.2...
(Наводяться результати голосування).

Голова зборів (підпис) А.М.Корольчук

Секретар зборів (підпис) В.В.Васильєва

/підпис/ /підпис/

Додаток 5Зразок оформлення протоколу засідання профспілкового комітету (президії профкому)
Найменування вищестоящого профспілкового органу (профспілки) Найменування профспілкового комітету

П Р О Т О К О Л“____” _____________ 200__ р. м.Луцьк № ____
засідання профспілкового комітету

(президії профспілкового комітету)

__________________________________________________________________

/назва підприємства, установи/
Присутні члени профспілкового комітету (президії профспілкового комітету):

__________________________________________________________________

/прізвище, ініціали/
Запрошені:

__________________________________________________________________

/прізвище, ініціали, посада/
Головував на засіданні Макаренко О. В. - заступник голови профкому.
П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
1. Розгляд плану роботи профспілкового комітету на друге півріччя 200___ року.

2. Внесення змін до складу комісії профкому______________________

__________________________________________________________________

/назва комісії/ .
1. СЛУХАЛИ:
Михайлов О. О. - Пропонується розглянути проект плану роботи профкому на друге півріччя 200___ року...
ВИСТУПИЛИ:
Сіренко М. М, - Вношу пропозицію щодо...

Макаренко О, В, - Вважаю, що...

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Затвердити план роботи профспілкового комітету на друге півріччя 200___ року (додається).
1.2. Вважати за доцільне... /Результати голосування/.
2. СЛУХАЛИ:
Катренко В. О. - У зв'язку з вибуттям зі складу профорганізації пропоную вивести зі складу комісії профкому

____________________________________________________________

/назва комісії/ /прізвище, ініціали/
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Вивести зі складу комісії профкому ___________________________

(назва комісії)

__________________________________________________________________

/прізвище, ініціали/
2.2. Обрати членом комісії профкому _____________________________

/назва комісії/

__________________________________________________________________

/прізвище, ініціали/
/Результати голосування/.
Заступник голови

профспілкового комітету /підпис/ О. В. Макаренко

Примітка:
Протокол підписується тією особою, яка головувала на засіданні профкому (президії).

Додаток 7Зразок оформлення протоколу

засідання ревізійної комісії
Найменування вищестоящого профспілкового органу (профспілки) Найменування профспілкового комітету

П Р О Т О К О Л


“_____” ___________200___ р. м.Луцьк № _____
засідання ревізійної комісії

профспілкової організації

_______________________________________________________

/назва підприємства, установи/
Присутні:

члени ревізійної комісії: _____________________________________________

/прізвище, ініціали/
Запрошені: ________________________________________________________

/прізвище, ініціали, посада/

Головував на засіданні ______________________________________________

/прізвище, ініціали/
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови ревізійної комісії профспілкової організації.

2. Вибори секретаря ревізійної комісії профспілкової організації.
1. СЛУХАЛИ:
Михайличенко О. М. - Вношу пропозицію обрати головою ревкомісії Сидорчука О. В.
ПОСТАНОВИЛИ:
Обрати головою ревізійної комісії профспілкової організації Сидорчука О. В.
/Результати голосування/.
2. СЛУХАЛИ:
Сидорчук О. В. - Вношу пропозицію обрати секретарем ревізійної комісії Синявську А. Ф.

ПОСТАНОВИЛИ :
Обрати секретарем ревізійної комісії профспілкової організації Синявську А. Ф.
/Результати голосування/.


Голова ревізійної комісії О. В. Сидорчук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 4115. К74054-2006
Форми для реєстрації документів І порядок їх заповнення: реєстраційно-контрольні картки (ркк), автоматизована реєстрація, журнальна...

Додаток 12 Форма Тендерної документації
Послуги з виготовлення І встановлення металевих грат на вікна з середини приміщень та металевих вхідних утеплених дверей будівель...

Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в цій анкеті, бере на себе особа, яка підписала анкету

Пункт 1 глави 5 розділу ІІ форма журналу використання реєстратора...
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу...

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 3
Рекомендації щодо ведення журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
«Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів, акти про...

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів
Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – тов “кінто, лтд”

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних...
Україні», «Про загальний військовий обов’язок І військову службу» та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування...

Заповнення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці викладачів, співробітників
Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці викладачів, співробітників

Зразок заповнення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Щодо надання роз’яснення з приводу реєстрації повідомлень про зміну...
Відповідно до частин третьої, шостої статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» форма декларації про початок...

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором...
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (зі змінами) (далі Закон), для проведення державної реєстрації...

Зразок до віреності на зміну
Для цього (їй, йому) надається право заповнення, підписання та подання реєстраційної картки (форма №4), державному реєстратору у...

Урок інформатики «Проведення реєстрації осіб, які виявили бажання...
«Проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році. Робота з програмою створення заяви-реєстраційної...

Форма №4-рро заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Зразок заповнення журналу реєстрації посвідчень на проведення перевірки
Найменування підприємства, органу влади або іншого підконтрольного об’єкта, місце знаходження

Уроку з англійської мови у 4-а класі на тему «з днем народження!...
Обладнання: нмк, звуковий алфавіт, картки з звуками, смайлики з балами для оцінювання, кросворд, ноутбук, диски з фонограмами пісень,...

Форма № н 01
Журнал веде староста групи, у випадку його відсутності – особа за заступництвом. Наявність журналу на занятті обов'язкова. У позанавчальний...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт