Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання модуль в “експертиза типу”

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання модуль в “експертиза типу”

Оцінка відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту радіообладнання

модуль В “експертиза типу”

редакція 1
Сфера застосування

Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації НВКП “Стандарт-Сервіс” (далі – ООВ) процедури оцінки відповідності продукції за модулем В “експертиза типу” вимогам Технічного регламенту радіообладнання (постанова КМУ № 355 від 24.05.2017) (далі - ТР РО).

Згідно модуля В Орган оцінки відповідності НВКП “Стандарт-Сервіс” (ООВ) виконує процедуру експертизи типу способом оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів без дослідження зразка (моделі конструкції).

Подання Заявки

Подати Заявку на проведення експертизи типу відповідно до ТР РО може виробник продукції, або його уповноважений представник (особа, що подає заявку до ООВ далі іменується – Клієнтом).

Заявку разом із комплектом технічної документації можна надіслати:

- на електронну пошту ООВ office@standart-service.com.ua (рекомендований спосіб) або

- на адресу НВКП “Стандарт-Сервіс”: 76006, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка 1.

Заявка повинна бути оформлена згідно Форми Заявки.
Технічна документація

Технічна документація, яка вимагається Додатком 4 ТР РО, повинна бути надіслана в ООВ разом із Заявкою. Технічну документацію рекомендується надсилати в ООВ в електронному вигляді (як прикріплені файли на електронну пошту ООВ, представлена у вигляді посилання, за яким можна завантажити файли з технічною документацією, або передаватись на електронних носіях пам’яті).

Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам ТР РО.

Вся технічна документація повинна бути складена українською мовою. За згодою сторін технічна документація може надаватися іншою мовою.

Технічна документація, яка вимагається при проведенні експертизи типу обладнання вимогам ТР РО (повинна містити належний аналіз та оцінку ризиків):

Назва документа

Короткий опис

Загальний опис обладнання

Технічні специфікації/datasheet, які містять загальні характеристики, технічні характеристики (діапазони частот, модуляції, робочий цикл, вихідна потужність тощо); Опис функцій пристрою, опис нормальної роботи пристрою, а також заяву виробника про всі умови передбачуваної експлуатації із огляду на суттєві вимоги пунктів 6, 7 ТР РО, прогнозовані умови використання обладнання

Фотографії зовнішнього вигляду

Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, доступні для користувача елементи керування, маркування

Внутрішні фотографії

Фотографії, що показують внутрішнє компонування; всі плати наявні в обладнанні, їх взаємне розміщення та підключення

Продовження

Назва документа

Короткий опис

Версія ПЗ

Версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам. Якщо для тестування потрібне спеціальне ПЗ, то версія такого ПЗ повинна бути записана з чітким викладом про зв’язок цього ПЗ зі зразком продукції

Результати аналізу та оцінки ризику(ів)

Аналіз можливих ризиків та демонстрація способів їх зменшення, до рівня, що відповідає основним вимогам.

Технічний проект

Зокрема виробничі (технологічні) креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та інша подібна інформація

Блок- схема

Блок-схема, що показує частоту всіх випромінювачів (гетеродинів) в пристрої. Сигнальний шлях, частота та проміжні частоти повинні бути вказані в кожному блоці.

Описи та пояснення

Описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування радіообладнання;

Список стандартів

Список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти на обладнання застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані

Список використовуваних матеріалів

Список сировини, матеріалів, що використовувались для виробництва радіообладнання (при необхідності)

Результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо

Зазвичай, це стосується випадків, коли не були застосовані гармонізовані стандарти із переліку стандартів до Технічного регламенту. В таких випадках слід надати пояснення того, які випробування та оцінювання були проведені та як були інтерпретовані наявні технічні дані та результати випробувань для визначення відповідності суттєвим вимогам.

Підтвердні документи щодо адекватності рішення технічного проекту

Підтвердні документи повинні містити посилання на будь-які використані документи, особливо у разі, коли відповідні гармонізовані стандарти не були застосовані або були застосовані не повністю. Підтвердні документи повинні включати, при необхідності, результати випробувань, проведених у відповідності з іншими технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність

Декларація про відповідність

Проект декларації

Продовження

Назва документа

Короткий опис

Протокол випробувань щодо електробезпеки* 2)

Протокол випробувань, що підтверджує відповідність вимогам щодо електричної безпеки

Протокол випробувань щодо впливу

електромагнітного поля (ЕМП)* 2)

Протокол повинен містити докази того, що радіообладнання не перевищує гранично допустимі рівні ЕМП для населення, який показує відповідність суттєвій вимозі щодо здоров'я (вплив

електромагнітних полів)

Протоколи випробувань з ЕМС* 2)

Протокол випробувань з EMC, що підтверджують відповідність суттєвій вимозі ЕМС

Протокол випробувань радіоінтерфейсу(ів)* 2)

Протокол випробування радіоінтерфейсу повинен свідчити про відповідність основним вимогам ефективного використання радіочастотного спектру (стаття 3.2)

Супровідна документація

Повинна містити:

  • керівництво користувача, інструкції щодо встановлення, налаштування та використання радіообладнання за призначенням;

  • інформацію про будь-які особливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час складання, монтажу, обслуговування або використання такого радіообладнання;

  • іншу необхідну інформацію для користувачів.

Пояснення зв'язку між моделями

Якщо у заявці на проведення експертизи типу міститься типовий ряд, що складається з декількох моделей

Доручення

Якщо заявка подається уповноваженим представником, то повинно бути наявно доручення від виробника.

Додаткові документи, які необхідно надати до ООВ, якщо у заявленому радіообладнання міститься зовнішній радіомодуль, який може приєднуватись до радіообладнання

Блок-схема модуля 1)

Блок-схема модуля, що є складовою частиною обладнання, показує частоту всіх випромінювачів (гетеродинів) в пристрої.  Сигнальний шлях, частота та проміжні частоти повинні бути вказані в кожному блоці.

Технічний опис

модуля 1)


Опис функцій пристрою разом із описом того, як працює пристрій. Це твердження повинно містити опис наземної системи та антени, якщо така є, яка використовується в пристрої.

Схеми модуля 1)


Електричні схеми модуля


Механічні схеми модуля 1)

Схеми макета друкованої плати та розташування компонентів

Список використовуваних матеріалів модуля 1)

Список сировини, матеріалів, що використовувались для виробництва радіообладнання

Продовження

Назва документа

Короткий опис

Протокол випробувань радіомодуля * 2)


Протокол випробувань радіоінтерфейсу та/або випромінення електромагнітного поля/ розрахунки стосовно радіомодуля, які, як стверджує замовник, є застосовними, дійсними та репрезентативними для сертифікованого радіообладнання.

Додаткові документи, які необхідно надати до ООВ, якщо заявлене обладнання являється модифікацією обладнання, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу

Заявка щодо внесених змін до апаратної / програмної частини

Детальний опис розбіжностей між заявленим модифікованим обладнанням/ версією ПЗ та обладнанням, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу.

Раціональність відповідності

Технічне обґрунтування, чому результати випробувань залишаються придатними, дійсними та репрезентативними для сертифікованої версії.

* протоколи випробувань повинні містити фактичні результати проведених випробувань, а не тільки заяви „відповідає” чи „не відповідає” (PASS/FAIL).

Оскільки не у всіх виробників є заглушені екрановані камери, треба дуже обережно підходити до результатів випробувань по ЕМС і радіоканалу, які надає замовник

  1. Радіомодуль – зовнішній блок, не вбудований в обладнання, який кінцевий користувач може під’єднювати самостійно. Радіомодуль, може бути виготовлений іншим виробником, ніж обладнання, яке вказано в заявці на проведення експертизи типу. В такому випадку виробник, що подає заявку на проведення експертизи типу не завжди має доступ до всієї технічної документації на радіомодуль, виготовлений іншим виробником. В такому випадку заявник подає ООВ декларацію щодо відповідності радіо модуля ТР РО, складену виробником радіо модуля.

2) Протоколи випробувань повинні однозначно ідентифікувати пристрій, до якого вони стосуються, щоб вони могли бути правильно пов'язані з відповідною Декларацією про відповідність.

Протоколи випробувань повинні бути фактичними, звітувати про фактичний продукт, який підлягав випробуванням. Неперевірені варіанти не повинні бути зазначені у протоколі випробувань. Виробник повинен надати окреме обґрунтування для додаткових варіантів обладнання випробуваних частково або варіантів, які взагалі не випробовувались, у разі коли виробник хоче щоб нотифікований орган розглянув такі варіанти. Протоколи випробувань у яких містяться результати частково проведених випробувань не повинні містити заяв про повну відповідність радіообладнання стандарту.

Якщо в гармонізованих стандартах не зазначено конкретні набори випробувань або вони не були застосовані в повному обсязі або були застосовані інші стандарти чи альтернативні методи випробувань, в таких випадках методи випробувань повинні бути деталізовані та наводитись обґрунтуваннями їх відповідності основним вимогам.

Протоколи випробувань повинні бути актуальними і зроблені не раніше ніж за рік від дати подачі Заявки на експертизу типу

В залежності від класу і типу радіообладнання замовник може подати комплект документів у обсязі, погодженому з ООВ
Якщо документації, наданої в ООВ недостатньо для проведення експертизи типу, то ООВ робить запит до Клієнта з метою отримання додаткових документів, чи їх доповнення. У Клієнта є 30 днів, щоб надати потрібну документацію в ООВ. У протилежному випадку ООВ анулює заявку і повертає або знищує (за домовленістю) усі документи, отримані від Клієнта.

В цьому випадку клієнту виставляється рахунок (або робиться перерахунок) за фактично виконані роботи з аналізування технічної документації тощо. Також ООВ повідомляє про такі випадки контролюючим організаціям, а саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрацію Держспецзв’язку України та ін.
Після встановлення достатності наданої технічної документації, ООВ проводить експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання вимогам ТР РО.

ООВ складає звіт про оцінювання, в якому наводяться результати виконаної експертизи типу.

Сертифікат експертизи типу

Якщо заявлене радіообладнання відповідає вимогам ТР РО, то ООВ видає Клієнту сертифікат експертизи типу.

У такому сертифікаті експертизи типу зазначається:

  • найменування та адреса виробника,

  • найменування та адреса уповноваженого представника (якщо він є Клієнтом)

  • висновки дослідження, особливості застосовних вимог, охоплених експертизою,

  • умови чинності сертифіката (якщо такі є) та

  • дані, необхідні для ідентифікації оціненого типу обладнання.

До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків. У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленого радіообладнання дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

Якщо у сертифікат необхідно внести зміни, які не впливають на відповідність радіообладнання вимогам ТР РО (наприклад зміни у адресі компанії, назві продукту), то Клієнт може звернутися до ООВ з проханням оновлення сертифіката на підставі первинної оцінки

Якщо тип радіообладнання не відповідає застосовним вимогам ТР РО, на відповідність якого проводилась експертиза типу, ООВ відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це Клієнту з наданням докладного обґрунтування своєї відмови. Відповідна інформація надається контролюючим організаціям: Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрації Держспецзв’язку України та ін.
Ліцензійна угода

Після позитивних результатів проведення оцінки відповідності під час видачі сертифіката експертизи типу ООВ укладає із замовником Ліцензійну угоду. За умовами цієї Ліцензійної угоди замовник бере на себе зобов’язання інформувати ООВ про всі модифікації затвердженого типу, а також внесення змін до програмного забезпечення, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам ТО РО або на умови чинності сертифіката експертизи типу.

Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

Якщо замовник не подав таку інформацію, а ООВ виявив невідповідність обладнання, то ООВ вправі скасувати виданий ним сертифікат експертизи типу і повідомити відповідні контролюючі організації (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрацію Держспецзв’язку України та ін.).

Ф 4.6-20
Керівнику ООВ НВКП “Стандарт-Сервіс”
<І.П. Прізвище>

ЗАЯВКА №________

на проведення експертизи типу

1
(повна назва виробника/уповноваженої особи/постачальника, які є резидентами України,
повна адреса; контактний телефон, факс, код ЄДРПОУ)

в особі
(посада керівника, його прізвище, ім’я, по батькові)
заявляє, що
(назва продукції; код ДКПП для вітчизняної або код УКТ ЗЕД для імпортної продукції)
виробництва
(назва і країна виробника продукції)

відповідає вимогам
(позначення або назви КД та нормативних документів)
і просить провести оцінку відповідності на вiдповiднiсть вимогам(назва технічного регламенту)
2 Випробування прошу провести в(скорочена назва акредитованої випробувальної лабораторії або лабораторій)

3 Клієнт зобов'язується:

- виконувати усі умови оцінки відповідності;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що закладені при проектуванні;

- оплатити усі витрати за проведення оцінки відповідності.
Клієнт гарантує, що не подавав заявку на оцінку відповідності цієї продукції вимогам зазначеного технічного регламенту до іншого призначеного органу.
Керівник підприємства


(підпис)
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)
(прізвище, ініціали)
ПечаткаДата заповнення:


(вказує клієнт)Дата реєстрації:(вказує представник ООВ)

Зворотня сторона заявки

КЛІЄНТ ПРОІНФОРМОВАНИЙ

1 Про те, що заявка анулюється (без окремого повідомлення клієнта) у разі:

– ненадання клієнтом до ООВ у визначений термін (з дати реєстрації заявки) технічної та іншої документації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення на проведення оцінки відповідності вимогам ТР за поданою заявкою;

– не укладання з визначеними в рішенні випробувальними лабораторіями у визначений термін (з дати прийняття рішення ООВ) контрактів або договорів на проведення робіт з оцінки відповідності вимогам ТР зазначеної в заявці продукції.

2 При появі невдоволення неправомірними діями працівників ООВ чи претензій іншого характеру щодо роботи ООВ, пов’язаної з оцінкою відповідності продукції вимогам ТР, клієнт має право подати скаргу, претензію або апеляцію до ООВ НВКП „Стандарт-Сервіс” на розгляд апеляційної комісії.

КЛІЄНТ ЗАЯВЛЯЄ, що він

1 Ознайомлений з правилами та процедурами оцінки відповідності вимогам ТР та згоден дотримуватись вимог ООВ щодо оцінки відповідності

2 Зобов’язується

– виконувати правила та процедури оцінки відповідності;

– надавати всю необхідну інформацію та документи для проведення оцінки відповідності.
(підпис)
(прізвище, ініціали керівника клієнта)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам...
Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям Технических регламентов

Документи, що додаються до заявки на затвердження типу транспортного засобу (компонента)
Технічна документація (інформаційний документ), склад І зміст якої залежить від етапності затвердження типу, наявності документів...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Форма заявки на проведення оцінки відповідності звт вимогам регламенту
Піб посадової особини, яка уповноважена підписувати декларацію від імені її видавця

Державні будівельні норми україни
Основною метою випробувань є підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують

Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Комунальний заклад
«Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності»,...

Рекомендації по застосуванню Технічного регламенту Безпеки іграшок 1 вступ
Регламент розроблено відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”...

Методична розробка для студентів окр «Магістр»
Спеціальності 11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для...
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт