Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закони України

Закони України

Додаток 19 до наказу УДМС України в Херсонській області

08.09.2014 № 97-ОД


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
«ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ»

(назва адміністративної послуги)Іванівський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги


Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)ДМС; центру надання адміністративної послуги

Іванівський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області;

Центр надання адміністративних послуг Іванівської районної державної адміністрації Херсонської областіМісцезнаходження:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

ДМС:вул. Крупської 25,смт Іванівка, Іванівський район,Херсонської області;

ЦНАП: вул. Крупської 1,смт Іванівка, Іванівський район,Херсонської області
Інформація щодо режиму роботи: територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

ДМС: Вівторок, середа, п’ятниця - 9:00 – 18:00;

Четвер 8:00 – 17:00; Субота 9:00 – 16:45

Неділя, понеділок - вихідний.

Обідня перерва 13:00 – 13:45

ЦНАП: Понеділок - четвер: 08:00 – 17:00

П’ятниця : 08:00 – 16:00

Обідня перерва 12:00- 13:00
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт:

територіального органу (підрозділу) ДМС;

центру надання адміністративної послуги

ДМС: тел./ факс (5531) 3-12-23

6523@dmsu.gov.ua;

ЦНАП: тел./ факс (05531) 3-11-98

Ivan_jkg@ukr.netНормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV (абзац восьмий статті 3)

5.

Акти Кабінету Міністрів України
6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077«Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» (пункт 8.8. Розділу VIII)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Відсутні


Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Запит особи, її законного представника, а також іншої особи за умови наявності письмової згоди особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Запит особи за зразком, наведеним у додатку 21 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077 (заповнюється самою особою, її законним представником або іншою особою).

Документ, до якого внесено відомості про місце проживання або місце перебування особи (паспорт громадянина України,тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні), який повертається після прийняття документів. У разі подання запиту законним представником додатково подається: документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника, іншою особою - письмову згоду особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї


10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги особа звертається до територіального органу (підрозділу) ДМС за місцем реєстрації, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - до центру надання адміністративних послуг

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна у разі надання особі або її законному представнику, третій особі - платна.


У разі платності:


11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати їх надання» від 04.06.2007 № 795, які надаються підрозділами

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 28, 66 грн.

(видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб)

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Послуга р\р 31253201179532 в ГУДКСУ у Херсонській обл.., МФО 852010, отримувач УДМС України в Херсонській області, ЄДРПОУ 37839478, код послуги 028011

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом тридцяти робочих днів з дня його надходження

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особі може бути тимчасово відмовлено у разі, якщо не надано всі необхідні документи для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особа отримує довідку в територіальному органі (підрозділі) ДМС за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - в центрі надання адміністративних послуг

16.

Оскарження

В установленому порядку.Додаток 20 до наказу

УДМС України в Херсонській області

08.09.2014 № 97-ОД

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особип/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Строк виконання етапів

(днів)

1.

Прийом документів, що подаються заявником для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/

перебування

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС,а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

2.

Перевірка правильності заповнення запиту та повноти поданих заявником документів

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

3.

Повернення суб’єкту звернення поданих ним документів, у разі якщо вони не відповідають установленим вимогам

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

У день подання заявником необхідних документів

4.

Передача по акту прийому-передачі до територіального органу (підрозділу) ДМС документів, поданих заявником для отримання довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи (у разі прийому документів у центрі надання адміністративних послуг)


Адміністратор центру надання адміністративних послуг

центр надання адміністративних послуг

Не більше 1 робочого дня з дня подання заявником необхідних документів5.

Здійснення реєстрації запитів у журналі обліку

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


Не більше 1 робочого дня з дня подання заявником необхідних документів


6.

Вивчення запиту на предмет його задоволення

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


Не більше 10 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів.7.

Повернення запиту за актом прийому-передачі у приміщенні територіального органу (підрозділу) ДМС представнику центру адміністративних послуг у разі відсутності підстав для надання довідки про реєстрацію місця проживання/

перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


Не більше 10робочих днів з дня подання заявником необхідних документів.


8.

У разі наявності підстав для видачі довідки здійснюється пошук інформації та оформлюється довідка про реєстрацію місця проживання/

перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


Не більше20 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів.

9.

Запис у журналі обліку запитів про надання відомостей

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


В день надання або відправлення довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

10.

Передача за актом прийому-передачі у приміщенні територіального органу (підрозділу) представнику центру надання адміністративних послуг довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи для подальшої видачі заявнику

(у разі прийому документів у центрі надання адміністративних послуг)


Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС


Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС


Не більше28 календарних днів з дати подання заявником необхідних документів.

11.

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Посадова особа адресно-довідкового підрозділу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Адресно-довідковий підрозділ територіального органу, територіальний підрозділ ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг -

центр надання адміністративних послуг

Не більше 30 календарних днів з дня подання заявником необхідних документів.


12.

Оскарження

В установленому порядку

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закони України
Оформлення І видача паспорта громадянина україни замість втраченого, викраденого чи пошкодженого

Закони України
Оформлення І видача паспорта громадянина україни замість втраченого, викраденого чи пошкодженого

Закони України
Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної...

Закони України
Оформлення та видача дозволу для виїзду громадянина україни за кордон на постійне проживання

Закони України
Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закони України
Оформлення та видача паспорта громадянина україни для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого

Закони України
Затверджено розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Закони україни
Вр — від 21. 05. 97 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями)

Закони України
Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Закони України
Обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей

Закони України
Дозвіл на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення)

Підручники Аграрне право України
Конституція України; Кодекси України; Закони України. Постанови Президент України: Укази; Розпорядження. Кабінет Мiнiстрiв України:...

Закони України
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закони України
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закони України
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Закони України (назва, частина, стаття)
Санітарного паспорту на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Закони України
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послугиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт