Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди національної академії наук україни оголошує прийом

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди національної академії наук україни оголошує прийом

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Оголошує прийом


 1. До аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальності філософія” – 033.

 2. До аспірантури за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій.

 3. До докторантури за контрактом з відривом від виробництва зі спеціальності філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій.

Для вступу до аспірантури необхідно з 01 серпня по 10 вересня 2017 р., подати такі документи:

 • заяву установленої форми;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;

 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних);

 • засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

 • список опублікованих праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних філософськіх проблем; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо;

 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

 • конверти з маркою – 2 шт.

Паспорт і диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з обраної спеціальності, з філософії та іноземної мови. Проведення відбору з 12 вересня до 26 вересня 2017 р.
Для вступу до доктарантури необхідно подати такі документи:

 • заяву установленої форми;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;

 • список опублікованих наукових праць;

 • 2 кольорові фотокартки 3х4 см;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних);

 • автобіографію;

 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

 • копію трудової книжки;

 • довідку з місця роботи;

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

 • коверти з маркою – 2 шт.

Паспорт, диплом про вищу освіту та кандидата наук вступники подають особисто.
Для вступу до аспірантури і докторантури за контрактом, крім зазначених вище документів, необхідне клопотання вузу, установи чи організації про направлення до аспірантури чи докторантури з гарантією про оплату за навчання відповідно до укладеної угоди.

Зарахування до аспірантури та докторантури з 01 листопада 2017 року.

Наша адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4,

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Відділ кадрів, тел. для довідок: (044) 279-27-06.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеський регіональний інститут державного управління
...

Ведення
Моз україни зі спеціальності «Гастроентерологія», чл кор. Національної академії медичних наук України, професор, д м н., завідувач...

Стандарт
Ду “Національний інститут фтизіатрії І пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України” (Адреса: 03680, м. Київ,...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
...

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права №1 Національної...
Відмова представника від вчинення дій, які були визначені нотаріально посвідченою довіреністю

Анкета Заява
Оголошує набір на підготовчі курси для вступників до Національної академії державного управління при Президентові України у 2018...

Старший юрист юф «ilf» (інюрполіс), м. Харків, здобувач нді державного...
Юф «ilf» (інюрполіс), м. Харків, здобувач нді державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук...

«Евристичний потенціал поняття «символічний універсум»: теоретичні...
«символічний універсум»: теоретичні та методологічні аспекти», поданої до спеціалізованої вченої ради д 26. 229. 01 Інституту соціології...

Підручників, поданих
Схвалено вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Бистості засобами невербального спілкування монографія За ред члена-кор....
Академії медико-технічних наук України, д-р психол наук, проф., зав кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського національного...

Методичні рекомендації Запобігання І протидія корупції в державних...
Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях...

Методичні рекомендації Запобігання І протидія корупції в державних...
Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях...

Газета №2 (102) від 17. 02. 2018 р. Аналітик плюс 07 березня 2017...
Дослідна станція імені о. М. Засухіна інституту картоплярства національної академії аграрних наук україни (код єдрпоу 32883166, 11602,...

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України
Проаналізовано різницю між найбільш важливими часовими категоріями в цивільному праві

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Причепій євген Миколайович
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та культурології. Академік політичних наук України. Голова Українського...

Затвержено
Повна назва – Стоматологічний практично-навчальний медичний центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт