Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Філія пмп «Д » затверджую в м. Києві Директор київської філії Форма №1 від 21. 03. 2012 р. Пмп д

Філія пмп «Д » затверджую в м. Києві Директор київської філії Форма №1 від 21. 03. 2012 р. Пмп д

Філія ПМП «Д………..» ЗАТВЕРДЖУЮ

в м. Києві Директор київської філії

Форма №1 від 21.03.2012 р. ПМП Д………..

Д…………… ____________

ПОГОДЖЕНО

Директор ПМП Д……….

С…………. ______________

«_____» __________ 2012 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕНДЕРНИМ ПРОДАЖАМ

КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПМП Д…………


КИЇВ – 2012

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Посадова інструкція визначає цілі, зону відповідальності, посадові обов'язки, повноваження і умови роботи менеджера по тендерним продажам.

 2. Призначення на посаду менеджера по тендерним продажам і звільнення з посади виконується наказом директора підприємства по представленню директора київської філії підприємства.

 3. На час відсутності менеджера по тендерним продажам його обов'язки виконує менеджер по роботі з клієнтом в співпраці з медичними представниками регіонів або особа, яка призначена директором київської філії підприємства. Дані особи набувають відповідних прав і обов'язків і несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків.

 4. Безпосереднім керівником, менеджера по тендерним продажам, являється директор по продажам київської філії підприємства.
 1. МЕНЕДЖЕР ПОВИНЕН ЗНАТИ

 1. Основи цивільного, господарського та податкового законодавства.

 2. Нормативну базу яка регулює тендерні процедури.

 3. Ринкову економіку, основи ведення підприємницької діяльності.

 4. Основи менеджменту та маркетингу.

 5. Цілі, завдання та місію підприємства.

 6. Регіональні ринки та їх специфіку та особливості.

 7. Перспективи розвитку і потреби споживачів.

 8. Методи ціноутворення, цінову політику підприємства.

 9. Асортимент, характеристики продукції.

 10. Умови зберігання та транспортування продукції.

 11. Психологію та принципи продаж.

 12. Правила проведення тендерів.

 13. Стратегії, правила, процедури, стандарти підприємства.

 14. Діючі форми звітності.

 15. Методи обробки та використання інформації.

 16. Діловий етикет.

 17. Дану посадову інструкцію.
 1. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ

 1. Цілі діяльності менеджера по тендерним продажам:

 • Забезпечувати досягнення цілей підприємства;

 • Поділяти і пропагувати місію компанії на ринку;

 • Задовольняти на високому рівні потреби споживачів і партнерів підприємства;

 • Реалізовувати продукцію та послуги компанії шляхом тендерних процедур;

 • Сприяти розвитку медичних послуг в нашій країні.

 1. Задачі менеджера по роботі з клієнтами:

 • Якісно і в строки виконувати свої посадові обов'язки і розпорядження керівництва;

 • Збільшувати рівень продаж приймаючи участь в тендерах;

 • Бути чутливим до потреб клієнтів компанії;

 • Надавати допомогу і підтримку своїм колегам;

 • Проявляти ініціативу і новаторство;

 • Постійно підвищувати свій професійний рівень;

 • Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
 1. ЗОНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

 1. Продаж продукції компанії шляхом участі в тендерних процедурах:

 • Самостійний пошук тендерів;

 • Приймання, уточнення та аналіз інформації про майбутні тендери;

 • Ведення переговорів з клієнтами, досягнення домовленостей, погодження умов;

 • Отримання та подальше подання в тендерний відділ технічного завдання на підготовку тендерної документації або комерційних пропозицій;

 • Проведення переговорів з посередниками;

 • Подання тендерної документації на участь в тендері;

 • Особиста присутність при проведенні тендеру;

 • Підготовка договорів та інших тендерних вимог;

 • Формування рахунків, заявок на закупку, резервування продукції в 1С;

 • Контроль надходження коштів, закупки, постачання;

 • Організація роботи інженера по запуску обладнання;

 • Надання пропозицій по змінах;

 • Планування роботи, звітність;

 • Вимірювання рівня задоволення клієнтів;

 • Встановлення необхідних зв'язків, особливих відносин з клієнтами;

 • Вирішення проблемних питань в роботі з клієнтами.

 1. Ведення обліку інформації в кордонах зони відповідальності:

 • База даних згідно реєстру;

 • Договори з клієнтами, умови співпраці;

 • Товарообіг з клієнтами;

 • Потреби клієнтів, заявки на закупку продукції;

 • Оплати, заборгованості;

 • Невиконані зобов'язання.

 1. Розвиток клієнтів:

 • Виконання програми лояльності, постійний клієнт, особливі відносини;

 • Інформування керівництва та надання пропозицій.

 1. Збір маркетингової інформації:

 • Збір і систематизація маркетингової інформації в рамках зони відповідальності;

 • Надання маркетингової інформації директору по маркетингу;

 • Виконання розпоряджень директора по маркетингу в рамках реалізації маркетингових завдань в зоні регіональної відповідальності.

 1. Аналіз роботи з клієнтами і підготовка звітності:

 • Проведення аналізу роботи з клієнтами та підготовка звітності в рамках зони відповідальності;

 • Внесення пропозицій по удосконаленню роботи з клієнтами.

 1. Підвищення свого професійного рівня.

 2. Виконання разових доручень керівництва.
 1. ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 1. Подавати пропозиції по покращенню своєї роботи та роботи підприємства.

 2. Приймати рішення в межах своєї компетенції.

 3. Розпоряджатися наданими фінансовими та товарно-матеріальними ресурсами.

 4. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

 5. Знайомитися з документами, які визначають права та обов'язки, правила, процедури, норми та стандарти підприємства, що мають пряме відношення до виконання менеджером своїх посадових обов'язків.

 6. Подавати запити до керівництва та інших співробітників на подання необхідної інформації та документів, які необхідні для виконання посадових обов'язків.

 7. Вимагати від керівництва забезпечення всіх необхідних умов для виконання своїх посадових обов'язків.

 8. Оскаржити рішення безпосереднього керівника по затвердженій процедурі.
 1. ВЗАЄМОДІЯ

 1. Зовнішні комунікації:

 • З клієнтами та посередниками в межах зони відповідальності;

 • З заінтересованими сторонами, які мають вплив на тендер;

 • За дорученням керівництва.

 1. Внутрішні комунікації:

 • З керівництвом в відповідності з своїми посадовими обов'язками;

 • З медичним представником в питаннях тендерних продаж;

 • З тендерним відділом в питаннях тендерних продаж;

 • З бухгалтером київської філії по питанням документообігу, оплати;

 • З відділом логістики по питанням закупок;

 • З складом по питанням доставки продукції клієнтам;

 • З інженерним відділом по питанням сервісного обслуговування;

 • З продукт – менеджерами для консультацій, організації семінарів;

 • З директором по маркетингу по питанням виконання маркетингових завдань. 1. УМОВИ РОБОТИ

 1. Робочий графік менеджера визначається в відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Для виконання посадових обов'язків менеджер забезпечується всім необхідним: обладнане робоче місце, Інтернет, зв'язок, офісна техніка та інше.

 3. Менеджер використовує в своїй роботі службові відрядження.

 4. Інші умови роботи повинні відповідати прийнятим на підприємстві правилам і стандартам, а також вимогам трудового законодавства України. 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Менеджер по тендерним продажам несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання своїх посадових обов'язків, які передбачені даною посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства України.

 2. За правопорушення, які скоєні в процесі виконання своїх посадових обов'язків, в межах діючого адміністративного та кримінального законодавства України.

 3. За нанесення матеріальних збитків підприємству, в межах законодавства України.З інструкцією ознайомлений ____________ _______________ / ___________ /


Страница из


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання послуг з технічного обслуговування
...

Про надання послуг з просування сайту в інтернеті
...

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу ( сайту )
...

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас взяти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Послуг з ремонту несправних систем пожежної сигналізації на об`єктах...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Засвідчено: Директор Чернігівської філії пат «Укртелеком» Сидоренко В. О
З розробки екологічнлї документації, що обгрунтовує обсяги викідів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та проведення інвентарізації...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Східного макрорегіону пат «Укртелеком» (Харківської, Сумської філії пат «Укртелеком» та районів Луганської області)

Рішення від 23 червня 2011 року N242/5629
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати органам...

Затверджено генеральний директор тов «Компаньон Груп» Мальцева О....
Наприкінці весни, на початку літа Україна прийматиме велику кількість туристів та футбольних вболівальників у зв’язку з проведенням...

Затверджую
В особі філії Український науково-дослідний інститут природних газів (Укрндігаз)

Закон україни
У тексті Закону слова "ліміт відповідальності страховика" у всіх відмінках замінено словами "страхова сума" у відповідному відмінку,...

Затверджую
Філія Спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «лікво» Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Директор департаменту Е. Лещенко
України від 30 травня 2012 №365/2012 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки», відповідно до наказу Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт