Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Начальник управління охорони здоров’я обласної

Начальник управління охорони здоров’я обласної

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЗ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ»

Затверджую

Начальник управління

охорони здоров’я обласної

державної адміністрації


________________________

Г.М. Василькова

«____» ___________ 2012 р.

П Л А Н

основних організаційних заходів

КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»

на 2013 рік


м. Чернігів

2012

з/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавці

Виконання
1

2

3

4

5
І. Організаційні заходи


Узагальнити результати та підвести підсумки діяльності закладу за 2012 рік. Питання обговорити на розширеному засіданні медичної ради «Про підсумки роботи закладу за 2012 рік та завдання по удосконаленню надання спеціалізованої медичної допомоги населенню області на 2013 рік».

Лютий

Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. відділеннями

Забезпечити видання інформаційного бюлетеня на основі зведених державних та галузевих статистичних звітів за 2012 рік.

Лютий

Заст. гол. лікаря,

лікар-епідеміолог,

лікар-інфекціоніст

Спрямувати роботу служби ВІЛ/СНІДу області на досягнення моделі кінцевих результатів діяльності.

Протягом року

Головний лікар,

заст. гол. лікаря


Скласти план основних організаційних заходів обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом на 2014 рік.

Грудень

Заст. гол. лікаря,

зав. відділеннями

Провести:


  • засідання медичної ради;

  • оперативні наради.
Згідно з додатками:

додаток № 1,

додаток № 2


-


Забезпечити впровадження та повноцінне функціонування електронної програми «Поліклініка».

Січень

Зав. амбулаторно-поліклінічного відділення

Проводити моніторинг виконання «Обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».

Щоквартально

Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. Центром МІО


Продовжити контроль виконання заходів, передбачених Законами України, Указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України та Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Протягом року

Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. Центром МІО


Здійснювати роботу по виконанню нормативно-директивних документів МОЗ України, управління охорони здоров’я, обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом з актуальних питань ВІЛ/СНІДу.

Протягом року

Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. відділеннями,

зав Центром МІО

Приймати участь у засіданнях обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Згідно окремого плану

Головний лікар,

заст. гол. лікаря

Провести 6 засідань міжсекторальної робочої групи при обласній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Згідно окремого плану

Заст. гол. лікаря, керівник МРГ

Забезпечити своєчасне та якісне проведення засідань ЛКК.

Протягом року

Зав. амбулаторно-поліклінічного відділення

Проводити дієву співпрацю з медичними закладами по наданню учасникам ЗПТ комплексних ВІЛ-сервісних послуг.

Протягом року

Зав. амбулаторно-поліклінічного відділення

Забезпечити надання організаційно-методичної допомоги Прилуцький ЦМЛ по роботі сайту АРТ.

Протягом року

Головний лікар,

зав. амбулаторно-поліклінічного відділення

Запровадити проведення виїзних засідань медичної ради.

Згідно додатку №1

Голова медичної ради

Підготувати узагальнений аналіз виконання обласної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за період з 2009 по 2013 роки.

ІV квартал

Заст. гол. лікаря,

зав. Центром МіО

Забезпечити підготовку матеріалів на засідання колегії управління охорони здоров’я, оперативні наради у заступника начальника управління.

Згідно планів засідання колегії УОЗ,

нарад

Головний лікар,

заст. гол. лікаряПровести визначення та аналіз даних за регіональними показниками МіО виконання програмних заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

І півріччя

Заст. гол. лікаря,

зав. Центром МіО


Прийняти участь у підготовці проекту обласної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за період з 2014 по2018 роки.

ІІ півріччя

Зав. Центром МіО

Поновити та оприлюднити на сторінці веб-сайту закладу реєстр персонального складу та діяльності місцевих рад з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

І півріччя

Зав. Центром МіО, фахівці Центру МіО


Поновити та оприлюднити на сторінці веб-сайту закладу реєстр місцевих ВІЛ-сервісних організацій, що діють в районах та містах області.

І квартал

Зав. Центром МіО, фахівці Центру МіО

Провести семінар-нараду «Про підсумки діяльності медичних закладів області за 2012 рік по протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та визначення подальших шляхів удосконалення роботи» для відповідальних за організацію роботи з ВІЛ-інфікованими у медичних закладах області.


Квітень

Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. відділеннями,

зав Центром МІО

Провести прес-конференції для ЗМІ присвячені до:

  • Міжнародного дня пам’яті жертв СНІДу,

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.Травень,
грудень

Головний лікар

Проводити прес-конференції з актуальних проблем подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.


Щоквартально

Головний лікар

Провести заходи по відзначенню Міжнародного дня пам’яті жертв СНІДу, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та Всесвітнього дня здоров’я (за окремим планом).


15 травня,

1 грудня,

7 квітня


Головний лікар,

заст. гол. лікаря,

зав. відділеннями,

зав Центром МІО

Продовжити ведення реєстру тренінгових навчань фахівців закладу.

Протягом року

Заст. гол. лікаря

Забезпечити підготовку прес-релізів з актуальних питань ВІЛ/СНІДу для засобів масової інформації та забезпечити їх розсилку.

Щоквартально

Заст. гол. лікаря


Провести дослідження щодо оцінки витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2012 рік.

І півріччя

Заст. гол. лікаря,

зав. Центром МіО  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Підвести підсумки діяльності закладу за 2010 рік. Питання обговорити на розширеному засідання медичної ради «Про роботу закладу у...

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...

Миколаївська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’я нака з
Моз україни від 21. 01. 2016 року №29 «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення», та з метою...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765
Акредитація закладу охорони здоров'я (далі – акредитація) – це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов...

Класифікація здоров’язберігаючих технологій
Всі проблеми, пов’язані із здоров’ям людини, традиційно відносять до компетенції медиків, до системи охорони здоров’я. І хоча поняття...

Інструкція проведення атестації робочих місць в установах
Державна експертиза України з умов праці І головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України доводить...

Наказ Міністерства охорони
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...

«Міжнародні стандарти прав людини у сфері охорони здоров'я» Зміст
Розділ Особливості основних міжнародно-правових актів з врегулювання прав людини на здоров’я в сфері охорони здоров’я 6

М іністерство охорони здоров’я україни ду «український інститут стратегічних...
Управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації

Управління соціального захисту населення,охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Концепція розвитку системи охорони здоров'я м. Києва вступ
Концепція розвитку охорони здоров'я в місті Києві спрямована на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину,...

Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація окремих...
«Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності. Менеджмент системи охорони здоров’я» з...

Міністерство охорони здоров'я україни
В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (мкх-10) та з метою...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт